Sinds. van zijn vader overnemen. Op - PDF Free Download (2024)

Transcriptie

1 210eJAARGANG ZATERDAG 4 MAART 1961 No. 55 LEEUWARDER COURANT r \ UTGEEFSTER: Stichting FRESE PERS DRECTEUR: L. R. Stallinga HOOFDREDACTE: J. Piebga E. Evhuis Abonnemtsprijs: Sinds per kwartaal /7.50, per maand / 2.52, per week 58 ct (met incasso 60 ct) Girono V J BUREAUS: Leeuward. Voorstreek 99, tel Heerve, Heidebur 11, tel BJKANTOREN: Sneek, Kleinzand 37. tel Gorredijk, Hoofdstraat 73, tel. 677 Dracht, Burg. Wuiteweg 37a, tel (abonn. adv.) tel (redactie) J Achttwintig pagina's VJANDGE HOUDNG TEGEN VN N LEOPOLDVLLE ndia stelt man troep ter beschikking VN in Kongo Soedanese troep slaags met Kongolese militair in Banana ndia heeft beslot man gevechtstroep ter beschikking te stell van de strijdmacht van de Verigde Naties in Kongo, aldus is officieel in New Vork meegedeeld. Deze troep zull niet mog word gebruikt teg tri van land die lid zijn van de Verigde Naties, maar wel, wanneer dit noodzakelijk is de Verigde Naties hiertoe opdracht hebb gegev, teg Kongolese gewapde ehed, Belgisch ander militair para-militair personeel huurling". Hoewel het voor ndia niet gemakkelijk is troep beschikbaar te stell voor dist in het buitland is hiertoe toch beslot gezi de ernst van de situatie in Kongo. De troep moet onder het bevel van eig officier blijv mog niet over andere kontingt word verdeeld. De regering van ndia wijst er nadrukkelijk op dat de kost verbond aan het zd van de troep naar Kongo voor de Verigde Naties zijn. Zij verwacht dat de volkerorganisatie transportmiddel beschikbaar zal stell. Liberia, Tunesië Malakka hebb zich voorts bereid verklaard hun troepmacht in Kongo uit te breid. Dayal klaagt over wangedrag troep De bijzondere vertegwoordiger van de VN in Kongo, Dayal, heeft in e rapport aan de Veiligheidsraad meegedeeld, dat de autoriteit in de provincie Evaar ernstige kritiek hebb geleverd op het wangedrag van de troep van geraal Moboetoe in Lisala Bode de ming hadd verkondigd, dat toezicht van de Verigde Naties de ige oplossing" is. Volgs het rapport is de toestand in Lisala nog steeds gespann staat de bevolking vijandig tegover Moboetoes troep, die ook sommige led van het militair personeel van de VN hebb aangevall. De troep war over het algeme de Verigde Naties vyandig gezind het vliegveld van de provincie Weerbericht Zonnig Verwachting, medegedeeld door het KNM, geldig van zaterdagavond tot zondagavond. (Opgemaakt te uur.) Vannacht in het binnland plaatselijk nachtvorst hier daar mist. Morg overdag zonnig weer met e zwakke tot matige wind tuss zuid zuidwest dezelfde temperatur als vandaag of iets hogere Waterstand 4 maart. Bergumerdam 28 (36), Leeuward 29 (34), Nesserzi.il 28 (34), Sneek 29 (30), Scharsterbrug 27 (29), Woudsd 30 (30). Gemiddeld 28.8 (31.2). Neerslag: kleiner dan 0.1 mm. Het r. D. F. Woudagemaal is in bedrijf. De zeesluiz zijn geheel voor de afstroming geopd. Hoog water Harling Terschel- Schiermonllns nlkoog 4 maart maart maart Zon Maan 4 maart. Zon op 7.21, onder Maan op 20.37, onder maart Zon op 7.18, onder Maan op 21.45, onder maart. Zon op 7.16, onder Maan op 22.54, onder 9.00 Het weer in Europa Overzicht van het weer temoeratuur ln Eurooa volss het KNM-raDDort. d de eerste kolom de maximum-tem- Deratuur van Bister, ln de laatste kolom da neerslag ln het afeeloo etmaal. Helsinki geheel bew. 1 C 0.3 Stockholm zwaar bew. 7 C 0 Oslo zwaar bew. KoDhae zwaar bew. 0 8 C 0 Aberde geheel bew. 10 C 0 Lond mist 13 C 0 Amsterdam zwaar bew. 11 C 0 Brussel licht bew. 11 C 0 Luxemburg onbewolkt 9 C 0 ParHs onbewolkt 12 C 0 Bordeaux onbewolkt 16 C 0 Groble licht bew. 13 C 0 Nice onbewolkt 15 C 0 BerlHn licht bew. 9 C 0.1 Frankfurt onbewolkt 10 C 0 Münch geheel bew. 5 C 1 Zürich mist 8 C 0 Geve aeheel bew. 9 C 0 Locarno onbewolkt 18 C 0 W geheel bew. 7 C 1 nnsbruck geheel bew. 5 C 2 Belerado zwaar bew. 11 C 0 Athe eeheel bew. 17 C Rome onbewolkt 15 C 0 Alaeclo onbewolkt 16 C 0 Madrid onbewolkt 21 C 0 Mallorca onbewolkt 17 C 0 Lissabon onbewolkt 23 C 0 m Evaar is volgs Dayal niet veilig voor vliegtuig der VN. E arts van het Zweeds» _l_de Kruis was in Lisala ernstig mishandeld. n het rapport wordt verder gezegd, dat Loemoembistische troep uit Stanleyville kela zijn binngerukt zonder e schot te loss. Geraal Moboetoes troep hadd zich overgegev of war overgelop versterking uit Bode war ook naar de binnvallers overgegaan. n Coquilhatville war versterking van geraal Moboetoe met kret van leve Loemoemba" ontvang. Van gevecht is ge melding gemaakt. n Kasai hadd de troep uit Stanleyville wier verschyning voor Loeloeaburg zoveel paniek wanorde" had verwekt, zich rustig teruggetrokk. Deze troep zoud niet meer dan 150 man sterk geweest zijn. n de sektor Katanga had e Nigeriaanse patrouille van de VN kontakt gemaakt met e kolonne gdarmes, die Kisjiale hadd verbrand. De gdarmes hadd ontkd, dat zy bevel gekreg hadd e offsief naar Monono stop te zett. Eerder had premier Tsjombé de verzekering gegev, dat offsieve operaties van de Katangese gdarmerie gestaakt zoud word. n e afzonderlijk verslag over de bescherming van de Verigde Naties aan person in Kongo die dit ws, zegt Dayal, dat teg het einde van februari ongeveer 280 person ondergebracht zyn in e vluchtelingkamp in Leopoldville. Bovdi hadd de VN steeds meer verzoek ontvang van ms in Leopoldville die zonder middel van bestaan zijn, maar zich niet bij hun gezinn in Stanleyville of elders kunn voeg. n de Kongolese marinebasis banana, ongeveer 480 kilometer t west van Leopoldville is gister e gevecht uitgebrok tuss Soed_nese militair van de VN-strijdmacht Kongolese troep. De moeilijkhed in Banana begonn, to Kongolese soldat trachtt e marconist van de VN te arrester. De Soedanese militair hield daarop twee Kongolez e tijdje gevang. To zij later hun gevang terugbracht, opd de Kongolez het vuur. Hierop schot de Soedanese militair terug. E Kongolese soldaat zou gedood zyn. n Leopoldville heeft alle VN-pe-soneel gistermiddag om vier uur de arbeid gestaakt. All kreg de raad tot vanochtd in hun woning te blüv, om incidt uit de weg te gaan. (Zie ook pag. 3) n Saint-Nazaire wordt voor de dist Le Havre-Southampton-New Vork het nieuwe ton metde stoomschip France" gebouwd. Het zal het langste passagiersschip ter wereld word. De lijn van de boot word markant gebrok door twee schoorst met vleugels. De rook zal niet bov uit de schoorst kom, doch uit de vleugeltopp. Engeland gaat toelating China tot VN steun Engeland heeft de Amerikaanse re-' gering meegedeeld dat het voor toelating van kommunistisch China tot de Verigde Naties zal stemm, wanneer de kwestie in de volgde zitting van de Algeme Vergadering ter sprake komt, aldus is van gezaghebbde zijde in Washington vernom. Tot op hed hebb Engeland de Verigde Stat teg toelating van China gestemd. Onlangs verklaarde de Engelse minister van buitlandse zak lord Home echter dat op grond van de feit van het internationale lev China in de Verigde Naties behoort te kom, ondanks de agressieve politiek van dit land." Prinses re skiede ondanks dichte mist Prinses re heeft gister in de Oostrykse wintersportplaats St. Anton ondanks e vry dichte mist sneeuwval geskied in gezelschap van prins Von Hohlohe, prins Max van Beier prins Charles van Luxemburg. Ook prins Bernhard oefde op dezelfde helling ln gezelschap van de leider van de ski-school van Sankt-Anton, Rudi Matt. Broer vakbondsleiders afwezig Hasan officieel als koning van Marokko ingehuldigd Koning Hasan de Tweede van Marokko is gister officieel tot koning uitgeroep, als opvolger van zün zondag overled vader Mohamed de Vijfde. Op zijn rit van het koninklijk paleis naar de koninklijke moskee, voor het vrydaggebed, verbrak duizd Marokkan het politiekordon om de nieuwe, 31-jarige koning toe te juich. Tevor had koning Hasan vanaf e behoud de funktie van opperbevelhebber van zijn vader overnem. Op drie meter hoge troon e toespraak tot de bevolking van Marokko gehoud. alle terrein zal de kontinuïteit word gehandhaafd, aldus de Marokkaanse minister van voorlichting, Alaoui. Hij deelde ook mee dat Marokko zyn steun zal verl aan alles wat de Algeryn by hun onderhandeling met de Frans will. Wy zull ge druk op de Naast deze troon was e kleinere troon opgesteld, bestemd voor 's konings jongerebroeder, prins Moulay Abdallah. Deze zetel bleef echter leeg. De red hiervoor werd niet bekdgemaakt. Voorts was zoek de leider van de Nationale Unie van Volkskracht, Mehdi b Barka. Noch de tot deze party behorde oud-premier Abdallah brahim de vroegere vice-premier Abderrahim Bouabid, noch de sekretaris-geraal van het Marokkaanse vakverbond, Mahjoub b Dissik, war by de plechtigheid aanwezig. B Barka verblyft momteel in Parys. De Nationale Unie heeft grote aanhang onder de led van de vakbond de arbeiders in de sted aan de westkust. Ferhat Abbas, de premier van de voorlopige Algerynse regering" zat tijds de installatieplechtigheid op e ereplaats, aan de rechterzijde van de troon. Koning Hasan zal tot nader order zelf premier zijn. Hij zal de funktie van stafchef der Marokkaanse strydkracht Dit parmantige kauwtje is Akka, ge onbekde voor de automobilist, die wel es bij het bzinestation op de Kop can da Afsluitdijk hebb gestopt om te tank. Akka is meestal in de buurt van het bzinestation te «ind mag graag e eindje meelift op de motorkap. Voorts houdt hij zich in fleande krie fynt altit wol hwat aanbevol voor alles, wat eetbaar is dit mag dan e stuk koek of brood, maar evgoed e fruitschil of e sigaret zijn. Het dier, dat vorig jaar in e schoorste in Zürich is gevond, is nu het eigdom van de veertijarige Willy d Breej, by wie hij steeds weer terugkeert na uitstapjes van langere of kortere duur. Gezi op televisie Vuurvretd"kind nu gewond in ziekhuis Het dertijarig meisje D. P. te Enschede had op de Duitse televisie e vuurvreter aan het werk gezi zy was hierdoor zo gefascineerd, dat zy het ook es wilde prober. Het kind nam e watje, drkte dit in bzine, stopte het in haar mond stak het aan. Nu ligt zy in het ziekhuis met e verbrand gezicht. Algeryn uitoef ons ertoe bepal h als broeders te adviser, aldus de minister. Hij zei verder dat stak van het vur in Algerije voor het begin van onderhandeling e onaanvaardbare eis van de Franse regering is dat het e gevolg van ge voorwaarde voor onderhandeling dit te zyn. Ceylon stond bunker in Colombo niet toe Utrecht" gaat via Martinique naar Nederlands Nieuw-Guinea (Van onze Haagse korrespondt) weg is naar Nieuw-Guinea om daar de jager Amsterdam" af te loss, in de hav Colombo bunkerfaciliteit te Naar pas nu bekd is geword, heeft de regering van Ceylon geweigerd de torpedobootjager Utrecht," die op verl. Als motief voor deze weigering werd het Nederlands-ndonesische geschil over Nieuw-Guinea opgegev. De Utrecht" zal i_u dezelfde route volg als in het voorjaar de Karel Doorman" deed, namelijk via Port Louis op Martinique, waar het schip inmiddels is binn gelop om te bunker, van daar rechtstreeks naar Fremantle in Australië. Via Darwin zal dan naar Nieuw-Guinea word gevar. Ceylon is steeds de bunkerhav geweest voor Nederlandse schep op de route naar Nieuw-Guinea. Voor elk bezoek werd steeds afzonderlyk toestemming gevraagd. Deze werd tot dusverre nooit geweigerd. Ook thans heeft de Ceylonese regering niet gezegd, dat dit bunkerverbod voortaan voor alle Nederlandse marineschep zal geld. Al kele wek geled is de zaakgelastigde van Ceylon op het ministerie van Buitlandse Zak ontbod, waar hem te kn werd gegev, dat de Nederlandse regering onaangaam is getroff door de weigering, temeer, omdat het hier e normaal operationeel bezoek geldt, waarteg door Ceylon tot nog toe nimmer bezwaar werd gemaakt. Maandag a.s. de vlagg uit n verband met het twaalf e half jarig regeringsjubileum van koningin Juliana zal op maandag 6 maart van de opbare gebouw word gevlagd. Moedige woord r\e CHU mag voor buitstaanders iets - raadselachtigs hebb, zij mag door sommig, gezi de grote variatie binn haar kring, e onmogelijke politieke party goemd word, zy mag weinig grote figur aantrekk of naar vor brg, zy blyft voor mige e party met e byzonder karakter e aparte bekoring. Onverdrot legt zij er zelf de nadruk op ge partij maar e unie te zyn, eerder naar autoriteit dan naar majoriteit te will strev. Zy kmerkt zich inderdaad nogal es door e zekere gemoedeiykheid onduidelykheid, die door ander met niet altyd ev veel begrip als slapheid onzekerheid word uitgelegd. De vrijheid onafhankeiykheid die zy aan haar vertegwoordigers gunt, blyk echter vooral door critische jonger gewaardeerd te word. E voorbeeld van deze onafhankelykheid is ook de redevoering van de heer A. J. Bergsma van Leeuward op de deze week gehoud Uniedag geweest, e rede die helaas in het te beknopte verslag in ons blad onvoldode tot haar recht is gekom. Deze spreker_ houdt van heldere radicale typering is zeker niet iemand die zich tam door de aanwijzing van e of ander partijbestuur zou lat leid. Hy heeft zich fel teg e evtuele fusie met de anti-revolutionair verzet, hy heeft zijn onverbloemde mispryzing van het buit de regering houd van depvda uitgesprok, hij heeft wat de provinciale politiek betreft op de grootst mogelijke activiteit, doelbewustheid samwerking van in ons provinciaal bestuur aangedrong. De heer Bergsma heeft bij zyn afwijzing van de fusie AR-CHU terecht op het mtaliteitsverschil tuss beide groep gewez. Daar ligg nderdaad de grootste moeilijkhed. De geestelyke politieke beginsel van beide groep wyk niet zo ver uite, dat zy e gescheid optrekk t volle zoud kunn rechtvaardig. Maar de psychologische verschilpunt zijn vele sterke. E zeer kundig a.r. voorman als de sator H. Algra geeft herhaaldelyk blyk van de christelykhistorische geestesgesteldheid uiterst weinig te begrijp,, voorzover hij er iets van begrypt, er ook uiterst weinig sympathie voor te koester. De ARP zou heel wat vrijer, breder, ruimer minder zelfverzekerd moet zyn, wilde zy voor e rechtgeaard CHU-er aantrekkelyk kunn zyn. De verontrusting van de heer Bergsma aangaande de doeltreffdheid van onze provinciale politiek kan door vel gedeeld word die niet in direct politieke zin zyn geestverwant zijn. Wy zyn arrö slep op het ogblik ook slechts het kleinste deel van de hoogconjunctuur in de wacht, aldus zyn niet mis te verstane formulering. Om daar verandering in te kryg wil hij de politieke partij zoveel mogelijk lat samwerk, wil hij kneiyk ook iets minder bedeesdheid zeker e geringer bereidheid om zich steeds maar weer door zoete woord te lat paai. En ook op deze oproep zull vele andersgezind van harte ja am zegg. Het slepde gangetje moet in vaart verander, anders wordt de achterstand steeds groter. De goemde spreker heeft het betreurd, dat de socialist thans buit het landsbestuur word gehoud; hij noemde dat ronduit niet recht, niet christelyk, niet christelyk-historisch. E geluid dus dat wel zeer gunstig afsteekt by sommige in de jongste tijd gehoorde liberale stemm. Wy vind het helemaal niet erg, dat de PvdA e poosje uitgeschakeld wordt; in deze positie hebb de WD de ARP na de oorlog ook wel es verkeerd, daarin zou ook de KVP als het zo uitkwam gebracht moet kunn word. Maar e opzettelyk, langdurig principieel buit spoor zett van de socialist is iets geheel anders; dat moet wel kwaad bloed zett bij deze groep die nota be byna het derde gedeelte van het Nederlandse volk omvat. De heer Bergsma verdit dus voor zyn moedig woord gecomplimteerd te word. E grote geëerd r\e Friez zyn e ondankbaar volk. -' Zy hebb het de eeuw door hun eig ms, die bereid war met hun persoon voor de Friese belang te staan, byzonder moeilyk gemaakt. Het is e klein kunstje e ganse reeks van nam te noem van ms die e lang lev besteed hebb aan de bevordering van het Friese welzyn die daar nauwelijks ige waardering voor hebb ontvang. Vooral de kel die van de schouder opwaarts e hoofd groter zyn dan de ander, hebb het in dit land van kopstukk nooit erg gemakkeiyk geha_. Tot die grot, in letterlyke figuurïyke zin, heeft dr. G. A. Wumkes behoord. E msleeftyd lang heeft hij voor Friesland gewerkt, e plank vol boek heeft hy volgeschrev, vele duizd heeft hy door zijn indringd vaak profetisch woord in de ziel getroff, meer nog, hij heeft hun lev e zekere richting gegev. Tyd, geld, gezondheid, hij had het alles voor zyn geliefd volk over. Het officiële gezag heeft hem daarvoor nooit geëerd. Zonder ige overheidssubsidie zal er nu op e waardige plaats e waardig eregestete voor hem word aangebracht. Waardiger nog zou het zyn, als hij zijn plaats in het hart van het Friese volk bleef innem. p

2 Kijk luister NCRV gooide met geld E beetje droevig moet we konstater dat het gister al weer e mager televisieavondje is geword, al was nu niet de KRO maar de NCRV er verantwoordelijk voor. Met alle respekt voor het thousiasme van de jeugdige lied die ~De zaak H. E." bevolkt, hun programma bleef zeer middelmatig. De liedjes van Hk Elsink war redelijk maar alledaags zijn konferces, evals de vorige keer, bepaald zwak. Sacha Dist geraakte minder goed op dreef dan twee maand geled zelfs haar ~A Paris kneep ze er maar heel dunnetjes uit. Ook technisch kwam deze uitzding niet vlekkeloos op het scherm. De mikrofoonopstelling deugde niet de kamera's zwaaid verschillde ker nutteloos door de knelijk te kleine ruimte, waar de als groep optredde gast telkmale in e hoek stond gedrukt. n..atttie" werd e filmreportage van Joop Simons over Algerije gedraaid, die behalve e verwarrde inleiding twee min of meer interessante vraaggesprekjes met voorbijgangers bevatte. Als geheel e rommelige reportage, maar er was althans e poging gewaagd iets aktueels te lat zi. Dit kan allerminst word gezegd van de ontstelld stupide film over het vind van kwartjes, dubbeltjes ct. Waar m de moed vandaan heeft gehaald miljo kykers minut lang naar e dubbeltje op straat te lat kijk, is ons werkelijk e raadsel. Het zouteloze kommtaar kon de ergernis over dit volstrekt waardeloze filmpje alle verhog het is bepaald symbolisch, dat de NCRV voor dit atttieonderdeel weggegooid geld nodig heeft gehad. Het ige waar we nog met plezier naar hebb gekek was de documtaire over zeebebaking loodswez, waarmee de NCRV het programma had geopd. Dankzy uitstekd kamerawerk kreg we echt Nederlandse beeld met mooie lucht te zi. Of de film nu werkelyk e documtaire over het loodswez kan word goemd is e tweede, maar op e avond als gister b je al bly met e mooi plaatje. Dit weekd in de ether ZATERDAG Televisie: Vanavond is het dan zover. Na bijna e jaar van het scherm te zijn verstot komt Wim lbo weer op de beeldbuis hy heeft e groot deel van zijn achterban meegom. Officieel staat alle Mieke Verstraete aangekondigd als medewerkster aan het programma. Dat moest wel. omdat zij volgs de titel bladert in het plakboek van Wim lbo". Maar als wij wel zijn ingelicht de VPRO Wim lbo zwijg er in alle tal over kom ook Hetty Blok, Kees Brusse Sophie Stem aan dit blader te pas. De uitzding begingt om half ti. Daarvóór wordt in de serie Bouwmeesters der cultuur" e portret gegev van het echtpaar Pierre Marie Curie, brgt Joes Odufre zijn derde nleiding tot de dans" op het scherm presteert Simon van Collem zijn oude draaidoos. Radio: n het VARA-programma (Hilversum ) om vijf over acht Week uit- week in" om half ti Malando-melange met Francisca Deschamps Frans Wanders. Over de andere zder word in het KRO-programma om half zev herinnering aan Mario Lanza opgehaald. Tierelantijn" komt zoals gebruikelijk om ti over neg voor de mikrofoon. ZONDAG: Televisie: Het KRO-programma wordt zondagavond geopd met School voor volwass", van Martie Verdius. Om kwart voor neg De strijd teg het onrecht". Het gaat in deze aflevering over kostbare juwel; het scario is geschrev naar e roman van Edgar Wallace. De hoofdrol wordt door Vittorio de Sica gespeeld. Het populair klassiek concert komt om kwart over neg op het scherm om kwart voor ti wordt het programma afgeslot met de gebruikelijke filmmeditatie. Radio: De AVRO (Hilversum ) geeft om vyf over acht e muzikaal portret van Jerome Kern. samgesteld door Alex de Haas. Om neg uur het hoorspel Zwart" van Robert Culff in e vertaling van Elisabeth Tekelburg. Om elf uur wordt het feit herdacht dat Herman Emmink van VARAomroeper AVRO-zanger werd. in e uitzding die tot titel draagt Vijf jaar Herman Emmink". Over de andere zder draait Jules de Corte om acht uur zijn Wintertoer" wordt om vijf voor half ti het derde laatste deel van het dunne alibi" uitgezond. Programma's MAANDAG 6 MAART 19S1 Hilversum 1. (402 m) 7.00 VARA VPRO VARA NATONAAL PRO- GRAMMA VARA NATO- NAAL PROGRAMMA. VARA: 7.00 Nws Gym Gram Nws. Hammondorgelspel Gram. i 9.00 Gym. v. d. vrouw Gram. (9.35 ' 9.40 Waterst.) VPRO: Morgwijding. VARA: Gram Voordr Pisnorecital Hammondorgel met zang Land- tuinb meded Voor het platteland Gram Nws V. d. middstand Pianoduo Wikk weg, praatje Kamermuz Gram. NATONAAL PROGR.: Rep. huldebetoon t.g.v. het koper regeringsjubileum van H.M. de Koningin. VARA: Gram Zestig minut voor bov de zestig Oude liedjes Gram Lichte muz Milit. comm Nws comm Lichte muz Act Pari. overz Regeringsuitz.: De Zilvervloot met het Leedy-trio Meer Jakob. NATONAAL PROGR.: Dankstond t.g.v. het 12',2-Jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin. 20. Nws Toespraak door Z. Ex. Prof. Dr. J. E. de Quay Korte samvatting van de reportage huldebetoon ( » Feestconcert. 21.4aZoals e goed Koning schuldig is te do: Juliana 12. jaar Vorstin, klankb Omr. dubbelkwartet Nws Muzik. quiz Milit. taptoe. HLVERSUM 11. (298 m.) NCRV NAT. PROGR. NCRV: 7.00 Nws ber Gram E woord voor de dag Gewijde muz. 800 Nws Radiokrant Gram V. d. ziek Gram V.d. vrouw Gram Theologische etherleergang Klarinet piano Quizprogr Gram Voor boer tuinder Land- tuinb. meded Lichte muz Gram. of act Nws Metropole ork Gram Schoolradio Gram. Nationaal progr.: Zie Hilversum. NCRV: Gram Bijbeloverdking Sopr., tor piano V. d. kleuters V. d. jeugd Gram Beursber Regeringsuitz.: Onderwijs in het ctrale bergland van Nederlands Nieuw-Guinea. door W. Wes- terik Orgelspel Gram Opbaar Kunstbezit, lezing Nws. weerber Radiokrant. NATONAAL PRO- GRAMMA: Zie Hilversum. TELEVSEPROGRAMMA'S. NTS NATONAAL PROGRAMMA: Rep. huldebetoon t.g.v. het koper regeringsjubileum van H.M. de Koningin Dankstond t.g.v. het regeringsjubileum van H.M. de Koningin Herhaling op telerecording v.h. huldebetoon van hedmiddag Journ weeroverz. NCRV: Memo Cabaretprogr Tv-film nt. journalist Forum Dagsluiting. Waarom te weinig verpleegsters? Omdat er zoveel onzin geschrev wordt over het tekort aan verpleegsters in de Nederlandse ziekhuiz, wil Elseviers Weekblad" (lib.) es precies uit de doek do welke de juiste situatie is. De zeer snelle ontwikkeling van het ziekhuiswez in ons land is nog gepasseerd door de bijzonder snelle verbetering van de sociale voorziing, waardoor ongeveer 75 pet. van de Nederlandse bevolking verplicht of vrijwillig verzekerd ziekfondslid is geword. De verplegingsdist in de ziekhuiz is daardoor inderdaad zwaar belast geword inderdaad heeft het verpleegsterstekort in sommige del van ons land tot zeer ongewste toestand geleid. Voor dat tekort zyn vele oorzak aan te gev: Daar is vooreerst de gespann arbeidsmarkt in Nederland t gevolge van de heersde hoogconjunctuur. Daarbij komt dat de lagere geboortecyfers van de oorlogsjar het aanbod van de 18-jarige meisjes kleiner heeft gemaakt. Eerst na 1963 kan e groter aanbod word verwacht. Voorts is daar het loslat van de eis van toelating tot de opleiding voor diploma A ziekverpleging ziekhuisdiploma. Vele ziekhuisdirecties hebb meisjes in opleiding gom die niet in het bezit war van Mulo of daarmede gelijkstaand diploma. Niet zeld neemt m goeg met e lagere schoolopleiding. Het gevolg hiervan is geweest dat het diploma gedevalueerd is. De lagere salariëring die pas vijf of zes jaar geled is opgehev, heeft zeker ook niet bijgedrag tot de verheffing van het verpleegstersberoep. De loffelyke opzet van het Erefonds voor Oud-Verpleegsters om e grote gro van in sociaal behoeftige omstandighed verkerde oud-verpleegsters geldelijke steun te verl, heeft de waardeschatting van het beroep ook niet bepaald verhoogd. De sociale toestand de salariëring zijn nu gelukkig in belangryke mate verbeterd. Vele ouders tracht hun dochters volkom t onrechte te weerhoud verpleegster te word, aangezi het beroep e zwaar beroep wordt goemd. De kwalificatie zwaar" wordt zo gemakkelijk veranderd in te zwaar." En dan is daar t slotte de waardering van de verpleegster. Deze waardering is bij vele ziekhuiswerkers, met name bij arts, niet overekomstig de grote verantwoordelijkheid, die gediplomeerde verpleegsters niet zo zeld oudere leerling hebb." Lof voor gemgd zing s het gemgde zwemm in Nederland altijd e zeer gevoelig, voor sommig bitter ernstig voor ander lachwekkd onderwerp geweest, van het gemgde zing" kan m zegg dat er over het algeme zeer waarderd op gereageerd wordt; zelfs de bijzonder critische radiomedewerker van Vry Nederland" (onafh. soc.) weet er goede woord voor te vind. Het blad prijst namelyk de ijverige poging die de NCRV tegwoordig onderneemt om door uitzding van e aantal kerkkor het zing in de protestantse eredist te verbeter: En warempel, het klinkt nog mooi ook. die hervormde gereformeerde kor die in e gezamlyke zangdist nu es in deze, dan weer in ge kerk in het land e voorbeeld zijn van hoe goede kerkmuziek kan klink. Dat kan Handel zyn, maar ook e doodgewone psalm meestal is het effect beter naarmate m evoudiger muziek kiest, maar dat wil niet zegg dat m soms met heel moeilyke muziek ook ge uitstekd effect weet te bereik. ntegdeel, wijl dominee Gunning mag gezegd hebb dat het kerkgezang in protestantse kerk hem maar al te dikwijls aan ndiangehuil deed dk ( bij sommige rechtstreeks uitgezond kerkdist klinkt het daar helaas nog maar al te dikwijls naar), maar het is ge regel meer deze NCRV-uitzding zijn e voorbeeld waar bepaald opvoedde kracht van uitgaat. De NCRV voert wat dat betreft, geloof ik. e oorlog op alle front die in de letterlijke zin van het woord e oorlog der beschaving is. Hetzelfde kan bij voorbeeld gezegd word van de grammofoonplat die deze omroep 's wosdagsmorgs in de Hoogtezonuitzding t gehore brgt. M heeft daarbij e vernuftig afwisseld programma bedacht, waarbij de e week klassieke, de ander geestelijke de derde lichte plat t gehore word gebracht. Het is e indeling waarbij m overigs met red kan vrag of Johann Sebastian Bach nu klassiek" of geestelijk" is of Mahalia Jackson nu in het lichte dan wel in het geestelijke gre thuishoort; al naar de smaak van de luisteraar is, zal het antwoord wel moet luid. Maar het aardige is dat m ook by de geestelijke muziek er blijkbaar bewust naar streeft om algeme bekde stukk es te brg in e superieure uitvoering die, mog wij hop, het peil van de kerkmuziek e beetje omhoog helpt brg. Dat mag wel es, maar de NCRV komt eer toe voor haar werk". Kans op Oldburg Dank zij e groot hogedrukgebied bov Midd- West-Europa zal de televisiestraling van de zder Oldburg dit weekeinde tot over Friesland doordring. Wedstrijd luisterspel De Nederlandse Radio Unie de Belgische Radio Televisie hebb e wedstrijd georganiseerd in het schrijv van e luisterspel voor kinder. De voorzitter van de jury voor deze wedstrijd is de heer Bert van Kerkhov. Led van de jury zijn mevrouw Mies Bouwhuys de her Jaap ter Haar, Ary van Nierop, Marcel Coole, Herman Niels Frits van Tichel. Het reglemt voor die wedstryd is op aanvraag verkrijgbaar by de NRU. UT ANDERE BLADEN Standsbesef in Nederland Het..Hollands Weekblad" (links-lib.) vraagt zich af, of er in Nederland ook (zoals in Engeland) zoiets als klassebewustzijn of standsbesef bestaat. nderdaad, het is er. maar er wordt niet al te veel over gepraat daarom heeft het wel iets aardigs. E duurzaam verschynsel is het overigs zeker als m het al zou will wegwerk, zou m e middel moet vind om alle vorm die de ms butt om zich groepsgewys te definiër buit gebruik te stell: Sommige daarvan zi er onverwoestbaar uit, zoals bijvoorbeeld de gevoels van superioriteit die intellektuel kunstaars zich eig mak, niet es op grond van hun verdist of van e schatting van het belang van die verdist, maar eiglyk alle op grond van hun belangstelling. Andere zyn moeilyker te bespeur, lijk minimaal serieus, maar hebb ook hun invloed, zoals byvoorbeeld het gevoel van superioriteit dat zich by Amsterdammers kan manifester tegover inwoners van de rest van Nederland, bekd beoordeeld als de provincie." De hardnekkigste van alle, de meest geschikte om bijna onopgemerkt te blijv voortlev in moeilijke tyd, is niettemin het standsbesef in het algeme, ontled aan overweging van afkomst, inkom, ontwikkeling andere gunst van het lot, in allerlei verschillde dosering. Er was ge red tot grote verbazing to laatst bekd werd dat de inwoners van e welgestelde buitwijk van Moskou, het Moskovische seizième. geklaagd hadd over de massale intocht iedere zondag van dagjesms met papier zakjes uit andere stadsdel. Dat is dan nog maar het prille standsgevoel in e neutrale vorm. Veel mooier geraffineerder wordt het op d duur in oude regelmatig ontwikkelde beschaving zoals de Nederlandse of Engelse. Als illustratie van de typisch Nederlandse gedaante ervan is er het verhaal, misschi apokrief. van e jong met e nette naam die in Utrecht aankwam op de vraag B jij eiglijk van adel?", antwoordde Nee meer, maar wel van heel goeie familie." E land waar goeie" in dit verband zo onvertaalbaar kan klink, mag in elk gezelschap het hoofd hoog houd wanneer er over standsbesef gesprok wordt." HOLLE PNKEL Handleiding voor amateurtoneel Frank Arnoldi. Wat. waarom hoe toneelspel." Uitg. Heynis. Zaandijk Geb., 191 blz Het amateurtoneel krijgt steeds meer de serieuze belangstelling, die het verdit. De tyd van plak maar e snor zeg de tekst zo glad mogelijk van buit op het is in orde" is gelukkig al lang voorbij. Toneelwee-strijd beoordeling door jury's hebb goed werk gedaan, maar de scholing van de amateurs komt nog beter tot haar doel door cursuss voor spelers regisseurs. Dat er e grote scholingsdrang bestaat, blykt in Friesland ook wel overduidelijk uit het druk bezette werkschema van de toneeladviseur. Niet alle cursuss zijn echter noodzakelijk, maar voor zijn verdere opleiding zal de amateur ook de beschikking moet hebb over handboek. Die zijn er nu ook wel. maar de uitgever Heijnis komt de eer toe. dat zij reeds ver voor de oorlog onder de titel Wat, waarom hoe?" wk raadgeving voor het dilettanttoneel door Frank Arnoldi in boekvorm heeft lat verzamel...wat, waarom hoe toneelspel" wordt ge moderne versie van die eerste uitgave goemd, hoewel de nieuwe uitgave op verschillde punt toch e herzie, bij- omgewerkte vorm is van de eerste. Naast het bestaande handboek in drie del houdt het weinig nieuws in, maar het voordeel van dit werk is, dat alles in kort bestek wordt samgevat. Amateurspelers -regisseurs zull ongetwijfeld hun voordeel met de inhoud, die in e bevattelijke taal is gesteld, kunn do, vooral wanneer zy in deze moeilijke kunst wat wegwijs zyn gemaakt op e cursus. Anders zou m misschi prober de nodige foefjes" uit het boek te hal daar is het in de inleiding wordt dit uitdrukkelijk gesteld niet voor geschrev. Naast spel. regie, mise--scène, mimiek plastiek, kryg ook de toneelbodigdhed, decorbouw, belichting, grimer costumes, de nodige aandacht. Het geheel is verduidelijkt met teking foto's. UTG. MJ. W. DE HAAN, ZEST: De Pelgrimstocht der Msheid. Geïllustreerde wereldgeschiedis L Oudheid (Egypte Voor-Azië, Hellas Rome), door prof. dr. D. Coh dr. K. Sprg. ng. 224 blz., Geul., 2.95 Van het grote werk in één deel. dat in 1937 voor het eerst versch is onder redactie van dr. J. W. Berkelbach van der Sprkel prof. dr. C. D. J. Brandt waarvan in 1940, herdrukk zijn versch, wordt thans e vijfde, onverkorte, herzie bijgewerkte druk ln pocketformaat in dezelfde uitvoering als de Phoix Pocket Reeks, uitgegev wel in vijf uniforme deeltjes. n het eerste deeltje gev twee bekde deskundig e boeid verslag van de oude cultur rondom de Middellandse Zee. De uitvoering is ev voortreffelijk als de inhoud. (Phoix Standaardwerk, nr. 1.) De Pelgrimstocht der Msheid 11. Middeleeuw Raissance, door prof. dr. F. L. Ganshof dr. H. A. Enno van Gelder. ng., 204 blz., geul. met register, 2.95 Twee gerommeerde historici behandel hier uitermate zaakkundig maar tev» ln zeer leesbare trant twee voor Europa buitgewoon belangrijke tijdperk. Niet alle de staatkundige geschiedis, maar ook de geschiedis van het geestelijk lev van kunst wetschapp krijgt de volle aandacht. Geschikt voor e groot publiek zeker voor de rijpere jeugd. (Phoix Standaardwerk, nr 1). n geloofsvragis k weet het niet" vaak juiste antwoord Bisschop James A. Pike van de Protestantse Episcopaalse Kerk in Californië heeft in e vastpreek in New Vork gezegd, dat er in e waarlijk christelijk geloof altijd ruimte is voor e eerlijk agnosticisme". Wij hebb niet alle antwoord", zo zei de bisschop...het juiste antwoord op sommige godsdistige vrag is: k weet het niet" Het uitdrag, het meedel van het geloof aan ander is altyd e van mijn grootste zorg geweest, aldus de bis schop. De middel, waardoor dit geloof wordt meegedeeld, zoals woord, verander de eeuw door. Wij zijn verboiü d aan hetzelfde terrein, maar niet aan dezelfde kaart. Wij zijn verbond aan dezelfde traditie, maar niet aan dezelf de verpakking". Het evangelie wordt meegedeeld door middel van proza, logica mythe. E goede mythe js niet e fabel, maar e middel om de waarheid mee te del, aldus bisschoo Pike. Bischop Pike heeft onlangs grote beroering in zijn kerk verwekt door e artikel in de Christian Ctury", waarin hij de maagdelijke geboorte van Christus e mythe noemde. Het evangelie wordt voor e groot deel in de vorm van myth meegedeeld, met bisschop Pike. k k ge kel lid van de Anglicaanse Gemeschap bisschop, ouderling, diak of gemetelid die het verhaal van de Hof van Ed letterlijk gelooft". E andere mythe is volgs hem, het idee, dat Christus t Hemel opvoer". Waar is die hemel? vraagt hij. Wij gelov niet meer in e heelal met drie vlakk: e platte aarde, de hel daaronder de hemel daarbov. En wat het zitt aan de rechterhand des Vaders" betreft, wil ij. er alle maar aan herinner, dat in be paalde oosterse del der Kerk de zin luidt: aan de linkerhand des Vaders" omdat in hun cultuur links de ereplaats is." De maagdelijke geboorte is. volgs Pike, e mythe, die dit om zowel de mselijkheid als de goddelijkheid van Christus uit te drukk. M moet de verpakking niet met het product verwarr. n de kerkleiders van de vierde eeuw. die doorkneed war in de oude Griekse filosofie trachtt bijvoorbeeld Gods opbaring van Zichzelf uit te drukk in categorieën, die dkde ms van die tiid kond vatt. Zij ded e goed werk. Zy drukt Gods ware opbaring van Zichzelf a ls Schepper. Verzoer Heiland uit in hypostases" of person" in één substantie". Maar niemand heeft lang in deze term gedacht". Bisschop Pike zegt. dat hij met niemand wil twist, die de bijbelse verhal letterlijk wil gelov. Het gaat hem echter om de wezlijke inhoud van die verhal niet om het omhulsel", waarin ze gebracht word. De gestol diamant door RexCorbett 6. Mattox hield op met kauw staarde Payne verbaasd aan. Ne", antwoordde hij. Wat is er met die geluidsband?" Dat zull we zi; in elk geval nodig ik je beleefd uit, er met mij naar te luister". Mete nam hy zijn akttas haalde de doos te voorschyn. Je moet wet, dat juffrouw Welish prachtig piano speelt nu de zaak toch binnkort op de fles gaat, doet ze af toe stapp om in de toekomst niet met lege hand te staan!" Violoncel-concert van Haydn" las Mattox over zyn biefstuk he. En met e vragde blik op Payne ging hy voort: Wil jij me muziek lat hor, ofschoon ik daar nog minder voor voel dan e paard?" Misschi betreft het hier muziek, die juist voor jouw or uitermate geschikt is", verzekerde Payne. Mattox kauwde verder wel zo krachtig, dat de ader in zyn slap ervan zwoll. Had toch maar vis besteld", wilde Payne juist opmerk, to e geluid op straat zijn aandacht trok. 't Was het karakteristieke, onmiskbare, af toe luid opklinkde lawaai van e sterke automotor, de motor van e dure sportwag, zoals kele roekeloze individu nog steeds voor hun plezier aanhoud. Tslotte hield het gedaver op. Wat scheelt je toch?" vroeg Mattox, die nu beslist de biefstuk van zich af schoof. Kelner, e afzakkertje? Jij ook e, Payne?" Graag". Buit naderde opnieuw e auto. Hij kwam van verre, in langzamerhand aanzwelld gerucht. Alweer zon ding", sprak Payne, nu toch iets verbaasd. Wat voor ding?" E taliaanse wag; Ruggiero-Sport". Ja; hy houdt stil voor de deur. En wat zou dat?" Maar wat hoor je nu?" vroeg Payne. De motor is nog niet afgezet daar komt alweer zon lawaaischopper aan". Maar één?" Twee," zei Mattox verbaasd. Ne, drie of vier!" Het lijkt wel of de hele straat uit Ruggiero-Sportauto's bestaat", mompelde Payne. En inderdaad hoord beid hoe e lange reeks motor nog emaal opdaverde voor ze werd afgezet.... to was alles stil. En daar is nog e nakomertje!" riep Payne opes, scherp toeluisterd. Hij trachtte door het raam iets ervan te zi, maar e vooruitspringd stuk muur belette dit aanvankelyk. To echter schoot het nakomertje" voorby het vster kwam door plotseling remm met e schok tot staan. Dat war er minsts ti", zei Payne. Juffrouw Welish heeft maar van drie gesprok". De koffie graag in de zogaamde ler kamer", zei hy tot de juist passerde kelner. En zet alstublieft de twee bandinstallaties klaar; we will door niemand word gestoord". Goed, meer", antwoordde de man, die mete zyns weegs ging. Wil je de geluidsband hier op de club afdraai"' informeerde Mattox. Als je er niets op teg hebt". k dacht ervoer naar de Yard te gaan; misschi hebb we e specialist nodig, die ons k zou jullie specialist er voorlopig graag buit lat; me dunkt dat het al mooi goeg is dat ik jou in vertrouw neem" nderdaad", mompelde Mattox. Maar wat betek al die auto's daar buit toch"'" Dat heeft de tyd wel", zei Payne. Als die ding werkelyk iets betek, kom we ze nog wel vaker teg. Eerst de geluidsband, vind ik" Maar als het iets belangryks mocht zyn, is zon club als hier toch ge byzonder geschikte plaats" wierp Mattox teg. ' Het kan onder bepaalde omstandighed de laatste kans zyn om de band te beluister er e duplicaat van te mak". Hoe bedoel je dat? De laatste gelegheid?...- Omdat ik zon idee heb, dat ze me nog vandaag e slag op het hoofd zull gev me de doos afnem", antwoordde Payne rustig. Als dat gebeurt, weet ik tminste wat de band vermeldde. En in dit geval is de inhoud goed bewaard tzy t«me overhoop schiet". Mattox zweeg e ogblik, maar zei to stomverbaasd: s in jouw og die diamantzaak zo gevaarlyk?" De reeds byna afgedane diamantzaak", spotte Payne. Juist, meer, er stek vastberad schurk achter, die voor ge moord terugschrikk; daarvan b ik overtuigd. Kom, ga mee naar de achterkamer; de kelner wkt ons al". De achterkant bevatte, naast e reeks van omvangrijke ler zetels de trofeeën van de Hgelaariclub. Bov de lambrizering hing overal medailles, plaquettes, visgerei groepsfoto's. Talryk war oe portrett van hgelaars met loodrecht omlaaghangde viss, die hun tot de schouders reikt. Vooruit er mee!", knorde Mattox, terwyl hy zich in e stoel liet vall naar zyn sigarettkoker greep. De kelner schoof het tafeltje met de twee kopjes voor de schoorste, wierp e paar beukeblokk OP het vuur bleef wacht, terwyi Payne de bandïnstallatie onderzocht. n orde", zei Payne tslotte. Brg ons nu alstublieft de sleutel van deze kamer. We will ondei ge kele omstandigheid word gestoord"...ja, voegde Mattox eraan toe, we behor l' zekere zin tot het gilde, begrijpt u. 't Gaat erom e grote vis te vang." i 11 de kamer was afgeslot, liet Payne de geluidsband in rustig tempo aflop. Voorlopig hoord ze alle het gesuis van het toestel het knetter van de beukblokk. Mattox zat er doodstil by. Plotseling klonk e schril gesnater als va" e troep ed uit de luidspreker. Dadehjk zette Payne de band stop. Daar heb je het", zei hy. Nu e eindje teru dan weer vooruit in normaal tempo. Let voorai goed op!" (Wordt vervolgd) NEUWS UT DE KERKEN Zou biechtuur" in Hervormde Kerk niet mogelijk zijn? Voor e soort van persoonlijke biecht zou in de Hervormde Kerk zeker plaats moet zijn. Tot deze conclusie komt dr. R Bijl in het hervormd kerkblad van Haarlem Rond de Bavo". E vast biechtuur" zou wellicht e mogelijkheid zijn. Het gaat hier om het hart van het evangelie, aldus dr. Bijl: de vergeving der zond, het wegnem van de schuldlast, het uitbann van de aanklacht van het gewet, de bevrijding van e gevang ziel. Dit heilzaam gebeur vindt echter niet alle in e biechtuur plaats. Het voltrekt zich overal waar de gemete samkomt om God te ontmoet: in prediking, in schuldbektis gadeverkondiging, in lied gebed Buit de samkomst van de gemete gebeurt ditzelfde in het persoonlijk gebed tot God. Daarnaast Kan m ook zijn zond concreet beliici aan de persoon, die m verkeerd bejegd heeft. Maar ook zond teg God ms begaan kan m will lucht" in het bijzijn van e vertrouwspersoon dan niet met de bedoeling alle om het es uit te sprek, maar om er sam mee naar God te gaan in het gebed van de medegelovige letterlijk de bemoediging te ontvang, de hoorbare bemoediging, dat m mag gelov in de vergeving. k me. dat het algeme priesterschap der gelovig onder meer ook daartoe di mag. leder medegelovige kan, mag moet zyn broeder of zuster dus hierin e hulp tek van de vrede Gods zijn, dat m persoonlijk iemand toespreekt met woord als deze: Hed zegt Christus tot u: Myn zoon of dochter, uw zond zijn u vergev". Dat het bijzondere ambt van predikant of van ouderling voor deze broederlijke dist als het ware geschap is. is in di zin alle te aanvaard, dat zij door hun speciale roeping pastorale vertrouwsms zijn geword, die m vaker op andere wijze als vertegwoordigers van Christus van Zijn gemete ontmoet dan het gewone" gemetelid. Bovdi zijn deze ambtsdragers door het ambtsgeheim gebond. Hetge tot heil tot opbouw van de gemete is. Tslotte is het dan ook niet meer ondkbaar te acht, dat er e vast..biechtuur" ingesteld bekd gemaakt zou word, waar de led der gemete vrijwillig gebruik van kunn mak. M hoede zich echter voor e wettische plicht e precies voorgeschrev gebod tot biecht. Evzeer voor e absolutieformule, die als e magisch toverwoord zou kunn word opgevat. M vergete niet. dat mig spreekuur van de predikant mig bezoek aan huis ongedwong maar _aarom des te heilzamer fungeert als biechtuur". Waarmee de belangrijkheid van de bedoelde zaak alle maar onderstreept wordt". Minister Strauss: Kazerne kan ev nodig zijn als kerk n Westduitsland is beroering ontstaan over e rede, die de Westduitse minister van Defsie Josef Strauss op Aswosdag in Vilshof heeft gehoud. Strauss zei in deze rede letterlijk: Er kan e tijd kom ik spreek e hard woord op Aswosdag dat e kazerne ev noodzakelijk is als e kerk. Weet u waarom? Opdat veilig gesteld kan word, dat in de kerk ook in de toekomst het Woord van God in vrijheid kan word verkondigd. Wanneer m met de zielszorgers van de beide confessies spreekt, die aan de andere zijde van de zónegrs werkzaam zijn wanneer m de tragedie van de Evangelische Kerk. waarover m thans in de krant kan lez, die van de Katholieke Kerk daarginds beleeft, dan moet m toch kunn zi wat het zwaarste weegt. Zolang wij er zijn, zull wij verhinder, dat het Woord Gods niet meer in vrijheid verkondigd mag word". Deze maand nieuwe expeditie naar de Dode Zee-grott Op 12 maart zal opnieuw e sraëlische expeditie e onderzoek gaan instell in de grott rond de Dode Zee. Aan deze grootscheepse actie zull 150 vrijwilligers uit alle del van het land deelnem. Vermoed wordt dat deze grott in de woestijn van Juda nog meer rest van oude boekroll andere voorwerp van historische godsdistige betekis bevatt. E van de te onderzoek grott is de Grot van de vrees". De expeditie, die zesti dag zal dur, wordt geleid door dezelfde sraëlische experts, die verled jaar rest van briev hebb gevond van de leider van de tweede Joodse opstand teg de Romein in de tweede eeuw na Christus. Kerknieuws in het kort De sraëlitische gemete in Münch zal met financiële steun van het stadsbestuur e Joods ctrum bouui, dat e culturele afdeling, e Joodse school, e bibliotheek e leeszaal zal bevatt. n Münch won op het ogblik weer e vierduizd Jod. Aan het Mozarteum te Salzburg is, met medewerking van rooms protestant, e afdeling voor kerkmuziek opgericht. Zij heeft de opleiding van kerkmusici t doel. zowel koorleiders als organist. ZATERDAG M \ART 19^ 'Adverttie 1.M.) _4_ w~_\ m m L L 2

