De Amerikaanse Bully: ideale hond voor een actief gezin (2024)

Over de Amerikaanse Bully

De Amerikaanse Bully (ook wel American Bully, Bully Pit ) is in het midden van de jaren 1990 ontstaan en is gefokt om een ultieme familiehond te creëren. Jaren van selectieve fok zijn hieraan voorafgegaan. Bij het fokprogramma werden de gewenste karaktereigenschappen van de Amerikaanse Pitbull Terriër, de Amerikaanse Staffordshire Terriër en de Staffordshire Bull Terrier gecombineerd. Het is een ras die steeds meer in komst is.

De Bully wordt vaak verward met de Pitbull, maar het is duidelijk een zeer ander ras. Er zijn 5 categorieën van de Amerikaanse Bully. De pocket, de standaard, de extra grote (XL), de extreme en de klassieke. Het gewicht en de lengte variëren sterk en worden als niet belangrijk bestempeld, mits er maar een juiste verhouding is tussen gewicht en schofthoogte.

Wat kost een Amerikaanse Bully

De kosten voor een Amerikaanse Bully kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren zoals de fokker, de stamboom van de ouders, de locatie en de beschikbaarheid van puppy's. Over het algemeen kun je verwachten dat de aanschafprijs van een Amerikaanse Bully ergens tussen de € 1.200 en de € 2.000 zal liggen.

Karakter van een Amerikaanse Bully

De Amerikaanse Bully is een vrolijke, extraverte, stabiele, zelfverzekerde, moedige en intelligente hond en ze zijn zacht en liefdevol ten opzichte van mensen. Deze hond wordt bestempeld als een goedmoedig, amusant, zeer loyaal en aanhankelijk huisdier. Ze zijn bijna altijd gehoorzaam aangezien deze hond niets liever wil dan zijn baas behagen. Dit ras beschikt over de loyaliteit en de stabiliteit van de Amerikaanse Pitbull Terriër met behoud van de gezellige, beminnelijke en het temperament van de Amerikaanse Staffordshire Terriër. Dit unieke ras staat er om bekend om extreem tolerant met kinderen te zijn en beschikken over een overweldigend enthousiasme om de familie te behagen.

De Amerikaanse Bully is geen geschikte waakhond

De Amerikaanse Bully is geen geschikte waakhond, omdat ze vriendelijk zijn ingesteld ten opzichte van onbekenden. Sommige exemplaren zijn wat terughoudend en hebben tijd nodig om op te warmen, terwijl andere direct om knuffels zullen vragen. Echter, de houding van de Amerikaanse Bully tegenover andere honden is minder voorspelbaar. Hoewel fokkers hard werken om agressie binnen het ras te verminderen, is het nog steeds aanwezig. Met adequate socialisatie kan dit verbeterd worden, maar het is iets waar eigenaren zich altijd bewust van moeten zijn.

Temperament van een Amerikaanse Bully

Ze zijn zelfverzekerd maar niet agressief en dit ras heeft een zeer aangenaam temperament en wil ontzettend graag behagen. Het is een ras die bekend staat om hun moed en als ze geprovoceerd worden of als hun familie in het nauw gedreven wordt, zullen ze vechten tot de dood volgt. De pijngrens bij dit ras ligt enorm hoog. De Amerikaanse Bully heeft een indrukwekkende, atletische, gespierde bouw die kracht en behendigheid uitstraalt. Het ras is zeer veelzijdig en kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Al met al is de Amerikaanse Bully betrouwbare en ideale metgezel.

Verzorging van een Amerikaanse Bully

De gladde, kortharige vacht is gemakkelijk te verzorgen. Borstel op een regelmatige basis met een stevige borstel en wassen moet alleen gedaan worden als het nodig is. Dit ras verhaard gemiddeld.

Let op:

Sommige Bully fokkers geven hun honden steroïden om zo een groot gespierd lichaam te produceren. Wanneer gestopt wordt met de steroïden krimpt het lichaam van de hond krimpt terug naar een normale grootte. Dit alles kan leiden tot veel gezondheidsproblemen zoals bijvoorbeeld organen- en gewrichtsproblemen.

Vacht van een Amerikaanse Bully

De vacht van de Amerikaanse Bully is kort, strak, stug om aan te raken en glanzend. Alle kleuren en patronen zijn aanvaardbaar.

Trainen en opvoeden van een Amerikaanse Bully

Een gedegen socialisatie is van pup af aan nodig. De Amerikaanse Bully heeft behoefte aan een eigenaar die stevig doch kalm, zelfverzekerd en consistent is. Het is een hond die moet weten wat er van hun wordt verwacht. De Amerikaanse Bully is zeer geschikt voor hondensporten zoals behendigheid en trekken. Hij is krachtig, energiek en gehoorzaam, wat hem geschikt maakt voor deze activiteiten. Het is belangrijk om hem op een positieve manier te trainen zodat hij blijft gehoorzamen.

Activiteit en bewegen van een Amerikaanse Bully

De Amerikaanse Bully zal het goed doen in een appartement op voorwaarde dat ze genoeg beweging krijgen Fysieke en mentale uitdaging hebben ze echt nodig. Binnen zijn ze zeer actief.

Kenmerken van een Amerikaanse Bully

  • Rasgroep: Niet erkend
  • Leeftijd: 8-12 jaar
  • Schofthoogte: Reu: 33-53 cm. Teef: 33-53 cm
  • Gewicht: Reu: 31-54 kg. Teef: 31-54 kg

Formaat:

Erg klein

Zeer groot

Beweging:

Weinig

Zeer veel

Waakhond:

Niet alert

Zeer alert

Onderhoud:

Weinig

Zeer vaak

Sociaal:

Op zichzelf

Zeer sociaal

Ziektes bij een Amerikaanse Bully

De Amerikaanse Bully is een rashond die een laag risico heeft op erfelijke aandoeningen of medische kwalen. Van een Amerikaanse Bully is bekend dat ze gevoelig zijn voor, of aanleg hebben tot de volgende ziektes of aandoeningen:

  • Elleboogdysplasie
  • Heupdysplasie

Toon meer reacties

Hou mij op de hoogte bij reacties.

Plaats je bericht Lees hier ons privacy statement

De Amerikaanse Bully: ideale hond voor een actief gezin (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kimberely Baumbach CPA

Last Updated:

Views: 5895

Rating: 4 / 5 (41 voted)

Reviews: 80% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kimberely Baumbach CPA

Birthday: 1996-01-14

Address: 8381 Boyce Course, Imeldachester, ND 74681

Phone: +3571286597580

Job: Product Banking Analyst

Hobby: Cosplaying, Inline skating, Amateur radio, Baton twirling, Mountaineering, Flying, Archery

Introduction: My name is Kimberely Baumbach CPA, I am a gorgeous, bright, charming, encouraging, zealous, lively, good person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.