3 ZATERDAG 4 MAART 1961 VOORBEREDENDE WERKZAAMHEDEN ZJN AFGELOPEN 3 Wetsontwerp verplichte verzekering teg WA wordt spoedig ingedid CBR overweegt bij rij-exam bewijs verzekering te eis (Van onze Haagse.correspondt) Het ligt, zo is in D Haag bekd geword, in de bedoeling van de minister van Justitie het wetsontwerp verplichte WA-verzekering voor motorrijtuig nog voor het zomerreces bij de Twer le Kamer in te di. De voorbereidde werkzaamhed zijn voltooid. Naar mag word aangom, is het ontwerp nu in behandeling bij de Raad van State. De indiing zal dus over niet al te lange tijd kunn volg. Het is, gezi de drukke werkzaamhed van de Tweede Kamer, intuss niet waarschijnlijk, dat het ontwerp nog tijds de zitting in behandeling zal word gom. De verplichte WA-verzekering zal voorzi in e materie, die in de ons omringerde land al wettelijk is geregeld. Nederland heeft bij het Beluxverdrag de verplichting op zich gom, haar eves te regel. By de verplichte wettelyke aansprakelijkheidsverzekering speelt in Nederland het feit, dat bepaalde groepering gewetsbezwar hebb teg het zich verzeker, e belangrijke rol. De verkeersbond, betrokk geweest bij de opzet van de komde wettelijke regeling, m, dat m hiervoor e afdode oplossing heeft gevond, door deze gewetsbezwaard, anders dan via het betal van e premie, te lat bijdrag in het waarborgfonds, dat zal word gevormd om in die gevall, waarin de wettelyk aansprakelyke niet is te achterhal, de geschade partij toch goegdoing te verschaff. Over het beheer van dit ' waarborgfonds is m het aanvankelijk niet es kunn word: moest het e ambtelijk fonds zyn of e door het bedryfslev de verzekeraars dus beheerd fonds? Ook voor die problem zou m e oplossing hebb gevond. ntuss zal het bestuur van het CBR, het Ctraal Bureau voor de afgifte van Rijvaardigheidsbewijz, zich in de eerstkomde bestuursvergadering bezighoud met de vraag of het wselijk is van de eigaar van e auto, waarin exams word afgelegd, te eis, dat hü aantoont verzekerd te lijn. Wettelyk is de adviseur van het CBR tijds het exam de bestuur - Veiligheidsraad zal over Angola sprek De Veiligheidsraad zal vrijdag 10 maart, te half vijf Nederlandse tijd bije kom ter bespreking van het vraagstuk der Portugese kolonie Angola. Voorzitter van de vergadering zal «Un de Amerikaanse permante gedelegeerde bij de Verigde Naties, Adlai Stevson. De vergadering is bijegeroep op verzoek van Liberia, als gevolg van de jongste ongeregeldhed in Loeanda, de hoofdstad van Angola. Liberia dide klacht in over schding van de recht van de ms. Taboe's savoeboe zich zou hebb lat beïnvloed door zijn minister van buitlandse zak Justin Bomboko, die bekd staat als e vurig tegstander van elke stap, die e erkning van het Katangese bewind zou kunn betek. n onze westerse christelijke" samleving, waarin niet zoveel meer verbod is, zijn toch vele ding taboe geword. Die taboe, hang sam met de heersde mode, snobisme, kerkelijke maatschappelijke tradities, kritiekloosheid, geestelijke luiheid lafheid gebrek aan persoonlijkheid, aan gezonde intolerantie aan strijdbare eerlijke querulant. Zo is het e taboe geword om kritiek te oef op de staat sraël; zulk e kritiek wordt vaak onmiddellijk uitgelegd als antisemitisme. Het is tegwoordig ook taboe om de rassscheiding te verdedig. Maar Zuid-Afrika de VS ligg ver. Als wij es heel eerlijk zijn hier in Nederland, dan zoud wij het de beste oplossing vind, dat de Ambonez maar bloc naar ndonesië terug ging. Natuurlijk tertuille van de Ambonez, zegg wij erbij. Het is ook hoogst onfatsolijk geword om ronduit in het opbaar atheïst te zijn die atheïstische ideeën uit te drag. Toch zou de kerk vooral de eerlijkheid op het ogblik meer gedid zijn met e aantal felle, strijdbare atheïst dan met de duizd meelopers de honderdduizd, die noch vlees noch vis zijn. Het is tegwoordig ook teg de mos" om voor bewaping te zijn; het is zeer christelijk zeer intellectueel om teg bewaping te zijn. Minister Strauss heeft het nog niet gerad als hij zegt, dat kazernes op e bepaald momt ev nodig kunn zijn als kerk. Voor de anti-militarist is misschi leerzaam e fabel, die e collega-ingezond-stukk-schrijver van de heer Kly'nstra c.s. in de Amerikaanse Time" vertelt: Er was es e jager, die op de jacht tegover e grote beer kwam te staan. To de jager zijn geweer op de beer richtte, riep de beer uit: Kunn we eerst niet es prat als twee verstandige ms?" De jager, die e zeer weldkd humaan ms was, liet het geweer zakk. Waar moet wij dan over prat?" vroeg hij. Wel", zei de beer waarvoor wil je mij neerschiet?" Heel evoudig", mompelde de jager, ik wil e bontjas". Alles wat ik uiil is e goed ontbyt", glimlachte de beer minzaam. k b er zeker van, dat wij het hierover wel es kunn word," zei de jager. Zij ging dus zitt prat om e overekomst uit te werk. Na e poosje stond de beer op helemaal alle. Zij hadd e compromis bereikt. De beer had zijn ontbyt binn de jager had zijn bontjas aan... der van de wag. T aanzi van schade of letsel aan derd brgt dit uiteraard konsekwties met zich mee. Eerder al is de vraag opgeworp, of de adviseur niet dit te kontroler, of de leswag, waarin hij exam afneemt, WA-verzekerd is, zoals hij ook richtingaanwijzers, verlichting stoplicht vóór de ryproef kontroleert. De advieskommissie voor Kongo heeft gisteravond estemmig beslot dat de strijdkracht van de Verigde Naties het vliegveld van Leopoldville moet bezett, aldus is van diplomatieke zyde in New Vork vernom. Ook bij het vliegveld hebb zich botsing voorgedaan tuss Kongolese militaire Soedanese VN-troep. De kommissie is gisteravond onder voorzitterschap van Hammarskjoeld bye geweest. Verscheide led wez op de uitgesprok vyandschap die uit de nota's van Kasavoeboe aan de Verigde Naties spreekt kel verklaard dat de situatie in Kongo van dag tot dag slechter wordt. De kommissie zou Hammarskjoeld voorts hebb verzocht het VNkommando in Kongo op te drag zo nodig met geweld de basis Kitona teg aanvall van Kongolese troep te verdedig. Kitona ligt t west van Leopoldville, aan de kust van de Atlantische Oceaan. Tsjombé doet beroep op Kasavoeboe Presidt Tsjombé van Katanga heeft presidt Kasavoeboe telegrafisch verzocht de konfertie van Tananarive bij te won, omdat dit de laatste kans is om het drievoudig gevaar van voogdyschap van de Verigde Naties, e Nieuw Korea of kommunistische petratie af te wd" Uw aanwezigheid is onontbeerlijk, omdat u naar de opvatting van de Verigde Naties de ige wettige regering in Kongo vertegwoordigt. Wanneer u, zelfs om gegronde red, de konfertie niet zou bijwon zull de VN de publieke M heeft tot nu toe van het stell van deze eis afgezi in de verwachting, dat de wet op de verplichte WAverzekering niet lang meer op zich zou lat wacht. Het bestuur van het CBR begint echter wat ongeduldig te word stelt thans dit punt opnieuw aan de orde. ndi echter inderdaad de indiing van het wetsontwerp nu nog slechts e kwestie van kele maand is, zal, zo deelde de heer Westerlak, direkteur van het CBR ons mee, het stell van deze eis beslist niet word ingevoerd. Juridisch is het overigs de vraag, of m deze eis kan stell, zolang in Nederland de WA-verzekering niet is verplicht. Wèl is het zo, dat de ANWB voor de erkning als bondsrijschool de voorwaarde heeft, dat de wags van de erkninghouder WA-verzekerd zijn. Naar de heer Westerlak ons nog meedeelde, hebb zich tot nu toe naar zijn wet ge gevall voorgedaan, waarbij door het niet-wa-verzekerd-zijn van e les (exam-) wag de adviseur van het CBR civielrechtelijk aansprakelijk werd gesteld na e ongeval. Oplaaide onrust in Kongo baart VN ernstig zorg (Vervolg van pag. 1) opinie dk dat u r.iet bt geïnteresseerd in deze konfertie. Wanneer de konfertie mislukt zull de Verigde Naties de internationale publieke opinie dit als het definitieve bewijs zi dat wij niet in staat zijn onszelf te bestur, aldus Tsjombé. Alle tek wez erop, dat Kasavoeboe wel de toezegging had gedaan de topkonfertie by te won, doch op het laatste momt van gedacht was veranderd. n de Katangese hoofdstad verluidde, dat Ka- B. w. van Amsterdam: Handel in narcotica gesteg in 1960 Voorzichtigheid gebod Britse tweeling stikte in plasticzak Er is al heel wat narigheid veroorzaakt door plastic zakjes, die kleine kinder over hun hoofd trekk, wat e zekere dood betekt wanneer de kleuters er niet meer in slag het ding weer weg te krijg. E bijzonder dramatisch geval speelde zich af in e n hun memorie van antwoord over plaatsje in de Engelse provincie Durham. De moeder van e tweejarige de gemetebegroting 1961 van Amsterdam gev b. w. over de toeming tweeling vond, to ze e tijdje in de van de handel in verdovde middel keuk bezig was geweest, dat de kinder zo stil war. Ze ging in de ka- in Amsterdam de volgde cijfers: in 1958 werd vyf person aangehoud, mer kijk, waar ze ze had achtergelat, vond ze beid bewusteloos in beslag gom werd 94,8 gram marihuana zes marihuanasigarett. met e plastic zakje over hun hoofd. n 1959 werd achtti person aangehoud; in beslag gom 2286 gram ander deed, in beide gevall met het De één had knelijk gedaan wat de marihuana 3,8 gram opium. Vorig fatale gevolg. De kinder werd nog jaar werd 28 person aangehoud met spoed naar het ziekhuis gebracht, maar de levsgeest kond in beslag gom werd 1750 gram marihuana, 73 marihuanasigarett, 92 tablett morfine, 12,93 gram Plastic zakjes binn het bereik van niet meer word opgewekt. heroïne 86 stukjes haschisch. kleine kinder zijn levsgevaarlijk. Algerije op weg naar onafhankelijkheid r\e afgelop week hebb belangrijke bespreking plaatsgevond over de Algerijnse kwestie. Eerst ging presidt Bourguiba naar Parijs voor overleg met presidt De Gaulle daarna zette hij dat in Rabat voort met Ferhat Abbas, de premier van de Algerijnse rebellregering. Daarbij was ook koning Hasan van Marokko aanwezig, de opvolger van de zondag volkom onverwacht overled koning Mohamed V. Het resultaat van die bemiddeling van Bourguiba was uiterst bemoedigd. Niet alle opde het de weg voor e rechtstreeks overleg tuss de Algerijnse rebell Frankrijk, maar bovdi werd overestemming bereikt over e nauwe samwerking tuss Marokko, Tunesië Algerije. Het wacht is nu dus verder op het resultaat van de bespreking tuss Frankrijk de Algerijnse rebell, die na zes jaar oorlog in Algerije eindelijk op komst zijn. Het ligt voor de hand dat aan Bourguiba's bemiddeling heel wat overredingskracht te pas is gekom. Tot voor kort weigerde presidt De Gaulle hardnekkig overleg met de Algerynse rebell, behalve over e staakt-hetvur. Nu heeft hy er echter in toegestemd ook de wyze waarop aan Algerije het recht van zelfbeschikking zal word verled te beprat. Aan de andere kant vroeg de rebell tot voor kort erkning van de onafhankelijkheid van Algerije, waarby zij de macht zonder meer in hand zoud moet krijg. Presidt Bourguiba heeft nu echter bereikt dat zij ermee ingestemd hebb dat ook andere groepering in Algerije gehoord word. Daarmee is dan dus de basis gelegd voor het verdere overleg tuss Frankrijk de Algerynse rebell. Dat overleg zal overigs nog wel de nodige moeilykhed oplever, maar het ziet er nu tminste naar uit dat het kan beginn. Opmerkelijk is de samwerking die nu tuss Marokko, Tunesië de Algerijnse rebell tot stand is gekom zeker. Marokko Tunesië hebb de Algerijnse opstandeling wel steeds geholp, maar met elkaar kond deze twee land het in het verled niet zo best vind. Dat vond zijn oorzaak vooral in het feit dat Bourguiba e prowesterse politiek voorstaat, terwyl koning Mohamed wat met het communistische blok flirtte. Zijn onverwachte dood heeft nu zijn zoon aan het bewind gebracht, wis ideeën meer met die van Bourguiba overekom. Of koning Hasan zich in Marokko zal kunn handhav moet we intuss afwacht: hij heeft meer tegstanders dan zijn vader had. Als de Algerijnse onafhankelijkheid de samwerking Tunesië AlgerijeMarokko e feit word is zyn positie echter natuurlijk veel sterker. Dremier Chroesjtsjof vanß " de Sovjet-Unie heeftß deze week nogmaals steuim gezocht bij e aantal lan-b ri voor zijn strev DagH secre-h Hammarskjoeld als taris-geraal van de VNB t val te brg. n eer-h ste instantie wdde hifl zich daarbij tot premierh Nehroe van ndia, die h» echter prompt meedeeldeh hem niet te zull sleunß daar het werk van de VNH dan geschaad zou word.h E oplossing van de moei-h lijkhed in Kongo zouh door e aftred vanh Hammarskjoeldalle maar moeilijker word, aldush Nehroe. Voor Chroesjtsjofß dus e nieuwe teleurstel-h mislukking vanß ling na de zijn aanvall in de Veilig- heidsraad vorig jaarh in de Algeme Vergade-H ring van de VN. Hij heefth nu al lat wet de ko-h mde voortzetting van de de Assemblee niet te zull bywon. De operatie van de VN in Kongo gaat intuss nog steeds met vele moeilykhed gepaard. Secretaris-geraal Hammarskjoeld heeft nu bereikt dat verscheide land die eerst hadd aangekondigd hun troep uit Kongo terug te zull trekk op dit besluit terug zijn gekom. Alle ndonesië bleef by zyn besluit. Enkele andere land (Tunesië, Liberia, Malakka) hebb zich zelfs bereid verklaard hun contingt in Kongo te vergrot ook ndia heeft nu man gevechtstroep beschikbaar gesteld. Op die manier hoopt secretaris-geraal Hammarskjoeld de VN-troepmacht in Kongo effectiever te mak. n het kader daarvan is hij ook bezig te bewerkstellig dat de Belgische militair, die in dist zijn van het leger in Kongo, uit het land vertrekk. België werkt Mr. C.P. M. Romme, de afgetred voorzitter van de KVP- = Tweede Kamerfractie, is door koningin Juliana boemd tot = grootofficier in de Orde van == Oranje Nassau. Gistermiddag zijn [ hem de by deze onderscheiding \ behorde versiersel door prof. ü= De Quay overhandigd. Het werd e uitreiking met wat strubbe- ==_ ting, want minister Klompé was j het met de manier van omhang f= van de minister-presidt niet =ü es. Zij gaf to e demon- =-3 stratie hoe het wel moest, waarna prof. De Quay het nog es pro- Ë beerde. Hij kreeg de goedkeuring. Tyds de demonstratie door mejuffrouw Klompé werd deze === foto gemaakt. A's ik ermee klaar b, is het helemaal niet meer de moeite waard er lid van te zijn." (Washington Post) wel mee daaraan, maar of die medewerking de VN ver goeg zal blijk te gaan is nog niet zeker. De machthebbers in Leopoldville, Katanga Zuid-Kasai, hebb deze week e militair verbond geslot teg de aanhangers van Loemoemba, die Stanleyville als voornaamste ctrum hebb. Dat verhinderde niet dat de Loemoembist onverwacht zonder gebruik van waps belangrijk wist op te rukk o.a. Loeloeaburg bezett Later blek ze echter weer ev onverwacht vertrokk te zijn. Daarop volgde e wraakneming vpn Kongolese soldat van de andere partij op de bevolking, waarby ruim veertig dod viel. Ook de bericht over willekeurige gevangneming, mishandeling z. dur nog steeds voort, steeds weer blijkt het dat Kongolese militair erby betrokk zijn. Sinds de muiterij van vorig jaar juli zyn het MANNEN VAN DE RB-47 VERTELLEN: Toestel neergeschot bov de Bartsz-zee Poging vliegers bektis" te lat tek mislukt geheel De twee overlevd van de uit zes kopp bestaande bemanning van het in juli 1960 door Russische jagers bov de Bartsz-zee omlaag geschot Amerikaanse Rb-47-vliegtuig, kapitein John Mckone kapitein Freeman Olmstead, hebb gister op e perskonfertie die werd gehoud in de Amerikaanse luchtmachtbasis Forbes, in Kansas, het e ander over hun wedervar medegedeeld. Het was de eerste maal dat de vliegers die 25 januari door de Russ werd vrijgelat, nadat zij bijna zev maand in ezame opsluiting war gehoud, de pers te woord mocht staan. Mckone was navigator Olmstead tweede bestuurder van de Rb-47. De eerste bestuurder is om het lev gekom. De Russ hebb zyn stoffelijk overschot uitgeleverd. De drie andere vliegers zyn als vermist opgegev. McKone Olmstead verklaard dat hun toestel zich niet bov Sovjetrussisch zeegebied bevond, to het door de Russische jagers omlaag werd geschot. De Rb47 was e juli 1960 vanaf e Britse basis vertrokk voor e opdracht, waarbij e tevor bepaalde route zou word gevlog, die ons toestel eerst t noord t oost van Engeland zou brg, waarna over zee zou word gevlog, waarbij wij het Russische vasteland nimmer dichter dan tachtig kilometer zoud nader. Ongeveer vijf uur na ons vertrek zag wij op zeker duizd meter bov achter ons e Russische jager. Wij vlog op dat ogblik op ongeveer meter hoogte over de Bartsz-zee, aldus het relaas van Mckone Olmstead. Het Russische toestel naderde de Rb47" verdwe vervolgs uit het gezicht. Het Amerikaanse toestel volgde to nog steeds de uitgezette Buitlands weekoverzicht nog steeds die soldat geweest, die verantwoordelijk war voor de terreur in Kongo e krachtiger ingrijp van de VN is er daarom zeker niet minder wselijk op geword. r\e verstandhouding tuss België r de VAR is na de dood van Loemoemba, waarvoor de VAR België verantwoordelijk acht, dusdanig verkoeld dat de diplomatieke betrekking tuss de twee land nu verbrok zyn. Bovdi heeft de VAR alle Belg uitgewez, alle Belgische zak in beslag gom bepaald dat Belg op het vliegveld van Kairo ge tusslanding meer mog mak. " Het overleg van de ministers van de Westeuropese Unie in Parys is gunstig verlop. De politieke samwerking van de zev land in het verband van de WEU staat er weer wat beter voor er is nu ook al sprake van economische samwerking. Engeland zou daarbij de landbouw echter will uitsluit, dat zet de zaak weer wat op losse schroev. de VS kom " Uit gerucht over e reorganisatie van de defsie, waarbij meer de nadruk op convtionele waps zou kom te ligg. Presidt Knedy maakte duidelijk dat er in dat opzicht nog niets vaststaat. n Kia zyn de verkiezing gehoud, die dit Engelse protectoraat voor het eerst e Afrikaanse meerderheid in het parlemt gev. De meeste stemm kreeg de partij van Torn Mboya. Zijn ws dat de vroeger Mau Mauleider Yomo Kyatta zou word vrygelat is echter nog niet ingewilligd. " n sraël zit de kabinetscrisis nog steeds vast. Presidt B Zvi probeert aan de vooravond van het proces-eichmann nieuwe verkiezing te voorkom, maar het ziet ernaar uit, dat hij daarin niet zal slag. nesië verbood deze week e " hele ndo- serie organisaties, zoals de Democratische Liga, de vrijmetselaarsloges, het Rozekruisersgootschap, de Rotaryclubs de Beweging voor Morele Herbewaping. Ze zull misschi wel verbaasd zijn geweest over het gezelschap waarin ze kwam te verker, maar voor de ndonesische democratie pleit het allemaal niet. n Pakistan zijn maatregel bekdgemaakt om de polygamie teg te gaan, nadat dat oerder ook al in de VAR was gebeurd. Hoewel de slam officieel het hebb van vier vrouw toestaat, wordt het verzet daarteg toch steeds meer erkd. " En in Parys is uitspraak gedaan in het barrikadproces," met alle straff voor de voortvluchtige verdacht, o.a. de doodstraf voor Ortiz ti jaar voor Lagaillarde. A " route wilde juist volgs plan naar het noord draai, to e straaljager van het type Mig" op de Rb 47" afkwam. Op het ogblik dat deze laatste naar het noord draaide vloog het Sovjet-toestel achter het Amerikaanse vliegtuig langs opde het vuur. Wy beantwoordd dit, aldus de vliegers. De Sovjet-jager schoot opnieuw twee van onze motor werd geraakt. Onmiddellijk verlor wij de macht over het toestel de getroff motor raakt in brand. De vliegers kond om veiligheidsred niet nauwkeurig de plaats van de aanval noem, maar Mcl.one zei dat het Amerikaanse. toestel naar zijn beste wet t minste vijftig zeemyl van de kust verwyderd was. De instrumt hadd tot het ogblik van de aanval uitstekd gewerkt. De bemanningsled kreg bevel het toestel te verlat. Olmstead zag slechts drie andere parachutes Mckone slechts twee. De twee mann kwam ongeveer e kwart mijl van elkaar in zee terecht. De rubberbot vuld zich automatisch met lucht zes uur later werd de mann door e Sovjet-treiler opgepikt later naar e gevangis in Moskou overgebracht. Beid weigerd zich uit te lat over hun opdracht. n Moskou war zy onderworp aan intsieve ondervraging maar lichamelyk niet mishandeld. Zij verlor alle begrip voor tyd gedurde t minste drie wek omdat altyd e helder licht bleef brand. n hun cell stond slechts e tafel, stoel stal bed. Verscheide mal, zo vervolgd de vliegers, overhandigd zij ons verklaring met de strekking dat wy de opdracht hadd gekreg over de Sovjet-grs te vlieg. Zij wild ons deze lat tek maarwij weigerd. De ondervragers, van wie wy alle de Sovjet-prokureur-geraal, Roedko, herkd, wild ons klaarblykelyk ertoe brg te zegg dat er e verband bestond tuss onze vlucht die van de U-2, waarmee de Amerikaanse piloot Gary Powers eerder bov de Sovjet-Unie was neergeschot. De ondervragers ded ons gelov dat wy zoud word berecht mogelijk de doodstraf zoud kryg. Wy zyn echter niet voor e rechtbank geleid. De Russ deeld by de vrylating mee dat dit geschiedde in de hoop dat de spanning tuss de VS de Sovjet-Unie erdoor zou word verminderd. Vuurzee in Helmond Tonn schade na zware brand Gisteravond heeft e uitslaande brand gewoed in de fineerafdeling van de houthandel J. Raymakers NV te Helmond. De brandweer stond voor e schier onmogelyke taak de vuurzee te bestrijd. Het zeer brandbare materiaal brandde als e fakkel de hoog oplaaide vlamm vormd e groot gevaar voor de beldde percel. Ruim vier uur is de Helmondse brandweer met al haar materiaal in aktie geweest om het vuur te bluss. Teg twaalf uur vannacht was de brandweer het vuur zo ver meester, dat gevaar voor uitbreiding was gewek. De gehele fineerafdeling met machinepark werd totaal vernield. De schade wordt geschat op kele honderdduizd gulds. Het bedryf was teg brandschade verzekerd.

4 4 Door deze ram moest de bewoners van de Kool de Heerstraat te Heerve hun spiraalmatrass naar binn tracht te brg. Aanbesteding bouw o.l. school te Cornjum n het gemetehuis van Leeuwarderadeel te Huizum is gister de aanbesteding gehoud voor de bouw met de bijkomde werk van de nieuwe opbare lagere school te Cornjum. Zoals bekd is komt deze school in de plaats voor de gevaarlijk geleg o. 1. school te Jelsum, die in het verlgde van de hoofdstartbaan van de vliegbasis Leeuward ligt waar de leerling het onderwijzd personeel veel hinder ondervind van de overvliegde straaljagers. Voor perceel A (beton-, metsel, timmerwerk) war negti inschrijving. De laagste was van de firma H. Hollema te Twijzel met ; de hoogste van de firma Tj. Schaafsma te Stis met Van de twaalf inschrijving voor perceel B, het lood zinkwerk het sanitair, was de laagste van de firma Bottema te Grouw, namelijk 3441; de hoogste van de firma K. A. Niermeijer te Leeuward, De laagste inschrijving voor de electrische installaties (perceel C) kwam van de firma A. Wildeboer te Ternaard, 2140; hoogste was de firma Prins te Zwaagwesteinde, die voor 3275 had ingeschrev. Er war voor perceel C zev inschrijving. Voor het glas- verfwerk hadd acht gegadigd opgav verstrekt, de firma L. Kingma uit Bergum bleek het laagst met 6813; de firma Bakker Plantinga te Stis was de hoogste met De gunning zijn nog in beraad gehoud. Toneelwedstrijd Culturele Raad van Kollumerland n hotel De Koornbeurs" te Kollum is de eerste van de beide toneelavond gehoud, georganiseerd door de culturele Raad. waaraan e viertal clubs uit de gemete deelnam. Ditmaal trad op Kunst Nocht" uit Kollumerpomp Jan Binnes" uit Kollum. De jury, die bestond uit mevrouw A. C. Ehrburg-Yff te Zwagerve de her H. Cats te Leeuward P. J, van der Zee te Stis, kde aan Jan Binnes" het hoogste aantal punt toe. n verband met de volgde wedstrijd op 14 maart aanstaande waaraan deelnem ~Op eig Wiek" te Munnekezijl Simon Stijl" te Kollum, wer,l het juiste aantal punt niet bekd gemaakt. Mejuffrouw H. van Maass de heer B. Hof, met aan de piano mevrouw F. Hiemstra-Pijnacker, zong ter afwisseling e zestal lieder. Uitvoering van de Matthaus Passion De serie uitvoering van de Matthaus Passion wordt dit jaar weer geopd in Workum, waar op 9 maart het toonkunstkoor Concordia" uit Leeuward in de hervormde kerk e uitvoering van Bach's schepping zal gev. Op maart voert dit koor met e keur van solist begeleiding van het Frysk Orkest het werk in de Grote Kerk te Leeuward uit. Ook de Bolswarder Oratoriumveriging 't Sneker Cantatekoor zull gezamlijk deze passion weer uitvoer, uiteraard met medewerking van de beste solist begeleiding van het Frysk Orkest. De uitvoering in Bolsward (Martinikerk) zal plaats vind op 30 maart. n tegstelling tot de andere uitvoering is de Sneker uitvoering vastgesteld op de middag wel op 31 maart in de Martiniekerk. Misschi wordt evo-school te Burgwerd tweetalig Op e ouderavond van de CVOschool te Burgwerd sprak de heer Sinnema van de Fryske Akademy over het voor teg van het tweetalig onderwijs. De heer Sinnema verving de inspecteur van het lager onderwijs te Sneek, de heer Sipkes, die over de tweetalige school" zou sprek, doch die was verhinderd. Op e ledvergadering zal binnkort word beslist of ook de school te Burgwerd tweetalig zal word. Er werd meegedeeld, dat in 1960 zesti kinder de CVO school hadd verlat. Er werd twaalf nieuwe ingeschrev. Het gemiddelde leerlingcijfer over 1960 bedroeg 614. Thans is dat cijfer nog 57. De heer C. van Gelder te Leeuward is geslaagd voor het kerkelijk exam a;m de gemetelijke universiteit te Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit te Leid is geslaagd voor het doctoraal exam nedei'hincls recht de heer P. C. Bokma te Leeuward. Euphonia" geeft jubileumuitvoering niet 200 man De chr. muziekveriging Euphonia" in Wommels heeft in de vorige herfst veertig jaar bestaan. Het jubileum zal op maart word herdacht met e jubileumuitvoering in de hervormde kerk. waaraan ook het R.K. Mannkoor van Roodhuis, de chr. gemgde zangveriging De Lofstem" van Weisrijp, Con Amore" van Spannum, Halleluja" van Oosterd..Laus Deo" van Wommels. die sam één groot gemgd koor zull vorm. De uitvoering, waaraan 200 man zull deelnem, staat onder leiding van.de heer Piebe. Bakker van Koudum. Net Midsland op 16 maart automatisch Donderdag 16 maart zal het telefoonnet Midsland op Terschelling geautomatiseerd word. Na 's avonds zev uur op die dag zal m Midsland alle dorp op Terschelling t oost daarvan automatisch kunn bereik onder het nummer 05620, óók van de vaste wal uit. De automatisering van het net West-Terschelling, waartoe ook Vlieland behoort, zal waarschijnlijk voorjaar 1962 haar beslag krijg. West-Terschelling'Vlieland is nu het laatste nog niet geautomatiseerde net van Friesland. De PTT heeft speciale voorziing getroff om het net Midsland, dat in feite onder de hoofdctrale op West-Terschelling valt, nu al op het automatisch net aan te sluit. De nieuwe telefoonnummers van het net Midsland zijn al in de zojuist versch telefoongids van het district Leeuward opgom. Minimum mat" zat verhuizers dwars n Heerve moest spiral door nauwe ram naar binn n e nieuwe straat te Heerve, de Kool van Heerstraat, zijn de bewoners voor ige problem kom te staan bij het betrekk van de huiz. Het bleek namelijk, dat het niet evoudig pas tweepersoons ledikant in feite de spiraalmatrass naar bov te krijg, omdat de draai in de trap niet kon word gom. De verhuizde gezinn liep er klem mee moest dus andere weg zoek, buitom, door de bovram, hetge op zichzelf niet ongewoon is. Doch die bovram blek niet te ruim te zijn, namelijk 1.00 bij 1.10 meter. Toch slaagd alle bewoners er in des avonds in bed te kunn stapp, al had m dan in sommige gevall ook de vsterram moet losschroev, teineinde goeg speling te krijg om e spiraal diagonaal tuss de sponning door te kunn krijg. Vooral de brede bedd van 1.30 meter leverd problem op. Aangezi de eerste bericht nogal alarmerd luidd, zijn we es poolshoogte gaan nem, waarby bet bleek, dat de bewoners het over het algeme nogal goedmoedig hadd opgom, dat ze ig ongerief hadd gehad dat het allemaal wel wat meeviel ook. lemand deelde mee, dat hij de pn of de hak, waaraan de spiraal moest word opgehang krom had moet slaan emaal binn weer recht had moet buig; e ander had de spiraal moet verwring later recht moet zett; e huisvrouw deelde mee, dat de lak van het ledikant was gesprong. Tn kele huiz war bij de trapopgang lichte beschadiging ontstaan, doch daarmee was alles dan ook wel bekek. We hoord kele opmerking, zoals: Blijkbaar hebb de ontwerpers het tevor niet kunn voorzi, dat de (overigs vrij royale) trapp moeilijkhed zoud veroorzak" De bedd zijn nu binn kunn er niet meer uit, dus zull we hier altijd moet blijv won. Enkele andere zak, die wat ergernis hadd gegev war het feit, dat het oppass gebod was bij het op van de keukdeur, als e klein zijraampje op stond, omdat dit dan e ruit in de keukdeur zou kunn indrukk, de trapp die nog niet war geverfd de mur, die hier daar nog gespot zoud moet word. Nu ja", zei m over het algeme, we spann aan die deur wel e kettinkje wat die trapp de mur betreft. Het heeft de aannemer met de vorst vooral met het vochtige weer niet meegezet. Alles moet eerst kurkdroog zijn, voor het afgewerkt kan word, anders vliegt de verf er af dan zijn we verder van huis". E paar andere punt van ergernis war, dat de bewoners zelf ge tv-antnes op dak mocht plaats zelf moest zorg of lat zorg voor de aanleg van e pad achter huis naar de (wel verharde) brandgang. Wij vroeg over dit alles commtaar aan de Dist van Gemetewerk Heerve, die deze gemetelijke huurwoning heeft ontworp. Daar gaf m volmondig toe, dat m niet voorzi had, dat de trap moeilijkhed zou oplever bij het naar bov brg van ledikant. Over de beperkte afmeting van de vsters op de bovverdieping zei m ons, dat de ontwerpers gedwong war geweest, in samhang met de curve-prijs bouwvoorschrift, naar de wil van Volkshuisvesting Bouwnijverheid, op de minimummaat te werk, hetge voor de gehele woning gold. Gemetewerk betreurt dan ook, dat de bewoners het in sommige gevall ongemakkelijk hebb gehad. De kwestie van de keukdeur het zijraampje achtte m evoudig te verhelp door het spann van e kettinkje. Wat de aanleg van tv-antnes betrof, wees m ons op e nog te verwacht toestemming van Volkshuisvesting Bouwnijverheid voor de aanleg van e ctraal antne-systeem. De leiding daarvoor zijn inmiddels trouws reeds aangebracht, zodat bij de aanleg brekerij beschadiging in de woning kunn word voorkom. Zo is er ook reking gehoud met gemakkelijk aan te legg draadomroep telefoon voor de huurders, die zulks ws. Voorts is het bij de door de gemete gebouwde woning na de oorlog altijd gebruikelijk geweest, dat de bewoners zelf zorgd voor verharding van pad achter huis. Gemetewerk Heerve prees zich gelukkig, dat voor e volgde serie woning, van ongeveer hetzelfde type, op de bovverdieping balconnetjes met e deur zijn ontworp.overigs zonder dat m nog wist, dat er zich in de K. de Heerstraat moeilijkhed zoud voordo. Bij de nieuwe series woning zal m dus bij de verhuizing ge problem hebb. Amelanders richt n.v. voor recreatie op n e vergadering in hotel Hofker te Nes op Ameland is gisteravond in principe beslot tot oprichting van e n.v., die de recreatiemogelijkhed op Ameland wil verbeter uitbreid. De belangstelling voor deze n.v., die vermoedelijk de naam Recreatie Ameland" zal krijg, blijkt zeer groot te zijn: ongeveer 70 middstanders verklaard zich reeds bereid e aandeel (nominaal 100) te nem. Aangom wordt, dat het aantal aandeelhouders zeker de honderd zal overschrijd. De definitieve oprichting wacht nu op het besluit van de raad ovei de deelneming van de gemete. De n.v. zal zich in eerste instantie de verbetering van de badexploitatie t doel stell: betere kleedcabines, douches, zovoort. M overweegt verder daarna de aanleg van tnisban evtueel van e opluchttheater ter hand te nem. Voor Beatrix-oord 235 nieuwe led in Sint-Johannesga De ledwerfactie, die in verband met het tijarig bestaan van de afdeling Sint Johannesga van het sanatorium Beatrix-oord is gehoud, heeft niet minder dan 235 nieuwe led opgeleverd. Met deze actie, die was georganiseerd door de afdeling van de Plattelandsvrouw, verwierf Sint Johannesga de plaquette, die was uitgeloofd voor de afdeling, die de meeste nieuwe led aanbracht. Texelsch Schapstamboek in Friesland Onder voorzitterschap van de heer P. Douma hield gistermorg in het Oranjehotel het Texelsch Schap-Stamboek in Friesland zijn jaarvergadering. Deze werd door e veertigtal led bezocht. n de plaats van het aftredd zich niet herkiesbaar stellde bestuurslid L. Joh. v. d. Burg te Cornjum werd gekoz de heer J. Jacobi te Warta. Er was e tweede stemming nodig, omdat bij de eerste keer de heer Jacobi de heer J. Reitsma te Ferwerd e gelijk stemmtal behaald. Uit het jaarverslag van de secretaris, ir. Jm. J. Keestra, bleek dat de financiële uitkomst voor de schaphouderij in het algeme zeer bevredigd war. Er was e belangrijk grotere afzet van schapevlees naar het buitland dan vorige jar. De export van levde schap stelde teleur. Friesland leverde 71 van' de in totaal 364 geregistreerde geëxporteerde schap. Het totaal gewicht aan geëxporteerd schapevlees bedroeg ca 1.2 miljo kg meer dan verled jaar, welke stijging praktisch uitsluitd werd veroorzaakt door de toemde vraag uit Frankrijk. De afzet naar Zwitserland werd meer dan verdubbeld, terwijl ook de afzet van levde slachtlammer naar dit land nog met ongeveer 700 dier toam. Het aantal led van het stamboek liep met 9 terug bedroeg per 31 december 252. Er werd voor het stamboek 1970 vacht gekeurd, teg 2408 in het jaar daarvoor. Meegedeeld werd, dat aan het CBSbestuur het verzoek is gericht om alsnog e landelijke functionaris te will boem. Het bestuur van het Friese stamboe is van plan om in verband met de afzet naar het buitland dit jaar bezoek te brg aan de relaties in België. Duitsland Demark. De vraag is naar vor gekom of er voldode contact is tuss de led het bestuur m zal tracht weg te vind om dit contact te verstevig. De medewerking van de led werd gevraagd voor de ttoonstelling die in september in Surhuisterve gehoud zal word van e koppel goede minder guedf schap. Bij de export word verschillde dier aangetroff met verwaarloosde klauw. Er is hierover e klacht binngekom. Soms is er nog iets aan te do. maar soms moet de dier er ook om word afgekeurd. Er zal aan de led word medegedeeld dat m minsts veerti dag van te vor de klauw zal moet besnijd. Uit het financieel jaarverslag bleek, dat de reking t opzichte van 1959 e nadelig verschil van telt Het antal led is iets verminderd het aantal verrichting ook. waardoor alle al e nkomstderving van 1.M37. werd ondervond. Door e heffing van 1.25 per schaap over 1960 Weer wereldprimeur op Schiermonnikoog Onderzoek naar reuma van het bloed Op maart zal voor de tweede maal op Schiermonnikoog e bevolkingsonderzoek op reuma gehoud word, in samwerking met het Groe Kruis, de Reumabestrijdingsdist van de provincies Friesland Groning, de Reuma Afdeling van het Academisch Ziekhuis het Gemetebestuur van Schiermonnikoog. Ti jaar geled, in 1951, betekde het eerste reuma-bevolkingsonderzoek op Schiermonnikoog e wereldprimeur, die dankzij de grote medewerking van de bevolking e succes werd. Sindsdi werd dergelijke onderzoeking in binn- buitland verricht. Dit tweede onderzoek vormt wederom e wereldprimeur. De deelnemers aan het onderzoek zull e kort vraaggesprek met de specialist hebb er zal h e kleine hoeveelheid bloed word afgetapt. Met het op deze wijze verkreg bloed zull verschillde proev word gom. Behalve het onderzoek op de reumafactor in het bloed zal zo onder meer e onderzoek vergaderde kon e saldo van ca word verkreg, hiervan zal 250. word gereserveerd voor propaganda 250. voor de ttoonstelling in 1965 in D Bosch. De vergadering ging aceoord met de ming van het bestuur dat m es moet tracht de prijz vooi de fokdag over'drie jar te combiner. De uitslag zull voortaan alle op het bord gepubliceerd word. De heer D. Stebeek uit Warta, inspecteur van het.stamboek, gaf e uitezetting over de ervaring die zijn opgedaan bij proefneming inzake de vergelijking van wolkwaliteit vleeskwaliteit bij schap. Hoe fijner de wolkwaliteit, hoe beter de slachtkwaliteit wordt er in fokkerskring vaak gezegd. Wanneer werkelijk dat verband bestaat zou het dus mogelijk zijn aan de wol de vleeskwaliteit te beoordel. nderdaad belangrijk, omdat de opbrgst van e schaap voor 25 pet. uit wol voor 75 pet. uit vlees bestaat. Maar is het verband tuss fijne wolvezel hoge slachtkwaliteit ook werkelijk aantoonbaar? De heer Stebeek liet aan de hand van de resultat van di- word gedaan op bloedarmoede de vaststelling van de bloedgroep, zulks t behoeve van de op het eiland aanwezige kleine, maar effectieve bloedtransfusiedist. Deze onderzoeking geschied in overleg in nauwe samwerking met de huisarts, die uiteraard van het resultaat nauwkeurig op de hoogte wordt gebracht. De uitkomst van dit onderzoek zull de komde zomer word gebruikt op het in Rome te houd wereldcongres over de reumabestrijding. n hotel Van der Werff heeft dr. J. J. de Blécourt, reumatoloog te Groning, e lezing over dit onderzoek gehoud. Hij wekte de aanwezig op in zo groot mogelijk getale aan het onderzoek deel te nem. Zeeman bekde diefstal Britse rechter wees Nederlander uit De rechtbank in Rochester heeft de 22-jarige Nederlandse zeeman R.R.J.L. gelast onmiddellijk naar Nederland terug te ker de eerste drie jar Engeland niet meer binn te kom. L. bekde zich te hebb schuldig gemaakt aan diefstal van sigarett, tabak e revolver met patron aan boord van zijn schip, Thea", to dit in januari j.l. in Rochester in de hav lag zijn buit vervolgs op Brits gebied te hebb binngesmokkeld. Ook gaf hij toe te hebb ingebrok in e winkel in Rochester, waar hij e fototoestel stal ter waarde van 175 guld. Hij zei echter op het tijdstip van de diefstal dronk te zijn geweest. De rechter wees zijn vonnis met de opmerking, dat hij het Britse publiek niet wil lat opdraai voor de kost van e langdurig verblijf van L. in e gevangis. Koper spaarbank jubileum: tweehonderd emigrant met KLM naar Nederland Tweehonderd Canadese-Nederlanders zull volgde week dinsdag wosdag met speciaal gecharterde KLMvliegtuig op Schiphol aankom. Ook vrouw, kinder babies mak deel uit van het gezelschap, dat e bezoek aan ons land brgt ter viering van het koper jubileum van de door Nederlandse emigrant opgerichte spaar- lebank Sint Willibrord" te Lond, Ontario. Dit is het meest grootscheeps? gezamlijke bezoek aan Nederland, ooit door emigrant gebracht. nitiatiefnemer is de heer Siebert Graat, de eerste voorzitter van de bankveriging. die afkomstig is uit Gratum in Limburg. De emigrant zull ongeveer e maand in Nederland blyv zich over het gehele land verspreid om hun verwant vrid te bezoek. verse proefneming zi dat dit waarschijnlijk slechts in geringe mate het geval is. Bij volbloed" materiaal gelukte het in het geheel niet het verband aan te ton. Overigs kon m wel ige correlatie aanton, maar dan alle maar bij de uiterst in vachtkwaliteit, dus bij de uiterst in fijnheid grofheid van wolvezel. Bij de grote tussgroep blijkt de factor wol van ge betekis voor de slachtkwaliteit. De heer Stebeek trok als conclusie dat de fokkers natuurlijk wel moet blijv werk op e goede wolkwaliteit, maar het exterieur van de schap hieraan niet ondergeschikt moet mak. De ervar exportslager let niet in de eerste plaats op de vacht, maar op de ontwikkeling van het hele dier, op de vorm, de ontwikkeling van de onderdel t opzichte van op de bespiering. elkaar Kaalhoofdig lied met neuz" verigd Voor de Duitsers die Jcaal uiord of met e neus door het lev gaan, bestaat niet langer red om zich gedrukt te voel. E groep dorpsbewoners in het Beierse plaatsje Pfaffhof heeft deze week de eerste ~N asverein" ter wereld gesticht. Het is e gezelligheidsclub op voor ieder die e forse neus heeft. De al beroemde bond van kaalhoofdig in Keul had zon toeloop op zijn eerste bijekomst, dat vijftig belangstelld met kleinere of grotere mate van kaalhoofdigheid moest word teruggestuurd. Beide bond zijn opgericht door herbergiers, Max Reichart in het dorp Langbruck bij Phaffhof Willy Breuer in Keul. Breuer heeft voor zijn club het devies ontworp: Wanneer liet hoofdhaar is gegaan, dit zich de ware vridschap aan". Zijn bond stuurde e brief naar de Amerikaanse filmacteur Vul Brynner, waarin deze het erelidmaatschap van d2 bond van kaalhoofdig werd aangebod, omdat hij de eerste man was die verkoos kaalhoofdig te gaan zuiver omderwille van de kunst. De club van Breuer zal aan elk lid morele steun verl tips gev over manier waarop m de haaruitval dkt te kunn ker. De meeste led zijn tuss de vyftig zestig jaar oud, maar er is er ook e van 93, die zich toch echt niet meer zou moa verwonder. Zü wier haardos aan het verdunn is zijn in Breuers bond ev wolkom als de kaalhoofdig. Vrouw word uit de club geweerd. Het is (Adverttie 1.M.) Schildert fleurig Q Schilder 't vlak Met veel gemak W& ÜJÊr CETALAC Jl? de vraag of er van die kant animo voor zou bestaan bovdi vindt Breuer dat zij niets te mak hebb met de diskrete poging van hun mann om er iets aan te do". De eerste bijekomst van de Langbruckse neuzbond is morg in de herberg waar het dkbeeld is opgekom to de schemer reeds daalde over café geest. Volgs Reichart hebb onder andere de boymeester de dominee hun aanwezigheid toegezegd, beid in hot fmnkkiog hezit van o neus. Het doel van Roirharts verbond is zuiver distbetoon aan do Gemuetlichkeit. De neuz van de led zull on lgte dikte word nagemet, do viif die on r^p lantrsto on dikste kunn ho"o- -/ullon i de raad direkteur word boemd. ZATERDAG 4 MAART inrïl Verdacht van diefstall Pleegd danseress winkeldiefstall? (Van onze Haagse redactie) De diefstall zijn gepleegd in Vel plaats, waar het Nederlands Ballet optrad, o.a. in Amsterdam, D Haa E Groning Leeuward. De ontvreemde artikel bestond voorname" lijk uit kledingstukk cosmetica. De zaak zou reeds in )«nuari begonn zijn to e van de meisjes verdacht werd' van het stel van kleding, hetge echter op e vergissing berustte. Het meisl je werd na verhoor vrijgelat. i n haar woning werd echter e kledingstuk aangetroff met e prijskaartje van e Amsterdamse winkel Na kontakt met de Amsterdamse recherche bleek dat in dit magazijn op dezelfde dag nog meer kledingstukk wai ontvreemd Hierdoor door de > oudst van ontvreemde goeder in de woning van e vridin van dit meisje is de zaak to verder aan het roll gebracht. n de loop van deze week volgd meerdere arrestaties. De arrestant zijn over het algeme uit keurige gezinn afkomstig. Ambtar Nieuw-Guinea Salarisverhoging van vijf proct Hollan- De gouverneur van Nedands Nieuw Guinea heeft ige tijd geled het initiatief gom tot e algeme salarisverhoging voor de ambtar in Nieuw Guinea. D-? Nederlandse regering heeft voorstell hertoe in welwillde beschouwing pe-m. Als resultaat hiervan km gister te dia word meegedeeld, dat beslot is tot e algeme salarisverhoging van vijf proct aan landsdipi, met terugwerkde kracht toi e april Tevs is beslot -'m (eves met terugwerkde krat tot <L-ep april 1960) de van de verhoog'ie aktiviteitssalariss afgeleide verlofsoezoldiging met ti proct te Het verlofsalaris mag echter niet hoger zijn dan de met vijf proct vermeerderde aktiviteitsbezoldiging. De bedoeling is, dat de uitbetaling met terugwerkde kracht zo spoedig mogelijk zal reschied. Op onbewaakte overweg Bromfietser gedood door losse lokomotief Op e niet beveiligde overweg in de Akkerweg ev buit Dedemsvaart bij Meppel is gisteravond om vijf over hal. twaalf de 24-jarige bromfietser H. van Dorst uit D Hulst in botsing gekom met e losse lokomotief. Hij was op slag dood. De volgde trein in de richting Leeuward had 27 minut vertraging. Derti dod bij de Rio de la Plata De aanvaring tuss de Argtijnse tanker Shell Nave" öe torpedobootjager Uruguay" in de monding van de Rio de la Plata (Uruguay) heeft niet vier, maar der.i dod geëist. De slachtoffers viel op de tanker, die met vliegtuigbzine was gelad onmiddellijk na de aanvaring explodeerde in brand vloog. Het is liet derde grote scheepsongeluk in het stroomgebied van de Rio de la Plata in twee wek tijds; bij de «idere ongelukk (botsing tuss de Af-cntlinse tanker Patromar" het Dese schip Pnsylvania" de ontplo: "iu van de tanker Flortino \meghino") i kwam dertig ms om het lev. Opbrgst Doe opaktie" De jeugdaktie, die de Nederlandse Jeugdgemeschap georganiseerd heeft t behoeve van de vluchteling in het bijzonder voor de bewoners van de kamp in Ohmstede Friedrichsfeld in Duitsland is nu afgeslot het totale resultaat was netto ruim De kost der aktie war iets minder dan 8,5 proct. Er hebb in vrijwel alle gemet jongs meisjes uit jeugd- sportorganisaties ook e groot deel van de schooljeugd aan deze aktie meegedaan, die in hoofdzaak gevoerd werd door de verkoop van sleuteltjes voor e kwartje pei jonger aan stuk door jonger. Hindelooper kamer op de Utrechtse Voorjaarsbeurs n de MerwedcT.il op het C-oese:.aanterrein, zal in hat Middstandsctnflfl op de a.s. Voorji«r,beurs als bijzonderheid e Hindeloipn -kamer word inpericht. Deze ka^ner. oestaarrle uit eer. tafel, stoel, e vitrinekast, t derbankje -- e wiekj. is door de <>P c't ambachtsge_i'\ i ie tr.milif Stallman, vervaardig.!. M zal Hr ds de beurs ook e v-i;i de led van deze vijf man tellde o ilernetiing aan het werk kunn zi Ambassadeur Van Roij Na terug naar Washington twee wek overleg met de Nederlandse regering is de Nederlandse ambassadeur in de VS, dr J. H. van Roij, gistermiddag van Schiphol naar Washington teruggekeerd. Met name heeft hij zich lat voorlicht oyer de laatste ontwikkeling t aanzi van de evtuele samwerking tuss de zes EEG-land de zev land der Vrijhandelszone Van zijn kant he hij D Haag ingelicht over de nieuwe Amerikaanse regering. De heer H. A. J. Lemmink te Fra neker is boemd tot geesheer-atae linschef bij de Psychiatrische nn ting te Franeker. Mejuffrouw D. van der Gooi te Leeu noemd tot onderv»«n de opbare school voor blo te '«

5 ZATERDAG 4 MAART Vakbond blijv op standpunt: Met ingang van 28 mei korter werk bij NS Kieboom: wij behoud ons alle recht voor wanneer m hieraan niet wst te voldo De vakbond blijv op hun standpunt staan, dat de arbeidstijdverkorting bij de Spoorweg met ingang van de zomerdistregeling moet word ingevoerd niet, zoals de direktie wil, met ingang van de winterdistregeling. Dit hebb vertegwoordigers van deze vakbond gister in D Haag medegedeeld, tijds e bespreking, die op het departemt van Verkeer Waterstaat is gehoud waaraan onder meer werd deelgom door de staatssekretaris van Verkeer Waterstaat de presidt van de Nederlandse Spoorweg. De direktie van de Spoorweg de vakbond war het er al geruime tijd met elkaar over es, dat arbeidstijdverkorting kon word ingevoerd zonder konsekwties voor het personeelsbestand of de distverling zonder dat de tariev behoefd te word verhoogd. De vakbond hebb zich van meet af aan op het standpunt gesteld, dat deze arbeidstijdverkorting moest word doorgevoerd metingang van 28 mei 1961, dit, zoals zij verklar, in verband met de noodsituatie, die in het spoorwegbedrijf is ontstaan. Poging om Belgisch personeel te werv De sekretaris van de Bedrijfsgroep Spoorweg van de Nederlandse Bond van Vervoerpersoneel, de heer J. Kieboom, zei op e gistermiddag in Utrecht ge houd vergadering van deze bedrijfsgroep, dat er momteel 1600 vakatures bij de Spoorweg zijn, dat vroege trein te laat vertrekk of wegs gebrek aan personeel in het geheel niet rijd dat m zelfs bezig is Belgisch personeel aan te trekk. Hij noemde het redelijk rechtvaardig, dat de arbeidstijdverkorting zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd. De Spoorwegdirektie, zo zei hij, stelde zich op het formele standpunt, dat deze arbeidstijdverkorting pas per 1 april 1962 kon word doorgevoerd. Zonder overleg met de vakbond heeft de direktie zich bij de autoriteit ln D Haag georiënteerd zonder dat zij ook in de personeelraad overleg hierover gepleegd heeft, legde de direktie zich later vast op het tijdstip van 1 oktober De heer Kieboom verklaarde, dat deze gang van zak gistermorg tijds de bespreking in D Haag de vakbond pas duidelijk s geword. Hij zei verder, dat van de zijde van de regering aan de vakbond is gevraagd verantwoordelijkheid te ton. Deze verantwoordelijkheid, aldus de heer Kieboom, hebb wij steeds getoond wij hebb er zelfs inhoud aan gegev, maar wij zijn niet bereid, ook maar één stap terug te gaan. Wij ws de invoering van de arbeidstijdverkorting met ingang van 28 mei aanstaande behoud ons alle recht voor, wanneer m hieraan niet wst te voldo. Op grond van het buitgewoon besluit arbeidsverhouding de gedragslijn voor de arbeidstijdverkorting zull de bond zich nu wd tot het College van Rijksbemiddelaars om daarvan e uitspraak te krijg. Ook zal Koningin Elizabeth bij Perzische juwel Koningin Elizabeth van Engeland, die e staatsiebezoek aan Perzië brgt, heeft gister e blik kunn werp op de juwel van e ander koningshuis. De koningin de hertog van Edinburgh werd naar de zaal geleid waar rans kroonjuwel word bewaard bekek vol belangstelling de fabelachtige schat van kostbare st. De grootste belangstelling trok de reusachtige onbewerkte daryai-noor", de zusterdiamant van de Koohi-noor" die verwerkt is in Elizabeths kroonjuwel. Beide diamant drag Perzische nam, die respectievelijk zee van licht" berg van licht" betek. Op deze tweede dag van hun staatsiebezoek aan Perzië legd de vorstin de prins e krans op het graf van Reza Sjah, de vader van de huidige sjah. De koningin bezocht voorts de verpleegsterschool van prinses Asraf, die haar de medaille voor sociale verdist overhandigde, (de ige andere draagster is keizerin Farah). De burgemeester van Teheran schonk de koningin e goud sigarettkoker waarin haar beeltis in miniatuur was gegrift. Het hoofd van de dist lichamelijke opvoeding bood haar e goud bokaal aan. discodiske Arabisch-Frans. m nota's zd naar de minister van Verkeer Waterstaat naar de led van de Eerste Tweede Kamer. De werknemers van de NV Nederlandse Spoorweg ws precies zo bekek te word als de werknemers by het normale bedrijfslev, zei de heer Kieboom tslotte. Op de vergadering in Utrecht werd met algeme stemm e resolutie aangom, waarin wordt vastgesteld, dat helaas door de directie van de Nederlandse Spoorweg de invoering van de arbeidstijdverkorting niet eerder dan bij de winterdist 1961 migelijk wordt geacht. Hierdoor zal, volgs de bedrijfsgroep, het spoorwegpersoneel, dat voor e belangrijk deel zeer onregelmatige arbeid verricht, later dan vele ander in het Nederlandse bedrijfslev van deze sociale vooruitgang kunn gaan profiter. M met, dat e vroegere invoering mogelijk is, dat deze niet in strijd zou zijn met de door de regering vastgestelde richtlijn. n de resolutie wordt verder gezegd, dat het Ctale Bedrijfsgroepbestuur met alle mogelijke middel zal blijv strev naar e invoering van de arbeidstijdverkorting op de kortst mogelijke termijn. De resolutie zal ter knis word gebracht van de spoorwegdirektie alle betreffde verantwoordelijke overheidsinstanties. Op 14 maart zal de Folies-Bergère in Pa/rijs de nieuwe revue Folies Chéries" prester. Tijds de kostuumrepetitie vond e van de vedettes, Michèle Roane, nog t->el ev tijd voor haar breiwerkje. Nassi vraagt weer versnelde toelating van spijtoptant Het komité Nationale Actie Steunt Spijtoptant ndonesië" (Nassl) heeft zich gister n e adres tot de led van de Eerste de Tweede Kamer van de Stat-Geraal gericht. n dit adres wordt aangedrong op e spoedige afwikkeling van het spijtoptantprobleem (volgs e schatting gaat het nog om person) vooral nu de omstandighed, waaronder Nederland de helpde hand aan de spijtoptant kan reik, door de anti-nederlandse aktie voortdurd slechter word er ernstig reking mee moet word gehoud, dat e momt zal aanbrek, waarop het voor de spijtoptant niet meer mogelijk zal zijn om naar Nederland te vertrekk", aldus het adres. Aan het adres is e brochure toegevoegd, waarin het probleem geanaliseerd is in het licht van het regeringsbeleid in deze zaak, aldus prof. mr. W. L. G. Lemaire, voorzitter van Nassi. Hy zei op e perskonfertie in Amsterdam, dat naar zijn ming de ige oplossing van het spijtoptantprobleem LUNS SPRAK WEER MET MENZES De Australische premier Mzies de Nederlandse minister van Buitlandse Zak, Luns, hebb gister in landse Zak, Luns, hebb gister in Geve opnieuw gedacht gewisseld over de kwestie Nieuw- Guinea. Zowel de heer Luns als de heer Mzies, weigerd iets te zegg over de bespreking. k heb werkelijk niets te zegg", aldus mr. Luns. ~lk heb alle e gezellig praatje gemaakt met mijn oude vrid Mzies. Dat is alles wat ik kan zegg." Ruim e jaar geled maakte de Egyptische studt Bob Chazzan in Geve furore met zijn Moustafa". Het was e plezierig liedje in e vreemd Arabisch-Frans mgelmoes met e Arabisch ritme e Arabische sfeer. n korte tijd reisde Moustafa de hele wereld over, schiep e nieuw gre in de lichte muziek bezorgde Bog Chazzan roem geld, veel geld. Er is e ware rage ontstaan in liedjes-met-de-arabische-slag. Voor wie met dit gre knis wil mak, heeft de Franse maatschappij Vogue twee aardige 45- -toer-plaatjes uitgebracht, met vier Arabisch-Franse liedjes, gezong gespeeld door Staiffi et ses Moustafa's". Beide plaatjes zijn zo rood als e fez. Het bekdste van de vier liedjes is e verarabisering van het C'est écrit dans le ciel", e recte tophit. Aan de andere kant staat de Aladincha-cha", e mgsel van Arabische Zuidamerikaanse stijl. Het andere plaatje bevat twee aardige songs, de Warda-cha-cha" Baraka", e oriëntaalse baion, gemaakt naar het Arabische liedje Hedjadi". De plaatjes zijn technisch van e goede kwaliteit Staiffi zijn moustafa's wet e opgewekte oriëntaalse sfeer te schepp (Vogue - f3,60). te vind is in het verhog van het aantal toelating per jaar van 2500 tot Drie spijtoptant, die kort geled in ons land zijn aangekom, verteld het e ander van hun beleviss. E hunner was uit ndonesië naar Singapore gevlucht is met de steun van Nassi e week geled per vliegtuig op Schiphol aangekom. Hy zei onder meer, dat de kinder van spijtoptant in ndonesië ge kans krijg om naar school te gaan. Medische verzorging is voor deze ms niet te betal door de anti-nederlandse gevoels durv de werkgevers de spijtoptant niet meer in hun dist te houd. Zowel hij als de twee ander, onder wie e hoofdinspecteur van politie in Djakarta, sprak over de moeilijkhed, die de spijtoptant voorts nog in de weg word gelegd, vooral als zij hun uitreisvergunning moet prober te krijg. Vaak word daarbij steekpning betaald. Opslagplaats van waps ontdekt Bij het slop van e oude woning aan de Zuiderweg in Beemster is e opslagplaats van waps ontdekt. To slopers e afgeslot kamertje wild afbrek, viel e handgranaat naar bed, welke niet ontplofte. De mann waarschuwd de politie, die op haar beurt de mijnopruimingsdist inschakelde Bij onderzoek bleek het kamertje drie stguns, veerti handgranat meer dan honderd patron te bevatt. Bovdi stond er e doos met explosieve stoff (zogaamde trotyl-potlod), voldode om e grote explosie te veroorzak. De waps munitie war van Duitse Engelse makelij. Wie ze daar heeft neergelegd is onbekd. Het huis was vele jar bewoond door e kluizaar. Deze man, de heer P. Grool, die vorig jaar is overgebracht naar e bejaardtehuis in Midd-Beemster, heeft de politie verklaard, dat het kamertje altijd afgeslot is geweest dat bij zijn wet nooit iemand het heeft betred. E broer van de heer Grool heeft tijds de oorlog aktief aan het verzet deelgom. Bourguiba sprak met Salah b Youssef De Tunesische presidt Habib Bourguiba heeft gister in rijn hotelkamer in Zuerich e dramatische ontmoeting gehad met zyn vroegere medewerker, nu zijn aartsvijand, Salah b Youssef. De laatste werd bij verstek in Tunis ter dood veroordeeld wegs e samzwering teg het lev van Bourguiba. Twee dag geled werd hij door de Zwitserse politie om veiligheidsred gearresteerd. Hij was Zwitserland binngekom onder e valse naam beweerde niet te wet, dat de Tunesische presidt in Zwitserland verbleef. Op verzoekvan Bourguiba werd Salah b Youssef onder politiegeleide naar het hotel in Zuerich vervoerd, waar hij zijn intrek had gom. Naar verluidt heeft de ontmoeting tuss Bourguiba B Youssef ruim e kwartier geduurd. De presidt wilde niemand anders in de hotelkamer bij het gesprek aanwezig lat zün. Na afloop werd B Youssef door de politie naar de Zwitsers-Duitse grs geleid. Duur plaatje voor emigrant Kangoeroe ging er met jasje vandoor De heer J. hemps uit Tegel, die kele jar geled naar Australië emigreerde heeft e zonderlijk avontuur beleefd. Hij kwam tijds e autorit in botsing met e kangoeroe. De klap was zo hard aangekom, dat het dier bewusteloos bleek de Limburger vond dit e unieke gelegheid voor e mooi plaatje. Na de kangoeroe teg e boom te hebb gezet trok hij het versufte dier zijn kolbertjasje aan om de foto erg leuk te mak. Terwijl in ge- hij hierna zijn fototoestel reedheid bracht, kwam de kangoeroe plotseling toeer by koos het hazpad met medeming van het kolbertjasje. De amateurfotograaf bleef in zijn hemdsmouw vierhonderd guld armer achter. n het verdw kledingstuk bevond zich namelijk de portefeuille van de heer Lemps. Koper regeringsjubileum Maandag vierduizd Nederlanders gast in D Haag De sobere plechtigheid, die overmorg ter gelegheid van het koper regeringsjubileum van koningin Juliana in D Haag zal word gehoud, brgt nog heel wat drukte met zich mee. Zoals bekd, trekk op die dag drie inwoners van elke Nederlandse gemete naar de residtie: e kind dat op 6 maart 1948 of daaromtrt s gebor e man e vrouw van de leeftijd van de koningin. Nederland heeft ongeveer duizd gemet, rodat de organisator om te beginn al reking moet houd met drieduizd gast. Voegt m daar de led van de militaire muziekkorps, de burgemeesters de andere hoogwaardigheidsbekleders bij dan komt m op e aantal van rond vierduizd. Al deze ms word van twaalf uur af in de Haagse Diertuin ontvang. Ze krijg dan e kop koffie of e beker chocolademelk e amandelbroodje. Na de ontvangst wordt het gezelschap met tachtig buss naar de Leidsestraatweg gepdeld vandaar gaat m te voet naar het Huis t Bosch, waar het défilé wordt gehoud. Later kom de delegaties weer bije in de Diertuin. De lunchpakkett voor de terugreis ligg dan klaar. Alle het smer van de duizd broodjes is al e orm karwei. De leiding van de organisatie ligt op de schouders van Johan Bodegrav. Hij wordt bijgestaan door e komitee, waar ook de befaamde organisator Jac. Kleiboer deel van uitmaakt. Ed. Hoornik kreeg opdracht voor het schrijv van e gedicht. Alle provincies moet erin aan het woord kom. Akteur Paul Steberg zal het voordrag. Radio tv gev tuss drie uur half vier 's middags verslag van de huldiging. Pluimveeregeling getorpedeerd - Wat volgt? - Kind badwater - XJit kollege van beroep voor het be- KA drijfslev heeft het pluimveereglemt van het produktschap voor pluimvee eier onwettig onverbindd verklaard. Het desbetreffde reglemt werd in stryd met de wet geacht, aldus e bericht in het Algeme Dagblad. Vastgesteld werd, dat de maatregel van het produktschap, die het aantal stuks pluimvee op e bedrijf aan e maximum bind aanzilijke schade heeft berokkd aan bedrijv, de pluimveeteelt de produktie van konsumptieëier in Nederland. ndi de ontwikkeling van pluimveebedrijv in ons land niet geremd was geweest door beperkde maatregel dan zoud hier ook meer specifieke legbedryv zijn ontstaan, die op industriële basis werk, aldus het vonnis van het kollege van beroep, waar de zaak aanhangig was gemaakt door e Limburger, die van het produktschap ge vergunning had gekreg om zijn bedrijf bov het maximum uit te breid. X7e hebb vaak teg de pluimveeregeling van het produktschap, waar '' ook het Landbouwschap achter staat, gefulmeerd. De bedoeling van dit reglemt was om de pluimveehouderij te reserver voor de kleine boerbedrijv, dus praktisch voor de zandbedrijv. Oorspronkelijk was het maximum 600 leghn per bedrijf, maar de laatste jar is dit aantal geleidelijk verhoogd tot 900, e volkom willekeurige greep, waaraan ge kel beredeerd argumt aan t grondslag lag. Het ergerlijke was wel, dat zeer kleine bedrijv van de regeling war uitgeslot het wonderlijke, dat ook bedrijv bov de twintig hektare niet in de term viel om voor veel kipp in aanmerking te kom, ongeacht het feit of er nu veel arbeidskracht of weinig op het bedrijf war. De regeling dreigde bovdi absurd te word, doordat in het buitland de laatste jar in snel tempo e nieuw soort bedrijf op kwam, waar de kipp bij duizd tegelijk werd gehoud, dank zij e vergaande mechanisatie van het voeder, het uitmest het eierrap. Nederland wilde deze ontwikkeling in de hand houd bepaalde zich tot e aantal proev, die moest uitwijz of Nieuw lev snelle dood voor kipp het al of niet kon. Dat hier onherstelbare schade dreigde te kom, verloor m uit het oog, bang als m was voor het bestaan van e groep kleine boer. Dat m de boer met dit reglemt niettemin kollektief e molste om de hals bond, werd gemakshalve verget. De internationale eiermarkt is vrij zeker de EEG-markt zal dat word partikuliere regelarij ln Nederland zal weinig invloed hebb op de marktverhouding. ndi Nederland zijn positie als eierexporteur wil behoud, zal het in iedere ontwikkeling mee moet do dan heeft het ook de kans om zijn grotere ervaring, zijn betere leghn zijn beter afzetapparaat te butt. Bovdi zal de kleine boer, die arbeidstijd over heeft, altijd kipp blijv houd de konkurrtie teg de geïndustrialiseerde bedrijv, die doorgaans met veel hogere vaste kost zitt, kunn volhoud. Het merkwaardige is wel, dat er eerst nu verzet is aangetekd teg de pluimveeregeling, hoewel de regeling al sinds msheugis schijnt te bestaan. Het lijkt haast net zon kwestie als bij de filled milk". Ook hier was e dighed reglemt, dat niet bij de omstan- was aangepast, aanleiding tot e rel. Bij de vierkante kaas hebb we hetzelfde beleefd. Van deze kaas heeft m de produktie indertijd will verbied door de reglemt niet aan te pass. Er zull nog wel meer van dergelijke regeling in Nederland zijn, die de aanpassing van de Nederlandse produktie by nieuwe omstandighed verhinder. Het is niet zo, dat verouderde regeling snel verdwijn, wanneer hun veroudering geblek is. Er zijn teveel gevestigde belang, die handhaving will van de bestaande posities. Het verzet van de kondsindustrie teg het optred van de Kondsfabriek op de Filippijn vloeit ook voor e deel voort uit het feit, dat m bij e verandering van de regels daarvan zelf niet kan profiter. AM et de vlotheid, waarmee de stede- " ling zich afvraagt, wat do we met al die boer, stelt P. B. de Boer in het Fries Landbouwblad dezelfde vraag t aanzi van de partikuliere zuivelindustrie. Afschaff dus. De heer Weekeinde De Boer zegt bijvoorbeeld van het Nestléconcern, dat de ige verdiste van deze organisatie is, dat het e aantal zuivelfabriek exploiteert. Wanneer deze zuivelfabriek niet bestond zou hun taak zonder bezwaar word overgom door het koöperatieve bedrijfslev. Dit is de ige verdiste van Nestlé De Veemarkt bepaald' niet. Haar verdiste is ook, dat ze melk afneemt van boer, die zich beklemd voel in datzelfde koöperatieve bedrijfslev. De grote verdiste van Nestlé is echter, dat ze als e van de eerst de melk tot e veel grotere waarde heeft gebracht dan de boer met hun talloze boterfabriekjes hebb kunn do. Nestlé brgt namelijk e groot merkartikel, dat voor e orme afzet zorgt, die er niet zou zijn zonder dit merk. De lezer zal zich misschi herinner, dat we kele jar geled bezwaar hebb gemaakt teg het feit, dat Nestlé de kondsproduktie uit Nederland verlegde naar Demark, to hier de suikerprijs onvoordelig lag. Het Nestlémerk werd to op Dese melk geplakt de Friese melk, die oorspronkelijk in de busjes ging, kwam terecht in de Friese koöperatieve kaasbakk. Daaraan kon m zi, dat Nestlé wel degelijk zijn waarde taak heeft in Friesland. E ander feit is of de partikuliere boer zich niet hechter di te organiser tegover de partikuliere fabriek. Ze staan nu als e vrij los georganiseerde club tegover de direkteur van de partikuliere fabriek. Het heeft ons altijd verwonderd, waarom zij zich niet beter organiseerd, zoals dat bijvoorbeeld in Holland het geval is geweest, waar de Coöp. Melkctrale van de heer Van der Heide langs heel onorthodoxe koüperatieve weg de leveranciers van de partikuliere fabriek heeft georganiseerd, zodat ze als e macht van veehouders tegover de fabriek kwam te staan. Zo iets moet hier in Friesland ook mogelijk zijn eiglijk kn we er al e voorbeeld van in de wijze, waarop de voormalige leveranciers van de Lijempf-fabriek in Berlikum op het ogblik meespel in de maatschap van de fabriek met zonneschijn (Van onze weerkundige medewerker) Er zijn de laatste maand nogal es meteorologische verrassing geweest: prettige onprettige. Tot de laatste categorie behoorde donderdag het optred van e kleine, maar vijnige depressie op de Noordzee, die in de avondur in het noord e stormachtige noordwestwind veroorzaakte. Vrijdag was alle leed geled was na e milde barometerstijging de zon teruggekeerd. De weerkundig beschouwd het weercjlns echter aanvankelijk met ige bezorgdheid omdat ongewoon sterke luchtdrukstijging niet op stabiel weer wijz. Al te vaak word ze gevolgd door luchtdrukdaling in samhang daarmee hernieuwde onbestdigheid. E periode met bestdig weer pleegt tot stand te kom bü e geleidelijke stijging van de luchtdruk. Gezi het hoge temperatuurniveau van de laatste tijd maart heeft nog niet op zijn beruchte bui teruggegrep lijkt de kans groot dat het eerste kie.itsei dit jaar op e vroeg tijdstip zal word geraapt. Recardvroeg werd het eerste kievitsei in 1959 gevond, nl. al op 8 maart in Lunter. Garyp volgde dit voorbeeld op de 13de maart. Vorig jaar had Tubberg op 14 maart de primeur werd het eerste Friese" ei op 18 maart gevond naby Schetts in Wonserodeel. Verwachting voor het noord (geldig tot zondagavond): E belangrijk hogedrukgebied bov West- Midd-Europa beïnvloedt het weer houdt depressies op e afstand. Dit weekeinde mog wij rek op droog overwegd zonnig weer met middagtemperatur van 10 tot 13 gr. C. Des nachts blijft het koud met plaatselijk kans op nachtvorst hier daar mistvorming. Het weer in Friesland (26 februari 4 maart 1961). Temperatuur: hoogste ZVs gr. C op maandag 27 februari, laagste 1.9 gr. C op zaterdag 4 maart (ZV2 O gr.) Neerslag: Gorredijk 33 mm (6), Harling 28 mm (7). Korpschef in Zandvoort Hoofdinspecteur met verlof gezond Na overleg tuss de burgemeester van Zandvoort, mr. H. M. van Fema de prokureur-geraal te Amsterdam, is de korpschef van de Zandvoortse politie,de hoofdinspekteur H. P. H. voor onbepaalde tijd met verlof gestuurd. Naar verluidt zoud er onregelmatighed zijn gepleegd met deklaratieformulier zoud distauto's voor pleziertochtjes zijn gebruikt. Spanning kerk-staat in Pol vergroot De Poolse bisschopp hebb in e rondschrijv aan de geestelijkheid van het land verklaard, dat zij het recht op kerkelijk onderwijs zull verdedig tot elke prijs, zelf als die bestraffing, verbanning of verlies van de vrijheid zou zijn". Verder waarschuw zij de geestelijkheid, zich niet te lat verdel in vaderlandslievde of onvaderlands gezinde, dan wel progressieve of nietprogressieve groep. n de brief roep de bisschopp de geestelijk op tot edracht verklaard zij: Wy" zyn gereed om het ergste onder og te zi". De Brief is e duidelijke waarschuwing teg de aktiviteit van de vaderlandslievde priesters" van de Poolse Nationale Kerk", die het communisme steun ge gehoor gev aan de vermaning van de bisschopp. Verscheide kerkelijke organisaties, waarin dergelijke vaderlandslievde priesters" de scepter zwaai, do aktief mee aan de huidige verkiezingscampagne. De bisschopp zegg, dat de kerk ook tegover de communistische staat vasthoud aan: Geef de keizer wat des keizers s Gode wat Gods is". Dronrijp-Sexbierum-Marssum. De gedacht van P. B. de Boer cirkel echter om e absolute oplossing, waarbij hij alle boer feitelijk in het Ritzemaimperium wil brg. Waarschijnlijk is dat wel e ideale oplossing, maar aangezi ideal als deze vrijwel niet te verwezlijk zijn, is het beter naar andere mogelijkhed uit te kijk. Deze andere mogelijkhed zijn het vorm van grote ehed bij de afzet. Nestlé is zon eheid, net als de Konds de Frico. de voordel van deze organisaties zull nog geleidelijk groter word. Ze word goemd in e verslag van e radiolezing van ir. G. D. J. Struikkamp, dat in het Fries Landbouwblad dicht naast het artikel van P. B. de Boer staat. begint er op te lijk, dat de pluimveehouderij in Friesland van de grond Het komt, nadat deze industrie jarlang slechts teruggang heeft vertoond. Bij de decembertelling bleek er t opzichte van het voorgaande jaar reeds ige vooruitgang te zijn namelijk van stuks pluimvee in 1959 tot in Weliswaar was er nog e sterke teruggang bij de leghn, maar de vooruitgang was er in de mestkuiks, die van het e op het andere jaar toam van tot (Landelijk was de stijging van vier op zes miljo!) We hor de laatste tijd van verschillde plann om de zaak hier ook groot aan te pakk ook zi we verschillde nieuwe kipphokk van grote afmeting bouw. Ook uit de ervaring op het Fries-Groningse proefbedrijf in Marum blijkt, dat er e toemde belangstelling voor de mestkuikhouderij is. Uit de goemde cijfers blijkt wel, dat Friesland (praktisch het gehele noord) van plan was op dit terrein de boot te miss. Voorwaarde voor e gezonde ontwikkeling van de mestkuikhouderij is dat is het eeuwige liedje dat er e goed georganiseerd afzetapparaat komt. Deze afzet is nog niet in orde, voornamelijk omdat de slagerij ln Boxmeer (Limburg), waar dier per uur geslacht kunn word, met personeelsgebrek heeft te kamp. Gelukkig zijn er plann om nu ook in het noord in hetzelfde koöperatieve verband als Boxmeer zon lopde-band-bedrijf te bouw. Het zal zaak zijn voor de boer om snel toe te slaan m is het van plan de diepvrieskip is e typisch merkprodukt, waar dus grote winstmogelijk- want hed in zitt. Ook Unilever interesseert zich voor deze kipp is van plan e groot slachtbedrijf te bouw zodat het kort dag is.

6 6 Mei üt namme fan de bern sizze wy hertlik tank oan allegearre, dy't blik fan meilibj bitoand hawwe op üs 40-jierrige troudei. S. Jellema D. Jellemavan Dijk Jellum 27. Jelle Douma Wietske Visser gev U mede nams wederzijdse ouders, knis van hun voorgom huwelijk, waarvan de voltrekking D.V. zal plaatshebb op donderdag, 16 maart, 's namiddags 3.30 uur t gemetehuize te St. Anna Parochie. St. Anna Parochie, Van Harsweg 615 N Nieuwe Bildtzijl, Wegje F 32 maart Receptie van 8 tot 10 uur in café Th. v. d. Ve te St. Anna Parochie. Jze H. Talsma Sjoukje Boersma gev U, ook nams hun ouders, knis van hun voorgom huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaatshebb op dinsdag 14 maart, 's middags drie uur, in het gemetehuis van Leeuwarderadeel te Leeuward (Huizum). Wanswerd 158 Stis, Schilweg 36 Receptie van 56 's avonds vanaf 7.30 uur in Hotel Smits te Stis. Toekomstig adres: Wanswerd 160. Johannes Joostema Klaske Tjepkema hebb de eer U, mede nams wederzijdse ouders, knis te gev van huni voorgom huwelijk. De voltrekking zal plaatshebb D.V. op donderdag 16 maart a.s. om 15.- uur t gemetehuize te St. Anna Parochie. Kerkelijke inzeging om uur in de Vrij Evangeliscbe Kerk te Oudebildtzijl door de weleerwaarde heer ds. W. de Goede. Hgelo (O.), Eikstraat 28 Oudebildtzijl, 't Wegje 412i. maart Gelegheid te feliciter om 20 uur in Zaal Zittema te Oudebildtzijl. Voorlopig adres: Oudebildtzijl, 't Wegje 412 i. Simon Visser Akke Wiersma dogge, mei üt namme fan har ud, to witt, dat hja fan doel binne to boaskj op D.V. Tiisdei, 14 maert o.s. om 2 ure yn it Grityhüs fan Wymbritseradiel to Snits. Tsjerklike ynseiniging om 2.45 ore yn 'e Herf. Tsjerke to Nylan troch de rju earw. hear ds. M. J. J. Bonting. Winsum, Skins N<ijl-in, Jongedijk 181 maert Tiid to lokwinskj de jouns fan 7.30 oant fire yn t Gebou to Nijl_n. Takomstich wplak: Spannumerdijk 7, Winsum (Fr.). Ek üt namme fan üs ald sizze wy elki hertlik tank, foar de folie blik fan bilangstelling, foar op üs troudei ünderfoun. Donwe Zus Grou, maert 1961 Stasjonswei 28 Met grote blijdschap gev wjjknis van de geboorte van onze zoon Ronald Roelof Christiaan B. Leunge F. W. LeungeHeiner Leeuward, 3 maart 1961 Marnixstraat 19b Tijdelijk: Stadsziekhuis Met grote blijdschap gev wij knis van de geboorte van ons dochtertje zusje Anna, S. Monsma R. MonsmaRijpstra Hinke Bartlehiem 19, 3 maart '61 Met blijdschap gev wy knis van de geboorte van e zoon Cornelius Jan R. Slot J. Slotvan Ve Leeuward, 2 maart 1961 Van Beverwijckstraat 3. Met grote blijdschap gev wij knis van de geboorte van ons zoontje broertje Herman Roelof A. Beekvan Bur J. W. Beek Riek je Leeuward, 2 maart 1961 Badweg 9A. Met leedwez nam wij knis van het overlijd van de Wel Ed. Heer J. F. Oosterbaan te Ermelo op 1 maart Nams fam. De Jong: Tj. A. de Jong, Haskerdijk Hed overleed, nog vrij onverwacht, onze lieve man vader Libbe van Es, in de ouderdom van 58 jaar. Rauwerd, 3 maacrt 1961 De diepbedroefd: G. van EsNijdam Anneke Rsche De begrafis vindt plaats dinsdag 7 maart om half twee in de Ned. herv. kerk te Rauwerd. Hed overleed, nog vrij onverwacht, onze beste broeder zwager Libbe van Es, in de ouderdom van 58 jaar, geliefde echtgoot van Geertje Nijdam. Rauwerd, 3 maart 1961 Rauwerd: S. van Es Weidurn: H. Zijlstravan Es F. Zijlstra OJdeholtpa: D. van Es Tr. van EsWijnia Oldeholtwolde: R. van Es T. van EsStoker Weidurn: R. Hiemstravan Es Sj. Hiemstra Hed overleed, nog vrij onverwacht, onze beste schoonzoon zwager Libbe van Es, op de leeftijd van 58 jaar. Rauwerd, 3 maart 1961 Offingawier: W. Nijdam A. Nijdamde Boer Deersurn: D. Sierdsma J. SierdsmaNijdam Sneek: B. Nijdam J. NijdamHulstra Hed overleed, nog zeer onverwacht, onze geachte buurman L. van Es, in de ouderdom van 58 jaar, geliefde echtgoot van G. Nijdam. Flansum, 3 maart 1961 Wed. R. KoHospes Fam. M. Hospes Fam. J. v. d. Velde Fam. F. Doting Fam. R. v. d. Velde Fam. H. Stiksma e langdurig lijd Na nam de Here tot Zich, onze geliefde schoonzuster tante Hinke Yntema, sedert 19 februari 1954 wed. van R. Reitsma in de ouderdom van ruim 66 jaar 2 Cor. 12 :9 Leeuward: R. Sübrandlj Hardegarijp: T. YntemaBloemhof Jutrijp: C. de JongReitsma F. de Jong Folsgare: M. Reitsma G. Reitsmade Jong Nijmeg: R. NautaReitsma W. Nauta nev nicht Sneek, 3 maart 1961 Dr. Kuiperlaan 9 Gelegheid te condoler maandagavond 6 maart, 's avonds van B9 uur ln Talitha Koem", Singel 44, Sneek De rouwdist is bepaald op dinsdag 7 maart 1.30 uur, in de kerk te Folsgare Hed overleed, na e langdurig lijd, onze hooggeachte landvrouw, mevr. H. ReitsmaYntema Fam. F. Risps Weisrijp, maart 1961 T" Na e lijd, dat zij met veel geduld heeft gedrag, is hed van ons hegegaan ons lief dochtertje zusje Tjitske Elbrig, op de leeftijd van 1 jaar 4 maand Goutum, 3 maart 1961 Brédyk 111 S. Tj. Reinsma A. HemstraReinsma Homme Doeke Durk Op 26 febr overleed, te Hilversum, onze hooggeachte landheer Mr. H. Hanisch t Cate Zijn nagedachtis zull we in hoge ere houd. Munnekezyl: Fam. F. Sprisma Fam. P. Miedema Hed eing zeer onverwacht van ons he, onze lieve man vader Geert de Jong, in de ouderdom van ruim 56 iaar Leeuward, 2 maart 1961 Sierksmastraet 31 T. de JongSteunebrink Weidurn: G. Blümersde Jong J. Blümers Leeuward: Tj. de Jong W. de Jong De teraardebestelling zal plaatsvind te Huizum, dinsdag 7 maart a.s., 's middags om 3 uur Met grote ontsteltis do wij mededeling van het, plotseling, overlijd van ons personeelslid, de heer G. de Jong, oud 56 jaar. De herinnering aan deze opgewekte medewerker zal lang bij ons blijv bestaan. Directie personeel Coöp. Ctrale Landbouwboekhouding Leeuward, 3 maart 1961 Hed is overled onze lieve man, vader, behuwd grootvader Jan Meines, op de leeftijd van 79 jaar Hindeloop, 3 maart 1961 W. MeinesSluis Leeuward: C. Meines G. Meinesde Vries Elburg: A. Meines Beetsterzwaag: A. Meines M. C. MeinesMsonides kleinkinder Hed overleed, nog onverwacht, onze geliefde vader, behuwd-, groot- overgrootvader Hdrik Boonstra, sedert 21 aug weduwnaar van Jantje Sloterdijk, oud 84 jaar. Eist (Gld.), 3 maart '61 Dorpsstraat 6 Leeuward: A. T. Boonstra G. Boonstrade Boer Eist (Gld.): T. Boonstra K. BoonstraStatema Heilo: G. Boonstra T. Boonstrade Boer kleinkinder achterkleinkinder De begrafis zal plaatshebb te Wyckel op dinsdag 7 maart 1961 's middags 2 uur, vanuit het gebouw re. Hed overleed, nog zeer onverwacht, onze geliefde man, vader, behuwd- grootvader Jurj Kamstra, echtgoot van B. Zondervan, in de ouderdom van 68 jaar. Leeuward, 3 maart'6l Hollanderhof 23 Uit aller naam: B. Kamstra Zondervan De begrafis zal plaatshebb op dinsdag 7 maart op de Noorderbegraafplaats. Vertrek 2 uur van Hollanderstraat 3. De overlede is opgebaard in het V.V.H.- gebouw, Carel van Manderstr. 12. Condoleantiebezoek zaterdag maandag van 7B uur. Hed overleed te Amersfoort onze lieve moeder, oma ' overgrootmoeder Berdina Maria van Workum. oud 65 jaar, weduwe van S. J. Boonstra Leeuward, 1 maart 1961 Fam. Boonstra Noordvlietstraat 13 Leeuward Voor de vele blijk van medelev, betoond tyds de ziekte na het overlijd van onze lieve zorgzame vrouw, moeder, behuwd- grootmoeder Eelkje Felkers, betuig wij onze hartelijke dank. L. Bonnema kinder kleinkinder Winsum (Fr.), maart 1961 Foar de folie blik fan meilibj, ünderfoun tids de sykte nei it forstjerr fan üs leave frou, mem beppe Fokje C. Zwanburg, üs hertlike tank. Fam. S. v. d. Velde Marsurn, maert huwd- grootvader Jan van der VVeij, betuig wij onze oprechte dank. Uit aller naam: B. v. d. WeijWestra Leeuward, maart Voor de vele blijk van deelneming, ontvang na het overlijd van mijn lieve vrouw Sietske M. de Vries, betuig ik mijn hartelijke dank. J. Schürer Groning, maart 1961 Sabastraat 13. Dr. A. A. sraëls Longarts, GRONNGEN afwezig van 4 tot 14 maart G. BOOY, TANDARTS, ge praktijk op maandag 6 maart dinsdag 7 maart A. Willems, TANDARTS Afwezig tot 13 maart Morgnamiddag 5 uur FRESE DENST in de Galileër Kapel (Bleeklaan 119). Voorganger Dr. K. H. Siccama van Oostermeer. Ctrale Kerkeraad d. Hervormde Gemete te Leeuward, Voor de vele bewijz vani Verwijzde naar de op- medelev tijds de ziekte na het overlijd van mijn lieve man, vader, be- roep van 25 februari over de REÜNE 1/ del we nog nader mede, dat het hele le Bat. 9e R.l. welkom zal zyn. Datum plaats wordt per adverttie bekd gemaakt. Gaarne ev bericht aan J. Joh. Miedema, Stis 41. Dr. Jan Rutgershuis Consultatiebureau voor geslachtskunde Raadhuisstraat 13 - Leeuward - Tel Geeskundige leider: Dr. J. Schwantje nlichting: 's maandags van 15 tot uur van 1921 uur, 's wosdags van 1921 u., 's vrijdags van 1920 uur Laat uw KUNSTGEBT bü de vakman reparer n één dag klaar L v. d. HEDE Tandtechniker Claes Bockes Balckstraat 23 Telefoon Overhemdreparatie BEN SMT Uw overhemd als nieuw terug Boord vanaf 1.75 Peperstraat 6 - Leeuward TECHNSCHE SCHOOL HEERENVEEN NSCHRJVNG VAN LEERLNGEN (voor 1 april a.s.) voor de cursus, aanvangde 28 augustus 1961, bij voor. keur schriftelijk via de hoofd van schol, bij wi inschrijvingsformulier zijn te bekom, of mondeling op: wosdag 15 maart van 9 tot 12 van 2 tot 4 uur, vrijdag 17 maart DES AVONDS van 6.30 tot 8 uur zaterdag 18 maart van 912 uur in de school Toelatingseis: 6 klass lager onderwijs moet zijn doorlop Leervakk: timmer, schilder, smed- machinebankwerk, elektrotechniek instrumtmak, automontage, brood- banketbakk 0.8.A.0./V.M.T.O. CURSUS nschrijving voor 1 mei 1961 voor leerling welke in het bezit zijn van e diploma er Technische School of gelijkwaardig daaraan nlichting te verkrijg bij de directeur der school S. Hoekstra GEMEENTE ACHTKARSPELEN Burgemeester wethouders van Achtkarspel brg ter opbare knis, dat de Vierhuisterweg te Surhuisterve in verband met herstelwerkzaamhed voor het doorgaand verkeer GESLOTEN ZAL ZJN gedurde het tijdvak maandag 6 maart tot met zaterdag 29 april 1961 of zoveel langer als nodig, c.g. zoveel korter als mogelijk s Buitpost, 2 maart 1961 Burgemeester wethouders voornoemd, H. van Ek, burgemeester R. Rkema, secretaris Dr. J. TH. DE VSSER KWEEKSCHOOL op Nieuw Mariënburg" Dir. J. H. BOS ACHTER DE HOVEN 118 a LEEUWARDEN TEL TOELATNG LEERLNGEN CURSSTEN: Vereist voor klas 1: bevorderd naar klas 4 van H.8.5., M.M.S. of Gymn., Ulo-diploma met 3 moderne tal wiskunde (indi vrijstelling, voor dit vak toelatingsexam). Vereist voor klas 3: einddiploma H.8.5., M.M.S. of Gymn. Zij, die per 1 september a.s. toelating ws of opgeleid ws te word voor de hoofdakte, het dipl. Chr. Ond., de aant. Lich. oef. of de akte handarbeid, di zich vóór 15 maart a.s. schriftelijk aan te meld bij de directeur. CHR. HOGERE BURGERSCHOOL A D MDDELDARE MESJESSCHOOL LEEUWARDEN De aangifte van leerling voor de cursus kan vóór 25 maart a.s. schriftelijk of telefonisch geschied met opgave van: naam adres; de klas, waarvoor exam gedaan zal word; de school, die thans bezocht wordt. 1. Voor de toelating tot klas 1 (gecombineerd H.B.S. M.M.S. is steeds e exam vereist. 2. Zonder exam kunn toegelat word tot klas 2 H.B.S. de U.L.O - leerling, die met e redelijke lijst bevorderd zijn tot het 3e leerjaar 3. U.L.0.-leerling met diploma A kunn in bepaalde gevall zonder exam toegelat word in klas 3 H.8.5.; U.L.0.-leerling met diploma B kunn zonder exam geplaatst word in klas 3 H.B.S. of. na e exam in bepaalde vakk, geplaatst word in klas 4 H.B.S. (A- of B-af deling). 4. Zonder exam kunn in klas 2 M.M.S. klas 3 M.M.S. toegelat word: a. meisjes, die op gymnasium H.B.S. bevorderd zijn resp. tot het 2e of het 3e leerjaar; b. meisjes, die op de U.L.O. met behoorlijke cijfers voor de tal zijn bevorderd resp. tot het 3e het 4e leerjaar. E toelichting over de M.M.S.-afdeling zal op aanvrage word toegezond of op het spreekuur ('s vrijdags van 1012 uur in het schoolgebouw: Kanaalstraat 15; tel ) word gegev. ' De BEZOEKT ALLEN DE PROV. FRESE directeur : Dr. A. SCHOUTEN MARANATHA-CONFERENTE op wosdag 8 donderdag 9 maart a.s., in Zal Schaaf te Leeuward Onderwerp DE BRUDEGOM KOMT. GAAT UT HEM TEGEMOET. Sprekers : Evang. J. KTS, Doorn (Confertieleider) Evang. JOH v. OOSTVEEN, Drieberg Ds.. J. VASSEUR, Kamp Medewerking : GEZ. KLOOSTERMAN, Westergeest (zang), het Chr. Muziekkorps SOL DEO GLORA, Leeuward, 0.1.v. dir. NEUWLAND Samkomst: 's Namiddags 3 uur 's avonds 8 uur Komt all deze voor e ieder «eer belangrijke bijekomst bezoek. Toegang zitplaats vrü- _^ l CinemaScope de Harmonie" Zondag 5 maart uur, maandag 6 maart 20 uur SLECHTS DRE VOORSTELLNGEN Legio van de Nijl Het rijk van Cleopatra, de schone heerseres over edel slav, is t ondergang ge- doemd! CinemaScope Color by de Luxe LNDA CRSTAL - ETTORE MANN - GEORGES MARCHAL 14 jaar A. V. R. 0. Kom er maar es uit! Op wosdag 8 maart a.s. organiseert de A.V.R.O. e gevarieerde QUZ-AVOND in de HARMONE te LEEUWARDEN Quiz-master : De medewerkd zijn: Aanvang 8 uur JAN BOOTS DE SELVERA'S, DE FRSA'S, ANDRE CARRELL, FRANK REXS, JOKE VAN DEN BURG, KAREL VAN DER VELDEN THE SKYMASTERS 0.1.v. BEP BOWOLD Als buitlandse gast: MARGOT ESKENS. Kaartverkoop aan de zaal, dagelijks van 1013 uur, tel Prijz der plaats 2.50, belasting inbegrep Operagez. Forum" - Enschede Wegs orm succes nog één kele voorstelling van de opera CARMEN van G. BZET, op vrijdag 10 maart, 20 uur. Dit is e extra voorstelling, buit de abonnemtsserie om. Plaatsbespreking kaartverkoop vanaf maandag 6 maart dagelijks van 1013 uur aan de kassa. Deze ur ook per tel Prijz der plaats: 3., / 4., / 5., 6. 1 bes.lit Biet comolett - «roder Mn Bruidsfoto bij^h B Leeuward _L w tel. ' M 26297^^ g komt M DE KELDERS _4<^2 Wed. R. Fokkinga, Oostrum bedankt haar cl*tèle voor het got vertrouw. J. van der Ve zal zijn zaak 6 maart a.s op. Hij hoopt zijn cl*tèle tot volle tevredheid te kunn bedi. Oostrum, 4 maart 1961 HOTEL GAASTERLAND - RJS HEROPENNG zaterdag 4 maart, 's middags 5 uur Expl. H. de Jong - tel ZATERDAG 4 MAART JUBLEUM 1961 Chr. Zangver. Looft d Heer" te Heeg Ter gelegheid van ons 60-jarig jubileum nodig wij de oud-led der Ver. uit, om dit feit feestelijk friet ons te herdk op maandag 13 maart in 't gebouw der Ned. herv. kerk, 's avonds 8 uur. Op dinsdag 14 maart houd wij e jubileumuitvoering, in samwerking met de zangver. van Abbega Oosthem de muziekver. van Oosthem, in de Ned. herv. kerk, s avonds 8 uur. Entree /.QQ Ga er es uit! Elke zondag van s^4b uur SPECAAL MENU _ Koninginnesoep Blinde vink Sperziebon KNDERMENU Koninginnesoep Gehakt Patates frites Appelmoes Js met slagroom Us / 4. inclusief 12. inclusief HOTEL AMCTA" LEEUWARDEN TELEF BEKENDMAKNG Het hoofd van het gemetebestuur van Slot Fr., brgt ter opbare knis, dat het bij raadsbesluit van 27 februari 1961 vastgestelde uitbreidingsplan in hoofdzaak voor de gemete met de daarbij behorde bebouwingsvoorschrift, in uitvoerige kaart uitgewerkt, ter gemetesecretarie voor e ieder ter inzage is nedergelegd gedurde 14 dag, ingaande 6 maart Het hoofd van het Gemetebestuur voornoemd, J. KLJNSMA.. T LEEUWARDEN, ENSCHEDE, NJMEGEN. Jv.QLLE UPCH ] DE BESTE KOFFE Stationsrestauraties TiïiïïïL" J Expl. WESTERHUS ) ' w VWW! TAPJTEN j van onze ENORME CO TE brg wij onder uw aandacht : i _ _. per meter Syntetisch BOUCL- tapijt, 1ft Oft _ 1 ZEER SOLDE, 100 cm breed... U.OU X X Extra zware kwaliteit Haargar per verzet BOUCL- ta_iit meter X 100 cm breed " f t_ft 5 Voorradig i n 6 kleur J.O.DU t DESSOLON-frisê, 120 cm breed, X T e jzersterk tapijt Per m2 X met 5 jaar Desso garantie, 99 7^_ X voorradig in 7 kleur " ij + X T TRETFORD, 120 cm breed, voorradig in 13 kleur X per m2 " fk (\fk t J_"""U per m 2 j RONYFELT, 150 cm breed, --w' 1B.To J voorradig in 5 kleur < " i _t -. _. Per m2 J PARADE, 130 cm breed, f)(\ Pffk X X voorradig in 7 kleur..iu T : treuwarden. VOORSTREEK. éééémé tti )MMM)Mm))MMff; ^

7 ZATERDAG 4 MAART 1961 Exklusief interview met Amerikaanse minister van Arbeid 7 Arthur J. Goldberg: 5½ miljo werkloz vrag regering-knedy om werk Amerika's produktie-apparaat is zeer sterk verouderd Niet korter werk Vr. Excelltie, wat is het doel dat de Amerikaanse regering zich op het (Speciale berichtgeving) To in januari presidt Knedy met e nieuwe ploeg van jongekapabele mann in Washington de teugels overnam van het Eishower-bewind, stond deze nieuwe Amerikaanse regering voor e aantal gigantische vraagstukk, waarvan de aanpak door Washington beslissd zal zijn voor de verhouding in de hele wereld. Terwijl onder de direkte persoonlijke leiding van Knedy Dean Rusk zijn medewerkers de verhouding tuss Oost West, de gevaarlijke chaotische toestand in Afrika, het brandde probleem van de hulp aan onderontwikkelde gebied, de moeilijkhed in de Navo e reeks van andere problem in de schoot geworp kreg; staatssekretaris Dillon het niet minder hachelijke probleem van Amerika's uit het lood geslag betalingsbalans bij de hors moest vatt defsie-sekretaris McNamara gekonfronteerd werd met het niet minder pijnlijke vraagstuk van de Amerikaanse achterstand op het gebied van rakett ruimtevaart, werd de jong vergrijsde, maar vitale minister van Arbeid Arthur J. Goldberg gesteld voor wat misschi van alle het heetste hangijzer voor deze nieuwe administratie zal blijk te zijn: het vind van werk voor meer dan vijf miljo Amerikaanse werkloz. TERWJL Europa, mede dankzij de onvoorstelbare omvangrijke Amerikaanse hulp, e periode van ongekde welvaart full-employmt kt zoals het in zijn geschiedis nog nimmer heeft meegemaakt, worstelt Amerika zelf thans met e ernstige ekonomische recessie met e werkloosheid van e omvang zoals na de beruchte dertiger jarnog niet is voorgekom. Het is e vraagstuk, dat niet alle voor de Verigde Stat zelf, maar ook voor het thans in voorspoed levde Europa ernstige gevar inhoudt. De strijd tuss Oost West speelt zich meer dan ooit op ekonomisch gebied af, de kommunist word nog altijd geleid door de zekerheid, dat de westelijke wereld aan zijn eig kwal t onder zal gaan, om plaats te mak voor de kommunistische konceptie. Wanneer de Amerikaanse ekonomie Kich niet zou wet te herstell van de moeilijkhed, waarvoor zij zich thans Biet gesteld, dan zou dat weliswaar nog niet e kommunistische zegepraal betek, maar de afweer teg het kommnntstlsche opdring zou er bijzonder door word verzwakt. Bovdi lijdt het nauwelijks twijfel, dat e voortdurde ekonomische inzinking in de V.S., e teruglop van de Amerikaanse partikuliere Amerikaanse besteding door e omvangrijke permante werkloosheid, zijn ekonomische terugslag op de Europese afzet zowel in de V.S. zelf als daarbuit, dus e terugslag op de Europese ekonomie zal hebb. Het antwoord dat de nu 52-jarige Amerikaanse minister van Arbeid, Arthur J. Goldberg, tot voor kort e der meest vooraanstaande vakbondsleiders, zal wet te vind op de uitdaging, waarvoor hem deze situatie stelt, is dan ook voor Europa van zeker ev groot belang als voor het leger van Amerikaanse werkloz zelf. WAT wij nu lat volg is het antwoord door Goldberg zelf onmiddellijk na zijn bezoek aan de.voornaamste ctra van werkloosheid gegev op de vrag, die e aantal Amerikaanse journalist hem voor ons hebb gesteld, letterlijk, zoals de tape-recorder het interview heeft geregistreerd: Ld.erttie. M.) per 1/Hle.! per 1,2 ll«f punt van de werkgelegheid heeft gesteld?". A. Het eerste wat ons te do staat is de maximale werkgelegheid herstell. Dat is ons voornaamste binnlandse probleem. Er zijn op het ogblik in de Verigde Stat werkloze mann vrouw. n dit seizo betekt dat e rekordaantal. Daarbij zijn nog gedeeltelijke werkloz ms die slechts e deel van de week werk. En de barometers staan voor wat de werkloosheid aangaat heel slecht. Het aantal nieuwe aanstelling is verhoudingsgewijs het laagst sinds de grote depressie begon. Er gaan meer ms weg bij fabriek industrie dan er in dist word gom. Ook het bedrag aan uitbetaald loon wordt lager. De werkur verminder ook dus het totaal aantal ur dat wordt uitbetaald. We zitt nu al bed e 40-urige werkweek. De gemiddelde werkweek bedraagt 38.5 uur dat is e dieptepunt sinds de depressie van de jar dertig." Vr. s e kortere werkweek niet e van de doeleind van de arbeidspolitiek?" A. Op de lange duur zou het aanbevelswaardig zijn, maar volgs mij is het op het ogblik bepaald niet wselijk. Op dat punt verschil ik van ming met e heleboel vakbondsfunktionariss. k vind dat we eerst de werkgelegheid moet herstell tot e gemiddelde van veertig uur per week. De vakbondsms will e kortere werkweek lat we zegg 35 uur voor de rest overwerkbetaling. Dit is namelijk de basis van onze wet op lon werkur: op het ogblik bedraagt de officiële werkweek veertig uur over de ur die daarbov kom wordt overwerk uitbetaald. De tegwoordige werkweek van 38V_ uur betekt dus e verlaging van inkomst. Niemand krijgt overwerk uitbetaald bov 38^ uur. n de meeste industrieën is niet goeg werk. n plaats dat twee mann in dist word gom voor ieder veertig uur, krijg ze ieder twintig uur. En beid gaan dus twintig uur in salaris achteruit." Vr. Wat beschouwt u als e normaal, e verantwoord werkloosheidsperctage voor de Verigde Stat?" A. Dat is erg moeilijk. Natuurlijk zijn er altijd zelfs in tyd van de zogaamde maximum werkgelegheid" ms die ge werk hebb, die van baan verander, verhuiz, z. Nu b ik niet zo erg gesteld op statistiek. k dk liever in mselijke term, maar soms moet je je toch op de statistiek baser. Sommige ms zegg dat als we onder de drie proct kom, we met e werkloosheidscijfer te do hebb dat in de hand te houd is. Op het ogblik bedraagt het perctage ning houdd met seizoarbeid etc. reke- 6,6; dat is dus meer dan het dubbele van wat konservatieve ekonom schatt als e verantwoord perctage waar je min of meer gerust over zou kunn zyn. Nu heb ik zelfs teg dat cyfer van drie proct altijd al mijn bezwar gehad niet dat ik met de ekonom wil ruziën; ik b ge ekonoom ik moet ze respekter. Maar onder die 3 proct zull toch ook veel ms zijn die in ernstige moeilijkhed zijn geraakt die toch heel goed bruikbaar zoud zijn". Vaardig onderhandelaar ARTHUR GOLD- BERG is e slanke, 52-jarige man, met golvd, grijs haar, e beetje lijkd op e uil. Hij loopt wat zwierig hij tuurt naar je door zijn dikke bril met hoorn rand. Hy wordt beschouwd als e van de intelligtste mann van de Verigde Stat op het terrein van verhouding tuss werkgevers werknemers hij werd algeme gewaardeerd als e vaardig eerlijk onderhandelaar. Hoewel hij e loopbaan achter zich had als voornaamste juridische adviseur van de grootste vakbond van het land, werd Goldberg's boeming als minister van arbeid toegejuicht van werkgevers- overheidszijde als e van de beste boeming, van presidt Knedy voor zijn kabinet. Werkgevers hadd zo groot vertrouw in Goldberg dat e direkteur van e kleine staalfabriek hem es opbelde zei: Arthur, mijn personeelschef heeft het aan de stok Vr. Die heel gewoon hun baan zijn kwijtgeraakt?" A. Ja. En ik heb altijd het gevoel dat e van de bitterste toetsst voor e demokratie is de mogelijkheid die ze weet te schepp aan werkgelegheid voor all die will werk. Kijk, de Russische kommunist dag ons op dit gebied heel sterk uit. Lees hun propaganda maar. n de hele wereld leur ze ermee. Ze verberg hun gebrek, maar ze zegg dat er in hun systeem voor ieder volledige werkgelegheid i5..." Vr. M kan de cijfers uit de Sovjet Unie niet vertrouw. Ze stopp de ms gewoon op e boerderij als ze daar zin in hebb". A. Of ze dwing ze ergs te werk; dat kunn wij niet. Wat ons land nodig heeft is produktie; we hebb werkgelegheid nodig, dat moet de vrije industrie ons verschaff. Daar ligt naar mijn ming het kernpunt. k b niet voor werk dat door de regering wordt verschaft behalve dan natuurlijk de normale overheidsarbeid want dat geeft ge oplossing. We moet de vrije industrie vergrot om meer werkgelegheid te krijg. En dat is ook nodig om onze konkurrtiepositie in de wereld ta handhav, om onze nationale welvaart op peil te houd om in de behoeft van onze ms te voorzi." Vr. Mr. Secretary, welke indrukk heeft u gekreg tijds uw bezoek aan de werkloosheidsgebied?" A. Nogal uitelopde. De statistiek, de feit, die we in Washington verzamel die we iedere paar maand publicer, vertell niet het ware verhaal over de 5% miljo werkloz. k heb gesprok met mann vrouw, die ge werk meer hebb, ik heb hun huiz bezocht hun gezinn ontmoet, ik kan slechts zegg dat werkloosheid e heel mselijk niet e statistisch probleem is. Wat deze werkloz vrag aan extra hulp vloeit voort uit het feit dat ze hun eerste levsbehoeft niet kunn dekk. Wat ze nog harder vrag is e baan. Dat is voor deze regering de eerste taak. Zij zal dat moet do door het bevorder van de afzet, opdat er daardoor nieuwe werkgelegheid zal word geschap." Automatisering die het west in staat moet stell om aan de hoge produktievraag te voldo, vormt op het ogblik in de VS e extra belasting van het werkloosheidsvraagstuk waarop de nieuwe Amerikaanse administratie e antwoord moet gev. E typisch voorbeeld daarvan toont deze afdeling van de Fordfabriek in Cleveland, waar 25 machines op volle toer aluminium zuigers producer met behulp van geautomatiseerde installaties, terwijl slechts één man het toezicht op de afdeling houdt. met de ms van jullie plaatselijke vakbond. Vanavond stuur ik ze allemaal per vliegtuig naar je toe. Wat je ook besluit, ik sta erachter". Arthur Joseph Goldberg, de jongste van acht kinder van e Russisch immigrant echtpaar, groeide op aan de West Side" van Chigaco. To hij twaalf jaar was verdide hij 3.80 dollar per tueek met het bezorg van scho. Op zijn twintigste jaar was hij afgestudeerd in de recht aan de Northwestern University, waarbij hij e schoolrekord vestigde dat in dertig jaar niet werd verbeterd. Gedurde de tweede wereldoorlog gaf Goldberg zijn praktijk op dide hij bij de strategische inlichtingdist (0.5.5.) in Europa, waar hij met spoorwegms, binnvaartms zeelied e geheimedistnetwerk opbouwde. Na de oorlog werd Goldberg hoofdadviseur van de metaalbewerkers de C.1.0. Hij speelde e voorname rol in de samsmelting van de A.F.L de C.1.0. in 1955 hij had e hand in praktisch elke belangrijke beslissing op het punt van arbeidsverhouding van de laatste ti jaar. Goldberg is getrouwd, hij woont in Washington heeft twee volwass kinder. Zijn vrouw, Dorothy, is abstrakt schilderes. Goldberg verzamelt kunst, leest als e wolf, eet gematigd houdt ervan op zn tijd met vrid e glas whisky-soda te drink. Maar de laatste tijd heeft hij niet veel gelegheid gehad tot uitrust. Precies twee dag na zijn boeming tot minister vloog hij naar New Vork, waar hij de moeilijkhed by de Crippling sleepbot- spoorwegmaatschappij regelde. Daarna werd Goldberg door e tijdschrift baderd, dat hem vroeg e artikel te schrijv over de kunst e familievete te beslecht. Dank u wel", antwoordde hij, maar dat is e terrein waarop ik absoluut ge ervaring heb." Automatisering Vr. Onder de arbeiders heerst e orme vrees voor de gevolg van de automatisering, vooral in de massaindustrie. Heeft de regering ig plan op korte of langere termijn om dit probleem het hoofd te bied?" A. WJ houd ons met dit vraagstuk heel sterk bezig. n het verled heeft het niet die aandacht gekreg, die het verdide van de zijde van de industrie, de vakbond of de regering. Eén kant van het vraagstuk is, dat we nog niet goeg automatiser. Betrouwbare ekonom schatt dat 75 tot 90 miljard dollar van onze industriële uitrusting verouderd is of verouderd raakt, dat verklaart t dele da moeilijkhed die we op de wereldmarkt hebb. De tijd dat Amerika het beste industriële apparaat had van de hele wereld, is voorbij. Er zijn nu gebied in Europa Azië die e beter produktieapparaat hebb dan wij. Dat kan zo niet blijv. We kunn ons niet veroorlov iets anders dan de eerste plaats in de wereld te bezett met onze industriële uitrusting. Dit kan betek dat we belasting andere faciliteit moet schepp om de industrie hiertoe aan te zett. De presidt heeft in zijn boodschap aan het Congres al aangekondigd dat de regering op dit gebied e programma voorbereidt. k b er al e hele tijd voorstander van geweest ik sta ook nu op dat standpunt, want als we automatiser zal dat de afzetmogelijkhed aanzilijk vergrot dat zal er automatisch weer toe gaan leid dat we kunn gaan voorzi in de behoefte van ons land aan produktie werk. Maar ik erk, dat veel arbeiders bevreesd zijn voor de automatisering. Dat zijn heel logische begrijpelijke angst, vooral in e tijd van werkloosheid. Neem nu es e 50-jarige man dat is e goed voorbeeld. Veronderstel dat hij jarlang nuttig werk heeft verricht, dat er nu geautomatiseerd wordt dat het soor,t van werk dat hij deed ophoudt te bestaan. Maar dan is het antwoord niet hem toch in dit baantje te handhav. Dat zou overdrev teerhartigheid zijn, want zijn werk is niet noodzakelijk. Maar dan moet de zaak ook van zijn kant word aangepakt. Met zijn vijftig jaar is hij nog niet toe aan psio. En hem staat te wacht dat hy zich moet aansluit bij het leger der werkloz". Vr. Wat kan de regering daar dan aan do?" A. De regering kan e belangrijke rol spel door plann te ontwikkel, die de vakbond de industrie help in deze geweldige wedr naar ekonomische uitbreiding. De automatisering speelt voornamelijk in de industrie, zoals ze e geratie geled de landbouwsektor overrompelde. We kunn meer producer met minder arbeiders. Nu zou diezelfde 50-jarige, over wie ik het had, naar mijn gevoel e herscholing kunn ondergaan elders word geplaatst om nuttige, prodüktieve arbeid te verricht. We hebb voor zon herscholing in de V.S. nu nog maar heel weinig gelegheid e van de ding die we dus moet opzett zijn grootscheepse herscholingsprogramma's. Soms kan dat binn e bedrijf zelf gebeur, soms daarbuit. n sommige gevall krimp maatschappij industrieën hun personeel op d«fabriek in, maar ze vergrot hun Kantoorpersoneel hun technische staf, de witte-boord-dragersgroep dus. Maar we zull er als regering ook faciliteit moet verl zoals ik al heb gezegd maatregel waarbij arbeiders herschoold kunn word voor werk van andere aard". Arbeidszekerheid Vr. Er wordt de laatste tijd veel gezegd over arbeidszekerheid. Dkt u dat die groter zal word?" A. Dat is e heel verantwoorde vraag. Wij zijn nu met onze demokratie op e niveau gekom, waarop we de ms niet meer gevoelloos op zij kunn zett. We moet op de e of andere manier voorziing voor h treff. k kan u zegg dat ik op mijn ministerie, op verzoek van de presidt, al aanwijzing heb gegev e programma op te stell, opdat dit vraagstuk beter kan word aangepakt". Vr. Presidt Knedy heeft kortelings e kommissie van werkgevers werknemers ingesteld van 21 man. U bt daar vroeger ook voorstander van geweest. Wat gaat die kommissie do?" A. Het doel van deze kommissie zal zijn de presidt adviez te gev aanbeveling te do die vrije verantwoordelijke kollektieve onderhandeling zull bevorder die op d duur zull leid tot e gezonde loon prijspolitiek; die op opbouwde wijze de voor. nadel van de automatisreing behandel.de nationale produktitiviteit tracht te vergrot, onze positie op de wereldmarkt bescherm arbeidsvrede brg in de industrie". Vr. s dat ongeveer wat u vroeger ook al in uw hoofd had?" A. Niet precies. De grondslag is dezelfde als die waarover ik in het verled, zoals u weet, verschillde mal heb gesprok, maar de presidt heeft e aantal konstruktieve goede wijziging aangebracht. E van mijn dkbeeld was dat deze kommissie e rol zou kunn spel in kele van de nationale, dringde arbeidsgeschill. Daar is niet in voorzi. Wat echter wel in de bedoeling ligt is dat de kommissie de arbeidsvrede in de industrie zal tracht te bevorder". Vr. Maar zij treedt dus niet op in geschill nadat die zich hebb voorgedaan". A. Zij kan ge geschill beslecht". Vr. Wat zijn uw dkbeeld omtrt gedwong arbitrage?" A. Ge kele verantwoordelijke vakbondsleider in dit land is voor gedwong arbitrage. En voorzover mij bekd ook ge kele verantwoordelijke groep werkgevers. Naar ik me te wet zijn ook maar erg weinig overheidsfunktionariss, die iets wet van wat zich op het terrein van de arbeidsverhouding afspeelt, voor gedwong arbitrage. Het is ta Nieuw- Zeeland geprobeerd in Australië. Maar het is e illusie te gelov dat zon systeem staking uitsluit. Da staking blijv zich toch voordo. De arbeiders zijn er teg omdat het hun vrijheid beknot. Ze will onderhandel, niet gedikteerd word. Werkgevers zijn teg gedwong arbitrage in loongeschill omdat die noodzakelijkerwijs de prijs winstopbouw van e onderneming aantast. E dergelijke arbitrage leidt onvermijdelijk tot e prijs- winstbeheersing. Overheidsms _Un arteg omdat ze de ervaring in het buitlandhebb bestudeerd; za vind dat het niet goed werkt. Za xijn van oordeel dat we de verantwoordelijkhed die voortkom uit het feit e vrij land te zijn met vrije onderneming, voor het volle pond moet aanvaard". Vr. Geld dezelfde argumt voor e Hoge Raad" in arbeidsgeschill zoals wel es is voorgesteld?" A. Ja. k geloof dat we langzamerhand e heel nuttige jurisprudtie bezitt op dit gebied. n 98 proct van alle gevall wordt vrijwillig arbitrage gevraagd over geschill bij onderhandeling. Dat systeem werkt heel goed het is nog nooit nodig geweest daar e nieuwe rechtbank voor op te richt". Vr. En hoe moet het met onmisbare dist, opbare instelling?" A. Als u staking gaat verbied bij opbare instelling dan moet de ms daar e alternatief voor krijg dat is dan gedwong arbitrage. En die heeft dezelfde gevolg of het nu opbare dist betreft of andere onderneming". Ge Labourparty Vr. Gelooft u dat er, nu of ta de toekomst, e arbeiderspartij cal word opgericht in de Verigde Stat?" A. k geloof het niet ik geloof ook niet dat dat goed zou zijn dat wil ik wel badrukk. Klassepartij druis in teg het Amerikaanse volkskarakter e arbeiderspartij zou per definitie e klassepartij zijn. Wij zijn ge land van klass. Arbeiders moet deelnem in de bestaande politieke groepering als democrat of republikein." Vr. Zoudt u e nadere ming will gev over de Russische vakbond?". A. k geloof niet dat de Russ vakbond bezitt die die naam waard zyn. Ze hebb instelling die ze zo noem, maar dat zijn werktuig van de staat, ze voer de politiek van de staat uit ze vertegwoordig niet de belang van de burgers; ze vertegwoordig het belang dat de Communistische partij de Sovjet-regering will dat ze vertegwoordig. Za hebb e politiek karakter, ze zyn organ van de staat. k wijs volstrekt af dat onze vakbeweging e deel van onze regering wordt. k sta e onafhankelijke vakbeweging voor - dat wil iedere dkde burger, geloof ik - net zoals ik e onafhankelijke organisatie van werkgevers voorsta. k vind dat zeer waardevol - precies ev waardevol als het feit dat de werkgevers zich vrijelijk kunn uit, precies zoals ik heel sterk geloof hecht in de rol van de oppositie. k verwacht bijvoorbeeld niet, dat de Republikeinse partij zijn fut verliest ieder programma van de democrat neemt zoals het wordt voorgelegd. k geloof ook niet dat dat wselijk is".

8 8 KERKDENSTEN ZONDAG 5 MAART 19G1 Vierde Lijdszondag Ned. Herv. Kerk. n de ochtddist van Gal. Kapel, Goede-Herderkerk Opstandingskerk is kinderoppas aanwezig). Grote Kerk: 9.50 uur gemeschappelijk zing 0.1.v. Piet Post; 10 uur ds. P. J. van Ve. Weslerkerk: 10 uur jeugddist. Galileër Kapel: 10 uur ds. J. H. W. Sanriijck. Bediing H. Doop; 17 uur dr. K. H. Siccama, van Oostneer, Friese dist. Goede-Herderkerk: 10 uur ds. A. van der Klaauw; 17 uur ds. W. Bartlema. Opstandingskerk.' 10 uur dr. L. G. Wagaar; 19 uur ds. J. Monteban, van Drieberg, Op Deur-dist. Waalse Kerk: 10 uur ds. R. Bos; 17 uur ds. J. H. W. Sandijck. Dist voor jonger Kinderkerk. Klankwijk: 10 uur (ouder) de heer J. H. van der Pol, (jonger mevr. Wiersma. Cambuurwi.ik: 10 uur (ouder) de heer A. H. Ehbrecht, (jonger) mej. G. Smits. Wijkctrum Nieuw Lev": 10 uur jeugdkerk. WOENSDAG 8 MAART 1961 Bidstond voor Gewas Bedrijf Ned. Herv. Kerk. Galileër Kapel: 20 uur dr. L. G. Wagaar. Goede-Herderkerk: 20 uur ds. Ph. Loggers. Waalse Kerk: 20 uur ds. D. J. van Wezep. ZONDAG 5 MAART-1961 Geref. Kerk. Noorderkerk; 10 uur ds. H. van Rhijn; 17 uur ds. H. van Bnthem. Oosterkerk: 10 uur ds. H. van Bthem; 17 uur ds. H. van Rhijn, Opb. bel. Koepelkerk: uur ds. B. Berds, van Huizum; uur ds. E. J. Oomkes. Pelikaankerk: 10 uur ds. J. G. Aalders; 17 uur ds. L. G. Pleijsant. De Fix: 9.30 uur ds. L. G. Pleijsant; 17 uur dr. J. G. Aalders. WOENSDAG 8 MAART 1961 Bidstond voor Gewas Bedrijf Geref. Kerk. Oosterkerk: uur ds. H. de Wit. Koepelkerk: uur ds. C. de Kruyck. Pelikaankerk: uur ds. P. Riemersma. ZONDAG 5 MAART 1961 Geref. Kerk (M. H. Trompstr. 68): uur ds. H. van Tonger, Voorbereiding H. A. Chr: Geref. Kerk (Wijb. de Geeststraat): uur ds.. van der Knijff, van D Helder, coll. jeugdgebouw. (Gerard Doustraat): ds.. v. d. Knijff; 17 uur ds. W. van 't Spijker, v. Drogeham, coll. jeugdgebouw. Oud-Geref. Gemete: uur leesdist. Evang. Luth. Gemete; 10 uur ds. A. Nierop. Doopsgez. Gemete: 10 uur ds. Th. van der Ve. Remonstr. Kring. Waalse Kerk: uur ds. F. E. van Leeuw, pred. in alg. dist. VrUe Evang. Gemete: uur ds. G. H. de Jonge. Bapt. Gemete: 10 uur ds. G. Brongers; 17 uur H. A.-dist; 19 uur jonge jeugd; 20 uur oudere jeugd (jaarverg.). Wosdag. 20 uur bijbellezing bidstond. Z.D. Bapt. Gemete. Weerd 18:.zaterdags 10 uur prediking bijbellezing. Hersteld Apost. Gemete, Emmakade bis: uur wosdag 20 uur. Leger des Heils: zondag 10 uur Heiligingsdist; uur Verlossingssamkomst 0.1.v. majoor J. Bergsma. Georg. Kerk van Jezus Chr. van de H. der L. Dag, Padvindersgebouw Joh. Semsstraat: 10 uur dist. Filadelfia-gemete: uur dist. Jehova-Getuig: uur, Wachttorstudiegebouw Bornia" te Huizum: donderdag uur Distverg. in schoolgebouw Bornia" te Huizum. Christian Scice Society, Wijbr. de Geeststraat 33b: 9.45 dist. Kerk van Jezus Chr. v. d. H. der L. Dag, Achter de Hov 2c: uur zondagsschool: 17 uur dist. Vrije Kath. Kerk: zaterdag uur H. Lof. Zondag 10 uur H. Mis, predikatie. (3e zondag van quadragesima). HUZUM. Kapel: 9 uur vic. A. Griffio; uur ds. S. Zeilstra, van Dracht. Friese dist; 17 uur ds. G. J. v. d. Bogerd. Wosdag uur ds. G. J. v. d. Bogerd, bidstond voor het gewas. Geref. Kerk: Parkkerk: 9.30 uur ds. W. v. d. Heide; 17 uur ds. J. Schelhaas. Schranskerk; 9.30 uur ds. J. Schelhaas; 17 uur ds. W. v. d. Heide. Wosdag: Parkkerk: uur ds. W. v. d. Heide. Schranskerk: uur ds. B. Berds. Bidstond voor het gewas. BEERS; uur ds. J. Boneschansker. BEETGUM: 9.30 uur ds. R. Ho. BERLKUM. Doopsgez. Gemete: 9.30 uur ds. J. T. Niels. BLESSUM: 9.30 uur ds. J. de Bruin. CORNJUM. wosdag uur bidstond voor het gewas. ds. H. Gietema, coll. DENUM. Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. J. D. v. d. Ve. Evangelisatie: uur de heer B. J. Hannema. Dinsdag 7 maart uur de heer B. J. Hannema, ntertoto-competitie is nu geregeld De vertegwoordigers van de voetbalbond van Pol, Zwed, Zwitserland, Nederland, Oostrijk, Tsjecho-Slowakije Oost- West- Duitsland, bij wie de secretaris van de KNVB, de heer Lo Brunt, hebb vrijdag in Bazel beslot in samwerking met de totostichting, tijds de zomerpauze e internationale nacompetitie te organiser. E reglemt voor deze competitie is reeds uitgewerkt, doch moet nog door het bestuur van de internationale voetbalfederatie (FFA), dat zich in april hierover zal berad, word bekrachtigd. Per land zull vier van de zes hoogstgeplaatste clubs uit de landelijke competitie aan de z.g. intertotocompetitie mog deelnem. Aangezi Pol met slechts twee clubs wilde uitkom, verklaarde de Duitse voetbalbond zich bereid met zes clubs in te schrijv. De acht land, die zich bereid hebb verklaard aan deze competitie te will deelnem, zijn ln twee groep ingedeeld: Groep : Zwed, Zwitserland, Nederland West-Duitsland; groep : Pol, Oostrijk, Tsjecho- Slowakije Oost-Duitsland. De speeldag zijn: juni 2, 9, juli. Voor de 29ste mei moet de inschrijving voor deze competitie bekd zijn, aangezi het bestuur van de intertotocompetitie met als presidt de Zwitser Gustav Wiederkehr»ls secretaris de Duitser Hans Huber, op 31 mei in Bern tot de indeling van de verschillde poules wil overgaan. bidstond voor het gewas DRONRJP: 9.30 uur ds. J. Oosterhuis. extra coll. ENGELUM: 9.30 uur ds. Fortgs. v. Berlikum. GROUW. Ned. Herv. Kerk: 9.30 uur ds. P. nberg. Doopsgez. Gemete; 9.30 uur ds. H. Keuning. HARDEGARJP: 9.30 uur ds. J. Fricke, van Bergum. MKMPENS: uur ds. J. M. Wil- lems. RNSUM. Ned. Herv. Kerk; 9.30 uur ds. Rutgers. jeugddist. Doopsgezinde Gemete: ge dist. JELSUM; 9.30 uur ds. H. Gietema. JORWERD: 9.30 uur ds. J. Boneschansker. coll. ACD. LEKKUM: 9.30 uur ds. Jonkers, van Tietierk. HANTGUM: 10 uur ds. K. G. de Noord. MARSSUM: uur ds. Y. Strikwerda. MENALDUM: 9.30 uur. ds. O. Huistra: 19 uur ds. F. Gerbrandy, van Vrouwparochie OENKERK; 9.30 uur ds. M. Strikwerda. OOSTERLTTENS: uur ds K. de Noord. ROODKERK: 10 uur ds. Nieboer ROORDAHUZUM: uur ds. P. nberg, coll. STENS; 10 uur ds. J. Dikboom SWCHUM: 9.30 uur ds. J. M. Willems. WARGA. Ned. Herv Kerk: 10 uur ds Borgman. Doopsgez. Gemete: uur ds. G. Langbeek. WARTENA: 19 uur ds. G. J. Dykstra. WNSUM: 10 uur de heer J. v. d. Witte van Leeuward. WRDUM: 10 uur ds. Dijkstra. Friese dist. NED. HERV. EVANGELSATE JELSUM: 9.30 uur ds. Bartlema; uur de heer Hannema. STENS: 9.30 uur de heer G. Hopster, bidstond voor het gewas arbeid. Engels jeugdelftal teg Nederland Het Engelse jeugdelftal (1618 jaar), dat op 9 maart in Utrecht teg het Nederlandse jeugdteam speelt, is samgesteld. E van de uitverkor is de zevtijarige Eric Brookes, die door zijn uitstekd spel als back ln Barnsley, zijn club geholp heeft, de kwartfinales van de Engelse beker te bereik. Het team ziet er als volgt uit Doelman: J. Jackson (St. Clemt Dane Grammar School), J. Milkins (Portsmouth). Achter: A. Jones (West Bromwich Albion), E. Brookes (Barnsley), L. Badger (Sheffield United). Midd: W. Gates (Spnymoor Grammar School), R. Smith (Manchester United), R. Harris (Chelsea), D. Bickles (West Ham United). Voor: T. Anderson (Arsal), J. O'Rourke (Arsal), R. Bloomfield (Arsal), D. Methick (Fulham), D. Pleat (Nottingham Forest), A. Baker (Aston Villa), H. Hewitt (Manchester United). Weer strge voetbalstraf in de afdeling Limburg De afdeling Limburg blijft met gestrge hand straff uitdel teg voetbalvlegels. De strafcommissie van de afdeling Limburg van de KNVB heeft vrijdagavond e schorsing van ti jaar opgelegd aan de speler J. van Wersch van Miranda uit Chevremont. Van Wersch had de scheidsrechter aangevall geslag nadat deze de wedstrijd Kolonia 2Miranda 2 in de tweede helft wegs wanordelijkhed had gestaakt. Atletiek Tijds indoor-wedstrijd te Lingrad heeft de Russische studte Tatyana Tsjelkanova het verspring met e sprong van 6,17 m gewonn. Het betekde e verbetering van 6 ctimeter van haar officieuse wereldrecord voor binnatletiek. n New Vork verbeterde de Rus Brumel het indoorrecord hoogspring tot 2.23 meter. Derde treff tuss Max Schmeling Joe Louis? Tot e zij het indirect treff komt het tuss de vroegere wereldkampio, de Amerikaan Joe Louis de Duitser Max Schmeling wanneer op 13 maart de Amerikaan Floyd Patterson de Zweed ngemar Johansson in de strijd om de wereldtitel in het zwaargewicht tegover elkaar staan. Titelhouder Floyd Patterson heeft, evals bij het tweede gevecht, Joe Louis gevraagd hem van advies te di. ïngemar Johansson heeft Max Schmeling lat wet, dat hij de Duitse ex-wereldkampio gaarne in zijn trainingskamp zou will sprek over de in de ring te volg tactiek. De dertide maart in Miami Beach krijgt dus e dubbele betekis, want niet alle staan Patterson Johansson voor de derde maal teg over elkaar beide boksers wonn emaal maar ook Louis Schmeling, die eves e partij op hun naam bracht. Motorsport De organisator van de internationale motocross, die op 12 maart te Sint Anthonis wordt gehoud, hebb bericht ontvang, dat e Franse motorsportvrid e bedrag van oude Franse francs, dus ongeveer 400 guld als extra premie beschikbaar stelt voor de winnaar. Voetbal Het Nederlandse amateurelftal zal wosdagavond 8 maart in Eindhov e wedstrijd spel teg de eredivisieclub PSV. Hockey Er is e kernploeg van 22 spelers geformeerd voor de ctrale training, waaruit tezijnertijd het Nederlandse a- b- elftal zull word gekoz. De training zal onder leiding staan van Hans Kraay voor de eerste keer word gehoud op 8 maart op het verharde veld van de korfbalveriging Samos te Utrecht. Voetbal Joop Schuman, middvoor van de Almelose eerste divisieclub Heracles momteel eerste op de lijst van topscorers in het betaalde voetbal, zal de komde wek zijn eerste plaats op deze ranglijst niet kunn verdedig. Schuman heeft namelijk beslot zich volgde week aan e miscus te lat operer. WAAR ZJN DE SCHEPEN? Aardijk, 3 maart van Coatzacoalcos naar Tampio. Abbekerk, 3 maart van Fremantle naar Adelaide. Almkerk, 3 maart te Ad. Amstelmeer, 3 maart van Sydney n. China. Amstelmol, 3 maart t anker bij Abadan naar Basrah. Bali, 3 maart te Mostaganem. Billiton, 3 maart van Chalna naar Pang. Caltex Rotterdam (T.). 4 maart te Port Said. Congokust, 4 maart te Freetown. Kabylia (T.l. 3 maart dwars Kaap Palmas maart te Stan- naar Fremantle. Kia (T.), 4 low. Krcbsia (T.). 3 maart van Singapore n. Bangkok. l.aarderkerk. pass. 3 maart Kreta n. Port Said. Laga, 3 maart van Santa Pola n. Ceuta. Liberiakust, 3 maart van Freetown naar Abidjan. Liberty Bell (T.l, pass. 3 maart Gibraltar naar Marseille. Limburg, 3 maart van Rastanura naar Bombay. Maashav, 3 maart rede Abidjan. Naess Commander (T.), 3 maart te Port Said. Oberon, pass. 3 maart Wight n. Vlissing. Oranjefontein, 3 maart te Southampton. maart te Odessa. Poly- Papdrecht (T.), 3 dorus, 4 maart te Hongkong. Prins Alexander, 3 maart te Antwerp. Rotti, 3 maart van Mombasa naar Assab. Samarinda. 3 maart te Kaapstad. Sanana, naar Pte a Pierre. Katwijk, 3 maart dw. Bah 4 maart te Singapore. Schie, pass, 3 maart Kaap Bon naar Antwerp. Schout, 3 maart v. Lagos naar Cotonu. Skadi, 3 maart dwars Almeria naar Livorno. Slamat, 3 maart van Singapore naar Port Swettham. Stad Amsterdam, pass. 3 maart Kaap St. Vinct naar Rotterdam. Stad Arnhem, 5 maart te Sagunto verwacht. Stanvac Malacca (T.). 4 maart te Buatan. Stev, pass. 3 maart Gibraltar naar Livorno. Tjibantjet, 3 maart van Mombasa naar Singapore. Tjitarum, 3 maart van Singapore r.aar Durban. Towa, 3 maart van Montevideo naar Buos Aires. Van der Hag, 3 maart van Singapore n. Kaapstad. Vivlpara (T.l, 3 maart van Ma al Ahmadi naar Rotterdam. Waal, pass. 3 maart Wight naar Antwerp. Jsesel, pass. 3 maart Gibraltar n. Tripolis. Zaankerk, 4 maart te Gua. Adonis, 2 maart te Pointe a Pitre. Alkes, 3 maart van Rotterdam te Brem. Amstelsluis, 2 maart 450 mijl w.z.w. Manilla. Arca (T.), 2 maart van Bombay naar Cochin Calcutta. Artemis, 2 maart 190 mijl noord Azor. Asterope, 3 maart te Rotterdam. Attls, 3 maart van Nassau te Curagao. Banggai, 28 febr. te New Orleans. Bnekom, 2 maart 360 mijl z.w. Azor. Bintang, 2 maart van Amsterdam te Brem, Jagersfontein, 2 maart dw. Kaap' St. Vinct Jupiter, 2 maart te Aberde. Karachi, pass. 2 maart Jesselton naar r.l. Mani. -., _. Memnon, 2 maart 100 mijl n. San Salvador. Pdrecht (T.), 2 maart van Napels te Tripolis. Prins der Nederland, 3 maart te Port au Prince. Rotterdam, 2 maart van Colombo naar Singapore. Sarpedon pass 2 maart Trinidad naar Aux Caves Scheldelioyd 3 maart te Le Havre. Siaoe, 2 maart van Naradhivas naar Singora. Sommelsdijk, 2 maart te New Vork. Themis, 2 maart 510 mijl Marriniquc. n.o. Tjipanas, 4 maart te Port Elizabeth verwacht. Weltevred, 2 maart van Port Said naar Gua. Wonosobo. 3 maart 590 mijl w.n.w. Minikod. Acila (T.l. 3 maart van Shellhav naar Curagao Alkes, 4 maart te Hamburg. Caltex Gorinchem (T.), 3 maart van Norresundby naar Rotterdam. Clties Service Valley Forge (T.), 3 maart van Port Said naar Rotterdam. Forest lill, pass. 3 maart Ouessant n. Hram- U_aasterland, 4 maai. te Rio Grande. Geertje Buisman, 3 maart te Bandia. voorkust, pass. 3 maart Ouessant n. tree- Kaiydon (T > pass. 3 maart Perxm _ n. Suez. Kara 2 maart van Libertad naar Curagao. Keizèrswaard, 3 maart van Buos Aires naar Curacao Kopionella (T.l, 4 maart te Curacao. Ladon' 3 maart van Funchall naar Paramaribo. Leopoldskerk, 3 maart van Port Said n. Stettin., naar. Mataram, 3 maart van Dar es Salaam Walvisbav Maure, 3 maart van Charleston naar Bayonne. Merwede, 4 maart te Takoradi. Molkerk, 3 maart te Tunis. Naess Lion, 4 maart te Suez. Oldekerk 3 maart van Gua n. Port _aia. Prins Willem 111, pass. 3 maart Finis.erre n. Valcia. Pygmalion, 3 maart van Cartaga naar Rotterdam. - Riouw. 4 maart van Tanga naar Mombasa. Sarangan, 2 maart van Vanicouver n. Kitimat Schelpwijk, 4 maart te Berre staa Delft, 4 maart te Vitoria. Stad Leid 3 maart van Gua naar Barcelona. Straat Bali 3 maart van Kaapstad naar Durban. w'osdrecht (T.). 3 Las Palmas. OPEN DEUR-AVOND ZONDAGAVOND a.s.. 's avonds 7 uur, in de nieuwe OPSTANDNGSKERK. hoek Achter de HovJ. H. Knoopstraat Opvoering van Het eerste kwartier" van GULLAUME VAN DER GR AFT, door e SPELGROEP uit Amersfoort. Korte toespraak door ds. J. MONTEBAN, van Drieberg Deur op half zev. Vrije toegang. Collecte WONNGBOUWVERENGNG BETER WONEN" LEEUWARDEN Hierbij wordt medegedeeld, dat het adres van de heer secretaris W. KNOBBE, van onze verhuurcommissie, is gewijzigd van Archipelweg 170 in LARXSTRAAT 2C, Leeuward, telefoon Het bestuur [HOEKSEMA reinigt Uw kleding beter! SNELREMGEN (kledingbad) maart van Dakar naar Algol, 3 maart van Rotterdam n. Sydney. Alkmaar, 4 maart van Rotterdam naar Amsterdam. Esso Amsterdam (T.), 3 maart van Rotterdam naar Ma. Hera, 3 maart te Amsterdam. Kreeft, 3 maart te Rotterdam. Maas, 4 maart van Rotterdam n. Tunis. KWALlTElTS- BEHANDELNG vest" U./J} 1./ O Rokk /5 Toppers 1./ Jj óm \j Mantels JmmmZj^J T".# \_W Kostuums _fm mm mm _m mr m (dames-of 9 / V\ 71 #1^ her-) JLm J T./ 4_9 SNELREMGEN : brg hal Op KWALTETSBEHANDELNG 20% KORTNG voor brg hal bij onderstaande adresss. HOEKSEMA Het beste werk voor de laagste prijs Winkels : KELDERS 13 BEETHOVENSTRAAT 13 (hoek Mozartstraat) GERARD DOUSTRAAT 12 (hoek Mesdagstr.) Depots : (Ze zijn dicht in uw buurt) Textielhuis v. d. SCHOOT, FRUTSTRAAT Textielhuis STOCKMANN, ESDOORNSTR. Textielhuis 'T HOEKJE", STENSERSTR. Textielhuls BROUWER, SCHRANS 80 Textielhuis ZOER, LNNAEUSSTRAAT Textielhuis SDERUS, JAN v. SCORELSTR Voor wasmachines, verllcb- stofzuigers, verwarming»- tlngsartikel, boilers keukgelsers s het adres: E. Randolph d' Hondecoeterstraat 49 tel de C3T gp JOE LOUS ex-wereldkampio boks in het zwaargewicht, heeft vele moeilijkhed gehad met de belasting-autoriteit. k heb geleerd te incasser", zegt Loui3, maar zij knelijk ook." n e rol AUTO-DROP vindt u op elke tabletverpakking e interessant verhaal. Vraag naar AUTO-DROP van V.S. Leeuward. Per rol 25 et. Osiris, 3 maart van Rotterdam n. Kingston Overijsel, 3 maart te Rotterdam. salatiga, 3 maart te Rotterdam. Soestdijk. 3 maart van Rotterdam naar New Vork. Stad Maassluis, 3 maart van Vlaarding. Willemstad, 3 West-ndië. Zeepost Met de volgde schep kan zeepost worverzond. De data, waarop de correspondtie uiterlijk ter post moet zijn bezorgd, staan achter de naam van het schip vermeld. Australië: Neckarstein. 8 maart Strathmore 9 maart. Brits Oost-Afrika: Europa, 9 maart Canada: Rijndam 8 maart Que Mary ' 9 maart. Ned. Antill: Oranje-Nassau 7 maart. Ned. Nieuw-Guinea: Perseus, 9 maart Suriname: Jason, 8 maart. Unde van Zuid-Afrika Z.W.-Afrika: Japara. 7 maart. nlichting betreffde de verzdingsdata van postpakkett gev de postkantor. maart via rede Cowes naar Bgakalis, 2 maart van Seattle naar Portland. Cartgao, 3 maart van Guyaquil naar New Orleans. Colytto, 3 maart dwars Kaap Blanco naar Philadelphia. Dongedijk, 3 maart van Vancouver naar Harnack. Ehoorn, 4 maart van Constanza n. Antwerp. Gaasterdijk, 4 maart van Antwerp naar New Orleans. Geeststar, 3 maart van Roseau naar Barry. Hela, 4 maart te Port au Prince. Khasiella (T.) 3 maart van Curagao naar Terife. Korovina (T.l, 3 maart van Curagao naar Buos Aires. Nieuw-Amsterdam, 4 maart te Nassau. Prins der Nederland, 4 maart van Port au Prince naar Pto Limon. Prins Willem v. Oranje, 3 maart van Le Havre naar Halifax. Tara, 3 maart van Las Palmas naar Antwerp. Triton, 3 maart dwars Port of Spain naar Fort Liberté. Viana, pass. 3 maart Acapulco naar Anacortez. Waal, 4 maart te Antwerp. Westland, pass. 3 maart Kaap Verdische eiland naar Montevideo. Kleine vaart Ardito. 2 maart van Par. Dina, 2 maart te Rochester. Egbert S, 3 maart van Rotterdam. Jurj de Vries. 2 maart van mmingham. Metropole, 2 maart van Par. Atlantide, 3 maart te Brem. Walcher, 2 maart te Lowestoft. Bonaire, 2 maart van Waterford. Drittura, 2 maart van Frederiksund. Corsica. 2 maart te Lond. Johannes 2 maart naar Norrköping. Audrey, 2 maart naar Malmö. Riet, 2 maart te Snodland. Roelof Jan. 2 Jutland, 2 maart naar Basse ndra. Wegro, maart te Lond. Merak, 1 maart n. Gua. 2 maart naar Skinnardal. Sior, 2 maart n. Groning. Meteoor, 2 maart naar Port. Voor evtuele onjuisthed in telefonisch opgegev advertties voor onjuisthed, veroorzaakt door onduidelijke kopij, kunn wij ge verantwoording nem. Herplaatsing kan derhalve niet word geëist. Dagbladreclame is croerlkor-pr n Leward luidt BET DEVES : Voor ONTWKKELEN AFDRUKKEN naar SMON DE mmmimom^^^mmmii^^mwm VRES VOORSTREEK 96 schuin t/o de Leeuw. Courant Ongeëvaarde kwaliteit service Wegs sterfgeval is onze zaak MAANDAGMDDAG 6 MAART GESLOTEN Transportbedrijf A. NEMENDAL Rnlterskwartier 47 - Leeuward N.V. MODEMAGAZJNEN - - -Ma_u9 LEEUWARDEN vraagt voor directe indisttreding: a. verkoopsters seizo-verkoopsters met ervaring in damesconfectlezak, goede smaak thousiasme b. leerling-verkoopsters die in e prettige sfeer e goede opleiding zull krijg c. kantoorbedide (vrl.) liefst met MULO, voor onze administratie Zij, die word aangom, kunn dit jaar nog profiter van onze plezierige vakantieregeling. Persoonlijke sollicitaties maandag dinsdag van 912 van 17 tot uur. Aan ons adres: Nieuwestad 133. LEEUWARDEN \s\ Marktbericht GROENTEVELNG HARLNGEN. 3 nuan Wiüof 3855 et. per kg, spruitkool: All «et per kg, Bil 5066 ot. per kg, CU 3730 et per kg, DU 31 et. per kg, onges. 28\\ J! per kg, ui 713 et. per kg, boerkool 32-.: 35 et. per kg. gele kool 712 et. per v_ knolselderij 1023 et. per stuk, koolrap 4 et per kg, waspe 8 et. per kg, prei 26! 28 et per kg, grotjes 2123 et. per w- rode kool: A 7 et. per kg. sla 1115 et per krop, andijvie 8993 et. per kg, spinazie f.oli 1.08 per kg. Fruit. Goudreinett: laa 2627 et» 23 et, et., lc 1214 et \ \ Jonathan: la/b 2930 et HB 1119 et': St. Rémy: la/b 10 et., et., alles per kg] GEM. VSAFSLAG TE HNDELOOPEN Aan de gemetelijke visafslag was op 3 maart ge aanvoer. _ Nomadisch. 2 maart te Kalmar. Frema maart te Middlesbrough. Fortuna, 2 maart te Stettin, Tagri, 3 maart te Groning. Santa Lucna 2 maart te Stettin. Frans W, 2 maart naar Geffle. Banka, 3 maart te Stettin Bornrif. pass. 3 maart Holtau. Citadel 2 maart te Rotterdam. Cresta, 2 maart naar Lond. Enuny S, 2 maart naar Stralsund Koh--Noor 2 maart te Rotterdam. Ludo f maart te Newross. Mees Kremer. 2 maart' te Uddevalla. Nimrod. 2 maart te Cork. Noordstad, pass, 2 maart Holtau. Noordzee, 2 maart te Wismar. Polaris, 2 maart' te Middlesbrough. Union, 3 maart naar Stralsund. Zwerver, 2 maart te Lond. Blak 2 maart naar Antwerp. Rema, 2 maart 'te Mistley Abel Tasman, 3 maart te Bohuf. Ambulant, 4 maart te Antwerp. Bothniaborg 3 maart te Napels. Catharina, pass. 3 maart Wight naar Grimsby. Corona, 3 maart te Rotterdam. Edison, 3 maart te Bouiogne Gersom, pass. 3 maart Texel. Harm, 3 maart te Fredericia. Jan, 4 maart van Stralsund Johannes. 3 maart van Kragerö. Leonard T 3 maart te Sharpsborg. Lingeborg, 3 maar. van West-Harilepool. Maasborg, 3 maart te Colchester. Martini, 3 maart van Stralsund Plancius, 3 maart te Rotterdam. Rana, 3 maart te Londonderry. Regina, pass. 2 maart Ptlandfirth. Scheldflborg, 3 maart te Va«- teras. Spes Major, 4 maart van Teignmouth Vera, 3 maart van Vasteras. Vedam, 3 maart te Preston. Volte, 3 maart van Helsingborg. Wieka, 3 maart te Ronehamn, HAVEN VAN HARLNGEN 3 maart. Aangekom: Flevoland met stukgoeder van Rochester; Swift met stukgoeder van Amsterdam VOOR DE SCHOONMAAK GRJZE AFNEEMDOEKEN, flinke maat, «598Me1.25 STOFDOEKEN, eff ruit WAFELDOEKJES 25(250 WERKDOEKJES DWELEN VOORSTREEK 25 TEENAGERS ENFLEXA Eig kamer? f Schilder met FJexa! Ouders vind het jgê JK W#^ ; e uitstekd idee, >J " J want Flexa is ipi) kwaliteitsverf. Wordt mooi! g Kom es langs voor w folders 'Keurstal-kijk K~^ BJL- Mr. P. J. Troelstraweg 15 DAMES, Voorstreek 77 HOLLEMA, Veestraat 10 DE JONG, Gaspeldoornstraat 1 KAMSMA, (Fa. Dick Vossberg), Schrans PRNSEN, Tjotterstraat 19 SWART, Engelsestraat SJTSMA. Camstrabur 31 TJEPKEMA, Achter de Hov 114e VOSSENBERG, Nieuwestad 105 DE VRES, Emmakade ZZ 92 W,ND- Beethovstraat 5 WESSELNG, d'hondecoeterstraat 62 Voor de handel: SKKENS-FEENSTRA N.V., OOSTERGRACHTSWAL 49 Voor direct gevraagd ZV ERDAG l \\ART 1961 _ r^ \\\ -x^^ c^^^^^_l _f^ 7. w W\\[ i.vj _i 13,4«T hk WmA By _. 1/ ï r L T^. e mnl. bedide voor magazijn expeditie N.Y. WJNHANDEL H. DONKER Oostergrachtswal 115. Leeuward, tel Met het plaats van e WEGWJZER kiest u de wijste weg!

9 ZATERDAG 4 MAART DEZE WEEK N DT THEATER,Solomon and Sheba': meer Hollywoods dan heilig 7n het bijbelboek 1 Koning 10 : l3wordt het verhaal verteld van de ontmoeting tuss koning Salomo van sraël de koningin van Sheba, die, naar m aanneemt uit het land Ethiopië kwam. De koningin leerde de wijsheid van koning Salomo kn, aanschouwde zijn onmetelijke rijkdomm mqest tot de conclusie kom, dat de helft haar nog niet was aangezegd" over Salomo. Over deze ontmoeting, die zich omstreeks 1000 jaar vóór Christus moet hebb afgespeeld, heeft Hollywood, bijna drieduizd jar later, e film gemaakt, die wel _on salomonische rijkdom, maar niet van salomonische wijsheid getuigt. M heeft de film voor het gemak maar Solomon and Sheba" goemd. De rol van Solomon" wordt gespeeld door Vul Brynner die van Sheba" door Gina Lollobrigida. Het resultaat heeft ev weinig met het bijbelverhaal te mak als ger. Het is voor het merdeel verspild geld verspilde moeite, al zal het als groots ssationeel schouwspel zyn geld wel opbrg. Salomo de koningin van Sheba" kan m het beste omschrijv als e bijbelse Wild West film. Van het oorspronkelijke bijbelverhaal vindt m weinig terug. De koningin van Sheba komt naar Salomo als bondgote van de farao van Egypte om de koning van sraël in haar nett te verstrikk. Er bloeit e grote liefde op tuss Salomo Sheba, waarbij alle 700 vrouw 300 bijwijv van Salomo in het niet verdwijn. Salomo wordt intuss belaagd door zijn boze broer Adonia, die hem de troon wil ontnem bedreigd door de legers van Egypte. Vul Brynner blijft in deze film Vul Brynner, wat voor Salomonswoord hij in de mond neemt. Bovdi mist hij e van zijn meest fotogieke attribut: zün kaal hoofd. Gina Lollobrigida blijft La Lollo niets meer niets minder, Aan het slot kan m niet anders dan met Salomo zegg: Jdelheid der ijdelhed, het is al ijdelheid". Eddie op retour? Eddie Constantine begint ons zo langzamerhand wat in de steek te lat. Lange tijd behoord we tot zijn supporters, maar to hij zich in Duitsland op het toch altijd slappe koord van de filmerij begaf, kwam daar wat verandering in. Eddie, de Amerikaan met het staalharde gezicht, werd in Frankrijk groot. Hij had zich e beetje tot Frankrijk moet blijv bepal, dunkt ons, want de Duitse sfeer ligt hem niet, hoewel hij er wel vatbaar voor schijnt te zijn. n E meisje in duizd gevar", spreekt hij namelijk Engels, maar voor de rest is alles Duits tot met, wat niet alle te wijt is aan het verhaal, dat zich in Duitsland afspeelt. Het gaat meer om het dikke" van zowel de gebeurtiss als de aanpak. Het flitsde, het aktieve, het ergieke van vroeger is weg. Eddie gaat af toe dramatisch do daarmee verdwynt de charme, die zijn eerdere films kwaliteit verschaft. E meisje in duizd gevar" handelt over e doos juwel, in de oorlog door Eddie voor e blijkbaar goede" geraal naar Tsjechoslowakije gebracht. De geraals dochter blijkt vele jar later door geldnood aan lager wal te zijn geraakt. Sam gaan het meisje, Eddie e geïnteresseerde, onbetrouwbare advokaat de doos achter het ijzer gordijn vandaan hal. De stunt gelukt, maar de moeilijkhed zijn niet aan de kant, omdat e behoorlijke film nog twintig minut langer moet dur. We raakt noch van het verhaal, noch van het optred van Eddie Constantine die toch bewez heeft dat hij het kan onderstebov. Volgde keer beter? n het voorprogramma draait e filmpje met Buster Keaton. Aardig voor deg, die Keaton nog van vroeger kn. (Cinema Palace). Vleermuis E ietwat verward verhaal, waarin naast e aantal dames her e stuk of wat echte vleermuiz e LEEUWARDER Saturdagse Courant. Volk wil bier Uit de Leeuwarder Saturdagse Courant" van 7 februari 1761: LONDEN, d 30 January. De 200 jaar geled nieuwe mpost op de Bier verwekt groot misnoeg onder het Geme, welke dezelve ook het meeste raakt. Dat volk is zamgerot heeft zig niet ontzi, om de Brouwers publicq te insulteer, hunne Equipagie Huiz te molesteer. Daar zyn naamloze Briev gevond, waar in m dreigt de Huiz van die, welke het hart hadd om de prys van het Bier te verhog, te zull in Brand stek. Ondertussch betal de Biouuers d mpost, de Herbergiers moet het haar rembourseertn. Hollywood met de Heilige Land Stichting. n de bijbel staat over de persoonlijke verhouding tuss Salomo de koningin van Sheba: Koning Salomo gaf aan de koningin van Sheba al wat zij begeerde vroeg, behalve wat hij haar schonk, zoals m dat van koning Salomo verwacht mocht." Hollywood heeft kans gezi, deze simpele mededeling uit te werk tot e film van twee uur lgte, in technicolor, op breed scherm, vol met opwindde taferel, gelardeerd met actie sex. Het resultaat is e van de grootste, kostbaarste tegelijk e van de slechtste bijbelse" films, die Hollywood ooit heeft geproduceerd. Solomon and Sheba," deze week in nagemaakte voorkom, die dan ook Tivoli is e film met e verhaal. nog Zij is in Spanje gemaakt onder regie gemaskerd is de lastige gewoonte heeft allerlei ms te dod, vervull e rol in de Engelse thriller van de bekde regisseur King Vidor ( Oorlog Vrede.") De film moest De Gemaskerde Vleermuis". Liefheb- bijna helemaal opnieuw word gemaakt, doordat de hoofdrolspeler Tyrone Power tijds de opnam aan e hartaanval overleed. E ander had to reeds e vijfti miljo guld gekost. Er werd nog es e zev miljo teg aangegooid Vul Brynner werd in de rol van koning Salomon gezet. Kost nog moeite werd aan deze film gespaard. Er werkt o.a. drieduizd soldat aan mee, waaronder bijna het hele cavaleriecorps van het Spaanse le- bers van dit soort films, die ige onwaarschijnlijkhed voor lief will nem, kunn tot zondagavond in de Leeuwarder Bioscoop terecht. Van zondag tot met wosdag draait in dit theater Het mysterie van de mismaakte vrouw". Elders De Harmonie in Dokkum heeft het programma van de komde week volledig op het «amusemt afgestemd. Met voorstelling op morg wosdag neemt Alle lieb Peter" het grootste deel van dat programma in beslag. De teagers zull het wel gunstig vind, want Peter Kraus, e belangrijke figuur in hun midd, speelt de hoofdrol met aan zijn zijde Christine Kaufmann. Het verhaal hoev we niet uit de doek te do. Het biedt weinig origineels bovdi geeft de muziek bij vel toch de doorslag. Peter zingt onder meer Kitty-Cat" Havanna-Love". Liefhebbers zull wel tevred zijn over de manier waarop hij het doet. Gebrok Pistol" is de titel van de schietfilm, die vanavond in de Harmonie draait. Randolph Scott speelt er de hoofdrol in. n Amicitia te Franeker is vanavond e dergelijk werk te zi: Hinderlaag in Wyoming". Maure O'Hara speelt er de vrouw in, die voor elke man e wap had: e revolver... of e kus". Nog e slagzin: E film van hard rijdde, schietde vechtde mann!" U kt het gre. Morgmiddag brgt Amicitia gewoontegetrouw e jeugdfilm: Dik Trom het circus", e Nederlandse produktie, gebaseerd op vermaarde verhal van C. Joh. Kieviet, die het wel zal do. Zondagavond wosdag Madeleine Tel. Nr. S ", waarin Eva Bartok de rol van e aan lager wal geraakt meisje vertolkt, dat als callgirl" haar brood in het na-oorlogse Duitsland verdit. De film is gemaakt naar e roman van Reliquieën Het is ons dikwijls overkom dat we te hor kreg Och, hak dat mar wet, u had het best krije kann, mar ik hew het krek futgooid. k sei nog, die rommel hè'k nou lang goeg bewaard, die mvt mar 'es fut". Elke verzamelaar zal sterke stukk kunn vertell over soortgelijke droevige ervaring. En elke die zich verdiept in het verled om e familie- of e zakgeschiedis bov water te brg, om de historie van e veriging na te gaan, om gegevs voor e publicatie te verzamel of louter om zich bezig te houd met die tijd-van-to zal dankbaar putt uit wat wèl bewaard is geblev. Op de onlangs tijds de kernweek in de Waag gehoud expositie van oud-leeuward war het juist het Nieuws uit Leeuward Zie ook pag. 11 Peter Martin Deusel wordt geannonceerd als e aanklacht teg de zwarte markt der liefde". Somber slot De film Zij, die van de zonde lev", tot met zondag in Amicitia" te Sneek, is één van de rolprt, die tracht te wijz op de grote gevar die e jong allestaand meisje in de grote stad kunn bedreig, wanneer zij niet voldode geestelijk gewapd aan het harde lev van de metropole, dat soms door zijn verblindde schittering zo onschuldig lijkt, deelneemt. Aan de film van Ralph Habib ligg kele ware geschiediss uit het politieregister van Parijs t grondslag. Hieruit is het filmverhaal gemaakt, dat begint met drie mysterieuze moord. Als e zwaargewonde chauffeur de nodige opheldering geeft, blijkt, dat zijn verloofde e prostituee de moord heeft gepleegd. Dan komt het verhaal, dat zo onschuldig begon, maar zo droef eindigde, dak zij de bescherming", die e vridelijke" oudere man het meisje had aangebod. Salomo (Vul Brynner) de koningin van Scheba (Gina Lollobrigida) naast elkaar op de troon. Salomo draagt in deze film reeds de Davidsster, één van de vele vreemde ding uit de film Salomo de koningin van Scheba, die deze week in Tivoli draait. kapperstarief van veertig, vijftig jaar geled, het strooibiljet van de kledingsfirma de nota van pottbakker Dorama die de interesse hadd. Dgschijnlyk onbelangrijke papiertjes. To waardeloze rommel, nu belangwekkde documtjes. Het is ge wonder dat de huidige gemete-archivaris van Leeuward, jhr. Van Lnep al deze reliquieën van vroeger met zorg beheert er zelfs graag de folders van de zelfbediingszak van tegwoordig aan toevoegt. Beroep Vandaag morg Vandaag: Tivoli 3, u., Salomo de koningin van Sheba" (14 J.) Cinema 3, u., E meisje in duizd gevar" (14 j.) 3, 7 Leeuwarder 9.15 u., De gemaskerde vleermuis" (14 j.) Harmonie u., Ned. Onderwijzers Ver. Beurs 8 u., Leeuw. Songfestival + Harmonie 8 u., Oostrijkse Alpveriging + Schaaf 9.30 u., Prov. Ver. Chr. Onderw. Schaaf 7.45 u., Krite Ljouwert Selskip 1844 Prinstuin 95 u., exp. werk Folkert Haanstra Princessehof 95 u., exp. werk Frits Klein Na- Fries tuurhistorisch Museum 25 u., geopd Gymniok. van Sytzamaschool 912 u~ bevolkingsonderzoek op t. b. c. Nachtdist apothek: Apotheek A. Cath-Bouman. Nieuwestad 156, tel Morg: Tivoli 2, 4.30, u., Salomo de koningin van Scheba" (14 j.) Cinema 2, 4.30, u., E meisje in duizd gevar" (14 j.) Leeuwarder 2, 4-30, u., De gemaskerde vleermuis" (14 j.) 4 Princessehof 25 u., exp. werk Frits Klein. Nachtdist apothek: Apotheek A. Cath-Bouman, Nieuwestad 156, tel Weekd-dist doktor Voor de Leeuwarder arts nem waar: R. B. Sijbrandij, Spanjaardslaan 85, tel ; J. C. van Riess, Emmakade NZ 77, tel ; L. Sluyters, Harlingerstraatweg 33, tel 25136; H. H. Bearda Bakker, Klanderijstr. 2, tel De Huiramer doktor word vervang door: F. van Rees, Raadhuisstraat 7, tel Medicijn kunn word gehaald bij: apotheek A. Cath-Bouman, Nieuwestad 156. tel Het werd uitgegev bij W. Eelkema. Alle al de vermelding van de verschillde beroep is bijlonder interessant. Er war vrij veel goud- zilversmed in Leeuward ms die in modes", in aardappels" in manufactur" ded, maar ook vin- Voor het candidaatsexam psychologie is geslaagd de heer S. J. Stestra te Dracht. Ha 'k dat nou mar wet: krèk futgooid" n de rubriek Gehoord Gezi attdeerd we deze week op de relatie tuss schoonmaak verzamelaars. n elk voorjaar word de meeste huiz met bezem gekeerd vele huisvrouw legg e schrikwekkde radicaliteit aan de dag. Ding die van jaar tot jaar bewaard zijn moet nu toch eindelijk maar es het veld ruim. Je kunt tslotte niet alles bewar. Gooi ge oude foto's, ansichtkaart, papier uit de oorlog, insignes, oude tijdschrift zomaar" weg, schrev we. Voor wat u rommel noemt bestaat bij e verzamelaar wellicht grote belangstelling. Kt ge ge verzamelaars, bericht ons dan maar ev wat er op punt staat weggegooid te word. We kunn rustig stell dat er altijd weer door bijna iedere veel te veel achteloos wordt weggegooid. Och hed ja! Van de hak op de tak door de Leeuwarder historie (36) d we in dit adresboekje mastmakers, pompmakers, messmakers, kastmakers, gist- Registers van belastingplichtig, adres- telefoonboescheerders, blauwververs, petkopers, dansmeesters, baardk, ze bevatt doorgaans e tmakers, wolkammers, zeepzieders, kusstjebakkers, geel- schat van gegevs voor de sneuper". Er is e bescheid rijtje adresboek bewaard geblev. Pak het mister- VUetsterbr_o. Fietst E foto van de oude Turnnieme Handelsadresboek van dokter Uffelie daar niet op de Leeuward" uit 1862 es. Oostergrachtswal? gieters, kalkbranders, touwslagers morgwekkers... Telefoon 1 Het bij J. G. Wester uitgegev adresboek van 1872 vermeldt bovdi de vertrek aankomsttijd van diligces vrachtwags, hand- hondwags, beurt- veerschep, trein trekschuit. n het Leeuwarder adresboek van 1908-'O9 vind we bovdi de telefoonnummers vermeld. Het war er nog niet zoveel. Het Fries Museum heeft op het ogblik het nummer Die 2 staat er nog niet zo lang voor de 3000 werd ook aan het nummer toegevoegd to het aantal abonnees zo groot werd dat m met vier cijfers moest gaan werk. Die 1 was in 1908 het telefoonnummer van het museum. Het Oldburgerweeshuis had no. 3, de oolitie no. 7, de Grote Sociëteit op de Lange Pijp no. 9, het stadhuis no. 18 de Beurs Doktor E adresboek geeit nam Bov in de trapopgang die leidt naar de Provinciale Bibliotheek in het Kanselarijgebouw te Leeuward wordt thans e borstbeeld aangebracht van dr. G. A. Wumkes, de in 1954 overled Friese voorman, predikant geleerde. Duizd mal is hij die trap tyds zyn bibliothecarisschap (1924 '40) ook voor- nadi op- afgelop. n dit gebouw heeft hu gewerkt, gevorst geschrev als weinig. Hei op zeer gelukkige wijze door de beeldhouwer G. Adema van Huizum vervaardigde portret-in-ste kon ge beter plaats krijg. Het beeld noemt in z\jn onderschrift dr. Wumkes e geroepe, maar het is zelf ook e oproep aan ander, e appèl op hun bereidwilligheid tot dist aan Friesland. Het initiatie/ tot het lat vervaardig aanbrg van het beeld is uitgegaan van het Kristlik Frysk Selskip, waarvan dr. G. A. Wumkes in 1908 e der stichters is geweest waarvan hij ook steeds e der inspirerde figur is geblev. E kleine commissie, waarin ook vertegwoordigers van andere selskipp" war opgom, Zo zag de Tuin er uit. Fotograaf H. J. Craije legde dit beeld vast. londerd, duizd nam."n er is nauwelijks ntcressanere kost te vind. Temeer "indat m de verschillde beroepsgot bij elkaar gegroepeerd heeft staan, de wolkammers de zadelmakers de graveurs de blekers de huidzouters. Lat we volstaan met de nam van de Leeuwarder doktor uit die jar, ms dus met wie iedere te mak heeft gehad in lief leed de Leeuwarder fotograf aan wie we de foto's van Leeuward vele Leeuwarders uit die tijd dank. Doktor war Baart de la Faille, Van Driel, Van Ed, Hamer, Hertzberger, Hingst, Van Hoorn, De Jong, Mulder, Plet, Pont, Reijntjes, Romer, Rueb, Schoondermark, Schreuder, Selhorst, Sikkes, Sissingh, Tromp. Uffelie, Vonck, Westerhuis, Woltring Wolvius. En als fotograaf stond te bopk: Craye Dwinger, De Jong. Van dor Peijl, Postma, Slaterus, Strüppert Zilverberg. Om terug te ker tot ons uitgangspunt: ook adresboek zijn waardevol materiaal. Gooi niet te gauw iets wee Vei meiaars drom misschi van wat u rommel vindt; liever weggev dan weggooi. organiseerde e inzameling. Nog niet alle bodigde geld zijn binngekom, maar er bleek toch zoveel medelev met sympathie voor dit plan te bestaan dat er tot dusver ge beroep op overheidssubsidie behoefde te word gedaan. Het markante afbeeldsel van deze markante figuur zal ongetwijfeld de aandacht van alle Kanselarij-bezoekers trekk. Het is zeker e treffde blijvde herinnering aan het vele blijvde werk dat dr. G. A. Wumkes met zijn historische geschrift, zijn bijbelvertaling zijn evangelieverkondiging voor het Friese volk heeft gedaan. Het is de bedoeling dat het beeld binn niet al te lange tijd in tegwoordigheid van de familie van dr. G. A. Wumkes officieel zal word onthuld. Het ligt in de rede dat wij dan uitvoeriger op de betekis van deze posthume ering van e der grote zon van Friesland terugkom. Boun fan Lânpachters hie jiergearkomste Vn De Nederland" to Ljouwert hat it Boun fan Lanpachters Hypotheekboer justermoarn syn jiergearkomste wer hald. De foarsitter fan de ófdieling yn Fryslan, de hear J. M. Jansma, dy't ek algemi foarsitter fan it Boun is, koe forskate oanwêzig it wolkom hjitte. Hy brocht yn it omtink dat it Boun (de ófdieling Fryslan") op 2 maert 1926 oprjochte waerd, it wie dus krekt 35 jier i dei ald. De skriuwer, de hear Jac. G. Hofstra fan De Jouwer, hie foar dizze gelegheit in oersjoch makke fan hwat der yn dy tiid bard is, op rym. t Boun fan Lanpachters hat hiel hwat üt 'e wei set yn e'tiid dat it bistiet. t bistean fan de boer is foroare, syn ynkomm is ynkoarte, de hier binne omheech gi, wol mei 50 proct. Der is focht foar noarm" by de pacht om de tapassing derfan. De stansorganisaesjes" dogge gêns, mar helpt it göch? Dêrom hat it Boun in taek. Der moat ek om tocht wurde sei de foarsitter dat de wet vervreemding landbouwgrond" net ophev wurdt. De foarsitter tortelde dat it mei it Boun but Fryslan ek noch hieltyd goed giet. Vn Sélan is byg. in nije ófdieling oprjochte; yn Tiel hat in gearkomste west der 't 200 forwachte wie der kam 350. Vn Thol gyng it ek best. Der is goede forbining mei de Hollanske Mij. v. Landbouw. De propagandist is tige aktyf, mar it moat net sa komme dat de bistjür him nou alderhanne putsjes mar op 'e nekke skouwe, dy't hja sels dwa moatte. Der is goodwill by it regear, by de grounbisitters by de stansorganisaesjes. Vn Fryslan binne ek nochal hwat nije led komm. t bistjür is tofred, mar der binne noch mear ding dy't regele wurde moatte yn 'e lanbou. De foarsitter de hear R. de Roos G. J. de Boer waerd by inkelde k-ndidaetstelling op 'e nij yn it bistjür keaz. De foarsitter tortelde it i oar oer it wurk, dat hy nou, as rintier, foar it Boun dwa kin docht. De skathalder wie in bytsje efterütbuorke kaem mei in neidielich saldo fan < 34,79. i Adverttie 1. M.) WLT GJ ONDERWJZER WORDEN? Er is momteel e groot gebrek aan ONDERWJZERS. Wij rad U aan zo spoedig mogelijk e prospectus aan te vrag bij: RESA HLVERSUM 'Helnkc Cursus) Tel ONDERWJZERSAKTE (Eerste 2e Leerkring). Tolk-Vertaler (Fr., D. l), Hnolrk-ortespondt VT.H.- diploma, H.8.5., Gymnasium MULO A B.

10 10 éfep^weekend li#%& - ^ -^_u-^s^_. 4r»mJ \ialrantianlahnah? Vraa NU ons GRATS programma VaK9ll(l6 jl9liri6ll STRAKS e prettige, onbezorgde vakantie! 3-4 dag Ahrdal-Eifel 55. f dg. Tirol-Karwdelgebergte f dag Odwald-Heidelberg-Zw. Woud 105. in i- r>,^.^ - t«-k«i_ tji-«8 dag 10_12 ~«Zwitserland-B. Oberland f 170. dg' Gardameer-Torbole-Riva. f no R dag Tirol-Kitzb. Alp-talië dg. Gardameer-Nago (jeugdreis) dgse vliegreiz per KLM naar talië-tirol-zwitserland vanaf VOLLEDGE EN PRMA VERZORGNG GEEN NACHTRTTEN GEEN ONVERWACHTE KOSTEN _f», EXTRA VOORDEEL: vertrek uit Leeuward-Groning-Sneek-Hee- Reisbureau _km _"/_) rve-stewijk-meppel-ass-hoogeve-zwolle tal van andere inonn plaats r)hl WOLVEGA: L. de Koe & Zn., tel tu luu SNEEK: W. Lodewijkstraat 51, tel ROnPnl \Ul/_iil _T_r\ Prachtig» vrije staatsboss, afwisse- \'»/^ ld landschap: bos, heide, ess, vn mer Natuurbad. 12 km van Gron. Comfortabele kampeerterrein -boerderij, hotels, psions, kamerverhuur zomerhuisjes. nl. V.V.V, tel DAT S PAS VAKANTE!!! 8 dag per bus boot naar Rijn Moezel of naar Rijn. Neckar Heldelberg. Uitst. verzorging prima Holl. keuk. Aanbev. door de ANWB. Vraagt gratis prospectus no. 15. Watertransport Rotterdam Edrachtsweg 54 - tel (3 HJn) KNDERKAMP 'De Ploegschaar', Nes(Ameland) (erkd als Veilig Tehuis") Geeft Uw kind e heerlijke vakantie vlak bij duin, bos zee. Folder op aanvraag. Gerard Ploeger, Stachouwerweg 17, Blaricum, tel. (02953) BAKKEYEEN _«ib^h^m^^m_mh ^ St bung. met gas, str f^ water elektr. 1.; vol 22/7-19/8. Kampeer- car. ter- -"^ ^ SS-_T^S_Ï_STS De Holle Poarte p t H0 J-SSS..""! MAKKUM Ë k -1 " Veilig strand Rederij Festra Camping stekd verzorgde. n«jti-~ biedt u ook n 1961 uit- W Bungalowpark _. f Vrij viswater Rljll-, MOGZe café-restaurant Neckar-reiz Da Vipilatl.fl" 6"9-10-daagse toch- ue iigiidi..fj t hut. PARTJEN, DNERS t. Vanaf 105.p. p. Gratis prospectus op Telef aanvraag, bij M. Terpb.g.g stra, Sexbierumerstr. 19, k < Leeuward, tel ta. K ESTEREff _\scho 1f / voorstreek 14 1 z < o m _< nieuwestad 32 schrans 133 kwilluk «oerpcrmta nslmtt h _". 'lm u WJK - 1 _! H t mrmi _i wjkjfl n< u z ' H_t f-_ _= ; M K H w r- M OL VOOR RUMTEVERWAKMNG EN NDUSTRE MOTORBRANDSTOFFEN EN SMEERMDDELEN l^bßß MHß ' Vraagt uw brandstof handelaar -hvt M_44vl m_!l fe v_^3 BEKENDMAKNG Bouwbedrijf F. Tiemersma wordt normaal voortgezet door F. TEMERSMA Jr. Evals voorgaande jar zull wij zorg drag voor e solide correcte behandeling van uw nieuwbouw, verbouw onderhoudswerk Tesselschadestraat 104 tel Molstraat 29 tel LEEUWARDEN C^A_ï3i jflajjatufla^^^pgi^.j-_f \ >mm>m^m,m^^m,mm^,^m^^ê,^m^m.^m^m^m^ot WEEGWERKTUGEN "?_ Verlgde Schrans 83 Telefoon LEEUWARDEN _ OOSTERBEEK _9ÊÉ_\ m_w_ ' ': &m > m \ J \ RE KAMPEERWAGEN VERKOOP VERHTTÜR i 1! vdidvolls Omloop 42 - Dracht TELEFOON WNKELBETMMERNGEN Vrijblijvd advies ontwerp i" ai nnnuv._- Huizumerlaan 135, Leeura.SJ. BOONTJE ZS9O9 tel- "^-- bs-s GEZNSKREDET GELDLENNGEN aan ambtar _ M m B W m vast particulier personeel, reeds wl mm\^ ^^^ vanaf f 100-tot f naardraag- _^_m' m kracht ZONDER BORG. Belasting- kj \_v P"" vrij wettelijk tarief. Vlug, zakelijk. ~ discreet, lichte aflossing. " unmn'fimtni " " nationale volksbank AMSTERDAM (O " SARPHATSTRAAT M " TELEF.. M W DAAR S HJ DAN! De eerste Friese camping car HET WONDER OP WELEN Voor e geslaagde vakantie in binn-' buitland. Ook te gebruik als gewone tweewielige aanhangwag. Bezoekt onze stand op de WARENSCHOUW van 18 t/m 23 MAART in de Beurs te Leeuward WERSMA'S Gampingcarbouw HJUM TELEF MBl«- -_-----_ B KMMAKADE X.Z. M. LEEUWARDEN. TELEFOON Hardnekkige hoest? Prikkel- kramphoest? Nacht- rokershoest? Bronchlcum Elixir helpt snel zeker. Flacon -bij elke drogist. 2,- REPARATES KUNSTGEBTTEN Sneller, beter goedkoper! H. v. d. Wal, Mlddstr. 20, Makkum OCCASONS: 1957 Taunus 15M gereviseerd 1958 Zephyr Six 1957 Thames 400 kg Bestelauto 1957 Opel Rekord 1959 Opel Rekord 1955 Opel Olympia 1954 Vauxhall Wyvern 1953 Vauxhall Velox 1957 Anglia de Luxe 1957 Fiat Taunus 600 kg Bestelauto 1958 Consul Financiering nruiling mogelijk. Bovstaande JONES haaltje gegroefd! H. J. MEJER, KADALSTERWEG, ST. JACOB PAROCHE TELEF. «5189»S_S2S. BolladerManktell tractor oomblnet.ton es pers Droga landerij zijn ook in het voorjaar ALLES WAARD Automobiel word onder 8.0.V.A.G. garantie verkocht. Zondags geslot SERKSMA'S Automobielbedrijf - Dokkum Off. Ford Dealer, tel Wij sljn ngericht voor hulpbemaling bij windstilte defect gemaal Dramer van te natte percel \_ KASSQ Tel , Driesurn Wy zijn speciaal ingericht voor reparer reviser van hydraulische werktuig, zoals garagekriks, bulamachines, z., onder garantie Technisch Bureau D. de Witte Schrans 12, Leeuward, tel , b.g.g JMpM [TSNTEK _\ VLOEREN STOELEN AJJes voor Vw 1,efJ?«l«ttoon- stelling z. 'tij Desgewst met complete bwfïetl 1 vocging PULTRinrs Ttverhuur, "rt Houtigehage. Tel JUWELEN SERADEN Uitgebreide collectie \ HiftsEiysm HOFJUW.LE» j? Mtf»i»ra_4 60. Grtno«n _vmm4am4wmjkfcm_vmvt! Dagbladreclame is goedkoper ï. Wat is het doel van Philips betalings- ]T X W'm t i i service wat zijn de voordel voor u? WK ijshockey Frankrijk versloeg Nederland met 7-3 Slechts tweehonderd toeschouwers hebb de moeite gom in Geve te gaan kijk, hoe Nederland het er n de eerste wedstrijd in groep C voor het wereldkampioschap ijshockey teg Frankrijk zou afbrg. Het was e aardige wedstrijd, waarin het krachtsverschil geringer was dan de 7-3 zege voor Frankrijk zou do vermoed. Vóór dezelfde groep won Zuid-Slavië met 12-3 van Zuid-Afrika versloeg Roemië de Belg met n groep B won Groot Brittannië met 10-2 van Oostrijk, klopte talië Pol met 5-3 had Noorweg ge moeite met Zwitserland (0-6). Voor de hoofdgroep werd niet gespeeld. WK zaalhandbal Duitsland maakt e zeer sterke indruk Zwed, Noorweg (uit groep A), Duitsland Frankrijk (uit groep B), Tsjecho-Slowakije Roemië (uit groep C) Demark Jsland (uit groep D) hebb zich geplaatst voor de finalegroep voor het wereldkampioschap zaalhandbal, dat in Duitsland wordt gehoud. Zwed sloeg ver- in Ulm Zuid-Slavië met 1412 Duitsland toonde in Kiel zijn kracht met liefst door 217 van Frankrijk te winn. isjecho-slowakije bleef met 128 ' in de _!f? l_ h Teidu over Roemië in in Freiburg St ngbert hield de D Zwit- _? wlm? 18~ 13 Van de finalegroep tu3 dkampio Zwed maakte ook ï^ ": GVAV op 21 maart teg Moskou? De moeilijkhed rond de trip naar Nederland van het voetbalteam van Moskou zijn nog niet opgelost. Vast staat inmiddels wel dat de wedstrijd teg GVAV, die voor 7 maart op het programma staat, op die datum niet kan ioorgaan. Ook de wedstrijd teg Fey- :noord, die donderdag 9 maart zou vord gespeeld zal wellicht moet vord uitgesteld. De Russische ploeg tornt namelijk pas op zijn vroegst 8 naart in Nederland. Nog waarschijnlijker is zelfs dat het team donderdag 9 >f vrijdag 10 maart arriveert. De heer ïrunt, die momteel in Zuerich veroeft voor e vergadering van de Euro- >ese Voetbal Unie, heeft inmiddels teefonisch contact opgom met Moscou. Hü heeft voorgesteld de wedstrijd eg GVAV toch te lat doorgaan vel op dinsdag 21 maart. London combination" teg Nederland Het team van de London Comblnation", dat wosdag 8 maart a.s. in Amsterdam uitkomt teg het voorlopige Nederlandse voetbalelftal is als volgt samgesteld: Doel: Tony Macedo (Fulham). Achter: Peter Sillett (Chelsea) L Wills (Arsal). Midd: Cliif Huxford (Southampton), Barry Butle (Norwich) Tony Marchi (Tottham Hotspur) of Dick Neal (Birmingham). Voor: Peter Brabrook (Chelsea), Jimmy Greaves (Chelsea), Stuart Leary (Charlton, " n ge Brote indruk- Over Athletic), Phil Woosnam (West Ham het V alschao v0orrw/cha m United), Malcolm Musgrove (West schap e voor kampiode Duitsers, fraaie die spel met hun Ham United). veel Toni indruk hebb Marchi gemaakt zal op de linkerhalfplaats voorde g, nt1nt m wedxfjd spel, tzij de bekerwedstrijd tuss Tottham Sunderland, zaterdag a.s., in e gelijkspel eindigt. n dat geval m rf. " '#" Philips heeft indertijd in samwerking met dehandel deze service Vi \ i opgericht om dekopers van radio televisiee acceptabele sprei-»i i ding te garander indi zij hun betaling in diverse maand JV «wst te voldo. En vooral ook werd Philips betalingssemce i opgelicht om er voor te zorg dat e belegging in e Philips ; " m% n Hi JL. vanger, contant 1 j] " ï TV-toestel e veilige belegging BLUFT!.ét "t _ m ~". m_-...!jj'«w «f:. /" ' ^MKMj W» "'" : W W 23 TX 312 A Y:.J ïjf Philips super-ont- B?< jg-> >i of f ê dan 18 x > ii: S: ] j.fj -ril^ l jj _f Voordel voor u: t a,l'koopt toch ook ge buis in e keer? 1.4. "" ' t Philips betalingsaervico komt overe met e.'.«ls_- n -l 1 hypotheek-service: betal terwijl n bet reeds bezit! '9L b.u houdt nw banktegoed toch liever op peil? Philips b-t gsserv.ee ise acceptabels service: e -prei-ing van nw betaling over max. V2 jaar! «U wst toch absolute veiligheid? R-ffips betalingsservice is e vertrouwde service: de naam Philips staat daar borg voor! UR jß ^ _-_ " \t M AUeist toch aanpassingaan nw specialews? 'F.i ".'»: tj_ W_ es m] '. \ Philips betaling-service is e passds service: H wij hond reking met nw omstandighed R onze ns_m!s daar garant voort w "": Komt n es Uags voor e betrouwbaar advies? W».;._-_-_^ - ;_ [ ngieursbureau QQ k ]_ k Nieuwestad 112 dr MN fc; l LEEUWARDEN TELEFOON M iih Vaste BOERENARBE- DER-VEEVERZORGER. Machinemelk. Omgeving Leeuward. Nieuwe woning in dorp dicht bij het bedrijf beschikbaar. Br. no lllllllllllllllllllllllllllllil! ZATERDAG 4 MAART lqfji, «>^^ ^t mmmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^mmmmm^mmm^m^^^^^^ Wij zoek samwerking met e constructiewerkplaats die met e redelijke levertermijn staalconstructies voor ons kan vervaardig Briev onder no VERHüüRSeuTu KNDERiHSSS HBXXKMA't VeH.tn.rbed_l.vf n, Oronlni. tslk «verhuur van vrijwel alle tudeuj-e (ebrulksartlkell i Leeuward» Le«ro. JacoblJner Kerkhof 48. telef wordt zijn plaats ingom door Neal. Rechtsbinn Jimmy Greaves is de bekde Engelse international.

11 ZATERDAG 4 MAART 1961 LEEUW AU.K. COURANT 11 Nijverheid Handel diskussieerde Voorstreek dicht, hetere verbinding, managers in de raad, rekreatie... Welke bestemming moet het te/rein van de gasfabriek krijg, dat vrijkomt door de overschakeling op aardgas? Uit was de eerste van e serie vrag, die e forum van het departemt Leeuward van de Maatschappij voor Nijverheid Handel gisteravond in de Zuivelbeurs te beantwoord kreeg. liet Forumlid de lieer Buisman zag e mogelijkheid om hier e riant stadsdeel aan te legg, zijn huurman aan de groe tafel, mr. E. Foppes, mede dat het de bedoelins is op d duur e verbinding te mak tuss e gedempte Crachtswal de Groninger Straatweg, waarbij dan tevs e goede parkeergelegheid /ou ontstaan. Later op de avond werd hier nog ev bij aangeslot, namelijk to het forum de vraag kreeg te verwerk of m toch maar niet liever tot demping van de Voorstreek zou overgaan. Het forumlid S. Schootstra was hier lel teg, de heer Buisman dacht er ondanks veel liefde Voor heemschut anders over:..het zou wat anders zijn als dit e mooi. stil gracht ie was met fraaie huiz, die zich in welriekd water spiegel". Met..Lcitmotiv" was de ekonomische schade, die de winkeliers aan de Voorstreck lijd door het gebrek aan parkeerruimte in de buurt dat zou dan weer verbeterd kunn word als die dempingsplann van de Crachtswal zoud word uitgevoerd. De voorzitter van het forum, de heer J. E. Bes, wilde voor de oplossing van dit probleem zelfs het offer van e gedempte Vliet brg. De heer Schootstra bleef in zijn verdediging van de Voorstreek in haar huidige gedaante alle staan. De huiz van ratt, de stad erlangs zijn verrrfinkt, werd hem teg geworp, de ms hebb er last wordt al zo gehandicapt ~door die stomme terp, die er midd in ligt.'' Voelt de heer Schootstra er soms ook voor de Eewal. de Tweebaksmarkt weer uit te grav? zo werd uit de zaal gevraagd. De Nieuwestad moet ook dicht, zo werd verder nozegd. de op riol in de stad moet word geslot. De heer Schootstra gaf ge krimp. E ander stedelijk probleem, dat werd aangyned. was de noodzaak van e tunnel ook voor personauto's in het verlgde van de Schrans. Alle sprekers noemd de toestand van nu onhoudbaar, ook als de rondweg klaar zull zijn. Het Nijlangebied zal straks e negduizd ms huisvest, die zull voor e groot deel van deze verbinding gebruik mak. Het forumlid ir. J. B. Ritzema van kema brak e lans voor de aanleg van e voetgangerstunnel bij het station in Grouw. Daar is de toestand eves onhoudbaar, vooral als m dkt aan de mate, waarin de verkeersintsiteit zich uitbreidt. Er moet op dergelijke gevaarlijke punt voorziing word getroff. Poging om ir. T. F. Bos, direkteur opbare werk, tot e uitspraak te verleid, mislukt. Dat mag u niet vrag," was het antwoord op e verzoek om nu es te vertell wanneer er e tunnel voor voetgangers, fietsers personauto's aan _e Schrans zou kunn kom. De heer Bos wilde wel verzeker, dat de NS momteel druk in de weer zijn met diverse objekt voor Leeuward. Betere verbinding E vraag over de wselijkheid van betere verbinding met Groning lokte van verschillde kant kommtaar uit. Algeme was m het er over es, dat de mtaliteit die gevar ziet in betere verbinding omdat daardoor bepaalde strek naar andere provincies zoud word getrokk meer van deze tijd is. Mr. Foppes niet betoogde, dat de betere verbinding tuss Dracht Groning misschi ige schade aan de plaatselijke middstand heeft berokkd, maar Dracht als industriectrum toch e goede stoot heeft gegev. Het is echter noodzakelijk, zo zei hij, dat er nu es serieus wordt gesprok over de nieuwe weg tuss Dracht Leeuward dat het niet bij vage plann blijft in e tijd, waarin het geld voor dergelijke werk.veel gemakkelijker dan vroeger beschikbaar komt. De treinverbinding moet niet tot het geboemel van nu beperkt blijv. Het forum was algeme van oordeel, dat de weg tuss Leeuward Groning e kwarteeuw bij de tijd t achter is dat Rijkswaterstaat nu in snel tempo deze achterstand dit in te hal. De aansluiting tuss de busverbinding in de verschillde vervoersgebied vormd de aanleiding tot e mooi debat tuss de her Foppes P. J. Moll, de Rijkshoofdinspekteur voor het verkeer, die deze verbinding uitstekd noemde. De heer Moll vond de spoorverbinding met Groning onvoldode; de NS voert aan, dat ze nu emaal met e kelsporig baanvak zitt over te weinig materieel voor deze lijn beschikk. Maar e busrit zou langer dur dan e rit per trein bovdi de toch al nauwe weg nog sterker belast. Het atheum Betreurt het forum de wijze, waarop er voor e universiteit in Friesland is Burgerlijke Stand van 3 maart 1961 Geboort: Cornelius Jan, z. v. R. Slot J. van Ve; Jannie, d. v. T. van Dijk A. Fierstra, te Ferwerd; Jan, z. v. M. Boonstra W. Tuinstra, te Suameer; Johanna Frederika, d. v. L. van der Meul M. F. Dalstra; Johanna. d. v. W. van der Zee A. Dijkstra; Haije z. v. J. Oldburger J. Elzinga; Herman Roelof, z. v. J. W. Beek A. van Bur. Ondertrouwd: F. Poelstra, 25 jr. A M. E. Krikke, 24 jr.: H. Visser, 18 jr. A. Banga., 19. jr., te St. Annaparochie. Overled: R. Hoekstra, 79 jr., m. v. T. Hav; G. de Jong, 56 jr., m. v. T. Steunebrink; J. Kamstra, 68 jr., m. v. B Zondervan: 11. Aflema. 66 jr., T Visser, te Aalzum; Tjitske Elbrtg, l jr " mnd d v S. T Reinsma fn A Hemstra, te Goutum; Maria, 1 dag, d. v. J. Meijer E. van der Zouw. geijverd, wat dkt het van e atheum zoud de toegezegde geld niet beter gebruikt kunn word om studt uit Friesland elders te lat studer? r. Ritzema betreurde de plann niet, vooral nu zij zich op e atheum toespits; e universiteit was wel e heel ambitieus plan. Persoonlijk zou hij het preferer om de stap naar de universiteit in één keer te mak, maar als dat niet mogelijk is. dan biedt het atheum inderdaad e oplossing voor vele problem. Voor e overboeking van de toegezegde geld voelde hij niet veel. Tslotte bouwt m met het beschikbaar stell van geld voor e atheum aan de toekomst dat is in mindere mate het geval als m het geld zou stort in e studiefonds. De heer Buisman deed de voorslag het geld alvast te stort dan de rte voor het bestaande Studiefonds van de provincie Friesland te bestemm. De ming war verdeeld. De heer Schootstra wilde alles op alles zett om het atheum te bereik, maar er klonk ook kret als e atheum is e opgeblaz hbs". De heer Foppes zei echter, dat e atheum sterk klimaat verbeterd zou werk voor Leeuward. Hij onthulde, dat de regering momteel overweegt om de hogere zuivelschool in Bolsward naar Leeuward over te brg, de zuivelopleiding dan te kombiner met e opleiding voor funkties in andere sektor van de voedings- gotsmiddelindustrie. n de rad? Verdit het aanbeveling, dat meer person uit de hoogste region van het bedrijfslev zich beschikbaar stell voor gemeterad provinciale stat? De heer Schootstra, die zelf derti jar raadslid is geweest, zou het nuttig vind, want er komt uit die kring teveel kritiek op deg, die het wèl do. Hij voorzag overigs wel teleurstelling, want van het meebestur" komt in de praktijk niet veel terecht. De heer Ritzema had in het Friesch Dagblad" herhaaldelijk gelez, dat aan het hoofd van de gemete de raad staat. Hij mede dat e grotere interesse deelneming toe te juich zoud zijn, maar er is ook e mogelijkheid om langs andere kanal te werk. Hij herinnerde aan de befaamde rode rapport," waaruit de gemete later initiatiev putte. De heer Schootstra noemde ev de straatnamkwestie, hetge tot e uitbarsting van hilariteit leidde. De heer Buisman konstateerde in Leeuward te weinig burgerzin, maar de heer Bes vond dat het daarmee in Leeuward juist goed is gesteld. Uit de zaal "erwees m naar andere sted, waar wel ms van naam gezag zitting hebb in de raad. Er zou e partij van ongeorganiseerd moet kom, zo mede e keling, die daarin e keling bleef. Het forum kreeg nog e ander Leeuwarder probleem te behandel. s wiskundig te voorspell, wanneer de Oldeho/ omvalt, zo luidde e vraag. De heer Buisman had hele bom op de transe.i zi groei. Restauratie is dringd nodig de lift moet word hersteld. Algeme was m van oordeel, dat de toestand waarin de Oldehove verkeert, van weinig respekt voor dit monumt getuigt. E badeling? ondernemers zich er niet mee mog inlat hoe de werknemers hun vrije tijd will bested De heer Bes wilde het bezoek aan bijvoorbeeld de Leeuwarder musea verevoudig de schatt, die daar zijn opgeslag, beter toegankelijk mak voor meer ms. Andere opmerking hadd betrekking op de wselijkheid niet nu maar later van e pdeldist tuss Leeuward het rekreatieterrein om de Wiel van betere verhinrtints Duiker Uriehuis uit Harling springt voor de tweede maal te water om in het Van Harinxmakanaal te zoek naar het ivrak van de neergestorte Sabre. Zijn onderzoek was gistermiddag vruchteloos. Grote stukk werd niet ontdekt. Muziekleraar Boonstra hield leerlingavond Vrijdagavond hield de heer P. D. Boonstra, leraar viool piano, zijn jaarlijkse leerlingavond in de grote zaal van Amicitia. n e zeer uitelopd aantrekkelijk programma leverd niet minder dan 39 leerling e bijdrage, variërde van evoudige oefing tot salonstukk, gedeelt uit ballets wals. n zijn opingswoord wees de heer Boonstra er op dat het karakter van de avond bedoeld is als e stimulans voor de leerling dat ge solist optrad. Zowel voor als na de pauze werd goede nummers gebracht met soms opvalld knappe techniek e gevoelige voordracht. Nams de ouders dankte de heer Roza voor deze 18e uitvoering overhandigde kele geschk. De zaal was geheel bezet; de uitvoering had e beslot karakter. Publieke verkoping Op de door notaris R. J. van der Velde te Leeuward gehoud publieke verkoping zijn de onderstaande percel provisioneel geveild: 1. Burgerhuizinge Achter de Hov 254. Hierop is het hoogste bod 4.092,. 2. Burgerhuizinge Gijsbert Japicxstraat 86. Hoogste bod 4.229,. 3. Burgerhuizinge Molpad 29. Hoogste bod , 4. Burgerhuizinge Van der Kooystraat 32. Hoogste bod 3.671,. 5. met de rekreatiegebied in Friesland of althans van e duidelijker etaler daarvan. Juist die groep, die in de ko- Burgerhuizinge Nieuwe Schrans 12. Hoogste bod 5.269,. mde jar in toemde mate rekreatie zoek, moet het vind ervan gemakkelijker word gemaakt. Van het Fryske Gea werd gezegd, dat het zich op e betere manier met belangstelld zou moet verstaan afstand zou moet do van de gedachte: als het niet anders kan gev wij terrein aan de rekreatie prijs. Over de Harmonie viel de opmerking, dat e van de opvallde bijzonderhed van het ber.tuur de gemiddelde leeftijd van meer dan zevtig jar is. De heer Buis- Badeelt de industrialisatie de bestaande bedrijv? Het forum mede man vertelde nog dat het Fryske Gea van niet uit de zaal klonk ge per jaar bijna evveel uitgeeft aan het tegstemm. Mr. Foppes wees er op, bestrijd het ongedaan mak van dat als e bedrijf zich niet in Friesland de uitwass van de rekreatie als er vestigt, het elders in Nederland gaat aan kontributie binnkomt. zitt dan wellicht de werknemers De laatste vraag had betrekking op van hier aantrekt. Hij gaf cijfers over het verschijnsel, dat de institutionele beleggers weinig bereidheid verton om de grote groei van het nijverheidsonderwijs van leerling na de oorlog in Leeuwaru te bouw. De heer tot ruim nu waaruit wel blijkt Foppes zocht de oorzaak in drie faktor: e mogelijk gebrek aan vertrou- dat de bevolking tegwoordig industriële mogelijkhed voor de kinder ziet. w in de groeimogelijkhed van de Er is e duidelijke mtaliteitsverandering. Bij de vraag of wij in Friesland ders t derde uitbreidingsplann, stad. e huurpeil dat lager ligt dan el- in staat zijn de arbeidstijdverkorting op die te weinig eheid verton daardoor wellicht de vrees voor e snelle e verantwoorde wijze op te vang maakte het forum kele kantteking. r. Ritzema stelde voorop, dat de ziet m e heel ander beleid; daar nivellering opwekk. n Groning schept m zoveel mogelijk hom*oge wijk. r. Bos wilde vooropstell, dat het de betrokk maatschappij is begonn om goede verdist bij zo weinig mogelijk risiko dat in het west de risikofaktor nu emaal kleiner is. Hij kon zich ook voorstell, dat de betrokk in Groning meer persnektiev zi dan in Leeuward. Die vermging van huiz vindt m. aldus de heer Bos. ook elders. En daarmee kwam dan het einde van deze dis kussie. die door dr ongeveer veertig belangstellderi geïnteresseerd, maar weinig meelevd werd gevolgd. Del van Gevond voorwerp Als gevond voorwerp zijn aangegev neg losse boord, grammofoonplaat, loopped. muntbiljet, sjaal, 3 vulpn, bril, fietstas, rubberlaars, kat, kous ige klosjes gar, metal krat, armband, hond, 2 zwembroek handdoek, paraplu, fietspomp, wieldop as van e auto, paar bruine herscho, 4 breinaald, zakmes, herpolshorloge, 2 kist, paar voetbalscho, bankbiljet, liniaal, tondeldoos, lipssleutel, schort, dameshoed, damespolshorloge, abonnemt, kanarie, kinderschotje, zonnebril, trainingsbroek, aansteker, frans leesboekje, 5 papier zakk met inhoud, bundel zakk. nlichting alle werkdag, behalve zaterdags, tuss voormiddags 9-12 uur namiddags 3-5 uur aan het bureau van politie aan de Nieuwestad. Niet per telefoon. dashboard opgehaald Nog ge vat op wrak van ondergedok Sabre Het is gistermiddag niet gelukt om ig houvast te krijg aan het wrak van de Sabre-jager in het Van Harinxmakanaal. Tot drie maal toe is e duiker te water gegaan maar hij heeft niets ontdekt, dat op e romp of e vleugel of e motor leek. Wel zijn brokstukk van het dashboard naar bov gebracht. Omstreeks half drie 's middags arriveerde e bok van de werf Welgeleg uit Harling op de plek waar de Sabre moest ligg. Voorts kwam ms van het duikersbedrijf H. de Groot uit de Friese havstad, die zo vlug mogelijk aan de slag ging. Duiker Gerrit Driehuis is drie keer gestart voor e zoekpartij van e half uur op de plaats waar volgs de ervaring der dreggers het wrak van het vliegtuig ligt maar zijn succes was gering. Wel ontdekte hij tal van kleine brokk stukk, maar het gewste grote wild werd niet geschot. De duiker moest geheel op de tast werk omdat het zicht, zelfs op deze geringe diepte, vrijwel nihil is. Driehuis bewoog zich, min of meer zwevd, tuss de diepe kleilaag op de bodem van het kanaal, het wateroppervlak. Terwijl hij zijn best deed werd door e motorboot van de provinciale waterstaat de bodem afgedregd, maar het resultaat was pover. GEHOORD EN Correspondtie is e pracht middel om iets van eikaars land te wet te kom, om begrip voor elkaar te krijg op die manier de wereldvrede te di. Dat is de ming van het veertijarige meisje Mieko Kajiwara. Ze wil graag corresponder met jongs meisjes in Nederland over haar liefhebberij: prtbriefkaart, postzegels muziek. Het volledige adres van Mieko, die in het Engels schrijft, luidt: Mieko Kajiwara, 232 Kobai-cho, Nishi-ku, Yokohama, Kanagawa-k, Japan. Wordt ons bericht dat gister in Parkkerk kele opnam gemaakt zijn door Regionale Omroep van Harry Tops and the Phantoms, e Leeuwarder bandje. Bedoeling dat uitzding plaats heeft op dinsdagavond in de RONO-uitzding. Elfjarig Leeuwardertje liet vanmorg in alle vroegte e lamp sneuvel. Voor ouders bed kwam had hij scherv al netjes verwijderd zichzelf van ontbijt voorzi To vader maande Aan tafel" bekde hij zijn vroegtijdige maagvul- -1 ing. k was bang dat jullie me zonder ét naar school zoud stureu." Op expositie van werk van de Parijse Nederlandse schilder Frits Klein, die op het ogblik in het Princessehof wordt gehoud, zijn. drie wei keu verkocht. Lijn twee drie van stadsdi i nam gistermiddag kwart voor vijl niet route over Nieuwestad. maar Zaailand Ruiterskwartier mete naar west noord De heer J.M. Kingma, 79 jaar oud, donderdag overled Grondlegger Kingma's Bank sportman Donderdag is te Leeuward na ecu ziekteperiode overled de heer J. M. Kingma, grondlegger van de Kingma's Bank NV. Volgs de wil van de overlede heeft de crematie vandaag in alle stilte plaats gehad is van het overlijd nog ge melding gemaakt. De heer Kingma werd op 13 octobcr 1881 gebor te Makkum. Vlak voor zijn twaalfde verjaardag trad hij als jongste bedide in dist van de gebroeders Kingma. kassiers te Makkum. Op 1 januari 1907 werd de heer Kingma firmant van de in Makkum Bolsward met vestiging vertegwoordigde firma in 1919 verhuisde hij naar Leeuward alwaar hij datzelfde jaar nog directeur werd van de uit het kassiersbedrijf gegroeide NV Kingma's Bank. Deze functie heeft de heer Kingma tot voor kele jar bekleed. Wijl de heer Kingma heeft behalve voor dit. toch allerminst weinig tijd vra- De duiker bracht tijds zijn laatste poging e paar stukk bov waar m direct uit kon concluder, dat het del van de co*ckpit war, zoals meters wijzerplat. Op e gegev ogblik liet Driehuis via de telefoon wet, dat hij e groot stuk gevond had, doch de hoop verflauwde al gauw. Het grote stuk was maar e meter lang, zij het onwrikbaar, knelijk niet de begeerde motor of de verlgde romp met vleugels. Van de zijde van de technische dist van de basis die de berging behandelt deelde m ons vanmorg mee, dat m er niet meer op rekt, dat er nog grote stukk zull word gevond. De Sabre is knelijk in tal van brokstukk uite geslag to hij op het water neerkwam. Vanmorg zou doorgegaan word met het afzoek van de bodem het dregg naar del van het vliegtuig. Mogelijk zal dit werk maandag word voortgezet. GEZEN van de stad. Vroeg passagiers zich af hoe dat nu moest met evtuele wachtd bij Nieuwestad-haltes. Vernem van NTM, dat tijdnood wel es tot dit besluit leidt. Nieuwestad vergt van buss soms wel ti, twaalf minut, waardoor hele tijdschema in de war zou lop. n deze (zeldzame) gevall gaat evwel e ' eservebus over de Nieuwesta^, beroep ook volop aandacht geschonk aan activiteit op maatschappelijk sportief gebied. Geruime tijd was hij bestuurslid van het Nieuwe Stads Weeshuis, welks bestuur hij ook lang heeft voorgezet, voorts is de heer Kingma voorzitter geweest van de Leeuwarder Onderlinge, pningmeester van de Harmonie, bestuurslid van het zwembad De Grote Wiel van de Leeuwarder Gemeschap, de plaatselijke VVV van het reclasseringsgootschap. Bijzonder sterk had de heer Kingma zijn hart verpand aan de schaatssport. Ruim dertig jaar is hij bestuurslid geweest van de Friese Elfstsdveriging gedurde welke periode hij tal van belangrijke tocht heeft mee-georganiseerd. ook dide hij vele jar de Friese Jsbond als voorzitter. Tot op hoge leeftijd was de heer Kingma bij elke ijswinter e der eerst, die de ijzers onder bond poogde zo gauw mogelijk e tocht te mak, waarbij hij nimmer uit de weg zou gaan voor moeilijk ijs of slecht weer. Ge wonder, dat m deze grote schaatssportliefhebber na zijn aftred als voorzitter van de Eflstedveriging het ere-voorzitterschap heeft aangebod. De heer J. M.Kingma, oud-directeur van Kingma's Bank groot man uit de Friese wereld van de schaatssport, die donderdag he ging. Geschil UC-KNWU nu van de haan Aan de vooravond van het congres van de UC, de internationale wielerunie. dat te Parijs wordt gehoud, is in e bespreking van het z.g. directeurcomité het geschil tuss de UC de KNWU behandeld. De UC had van de Koninklijke Nederlandse Wielr Unie e schadeloosstelling geëist van guld, aangezi de afreking van de wereldkampioschapp op de weg van 1959 te Zandvoort door de pningmeester van de internationale organisatie, de Belg Verougstraete, niet volledig kon word gecontroleerd. Na e ophartige hoffelijke discussie tuss de KNWU-voorzitter, dr. P. van Dijk de UC-pningmeester Verougstraete, waarin beid verzekerd eikaars eerlijkheid niet in twijfel te hebb getrokk, werd beslot de afreking van 1959 als definitief in orde te beschouw. De KNWU besloot daarop het beroep teg de aanvankelijk gom beslissing in te trekk. Er is dus ge sprake meer van e compsatie voor gederfde inkomst, die aanvankelijk van de KNWU wag geëist, maar het directeurcomité heeft beslot aan de Nederlandse bond e morele boete" (amde morale) van nf (ongeveer 7500 guld) op te legg, omdat bij de organisatie van de kaartverkoop reglemtaire overtreding zijn begaan. M meldt ons dat de collecte van Humanitas, veriging voor maatschappelijk werk, 2337,83 heeft opgebracht. Dit merkwaardige plaatje maakt we op de Wissesdwinger. De man wis hoofd in de lampekap schuil gaat moet wel e licht zijn, want het is in zijn hoge positie de beste oplossing om de hand vrij te houd

12 12 UNEK BOELGOED LEEUWARDEN Notaris R. J. VAN DER VELDE, Zuiderplein 37. tel te Leeuward, zal op dinsdagavond 7 maart a.s., te 18 u., op wosdag 8 maart a.s., te 9.30 u., bij KLOPMA a. d. Langemarktstr. te LEEU- WARDEN, bij BOELGOED a contant verkop: DVERSE MEUBLARE GOEDEREN, als: bankstell, tafels, stoel, bijzettafels, linnkast, ledikant, bedd, matrass.j klokstell. schemerlamp, gordijn, wasmachine, haard, kachels z., verder restant v. d. fa Jac. Bakker, kunsthandel luxe voorwerp, o.a. unieke collectie glas-, porselein- aardewerk z.: KASSA, negteller, 4 baks; verder wegs opheffing kledingmagazijn : grote partij ONDER- BOVENKLEDNG, JASSEN, OVERHEMDEN, SOKKEN etc. diverse TEXTELWAREN, deks z. 4 BROMFETSEN, in prima staat, verder partij keukcngerccdschapp, kleingoed etc. Bezichtiging: dinsdag 7 maart 46 u., daarna verk. kleingoed; voortzetting verk. wosdag 8 maart 9.30 uur. Gelegheid tot inbrg van alle nette goeder, aangifte hiervan t kantore v. d. notaris bij de heer L. Popma, veilingmeester der Leeuwarder notariss taxateur, De Ruyterweg 15, tel BURGERHUZEN LEEUWARDEN Notaris R. J. van der Velde te Leeuward, zal op WOENSDAG 15 MAART 1961, 's nam. 2% uur, in het café DE NEDERLANDEN" aan de Zuiderstraat aldaar FNAAL PUBLEK VERKOPEN : 1. BURGERHUZNGE ACHTER DE HOVEN no. 254 De Burgerhuizinge ca. Achter de Hov no. 254, met voor achtererf, groot 122 a, n huur bil J- F. Wempe, voor f 8.20 per week. Eig grond. Bod f BURGERHUZNGE GJSBERT JAPCXSTRAAT no. 86 VOORNAAM BOERENBOELGOED TE TZUMMARUM Nots. R. DE GROOT te SEXBERUM zal op wosdag 8 maart 1961, 's morgs om half ti t huize t verzoeke van de weledelgestrge heer ir. W. Ooster. baan, landbouwer, wonde te Tzummarum, bij boelgoed a contant verkop:. LEVENDE HAVE, als: a. E zeer melkrijk beslag stamboekvee (F. R. stamboek), sedert oudsher vrij van t.b.c. vrjj van abortus (vierkant stempel) mond- klauwzeer, bestaande uit: 23 melke kalve koei rier, 9 hokkeling, 1 stier evtueel kalver; b. 5 Paard (ingeschrev in het Noord-Nederlandsch Warmbloed Paard stamboek); BOERENREEUW GEREEDSCHAPPEN, 4 platte wags, 2 aardkarr, hooiwags, Lelyharkkeerder, tweepaards maaimachine, 2 zaaimachines, Eureka trommelschudder, hooihijsinrichting, wiedmachine met bietstell, geultrekker met ploegjes, weidesleep, kettingeg, ploeg, aardappellichter, cultivator, zweelhark, landroll, bietsnijder met elektromotor, repelbank, z. z ENGE MEUBELEN HUSH. ARTKELEN, als: eikhout buffet, linnkast, z. z. BEZCHTGNG: dinsdag 7 maart 1961, 's morgs van 912 uur, op de boelgoeddag van 7_-9% uur Boekjes met uitvoerige omschrijving, speciaal van het vee paard a. verkrijgbaar bij de notaris (giro ) oproeper D. Goslinga te Dronrijp UT DE HAND TE KOOP De op prachtige stand staande prima onderhoud nog nieuwe BURGERHUZNGE aan de Rits Weststrastrjitte no. 5 te Sexbierum groot 4.01 ar, bewoond door de eigaar de heer K. D. van der Schaaf. Het pand is voorzi van electriciteit waterleiding De Burgerhuizinge ca. Gijsbert Japicxstr. no. 86 met vóór achtererf, groot 76 c. in huur bü N. Caro, voor VRJ TE AANVAARDEN op 1 mei a-s., ook voor nletingezet van de gem. Barradeel per week. Eig grond. Bod Bezichtiging: dinsdag 7 wosdag 8 maart van 4-6 uur BURGERHUZNGE MOLENPAD no. 29 Betaling: 8 dag na de toewijzing De Burgerhuizinge ca. Molpad no. 29 met achtererf, nlichting verkrijgb. bij notaris R. de Groot te Sexbierum, alwaar de briefjes met bod moet word in- groot 68 c in huur bü D. Dükstra voor p. w. Eig grond. Bod f geleverd vóór of op 11 maart BURGERHUZNGE v. d. KOOJSTRAAT no. 32 De Burgerhuizinge ca v. d. Kooijstraat no. 32 met vóór achtererf. groot 93 c, in huur bij C. Snitker, voor 9.79 per week. Eig grond. Bod f VRJ TE AANVAARDEN 5. BURGERHUZNGE NEUWE SCHRANS no. 12 De Burgerhuizinge ca. Nieuwe Schrans no. 12 met vóór winkelhuizinge achtererf, groot 1.16 a. n huur bü Th. v. d. Mossel voor per maand. Erfpacht. Bod f 5269 Aanv. TE BERLKUM n huurgot: perc. 1 t/m 4 op 20 maart perc. 5 op 1 april 1961 Betaling Notaris POSTHUMUS te Berlikum zal op wosdag 15 maart 1961 in Hof van Holland" prov.. 20 april 1961 Bezicht. op de verkoopdag van 1012 uur Veilingboekjes verkr b. d. Notaris, Zuiderplein 37 op wosdag 22 maart 1961 in café Van der Meij te Berlikum fin., telks 's avonds 7.30 uur publiek verkop: VELNG De royale ruime winkel- woonhuizinge, pl. gkw. nr. 353, met grond, erwoning bouwterrein v, plaats pakhuis- opslagruimte, alsmede overdekte autostalling, aan de te Garijp HOOFDSTRAAT (winkelstraat) hoek SMDSSTEEG te Berlikum; kad. groot bouwterrein te Bergum 2.12 are; Notaris J. KROL te Leeuward zal op donderdag 9 waarin thans wordt gedrev de fruit- grothandel van Jac. Wiersma; door zeer gunstige maart 1961, 's middags twee uur in café De Vries te Garijp, finaal veil: ligging indeling voor velerlei doeleind geschikt. 1. De BURGERHUZNGE ca. aan de NALOANE no. 3 te GARJP verhuurd aan mevr. Tiekstra VRJ TE AANVAARDEN voor iedere koper, Vestra voor f per jaar (oude huur) uiterl. 1 mei Bod Betaling 22 april Bezicht. op de verkoopd. 2. De HUZNGE 5.800,; met TUN ca. aan de NALOANE no. 69 te GARJP, totaal groot pl.m. 15 are 54 ca., vanaf 4 uur. verhuurd aan de heer F. Miedema voor Biljett met uitvoerige omschrijving condities binnk. verkrijgb. t per jaar, (oude huur), Bod 3.593,; notariskantore Het perceel BOUWTERREN, het derde perceel t noord van het vorige perc, aan de NALOANE groot 8 are 60 ca., Bod f 591,; 4. Het perceel BOUWTERREN, oud huisstee, geleg aan de BERGUMER NEUWSTAD te BERGUM, gr. 3 are 10 ca., Bod BEZCHTGNG der 103,. huispercel op de verkoopdag van 912 uur. Biljett verkrijgb. t kantore van de notaris, Eewal 76 te Leeuward, bij de oproeper W. Nijhuis in café De Vries te Garijp PROVSONELE VELNG HERENHUS - SNEEK Notaris P. Feddema te Sneek, zal op wosdag 8 maart 1961, des avonds zev uur, in het café Onder de Lind" aan de Marktstraat te Sneek, provisioneel, publiek verkop: Het HERENHUS met tuin, erf verder toebehor, aan de Kanaalstraat nummer 10 te Sneek, groot 2.15 are Vrij van grondrte n eig gebruik te aanvaard terstond bü de finale toewijzing, behouds de vereiste toestemming Commissie Verdeling Woonruimte Bezichtiging od de verkoopdag des namiddags van 24 uur Biljett verkrijgbaar t kantore van de notaris BOERENBOELGOED - SNEEK Notaris P. Feddema te Sneek, zal op wosdag 15 maart 1961 's morgs 9.30 uur t huize t verzoeke van de heer S. M. Re, Westersingel 22 te Sneek, bij boelgoed a contant verkop: a. Levde have, als: e prima beslag vee, met hoge productie, t.b.c. abortusvrij (vierkant stempel) ingeënt teg M. K., bestaande uit 16 melke kalve koei rier ejarige stier. Voorts e best werkpaard (Fr. ruin) b. Plm kg hooi (voor het merdeel binnl.) c Boerreeuw zovoorts als: transporteur, electromotor, zweelmachine, hooischudder, landbouwwag op luchtband, 2 hooiwags, giertank, gierbak, gierpomp, mestkruiwag, bietmachine, kettingeg, dogkar op gummiband, compleet gereid wat verder zal word aangebod. Boekjes met prod.cijfers verkrijgbaar Bezichtiging op de boelgoeddag Burgerhuis, bouw- weiland te bij Beetgumermol Notaris P. van der Maën te Sint Jacobi Parochie, zal op dinsdag 14 maart 1961, 's nam. 2 uur in café Van der Wal te Beetgumermol perceel 1 provisioneel percel 2, 3 4 zo mogelijk in één zitting, krachts rechterlük bevel publiek verkop: 1. E keurig burgerhuis met hok erf te Beetgumermol 255, groot 5.15 are 2. Twee percel weiland in de Hamer bü Beetgumermol, resp. groot ha ha 3. E perceel bouwland nabü de Kleine Dük, groot ha 4. E perceel bouwland aan de weg op Dykstrahuiz, groot are Aanvaarding het huis op 1 mei in eig gebruik, beh. toestemming, het land in got van pacht sedert 1 nov onder bijvoeging van e half jaar rte - 4 "/. Bezichtiging van het huis op de verkoopdag van 36 uur Bilj. verkrijgbaar t notariskantore in gemeld café VOORLOPG BERCHT HET BOERENBOELGOED van VEE - OUD STAMBOEK - t verzoeke van de heer P. M. DJKSTRA op DE KOO onder MENALDUM is bepaald op DONDERDAG 20 APRL 1961 R. de Vries, notaris, Dronrijp Te koop gevraagd: melk- zuivelzaak Graag met flink pand Contant diploma's aanwezig Briev aan W. Slager, Postbus 8, Hallurn TE KOOP: MODERNE EN LUXE WOONFLAT aan het EUROPAPLEN te LEEUWARDEN PRMA WOONSTAND!! GEHEEL VRJE VESTGNG!! ndeling: Grote zit-eetkamer, grote slaapkamer, (evtl. zitkamer), 2e slaapkamer, gang met hall, keuk met geiser ijskast, ruime douchecel, ctrale verwarming, 2 vaste wastafels, closetmet handwasbakje, huistelefoon, lift, kelderruimte, ctraal antne-systeem voor T.V. F.M. z. Schitterd uitzicht zeer gunstige zonnestand. Koopprijs in overleg. Erfpacht 62,65 per jaar. AANVAARDNG DRECT. nlichting bij: Makelaarskantoor K. Havga, Schrans 78 - Leeuward - Telefoon (Na kantoorur: ) Te koop: vrije sector: WONNG op zonnige stand te Hardegarijp Bevattde 2 kamers, grote hal w.i. kelder closet, keuk vrijstaand schuurtje. Bov 4 slaapkamers, ruime overloop douche vliering. WELKE mogelijkhed zijn er momteel voor het kop van e eig huis? Diverse riante huiz kunn wij u voor eig-bewoning te koop aanbied, 0.a.: aan de Bilderdijkstraat (gelijkvloers flat), Emmakade, Engelsestraat, Euterpestraat (gelijkvloers flat met ctr. verw.), Fonteinstraat, Groningerplein, bisstraat, Harlingerstraatweg, Groningerstraatweg, Nachtegaalstraat, Spanjaardslaan, Telemannstraat (hoekflat), Zuidvliet. deale - royale nieuwbouwhuiz w.o. met garage aan de De Ruyterweg Hardegarijp. Te bevrag aan - inlichting bij het MAKELAARSKANTOOR ln NEUWEWEG 7-9 TEL LEEUWARDEN / Te koop: WNKELPAND MET WONNG in het ctrum van welvard dorp, o.a. zeer geschikt voor snackbar, cafetaria z. Briev no Te koop: BOERDERJ (huizinge stalling) met ruim erf eig hav, geleg in de directe nabijheid van de Friese mer, aan verharde weg vanaf de autoweg. Zeer geschikt voor recreatie-oord. Te bevrag onder no Te koop aangebod wegs gezondheidsred: Aanvaarding april-mei a.s. nwoners v. d. Gem. Tietjerksteradeel giet de voorkeur. Te bevrag: Kingma's Ass. 78, Bei Tim, Te koop het van ouds bekde Holel-Café-Reslauranl annex slijterij DE ZWAAN" te Makkum Met ruime parkeergelegheid. Veel reizigersbezoek. Prima omzet. Voor serieuze gegadigd boek ter inzage. Het pand is direkt aanvaardbaar nl. L. R. POSTMA, Plein 1. Makkum, tel Te koop aangebod, wegs gebrek aan opvolger e florissant bedrijf in elektrische- waterleiding-installaties Tevs handel in eerste klas merk rijwiel bromfiets. n het zuid van Friesland Briev onder no WNKEL- EN WOONHUS ca. ST. ANNA PAR. Notaris G. Elzer te St. Anna Parochie zal op wosdag 8 maart a.s., 's avonds 8 uur ln Café Lautbach aldaar, prov. publiek verkop: Het solide gunstig staande winkel- woonhuis, met vrije steeg, erf tuin, groot 4.40 are, met het achtergeleg gebouw groot 43 ca., Oosteinde nrs te St. Anna Parochie. Het geheel heeft ook uitweg op de achtergeleg reed is voor meerdere doeleind geschikt. Bij ingebruikneming als zakpand geheel vrij te aanvaard. Aanvaarding 1 april a.s. Betaling 15 april a.s. Bezichtiging op de verkoopdag van 4 tot 6 uur. Biljett verkrijgbaar t kantore. Woning met grond Koudum Notaris HENSTRA te KOUDUM zal op WOENS- DAG 8 MAART a.s. des avonds om half acht in café Het Wap van Friesland te Koudum, finaal publiek verkop: De nette, gunstig geleg in goede staat verkerde woning, plaatselijk gummerd 3 met voor achtergeleg erf grond aan de Kerkhoflaan te Koudum, groot 28 are 80 ctiare; laatst in eig gebruik bij mej. H. Bajema 1 week na de toewijzing in eig gebruik te aanvaard, de woning behouds toestemming B. W. Bod op de woning met ± 4 are 50 ca. grond op naast achter de woning geleg grond groot ± 24 are 30 ctiare Betaling koopsom 1 april 1961, last vanaf 1 januari Bezichtiging op verkoopdag van 46 uur. Biljett verkrijgbaar. luxe brood-, koek banketbakkerij Kantoor, Noordersingel voldoet aan eis, alles nieuw. Uniek voor jongelui. n welvard dorp in Friesland. Voor uitbreiding vatbaar. Briev no Te koop: prima onderhoud solied gebouwd BURGERHUS aan de BSSTRAAT te Leeuward Bevattde: 7 kamers, waarvan 5 met vaste wastafel, keuk, bijkeuk, kelder, voor- achtertuin. Eig grond. Aanvaarding ongeveer 15 april Br. no Door TE KOOP omstandighed één van de 7 reeds verkochte zeer royale NEUWBOUW HUZNGEN op bijzonder mooie woonstand aan drukke verkeersweg aan de De Ruyterweg, alhier. Architect M. Gerbzon. De woning bevat 0.a.: hal met garderobe, toilet met fonteintje, bijzonder mooie royale woonkamer, grote moderne keuk, voor- achtertuin met schuur, vier slaapkamers, compl. douche-cel, grote zolder panndak. Vaste wast., closet, geiser, etc. Met de bouw wordt thans e aanvang gemaakt. Vrije vestiging Kooppr. slechts Evtueel e huurgarage bij de woning beschikbaar. fallijjjrilip. Mik W\\ & 1-jJ ijïi_h^ TE KOOP E in prima staat van onderhoud verkerd MODERN WOONHUS op mooie woonstand aan de Röntgstraat nr. 5. Bevat o.a. vestibule, hal, zeer moderne woonkamer, keuk, grote tuin met schuur, 2 of 3 slaapkamers, zolder, cpl. douchecel, vaste wast., z. Alles zeer modern prachtig onderhoud. Leeg te aanvaard 1 april a.s. Koopprijs , erfp. p. j. Slechts (fimfip Te koop of te huur gevr.: WNKELPAND, geschikt voor drogisterij. Briev onder no Te koop: ALPEN KREUZER Sr kampeerwag z.g.a.n., compleet met voortt. Te bezichtig: Garage v. d. Lei, Ruysdaelstraat 8, Leeuward. Nieuwbouw - Marssurn E nieuw forsdorp in werding onder de rook van LEEUWARDEN -' 1 Zoor binnkort zal word begonn met de bouw van e serie moderne egezinswoning in blokjes van 2 onder 1 kap bij de OUDE RJKSSTRAATWEG TE MARSSUM Marssurn ligt ongeveer 4 km t west van Leeuward aan de E-weg Leeuward-Afsluitdijk Elke woning zal bevatt : Bed: tree met closet bergkast onder de trap, ruime z.g. Engelse kamer, keuk met doorgeefkastjes, bijkeuk met kolberging. Bov : overloop, drie slaapkamers, douchecel met vaste wastafel, vóórbalkon, flink plat bov de keuk de bijkeuk. Vóór-, zü- achtertuin, met e mogelijkheid tot het bijbouw van e autobox. tfnnnnrnc- Pand zonder garage nooppnjs. pand met garage EGEN GROND! AANVAARDNG NAJAAR , ,- Op deze woning wordt ge premie of toeslag verled, doch indi u nu koopt, bespaart u ongeveer 800, op de overdrachtskost. 1 VRJE VESTGNG VOOR ledereen!! 1 LAAT DEZE KANS U NET ONTGAAN EN PROFTEER VAN DE MOGELJKHED NU EEN GOEDKOPE WONNG N UW REZT TE KRJGEN OP EGEN GROND, VLAK BJ LEEUWARDEN!!! Wü zün gaarne bereid u geheel vrijblijvd volledig deskundig voor te licht. WU kunn u help aan e ruime hypotheek tot maximaal 90 '/". Uitvoerig prospectus ter nzage bü : Makelaarskantoor K. HAVENGA Schrans 78, Leeuward - telefoon (Na kantoorur: ) Het bejaardtehuis ST. HUBERTUS" aan de Zuiderhav te Harling, op half maart a.s. te op, heeft nog kele 1-2-persoons kamers beschikbaar Het tehuis is geleg in het ctrum van de stad, de kamers zijn op de zonzijde bied e prachtig uitzicht. De divers» ruime kamers hebb alle e eig halletje met toilet, wasgelegheid, hangkast, etc. Nadere inlichting word gaarne verstrekt door de L. Willekes, W. Boothstraat 7, Harling. TE KOOP: Prima onderhoud Burgerhuizinge nummer 18 aan de v. Sytzamastr. met vrij uitzicht, op eig grond. Bevat: kamers suite, 4 slaapk., keuk, bijkeuk, groot hok veel bergruimte. Prima onderhoud. Koopprijs Aanv direct. nl. bij: Makelaarskantoor K. Havga, Schrans 78, Leeuward, tel (Na kantoorur: ). Te koop aangebod: prima rderd garagebedrijf met mooie woning in dorp in Friesland Briev onder no Rte vanaf 4% proct niet bed /5000. Ge bemiddellngskost Ace- admlnlstr.kant Laanstra Maldum telef Roersma HYPOTHEEK- GELDEN Dagbladreclame is goedkoper Zoekt u e ZATERDAG 4 MAART 1961 secr. eig huis? Dan hop we, dat U spoedig slaagt. Er bestaat e Fries spreekwoord, dat zegt KOMME JO OER DE HOUN, DAN KOMME JO EK OER DE STURT" (komt m over de hond, dan komt m ook over de staart) Met die staart bedoel we in dit geval e CENTRALE VERWARMNG volgs het hypermoderne DAVOTHERM" systeem. Daarmee heeft U e bijzonder prettig verwarmde woning met behoud van alle gezelligheid van de brandde haard, teg e prijs, die t.o.v. echte ctrale verwarming met ketel radiator verbleekt tot e beperkte som. Het feit, dat circa 60 % van alle verwarmingsproblem door DAVOTHERM" kan word opgelost, maakt het systeem voor FLATS, BUNGALOWS HERENHUZEN als geknipt. Met beleefde aandrang wordt U dan ook UTGENODGD om de complete DAVOTHERM" installatie te gaan zi, die nu brandd in functie is op de showroom van LEEUWARDEN KELDERS 2931 Te koop wegs omstandighed, e goed rderd TRANSPORT-, ZKKENVERVOER TAXBEDRJF in grote plaats in Gelderland. Briev no BUNGALOW _?,he,t ctrum van e der sted van - riesland te koop aangebod. Aangame H woonstand. Koopprijs aanvaarding in overleg. Makelaarskantoor W. Dijkstra Prins Hdrikstraat 7a, Leeuward tel (b.g.g )

13 Ook deze week weer haussestemming DE BEURS DEZE WEEK Scheepvaart kwam in zware koersstorm terecht (Van onze beursmedewerker) De beurshausse op het Damrak wordt scherp, krachtig lang zette zich ook deze week onverminderd voort. Nu de haussemachine steeds meer op volle toer gaat draai word ook de koerssprong wilder opvallder. De markt zijn dun. aangezi niemand meer verkoopt de kooplust met de dag stijgt. Vandaar dat ook deze week weer overal forse tot zeer forse koersverbetering zijn opgetred. En ook nu trad talrijke lager goteerde aandel weer op de voorgrond. De achtergrond van de huidige beurshausse wordt -gevormd door e voortdurde koersstijging op Wall Street erzijds de ws van de beleggingsmaatschappij om nog vóór de dividduitkering grote post Nederlandse aandel te kop anderziids. Daarbij komt dat juist omdat steeds meer beursfonds overgaan tot het uitker van dividd in aandel het rdemt aanzilijk wordt verhoogd de nadel van de hoge koers word opgevang. New Vork bleef ook deze week weer bijzonder gunstig gedisponeerd. We! moet de markt daar dagelijks vrij veel winstneming verwerk, maar de opvangbasis hiervoor is zo krachtig breed, dat al het aangebod materiaal vlot wordt opgom. Hierdoor bereikt Wall Street omzett als in titall jar niet zijn voorgekom. Het publiek blijft rotsvast van overtuiging, dat het depressieleed spoedig gedaan zal zün. dat de jonge Amerikaanse regering al het mogelijke zal do om ook na het verdrijv van de huidige recessie het ekonomische lev op peil te houd zelfs op e hoger plan zal brg als in jar niet is voorgekom tot slot dat uit dit alles toch weer e soort inflatoire spanning zal optred. Ook dat is voor de beurs eves van groot gewicht, kwam bericht door over e bedrijfsverbetering in die sektor, die in Ï960 het eerst e terugslag in de konjunktuur hebb geregistreerd: De Amerikaanse staalindustrie heeft in de maand februari meer orders ontvang kon daardoor e bedrijfsbezetting verkrijg, die sedert oktober vorig jaar niet weer was bereikt. Ook lop de schrootprijz in de VS scherp op. welke prijz steeds als e zeer belangrijke konjunktuurbarometer word gezi. Hoewel er nog steeds zeer veel automobiel onverkocht zijn. kond de autofabrikant in de laatste paar wek toch weer meer dag van de week e bedrijfsbezetting handhav. Hoewel hiermede nog niet gezegd wil word, dat de recessie in de VS tot het verled behoort, kan wel word opgemerkt dat de verbetering zeer bemoedigd is omdat de februarimaand doorgaans de slechtste maand van het jaar is er in maart meestal e krachtige opleving ontstaat. Gesteund door deze gang van zak koerste New Vork deze week onafgebrok naar hogere region, waardoor het koersverschil tuss Amerikaanse Europese fonds weer groter is geword. De meeste Europese bfleggingsfunds, die vorig jaar hun Europese aankop sedert september hebb gestaakt overstapt naar de Newyorkse effektbeurs. kom nu weer terug do weer hun zak op de Westeuropese beurz. Dat hierbij Amsterdam in het bijzonder e gewild koopctrum vormt, is al lang bekd de koerssprong van de laatste wek gev hiervan het bewijs. Maar ook de Nederlandse beleggingsmaatschappij zoek herbelegging voor het bij hun binnstromde geld will nog snel ev e ~dividd"-graantje meepikk. Willig was deze week weer de chemie, waarvan de voornaamste aandel in brede strom over de grz verdwijn. Kon. Zout liep niet minder dan 1055 punt (1390) de halve" zout Ketj trok op van 580 tot 647. Rommhöller was zelfs daglang niet te krijg steeg hierdoor van 610 tot 675. Van der Grint liep op van 1200 tot Scholt Foxhol van 1210 tot 1300, Utrechtse Asphalt van 459 tot 510 zelfs de Chemische Fabriek Naard kreeg er weer zin in verbeterde zich tot 508 (pl. 38). Willig was eves de papierbranche, waarvan de hoofdfonds alle e flinke koerswinst wist te verover. Zo trok Van Gelder Papier op van 357 tot 390, Berghuizer van 415 tot 445, Bührmann van 585 tot 625, Kon. Ned. Papier van 395 tot 430. De Papierfabriek Gelderland verhoogde het dividd van 25 tot 30 pet liep per saldo na eerst door het uitblijv van e stockuitkering ev tot 860 zijn teruggelop, toch weer door tot 600. n de aannemingsektor trok Boersma de aandacht tot zich door het dividd op 18 pet te handhav. De omzet over 1960 was hoger, maar door hogere kost vooral door de slechte zomer met veel verior regdag is de winst weinig kunn verander. Het fonds kon op dit bericht ge kopers vind brokkelde af van 495 tot 490. Daarteg liep GB door de dividdverhoging van 12 op 14 pet nog weer verder op tot 305 (pl. 25), kwam ook Kondor sterk naar vor met e stijging van 345 tot 385, liep Bredero Bouw op van 397 tot 420 Amsterdamsche Ballast van 405 tot 415. Ook de elektrotechniek sloeg e goed figuur met e opmars voor Van der Heem van 419 tot 455. voor RS Stokvis van 320 tot 345 van de Heemaf van 448 tot 470. Van de textielfonds trok Carp's Gar op van 418 tot 425. Nijverdal van 460 tot 490 Vedaalsche Stoomspinnery van 309 tot 355. Onder de rest van sprinters trad Billiton met e vaste stemming naar vor zodat het aandeel deze week van 470 tot 505 wist op te trekk. Vredestein Rubber liep op van 490 tot 520. Riva van 352 tot 375 Hoogbosch Scho van 300 tot 325. De scheepvaart trad deze week sterk in net ctrum van de belangstelling door kele opvallde dividdverhoging. Holland-Amerika Lijn zal over pet uitker (v.j. 6) KPM 8 (v.j. 6). De stemming, die de laatste wek voor onze scheepvaartfonds toch al vrij gunstig wa_. werd hierdoor wild, hetge bo\ai nog bevorderd werd door kele optimistische geluid over de vrachtprijsvooruitzicht in de jaarvergadering van de Kon. Boot. Hoewel er in het midd van de week wat winstneming kwam opzett, is het weeksaldo-avans toch zeer groot geweest. Zo liep Holland-Amerika Lijn op van 168 tot 199 met vrijdagslot op 196, KPM van 165 tot 185 met slot op 181, SM Nederland van 202 tot 225, Van Nievelt van 178 tot 195 met slot op 192 Scheepvaart-Unie van 181 tot 203 met slot op 195. Van Ommer verbeterde zich rechtlijnig van 346 tot 380. n de internationale sektor trok deze week Hoogovs met e stijging van 899 tot 947 de aandacht terwijl Aku de aankondiging van 1 pet dividdverhoging plus nog 5 pet in aandel uit de agioreserve beantwoordde met e stijging van 548 tot 551. HVA was onder de Cultuurfonds vrij vast steeg van 141 tot 146. De obligatiemarkt hield zich goed hoewel de stijgde beweging werd vertraagd. De beurs sloot in vaste stemming. Claimemissie van Papierfabriek Gelderland" Aan de vergadering van houders van aandel A der NV Papierfabriek Gelderland" zal de goedkeuring word gevraagd voor de uitgifte a pari van nominaal aandel B met recht van voorkeur voor houders van aandel A B in de verhouding van één nieuw aandeel op drie oude. De nieuwe aandel zull gerechtig- zijn tot 2/3 van het dividd over 1961 t volle tot het dividd over daarop vo'gde jar. Aan certifikaathouders zal de gelegheid word gegev e voorkeursrecht op certifikat op overekomstige voet uit te oef. De uitgifte vindt plaats met het oog op de voorgom vergroting van het kapitaal van e der deelneming. DVDENDVOORSTELLEN Koninklijke Rotterdamsche Lloyd: zev proct in kontant (onv.). Dok- Werf-Maatschappij Wilton- Fiioord NV te Schiedam: 14 proct (v. j. 12 pet). :-: Kledingindustrie H. Smits Co NV te Almelo: neg proct (v. j zev proct). Jaarverslag van H.A.L. Welvaart prikkel passagiersvervoer Verder verbetering op vrachtmarkt? Over 1960 heeft de Holland Amerika Lijn. vóór afschrijving reservering, maar na de mutaties in de reserve voor belasting, e brutowinst gemaakt van 37,6 miljo teg J 23.5 miljo in Ditgevolge wordt voorgesteld, zoals gemeld, het dividd te verhog van zes proct op neg proct in contant. De afschrijving op de vloot vergd f 8.6 miljo (v.j. 7.3 miljo). De direktie acht het gewst e extra bedrag toe te voeg aan de reserve voor afschrijving van j 19 miljo (v.j. 9,6 miljo). Na e afschrijving van 1 3,3 miljo op deelneming (v.j. 2,2 miljo) sluit de verlies- winstreking met e netto winst van 6.5 miljo (v.j. 4,2 miljo). n totaal is nu 51,4 miljo, buit de Holland-Amerika Lijn, door het psiofonds belegd. Blijks de balans staat de vloot te boek van J 102 miljo t.w. 34 schep met e aanschaffingswaarde van 360 miljo. Hiervan zijn zes passagiersschep. Drie schep zijn in aanbouw; hun kostprijs wordt geschat op 40,2 miljo gezamlijk. De deelneming staan te boek voor 83.1 miljo. Het geplaatste aandelkapitaal is 66 miljo (onveranderd). De post nog te betal termijn schep in aanbouw" ad 31,2 miljo stelt voor de nog verschuldigde bedrag uit hoofde van aangegane verplichting inzake nieuwbouw. Het lijnvrachtbedrijf heeft zich gunstiger ontwikkeld dan zich oorspronkelijk liet aanzi, waardoor de resultat beter war dan het vorig jaar. Het passagiersvervoer in het totale transatlantische verkeer per schip was bijna van gelijke omvang als in Het aandeel van de HAL in dit verkeer steeg wederom. Over de vooruitzicht zegt het verslag: Het is moeilijk zich aan voorspelling te wag. E gelukkige omstandigheid voor de HAL is, dat in zekere zin van e spreiding van belang risiko's kan word gesprok. De direktie heeft het vertrouw, dat de vraag naar zeereiz toeemt naar mate de welvaart stijgt, maar wil de og niet sluit voor de grote uitbreiding van kapaciteit, die bij de luchtvaartmaatschappij heeft plaats gevond door het in dist stell van straalvliegtuig. Wij zijn er ons van bewust, aldus de direktie, dat wij alles moet blijv do om het reiz per schip nog verder aantrekkelijk te mak. Er is ige grond te verwacht dat de verbetering op de vrachtmarkt kan aanhoud. Daar staat tegover dat er meer e tdtie ontstaat om de nationale vlag te bescherm. Veel erger wordt dit euvel wanneer in de grote scheepvaartland als de Verigde Stat ook Groot-Brittannië gezaghebbde stemm opgaan om door kunstmatige middel de nationale scheepvaart te bescherm. Onderzoek sinds '60 Om hierop e antwoord te kunn gev, heeft er het laatste jaar langs de gehele kust e onderzoek plaatsgehad naar de groei van de garnal. Op 44 vaste punt word om de veerti dag monsters garnal gom. n de westelijke Waddzee zijn deze punt; Zuidmeep, Vlieree, Tesselstroom Wierbalg. Door deze monsters kom vele interessante punt uit de biologie van de garnaal aan het licht, maar daarvoor moet er in één jaar dan ook zestigduizd garnal gemet word! Als -oorlopige resultat noemde de inleider: ieder jaar omstreeks juli verschijnt er vrij plotseling e nieuwe lichting pufgarnal in de vangst. Volg we de groei van deze diertjes, dan is het waarschijnlijk, dat deze garnaaltjes van ongeveer 35 mm elf maand later de konsumptiemaat (55 mm) bereik. Van het klein blijv van de mannetjes", waarvan de literatuur gewaagt, is niets geblek. Trouws, bij het onderscheid van de geslacht bleek het aanhangsel van de roeipoot niet van betekis te zijn. Het dit knelijk om er de eier aan te bevestig het groeit pas uit als de garnaal eier wil 'afzett. E andere verrassing was, dat ook onze garnaal ge scheiding van geslacht vertoont dat de mannetjes bij e lgte van 40 mm wijfjes word dan eier gaan legg. De dier die als vrouwtje beginn, zijn sterk in de minderheid. Na dit overzicht kwam drs. Boddeke tot de praktische kant van de zaak. Het is ekonomisch om de puf te lat zwemm, daar de kleine garnal na elf maand konsumptiegarnal word. Nauwkeurige gegevs omtrt de vraag hoe groot het deel is van de garnalstand dat de visserij wegvangt welk deel door de natuurlijke vijand wordt opgeget, ontbrek nog. Maar reeds als er van elke 150 pufgarnal, die wij spar, er twee tot konsumptiegarnal zoud uitgroei, betekt dat al e flinke geldelijke winst. Bovdi hebb de natuurlijke vijand van de garnaal meer te lijd van de intsieve visserij dan de garnaal zelf. Tslotte kwam de inleider tot de konklusie, waarmee wij dit verslag zijn begonn waarover in buit de kring van de vissers zeker nog wel van gedacht zal word gewisseld. n elk geval hebb de Visserijdag 1961 door het opbaar mak van het voorlopige materiaal, dat het onderzoek van drs. Boddeke al heeft opgeleverd, e landelijke primeur gehad, die alle al het houd van dit samzijn tot e sukses heeft gemaakt. Gisteravond heeft de heer J. Piebga e lezing gehoud over Jsland zijn bewoners is de bekde film.redding in Latrabjerg" gedraaid. Vanmorg heeft drs. A. G. Ü. Hildebrandt e uitezetting gegev over de mogelijkhed voor de kleine zeevisserij, terwijl daarna de heer B. Poortman, algeme adviseur van de Stichting van de Ned. Visserij, heeft gerefereerd over de huidige stand van zak t aanzi van de koöperatie in de visserij. Herwaardering van de Duitse Mark De Duitse mark is tegover de dollar met vijf proct gerevalueerd. De nieuwe pariteit is 3,97 tot 4.03 DM voor e Amerikaanse dollar. De oude pariteit was 4,20 DM voor eeit Amerikaanse dollar. n e kommtaar op deze herwaardering merkt geldkring in Amsterdam hedmorg op, dat de Duitse maatregel onverwacht komt. Door deze herwaardering komt de Duitse mark 'egover de Europese valuta sterker te staan. M verwacht in wisselmakelaarskring, dat de Europese valuta's nu misschi iets gaan stijg. Geld- effekthandelkring in Amsterdam beschouw deze maatregel van West- Duitsland als e vridelijk gebaar tegover Engeland Amerika. Hierdoor word laatstgoemde land in de gelegheid gesteld met hun export teg Duitsland te konkurrer. Van Eyck van Heslinga's naar Gebr. Van Swaay Met het oog op dectralisatie van haar werkzaamhed op het gebied van elektrotechnische airconditioning-installaties. heeft de NV Gebr. van Swaay in D Haag beslot zich ook in Leeuward te vestig. Daaroe werd het ruim 50 iaar bestaande bedrijf van Gebr. van Eyck van Heslinga's Technisch Bureau NV te Leeuward overgom, dat onder de oude naam wordt voortgezet. Laat puf uitgroei tot garnaal", zei bioloog Boddeke op Visserijdag Eerste nieuws over resultat van onderzoek ook in Waddzee (Van e onzer redakteur) Alle kleine garnal, die m nu als puf aanvoert, zoud binn e tijd van elf maand konsumptiegarnaal geword zijn, als ze war blijv lev. Het spar van de pufgarnal is dan ook e financieel verantwoorde zaak, ook als de grotere aanvoer e daling van de prijs zou veroorzak. De grootste verhoging van de vangst aan konsumptiegarnal zou namelijk in het voorjaar vall, e periode, waarin de aanvoer betrekkelijk gering zijn. De vraag: kunn we pufgarnal spar, moet zijn beantwoording vind in e vergroting van de maaswijdte van de nett. Het is daarnaast mogelijk e groot deel van de ondermaatse garnal weer levd in zee te brg wel door e weinig kostbare installatie, die moet bestaan uit e brede goot onder de zeef, met e zeewaterpomp, die alles wat door de zeef valt dadelijk overboord spoelt. Voorschrift verplichting hieromtrt zoud van de overheid moet uitgaan, maar dergelijke maatregel moet door de vissers zelf gesteund word." Dit zijn de hoofdpunt uit de zeer belangrijke voordracht, die de heer K. Boddeke, biologisch doctorandus, thans in dist van het Rijksinstituut voor het visserijonderzoek, gistermiddag in de Volkshogeschool Allardsoog heeft gehoud voor e talrijk gehoor van geïnteresseerd, die daar war samgekom in het kader van de.ïaarlijkse Visserijdag Waddzee. De voorzitter van de Ned. Vissersbond, de heer R. Brands, noemde het onderwerp van drs. Boddeke, Hoe kunn wij de garnalvisserij verbeter?, zeer belangrijk. Visserlui zegg: e garnaal heeft ge bloed, maar het werk aan de garnaal haalt je het bloed onder de nagels weg". Bij de garnalvisserij komt m meer meer buit de eiland op het ogblik zoekt m de dier al op in de rugg van Terschelling. Ja, er wordt wel beweerd, dat ze zelfs bij de Doggersbank zijn gevang. Maar dan komt de vraag naar vor: hoe kan m ze zo lang goed houd totdat m de wal heeft bereikt? Op deze laatste vraag gaf drs. Boddeke ge antwoord. Deze inleider vertelde wel, dat e garnaal wel degelijk bloed heeft ook e hart. Maar belangrijker is. dat de vloot van de garnalvissers weer groeit dat de laatste drie jar de visserij veel intsiever is geword: m zoekt het nu meer buitgaats. n 1952 war er 393 garnalschep met e totaal aan pk van n 1957 daalde dit aantal tot 328. maar het totaal aan pk steeg tot in 1960 war er al weer 363 schep met e totaal van pk. De gemiddeld van de pvs zijn opgelop van 41 via 52 tot 60. Toch is er in kg consumptiegarnal minder aangevoerd dan n terwijl 1959 toch e matig jaar was wat de vangst betreft. Met andere woord: e sterke toeming van de vloot heeft de teruggang in de vangst niet kunn ker. Vooral in Harling was de laatste jar van e sterke daling sprake. Dit hoeft niet alle op overbevissing te wijz. Er kan ook meer konkurrtie van de grotere sterkere schep in het geding zijn. Maar wel is het zo, dat de grotere schep e grotere hap uit de koek nem dan hun toekomt, e verschijnsel dat alle anders kan word, als die koek zelf groter zou kunn word gemaakt. Hoe kan m de opbrgst vergrot? De inleider antwoordde: door meer garnal te vang of door de prijs te verhog. Maar die prijs is in e jaar al opgelop tot 2,93 voor e kg garnal het is niet waarschijnlijk, dat die nu nog veel zal stijg. De te verwacht vernieuwing groei van de vloot bü e ongeveer gelijkblijvde vangst prijs moet dan ook e daling in de bedrijfsresultat tgevolge hebb, aldus de spreker. Bij de vraag hoe hierin verbetering te brg, dkt m allereerst aan de pufgarnal. Was de pufvisserij vóór de oorlog deels ook nog na de oorlog de kurk, waarop de garnalvisserij financieel bleef drijv, de laatste ti jaar is dat drastisch veranderd. n 1950 was bijvoorbeeld in de Lauwerszee het aandeel van de puf in de besomming zelfs 44 proct, maar het is er nu gezakt tot 11 proct. Toch bestond in 1960 nog 66,2 proct van de vangst in ons land, wat het gewicht betreft, uit puf. s het wegvang van deze kleine garnal nu verstandig? vroeg drs. Boddeke. Prof. dr. J. P waarschuwt: Onze ekonomie is labiel door labiele export Betalingsbalans laat thans zeker belastingverlaging toe (Van e onzer redakteur) Het gaat goed met de Nederlandse ekonomie. Van schijnwelvaart kan m beslist niet sprek inflatiegevaar is bepaald niet aanwezig. Maar desondanks vertrouw ik de situatie niet helemaal", aldus prof. dr. J. P in e inleiding, die hij gisteravond voor de Vereiging van Handelar" in Groning hield. Onze nationale ekonomie hangt namelijk voor e zeer belangrijk deel af van de export. En het bevreemdde hierbij is juist dat onze uitvoer maar blijft stijg, ja zelfs steeds sterker stijgt. Maar zodra deze fantastische toeming van de export afzwakt tot e normale groei, dan zal hiervan voor onze gehele nationale ekonomie e vertragde beweging uitgaan. Dan ook zal het grote vraagstuk opdoem, waarmee ons land wordt gekonfronteerd maar waarvoor m rustig de og sluit: de zeer sterke groei van onze bevolking. Als de export es minder zal gaan groei dan thans terwijl de bevolkingstoeming onverminderd voortduurt, dan zull na kele jar reeds de struktuurwerkloz elkaar voor de voet lop." De groei van ons nationaal inkom is labiel omdat onze export labiel is. Onze uitvoer hangt namelijk af van de ekonomische groei in het buitland van onze kostvoorsprong t.a.v. het buitland. Die kostvoorsprong nu kan ieder momt in gevaar kom, vooral door de Europese integratie. n de komde ti jaar zal deze voorsprong zeker afslijp. Als mep. hierbij reking houdt met de mogelijkheid dat de ekonomische groei in het buitland toch ook wel es kan afnem, dan ziet de toekomst van ons volk er met zijn toemde bevolking niet bijzonder rooskleurig uit", aldus prof. P, die overigs niet de onheilsprofeet wilde uithang, maar wel wilde waarschuw teg onverstandige stapp als stopzetting van de emigratie. n het eerste deel van zijn inleiding had prof. P de groei van de Nederlandse ekonomie zeer gunstig goemd. n 1960 was die groei groter dan ooit tevor. Het nationale inkom steeg in dat jaar met 9 proct. Als m de prijsstijging van twee proct de bevolkingstoeming in aanmerking neemt, dan blijft hiervan zes proct per hoofd der bevolking over. Dat is veel. Het geldloon steeg vorig jaar met acht proct, oftewel na aftrek van de prijsstijging met zes proct reëel. Dit zijn mooie sterke getall, aldus prof. P. Misschi zoud deze stijging nog wel hoger kunn of moet, maar op zichzelf zijn blijv ze hoog te noem. Vooral als m in aanmerking neemt dat de welvaart van ons volk de afgelop honderd jaar niet zo orm is toegom als m oppervlakkig wel zou dk. Vergelek bij 1860 is het gemiddelde reële inkom per Nederlander namelijk slechts met 150 proct gesteg. Dat wil dus zegg dat het goederpakket per inwoner in e eeuw tijds slechts 2% maal groter is geword. En als m dan weet dat van deze stijging van 150 proct in de laatste ti jaar 50 pet. is geëfekteerd. dan mog wij zeker niet ontevred zijn. Ook niet als wij onze ekonomische groei vergelijk met die van het buitland. Alle Duitsland Rusland stek wat dat betreft bov ons uit. De Russische ekonomie groeit zelfs twee a drie maal zo snel als de onze wat dat betreft hoev we dus weer niet zo tevred te zijn! Prof. P bestreed dat er momteel in ons land sprake zou zijn van schijnwelvaart inflatie. De prijsstijging zijn met e gemiddelde van drie proct per jaar lang niet zo groot als de pessimist wel suggerer de geldhoeveelheid stijgt ook niet zo sterk. De schaarste op de arbeidsmarkt e tek van overbesteding is alle maar lastig onaangaam, maar niet gevaarlijk ook zeker ge inflatiesymptoom. Ook onze betalingsbalans geeft ge tekort te zi, doch integdeel e zeer belangrijk overschot. De export is de laatste jar altijd groter geweest dan m wel dacht. Vorig jaar steeg de uitvoer teg alle verwachting in met maar liefst veerti proct tot twintig miljard guld, de helft van ons nationale inkom! (De export is de kompont in de Nederlandse ekonomie die het sterkst stijgt). E inflatiesymptoom is ook steeds de verminderde spaarlust, maar het spaarcijfer is nog nooit zo hoog geweest als thans. Er wordt momteel twintig proct van het nationale inkom gespaard! En in weerwil van de belastingdruk zijn de investering ook nog nimmer zo hoog geweest. Van schaduwzijd is dus momteel bijzonder weinig te bespeur in onze ekonomische toestand, aldus prof. P, die daarna evwel zijn in de aanhef van dit verslag reeds aangehaalde bedking op tafel wierp. n de loop van zijn betoog voorspelde prof. P o.m. dat de belastingverlaging, die minister Zijlsira in het vooruitzicht heeft gesteld mits de ekonomische toestand het zou toelat, zeker dit jaar wel doorgang zull vind. De betalingsbalans is immers op het ogblik zo gezond als wat. Overigs mede prof. P dat deze belastingverlaging, die het Nederlandse volk dan te dank zal hebb aan de Nederlandse exporteurs, niet nodig is om de ondernemingslust bij het bedrijfslev aan te wakker. Uit di hoofde is belastingverlaging niet bijzonder urgt, zo stelde hij. Persoonlijk was prof. P voorstander van deze belastingverlaging omdat de belastingopbrgst, als m de tariev ige jar gelijk laat, sneller toem dan het nationaal inkom, o.a. door de sterke progressie. Het gevolg zou, als m al die belastinggeld door de Overheid zou lat uitgev, e automatisch groeide overheidssektor zijn. Af toe is dan ook zeker e korrektie van de belastingtariev nodig om dit automatisme te voorkom, aldus prof. P. Kommissariss kontra direkteur Emotionele strijd om het voortbestaan van Burgers E.N.R. Op 20 maart zal in e tweede buitgewone aandeelhoudersvergadering van de NV Eerste Nederlandse Rijwiel- Machinefabriek voorhe H. Burgers word beslist over het lot van de nv als rijwielfabriek. De kommissariss zijn van oordeel, dat de fabriek ge ekonomische perspektiev meer biedt dat m gebruik moet mak van e mogelijkheid om naam produktie over te do aan e ander koncern met gedeeltelijke overneming ook van het personeel, die de nv moet omzett in e nv tot exploitatie van onroerde roerde goeder. Direkteur ir. A. de Geus stelt daar tegover, dat naar zijn ming door e te bereik verhoogde produktie afzet het bedrijf nog wel mogelijkhed biedt. Nadat deze zak reeds aan de orde war geweest in e gewone aandeelhoudersvergadering op 15 februari j.1., waarin zich scherpe kontrovers tuss de raad van kommissariss de direktie opbaard, werd gister in Devter de zaak nader besprok. Ter vergadering war aanwezig 33 aandeelhouders, in totaal vertegwoordigde 269 stemm. Het vereiste quotum voor e statuutwijziging van minsts 75 proct der geplaatste aandel (er zijn 600 geplaatst) was dus niet aanwezig. Ter vergadering heeft de accountant K. Baars het standpunt van kommissariss onderstreept. n feite leed Burgers ENR gedurde de laatste derti jaar e ekonomisch verlies van guld, hetge alle niet bleek door e onjuist systeem van afschrijving rteberekin- Ê. De presidt-kommissaris, de heer [. J. Lugt, zei o.m. te houd van onderneming, waar m zich arm praat rijk werkt, maar hier ligt de zaak precies andersom. De direkteur bestreed deze opvatting mede dat binn anderhalf jaar de produktie afzet van rijwiel te bereik was, met e exploitatiewinst van twee ton. E emotioneel karakter kreeg de vergadering, nadat mr. J. P. Hogerzeil, die tevs raadsman van ir. De Geus bleek te zijn, vroeg waarom niet de mogelijkheid van e omschakeling op andere produkt was onderzocht. De presidt-kommissaris gaf daarop e uitvoerige uitezetting van de moeilijkhed, die er van 1951 met ir. De Geus war geweest. Moeilijkhed van ekonomische aard door o.a. e avontuur in de autoproduktie. dat goed afliep, mislukte introdukties tot tweemaal toe van e bromfiets. Moeilijkhed ook van persoonlijke aard zowel in de verhouding met kommissariss als met personeel leiding. Aan de orde kwam tslotte e voorstel van de heer J. D. Postma om vertrouw uit te sprek in het door de kommissariss gevoerde beleid hun te verzoek op deze weg voort te gaan. Nadat de presidt-kommissaris had gesteld, dat deze stemming alle e peiling aanduidt ge kele binding betekt t aanzi van de reglemtaire stemming in de volgde vergadering, bleek dat 176 of 65 proct der aanwezige aandel voor de motie stemd, 84 of 32 proct teg 9 of 3 proct zich onthield. Grote omzet op beurs van New York New Vork, vrijdag Winstneming in de middag veroorzaakte op de New Yorkse beurs, dat er e slapte intrad, na e sterke oping. Er werd e grote omzet bereikt, die de 5 miljo aandel overschreed Vooral Texas nstrumts was slap BM bleek niet in staat mee te kom in de overigs sterke groep elektronika. De laaggepriisde fonds de speciale notering kreg goede steun. De dow-jones indikatie kreeg e versteviging doordat Eastman Kodak kele punt steeg. Overigs drukte e daling van ongeveer twee punt in Allied Chemical zwaar op deze industriële indikator. Andere chemische fonds, staal de auto-industrie behield nog maar net hun positie. n nternational Salts werd winst gemaakt van 6 punt winst van drie of meer punt werd goteerd in Haveg, Coming Glass, Lily-Tulip American Home-Products. Winst van kele punt werd gemaakt door Litton ndustrie. Cluett Peabodv. U. S. Plywood. Nafi. Peoples Gas, Geral American Transportation Smith Corona. Avco voegde zich laat bij de winstmakde fonds. De omzet op de beurs van New Vork was aandel. Van e totaal van 1296 aandel, die werd verhandeld, stond er 552 hoger 500 lager. De omzet op American Exchange bedroeg De omzet in obligatie? kwam neer op dollar. :-: Voor de vervaardiging van linn gars zal de Aku op de terrein van de NV Hollandsche Kunstzijde ndustrie te Breda e afzonderlijke fabriek bouw. JAARVERSLAG Voor de NV Westlandsche Hypotheekbank aangeslot hypotheekbank is 1960 e zeer gunstig jaar geweest. Het bedrag aan uitstaande hypothek steeg met 59 min tot 398,7 min, dat aan pandbriev ling op onderhandse schuldbektis met f53 min tot 369,9 min. De rtemarge tuss de gemiddeldehypotheek- pandbriefrte steeg van 1,130 pet tot 1,164 pet. Het uitstaande kapitaal werd met 25 pet verhoogd tot 16,8 min. Hierop is verplicht gestort 10 pet, onverplicht f in totaal ruim 2,5 min. De resultat stemd tot tevredheid. De totale inkomst steg van 5,8 min tot f 6,7 min, de winst van f 2,2 min tot 2.5 min. Naar de reserves voor diverse belang gaat i 1.8 min (1,7 min). Op de verplichte storting wordt voor de oude aandel e dividd van 45 pet (onv.) voor de nieuwe aandel van 22 5 pet voorgesteld. Op de oprichtersbewijz wordt (484,20) uitgekeerd Na winstverdeling stijg de reserves van f 20,0 tot 21,3 min. Onder dit bedrag zijn niet begrep de reserves voor diverse belang, die onder krediteur" zijn opgom. Deze reserves zijn o.m Kevormd voor de vnootschapsbelasting. / VERDAG 4 MAART 1961 (Adverttie 1.M.) Coöp. Zuivel-Bank leeuward. Vraagt onze BROCHURE met nadere bijzohderhed/^^w 13

14 14 ZATERDAG 4 MAART 1961 W^i /^^_"^^,- UK/ -fl BV P^ rjmm fl voor de vrouw dia elegant mat: small, medium, BELANGRJK NEUWS V m van «sa nieuw z.tr sterk. fl? 4?^_ -St^nï< f\' "tartlteh 100 dtnltr.ntt fl V V OudersVl van M-Brigadiers! <f\ 1 1 0«N #(1 Kijk wat e plezier 1 1 \^>#^>s " gezondheid - 1 ' u uw k/wer 9ee^ 1 -A^aM a^s u c'eze M-bon h^/r~ voor Psiuuri: 1 ifs^m-bon W^^ ACHTERNAAMf VOORNAAM V/H KND: STRAAT: NEUWESTAD 120 LEEUWARDEN PLAATS: verzoekt de M-Brigade hem/haar het nieuwe Logboek te stur, waarmee hij/zij het nternationale M-paspoort het nieuwe M-embleem kan krijg - plus e kans op één van gratis kwartaalabonnemt op het weekblad 'Fix Fox" het lijfblad voor M-Brigadiers. (Deze bon m op velop,gefrankeerd met 4 c( postzegel, opstur aan M-Brigade, Postbus 1131, D Haag.) mmmm «-_-----«-. - ->^»«-B t a_h_- HJi>^,HM Ma^ -BM_>v r " _> «- i^ Hierlangs uitknipp. i V BARON BLUFF VERHUUR van de nieuwste V.W.-BUSJES, 8.9 pers., BESTELWAGENS loze V.W., met radio kachel. Tevs de nieuwste OPELS. Zonder chauffeur. A.R. verz. Te bevr.: H. WERSMA DONASTRAAT 28 - TEL LEEUWARDEN SPORTEVE RJWELEN BETAAL TOCH NET TE VEEL! By Piet Pruis de beste kwaliteit, de grootste sortering het laagst ln prijs EEN PRACHT SPORTFETS. in kleur, met volledige garantie, geheel compleet, met jasbeschermer, pomp lot, met terugtraprem, voor slechts TOURRJWELEN, in her dames, met 147. Verbaasd staarde baron Bluff het tweetal na, dat in de schemering verdwe. Vreemd", mompelde hij, waarom war ze plotseling zo bevreesd? Wat voor gevaar schuilt er in, als ik aan de overzijde van de berg reg ga mak? Dat zou immers e weldaad voor de bevolking zijn?" Hij werd in zijn overpeinzing gestoord parallelbuis, werkelijk e mooie fiets. De prijs, met terugtraprem f Ziet es onze P.V.L. SPORTRJWELEN, de Parel VAN Leeuward in DRE kleur-uitvoering prima, prima compleet met elektr. lamp, jasbeschermer, pomp, slot z Dubbele remm f 3. extra En dan onze P.V.L. Sport Snper de Luxe. E lust voor het oog. E ongeëvaarde kwaliteit. E fiets, welke u toelacht. Deze móét u zi. 8.v.: uitvoering 3 met dubbele remm, in e schitterdekleurcombinatie, met potdichte binnband versnellingsnaaf f extra. P.V.L. rijwiel: Prima Voordelig Lichtlopd U voelt het e P. V. L. rijdt beter Dit is Uw kans e rijk bezit voor vele jar PET PRUS - LEEUWARDEN VOORSTREEK EN WRDUMERDJK -": M-i-A-^r\^rï\f_\ >L\/^r^\^ Jv;_o fl r V^nJmtmmKV^SÏ kw i Nieuw logboek nternationaal gratis 1 met 25 portrette-»an Ere-Bri,adi«rs M-paspoort abonnemt 1 fjö «^Tl! S_-b_. " r S:a,! S HET BESTUUR VAN DE COÖP. BOERENLEENBANK TE MDSLAND (TERSCHELLNG), roept sollicitant op voor de betrekking van KASSER Vereist: Mulo-diploma praktijkdiploma boekhoud zo mogelijk bankervaring. Salaris psioregeling overekomstig de richtlijn van de Coöp. Ctrale Raiffeisbank te Utrecht. ndisttreding zo spoedig mogelijk. Sollicitaties te richt aan de voorzitter van het bestuur, de heer P Zorgdrager Oosterbur 58 te Midsland, voor 18 maart a.s. door Johan, die moe bevlekt aankwam. Het spijt me, meer de baron", zei de trouwe knecht, maar het vliegtuig is niet te reparer". Komaan, m moet de moed niet ta vlug opgev", sprak de baron, waar e wil is, is e weg. Voor vandaag heb je echter goeg gerepareerd. Blijf dus maar binn". Johan herademde. Maar zijn gezicht betrok, to baron Bluff... vervolgde: k heb dit hotel overgom kamp nu met personeelsgebrek. Voor vanavond boem ik je tot nachtportier". Veel rust kreeg de goede knecht dus niet die nacht Bij de Sociale Dist van het Departemt van Defsie, ter standplaats Leeuward kan word geplaatst e: TYPSTE in het bezit van het dipl. mulo typ Leeftijd: tminste 19 jaar. Eigh. geschr soll aan het hoofd Gewestelijk Kantoor Friesland van de Sociale Dist van het Departemt van uefs.e, Schrans 44 te Leeuward Ter provinciale griffie van Friesland wordt gevraagd e TYPSTE to het bezit van diploma ulo. Salaris volgs rijksregeling. Sollicitaties vóór 20 maart a.s. te riohtpn,= der Stat, Provinciehuis, Leeuward d' Gn"ler Keuringsdist FrieslaiidTVNJUr. Gevraagd voor spoedige indisttreding e TELEFONSTE 2e " " «««"»P >"' "" M-wertWadl.,, maakt maaki ac debott odpto i_nd(» kïnrïprpnt^ ned n Nederland België! tj. Dotr van opgroeide unaer.;.» Hier. is groot nieuws: er komt e echt, eig Als ze dit Logboek ingevuld opstur krijg Pak-aan, M-Brigadier! Je nieuwe paspoort: weekblad voor M-Brigadiers. 32 Patnia's in ze het nieuwe nternationale M-paspoort e echt, gewichtig dokumt waarmee je kleurdruk, met al het Brigade-meuws ca "" " -_-_ ««mmm_ gratis de grs" kunt mmmm^ machtige strips, verhal, puzzels prijsoverschrijd van 66 boei- vrag. Elke week! Want het mooie jeugd- / "" " e \ ^ fl Hfilhllm_nfP de beziswaardighed. blad Fix Fox" gaat nu het officiële -^-""""" "^ VOOr op trui of PUlt T?t_ Ju Gratis toegangtotavifauna, te vier: gratis kwartaal- i -i / NEUW M-EMBLEEM W -JC/A-^ M n Nederland in België! lijfblad van de M-Brigade word. Om dat \ jas komt er Hl Nè-?t "^ _l Schiphol, het Atomium in abonnemt -te verlot onder \~~] \ óók nog bij' w M Brussel, de Grott van h dievóór 1 mei a.s. het volledig \ J--T J V'-M_ i sm_\ Dinant nog veel meer! ingevulde Logboek inzd. Li JONGSTE BED!ENDE (mnl) voor boodschapp kantoor. Schriftelijke aanbieding Spanjaardslaan 166, Leeuward. Gevraagd wegs ziekte huwelijk zo spoedig mogelijk 2 VERPLEEGHULPEN Geref. Rusthuis BENNEMA-STATE" te HARDEGA- RJP. Briev aan de directie. STCHTNG KLEUTERSCHOOL Het bestuur vraagt voor TWJZEL haar binnkort te op eklassige kleuterschool e HOOFDLEDSTER N.H. (Orth.) Bezit van akte A is vereist. Zij die voor akte A studer kunn mede voor boeming in aanmerking kom. Sollicitaties binn 10 dag te richt aan: MEJ. H. DE JONG, OPTWZEL 6, TWJZEL. KNGFABREKEN TONNEMA N.V. Op één onzer kantoorafdeliiiß is plaats voor e VROUWELJKE ADMNSTRATEVE KRACHT p^-_ml dde lbare?pleidi»g (HBS of MMS) fcnige kant.ervanng gewst, doch niet beslist vereist. rie m m '.f' uitv eri <?e de directie, Kleinzand 53, Sneek inlichting te richt aan n het DACONESSENHUS TE MEPPEL wordt gevraagd EEN WAARN. HOOFD V. D. KEUKEN Met inrichtingservaring in het bezit van het diploma Huishoudk. v. nrichting. Leeftijd pl.m. 30 jaar. Sollicitaties met opgave van uitvoerige refertie aan de Besturde Zuster.

15 SNEON ENSNEN il mxsujkswyoecset. i LEEUWMMRCOUffAiiT Aeisykje" ook in Twte Friez m wel es, dat er alle in Friesland aan aeisykj" wordt gedaan. Dat is e vergissing. Ook in oostelijk Nederland kt m het zoek van kievitseier. Trouws, alle al het feit, dat het eerste ei meer dan es in Twte of de Achterhoek gevond is, moest al stof voor overdking oplever. Het eerste" ei zal er ook wel es in het zuid of west van het land zijn, maar daar neemt niemand de moeite er naar te zoek. n zijn boekje Volk land van Twte" (1951) vertelt de folklorist Adriaan Buter, uit Goor, dat het zoek van kievitseier in Twte e sport is, die druk beoefd wordt, zowel door liefhebbers als door beroepszoekers. Het eerste ei gaat ook daar naar de koningin, terwijl het eerste ei van Overijssel de commissaris der koningin dat binn de eig gemete de burgemeester wordt aangebod. Die traditie is nog vrij jong, zegt Buter, die vertelt, dat vroeger zon eerste kievitsei dikwijls werd overhandigd aan e grondbezitter of andere notabele, ook al in verband met de betrekking waarin de vinder tegover de betrokke stond. To er in 1951 in Goor twee eerste" kievitseier tegelijk war, kreeg de burgemeester het e, e bekde fabrikant ter plaatse het andere. Weerprofet Dat het in de 19de eeuw in de Achterhoek ook gewoonte was in de lage hooiland te gaan eierzoek, bewijst e passage in het prachtige boek van wijl meester Heuvel Oud-Achterhoeks boerlev". De schrijver vertelt, hoe hij n de jar rond 1875 met e oom er op uitging h klefteier zoek". Oom had het vind van de nest als jong al van zijn grootvader geleerd, 't s eiglijk e erfelijke kunst, van de voorouders aan de rand der wildernis". Maar het daar optredde volksgeloof om het kievitsei is in Friesland niet (meer?) bekd. De oude baas zei namelijk teg de jonge Hdrik: Daor zit zeuv kracht in. Dan köj wal aover e bosmiete (houtmijt) spring". Hij was ook van ming, dat de kieft" verstand hadd van het komde weer: Ze zit van jaor meer op de hoge bult", zegt Janoom, dat gif e nat vöörjaor. Zukke kreituurs weet nog meer as wij." Ook hiervan hebb wij in Friesland nimmer gehoord. Tslotte: in Oost Nederland gebruikt m ge pols: de landerij zijn niet door slot gescheid, maar ligg vaak langs beekjes riviertjes. Doarp waerd doe ek wol wei... As guon sosiolog üs in byld ophingje fan Fryslans takomst, dan tekje hja grif ek mei swarte feg in printsje fan it doarp, dat foar de dea opskreaun is, dêr't but in stikmnich boer gjin minske it mear bankje kin dêr't but mesinemeik mesinemean neat to redd is. t binne de doarp, dy't net allinne toer tsjerke, mar ek har namme forspylje sille. Ofsjo fan de frage oft it allegearre net hwat tafalle sil, moatte wy der op wize, dat it forline dat forskynsel ek wol koe. Hwa hat wolris heard fan selw&ld of Eslawald? Vn 'e midsieuw lei it biwest Feanwèld der stie in tsjerke. t is al lang opgi yn Feanwald. Vn Achtkarspel leine Lytsepost Koartw&lde, yn de midsieuw parochys mei in eig tsjerke. Hwat is der fan oer? n strjitnamme, hwant Lytsepost heart al lang by Bütpost Koartwalde by Surhuzum. Dan hawwe wy Sigerswdlde, né net yn Opsterlan, mar by Garyp. Vn 'e midsieuw wie it in apart doarp mei in tsjerke. t is al ieuw in part fan Garyp de tsjerke wie foar 1500 al oan 'e kant. En hwer binne Wobbingabrêge Lungershim keard, plakk dy't yn de 15de ieu jit bikd wie yn Utingeradiel? Vn it wetter fan de marr is fordwoun it midsieuske Folprandeskerca, lykas it yn de 13de ieu neamd waerd. Doet Twellegea as wplak opkaem, is it folk dêr hinne set der bleau neat fan Múske, múske, mauwe..." Hwat dogge bern mei har âlde" tosk? Hwat dogge de bern mei de (molk) tosk as se ütfall binne? Of, as hja der neat mear mei dogge, hwat die hja by aids? Dizze frage hat de Folkskundekommisje to Amsterdam foarlein oan de ynfolders fan de fragelist, dy 't it buro fan dr. Meerts nou al sünt jierr it lan ynstjürt. Der binne frijhwat andert ynkomm, sa fait der op to meitsj üt in artikel yn de Mededeling" fan de Sintrale kommisje foar it ündersiik fan it Nederlansk folkseige. Dêr stiet ek hwat yn oer de andert üt Fryslan op in kaertsje is oanjown hwat der to uzes di wurdt of waerd mei dy alde tosk: op guon plakk, fral yn Mid-Fryslan, wurde se ünder de kast lein; yn de Südeasthoeke wurde se oer de holle fuort smit; yn it noard west wurde se gauris biwarre of as sieraed (!) droeg, wylst se ek inkeldris bigroev wurde. ' Fryslan stiet mei dizze brükm net op himsels. Vn Grinzerl_n dogge hja wakker lyk, mar yn Drint wurde de tosk almeast oer de holle smit dat is ek it gefal yn Süd-Hollan, Braban, Limboarch it oanswettd part fan Belgje. By de sel lans op 'e Feluwe komme de tosk ünder de kast: se binne dan foar de muz. Dat brükme k- Wurk yn Hollân bringt foar Friez syn problem mei Bûtboun: net elke Rotterdamske Fries fielt him thús r\p 23 april fan f'orline jier hawwe wy op dit plak it i oar forteld oer it ündersyk, dat it Frysk Boun om Uts yn Rotterdam dwa soe nei de fraech hoe't binamm de nij-ynkomm Friez har yn dizze greate stêd fiele. Dat ündersyk rmt stadichwei nei de ein yn t Ambyld" fan it boun fortelt in soasiael wurkster oer har bifining by it ündersyk. Hja skriuwt: O Nei myn idé hawwe in soad lju (to) heech opsjo by in fêste ba yn gemetetsjinst. Dat liket de losse arbeiders yn Fryslan fan aids moai ta. Mar as hja hjir binne fornimme hja dat de gemete oars hast gjin folk krije kin, om 't in gewoan Q gemetebatsje mar krekt mear as earmoed is, it stedsfolk leaver wurk siket dat better leanne wurdt, al is dat dan faktid net sa fêst. De tid binne op dit stik yn Rotterdam mear foroare as yn Fryslan. M is der meast ek net safolle better fan wurd as m tocht. M kriget wol mear lean, mar komt der net (folie) fierder mei. Dat is it slimste foar de lju dy 't harr it beste oanpasse. t nimt allegear mear. De hier, it hüsrie, de klean. Heel skjin" kin it net mear mei ta. M moat meidwa kinne net to bot öfstekke. En m moat eltse _pel elts kropke slaed keapje. Ne hja ek op in stikmnich plakk yn Fryslan, bygelyks yn Kollum. Dêr sjonge de bern: Müske, müske, mauwe, Geef me e nije tand foor d'ouwe." Ek dat stiet wer net allinne, hwant yn Dütsklan Ruslan roppe hja de müs ek oan, as der nije tosk komme moatte. De skriuwer fan it artikel wiist der op, dat hja yn» Noardwalde sjonge fan Moessi, moessi fleer. Geef mij e nije tand weer," wol der op üt, de flearmüs de müs wurde yn soksoarte rymkes oanhelle om 't hja spil in ról yn it alde folksleauwe. Dat kin wol sa wêze, mar soe de müs ek fral gjin nije tosk ja moatte om 't syn eig gebyt ornaris sa tige yn oarder is? Vn it Oranjewald witte hja fan it bidobj fan de tosk, yn Duerswald drage hja de tosk yn in woll lapke op it boarst (as amulet) by it fuort smit fan de ütfalle tosk hawwe de bern yn de Stellingwerv al san aparte wize fan dwa, dy't wer ütskaeit nei it Drintsk brükme. Hja smite de boppste tosk oer de holle fuort de ünderste tusk de skonk troch. Sa libbet of libbe hjir noch in nijsgjirrich stikje bernefolklore. Hwa wit der mear fan? O O Dejing dy't de lju hjir hinne helle hawwe, hawwe der neat oan di om de lju to wiz op dizze swierrichhed om harr to help. Dat is wolris tasein fan in Soasiael Wurkster, mar it is net wier makke. De lju moatte harr mar redde. De measte lju binne hjir slim isum. Hja binne oeral ütstapt krije hjir to min of to oerflakkige kontakt. Faktid kam de lju mei djipgeande swierrichhed op 'e lapp, sünder dat dêr in red ta like to wez. Gjin oare red as dat m sa 't it liket net in minske hat om jin mei üt to prat. Dat wiist net best. De minsk fine hjir gjin formidd dêr 't hja harr yn thüs fiele, ek net al binne hja oan in tsjerke. oer as hwat pün by it Hommertser Aldhöf. Hoefolle Friez soe witte, dat Folbrandstsjerke bisti hat? En hwa wit v dan de Berltsumers bihal- sa likernóch hwer't Tutingum lein hat? t moat in plakje fuort by Berltsum west hawwe waerd ek wol Utgong neamd. Oare doarp bisteane noch yn namme. Mar hwat seit in plakje lykas Teams by Himps mei in 60, 70, minsk? Ek hjir stie iris in tsjerke hat in terp lein. Miedum is syn tsjerke ek al kwyt. Hwat sil m ek mei san 60 ynwners? Wie is die man? De Friese boer zoud weer meer pauw moet gaan houd, heeft e schrijver es gezegd. Het war althans woord van gelijke strekking, die hij zwart op wit zette, zonder daarmee overigs e landbouwvoorlichtingadvies te will gev. De raad was bedoeld in de zin, dat de boer over het algeme best wat meer fantasie kon gebruik, dat er wat slinger" aan hem moest zitt. Rouke de Boer is e van de weinige Friese veehouders, die e pauw houdt. Niet e, maar zev van die onproductieve pronkepopp stapp er op zijn erf rond. Dat wet alle maar de bezoekers, want Fjildhuz" staat e kilometer van de kronkelige weg af tuss Tjerk werd Blauwhuis. Die afstand kunn de pauw niet overpronk", maar zij zijn er ze hebb ook al familie, gekreg, die wel aan de harde weg woont. Friesland heeft dus nog boer, die pauw houd. Boer Rouke de Boer is ook wat anders dan ander. Of dit nu in verband mag word gebracht met zijn grote liefde voor de pauw is niet bekd, terwijl evmin bekd is of de door de bedoelde schrijver gewst geachte slinger" bereikt is door het feit, dat deze boer nu al veertig jaar lid daarvan dertig jaar lang voorzitter is van de chr. jongelingsveriging Rehoboth" in Tjerkwerd. Daarvoor is hem jongstled wosdagavond de zilver medaille, verbond aan de Orde van Oranje Nassau, op de borst gespeld. Ongetwijfeld heeft voor de toekning van dit eremetaal ook in niet onbelangrijke mate meegeteld, dat deze boer zich naast de zorg voor e bedrijf' met dertig koei niet alle beperkt tot het wel wee van de Tjerkwerder afdeling, maar dat hij ook al meer dan twintig jaar zitting heeft in het bestuur van de ring Bolsward, terwijl hij al zesti jaar lang deel uitmaakt van het provinciaal bestuur van het CJMV. Die werkzaamhed bied in elk geval voldode stof voor e schrijver met slinger" om e sappig verhaal te dicht over de vrijgezel, die met de jongelingsveriging is getrouwd. Rouke de Boer is vrijgezel hij komt er royaal 0 Rotterdam is in kalde stêd, sünder beamm fügels. De measte minsk misse de natür slim. Der is ek net folie to bilibj yn Rotterdam, op it geastlike kulturele mêd. De stêd is hurd, rekkt allinne mei ekonomy. De minsk binne mekoar frjemd. Dat is allegear tsjin it Fryske aerd yn. Hwat de krite oangiet, seit de skriuwster, dat de measte nij ynkomm net op in kritejoun west hawwe. Guon i kear, omt it har to djür wie, de joun to let öfroun der allegear elite wie. De skriuwster fynt de beide earstneamde red wol wier. Fral foar lju, dy't üngeregelde tsjinst hawwe dus net alle krite joun bywje kinne, dêr't hja al foar bitelje moatte. De joun wurde wolris let dan hat imm sünder auto der wol oan thüs komme to kinn. Moat er dêrom forsomje dan makket dat de joun ek djür al dy ding sprekke mei, binamm yn hüshalding mei bern. De kwesje fan elite" liket de skriuwster in namme foar in manko ta. De joun binne goed, mar de lju moetsje elkoar net, omt allegearre passyf sitte to sj nei it toaniel. Dêrom wol hja üt op moetingsplakk, leafst yn de wik, dêr't de nü ynkomm wje. Dy joun moatte net to massael wêze omt de lju hwat dwa kinne moatte, fral har uterje thüs fiele. Bounsskriuwer E. Wellinga heakket hjir oan ta, dat alle Friez fansels net gelyk binne. Hy ünderskiedt trije groep: (T) Kosmopolityske Friez, dy't harr oeral thüs fiele harr oeral oanpasse kinne. n great part fan de aldere kriteled heart hjirby; ek folie fan de Friez, dy't emigrearje nei it bütlan binne kosmopolitysk. Forhüddüke Friez, dy't tolanne komd binne yn semi- oerheitsbidriuw, minder fortsjinje as de handige Rotterdammers dy't troch de heechkonjunktuer oanluts wurde fan de partikuliere bidriuw mei hegere lean, bettere soasiale tastann fleuriger wurk. _) Unwnige Friez, dy't graech werom wolle of al werom gi binne. t is in taek foar de Fryske ynstónsjes om ris to ündersykj hwat dêrfan de red west hat. t bliuwt in taek foar de krit om binamm de Friez, neamd ünder 2, to bihelj yn't kritewurk, mar fral om dizze lju to stypj by harr minsklike problematyk, sa skriuwt de hear Wellinga. voor uit, dat hij met de afdeling Tjerkwerd het hele verbond getrouwd" is. Ook met zijn pijp daar wil hij beslist niet van scheid. Van de veriging heeft hij dat wel es will do, maar poging, welke hij in die richting heeft ondernom, zijn altijd door ander in de kiem gesmoord. Niets mselijks is ook deze boer van het ezaam geleg Fjildhuz" vreemd, maar dat hij zichzelf zoekt in het leid van de jongelingsveriging is zeer bepaald niet waar. De veriging heeft hem altijd gezocht. Dat is al meer dan veertig jaar geled begonn. Veerti jaar oud werd hij zijn tweelingbroer gevraagd adspirantlid van Rehoboth" te word. Volgs de letter van de verigingswet kunn pas zestijarig word opgom, maar de afdeling Tjerk- EUROPA'S JEUGD STEPT OP FRESE AUTOPEDS Surhuisterve ige plaats naast Rotterdam waar ze word gemaakt n het west noemt m het e step, in het noord e autoped, in Engeland e scooter elders zull ze er wel weer e andere naam voor hebb, maar welk land in. Europa ook, in dorp of stad, overal zijn kinder gek op dat tweewielig stuk speelgoed met e stuur e staanplankje soms met e rem allerlei versiering meer. Als er nog es e museum komt van het kinderspeelgoed uit de twintigste eeuw, dan zal naast de duizd jar oude Chinese draak (de vlieger), de ook al eeuwoude voetbal (uit de sport neergedaald" in de jongswereld) ook de autoped daarin e plaats moet krijg dan zal op die manier mete de herinnering bewaard word aan Surhuisterve. De autoped heeft e ev snelle als voorspoedige ontwikkeling doorgemaakt. To ons de jongskiel nog om de schouder gleed, war er ook al voertuigjes, waarop wij ons zelf kond voortbeweg. Heel populair was to de Vliegde Hollander, e vierwielig geval, dat je door vooruit achteruit beweg van e stang met handvat aan het roll bracht dat je met je voet moest bestur. Wij zi het Rouke de Boer werd telde slechts zes led, zodat ernstig over opheff van deze in 1901 opgerichte veriging werd gedacht. Enfin, met de twee adspirant er bij durfde m de toekomst in te gaan, vooral ook omdat er zekerheid bestond, dat er meer led zoud kom, wanneer die maar emaal de knapveriging zoud zijn ontgroeid. Rehoboth" heeft nu zijn zestigjarig bestaan gevierd met 24 led. Daarmee is het e van de grootste afdeling in de ring Bolsward. Heel wat afdeling van het CJMV in veel grotere plaats dan het kleine Tjerkwerd zoud will, dat zij ezelfde ledtal hadd. Tjerkwerd bloeit niet ondanks het feit, dat e oudere man nu al dertig jaar lang vast op de voorzitterstoel zit, maar juist dank zij dat feit. De led kom immers op geheel vrijwillige basis dat is elders juist de moeilijkheid om led te krijg, want voor zeer jonge jonge mann zijn er zo veel andere zak, die veel meer lokk dan juist de jongelingsveriging. Voorzitter Rouke de Boer weet de jongs op deze moeilijke leeftijd juist te boei dat niet door het toepass van allerlei kunstgrep. De bibelstüdzje stiet by my foarop; ik bin net modern, al hingje ik net tsjin elke fornijjing yn it gat", zegt deze voorzitter, die verder weet, dat it jonge libb ris brüzje moat", want hij is zyn eig jongsjar niet verget. Dat brüzj" is aan band gebond, want Rouke de Boer is e ordtelijk man wee hem, die hem hinderlijk voor de voet loopt, want dan is hij kort aangebond. Misschi doet Rouke de Boer het jeugdwerk niet volgs de meest moderne method. Dat verhindert evwel niet, dat de jongs graag naar Rehoboth" gaan, omdat zij voel, dat de voorzitter het in heel zijn handel wandel met dat is nog altijd de methode" om e jongere te overtuig te bind. Rouke de Boer met het daarom verlaat hij heel vaak Fjildhuz" om op de afdelings-, ring- provinciale vergadering het CJMV daardoor God te di. nooit nergs meer het is waarschijnlijk verdw zonder in de afdeling kinderspel van het Oplucht Museum of in het Onderwüsmuseum te zijn terechtgekom. Voorlopig zi wij de autoped nog niet verdwijn. Die neemt zelfs nog toe in populariteit. Er wordt beweerd, dat het begin in België ligt. Daar versch hout peds (of: pett?) op de markt met hout stuur, simpel plankje massieve wieltjes, waarom e rubberbandje. Niet duur helemaal niet luxueus. Maar stap vandaag de dag es de Rivel" binn, e van de drie fabriek in om Surhuisterve, die autopeds mak blijkbaar de oudste. Waarom tuss haakjes in Surhuisterve? Wel, naast Rotterdam is dat de ige plaats in Nederland, waar de stepp of peds gefabriceerd word. En als u dan ook op het asfalt inlond, op de trottoirtegels van Leeuward, op de hellde strat van de e of andere Zwitserse stad autopettde jeugd tegkomt, is dat stuk glanzd speelgoed ti teg e in Surhuisterve gemaakt, al kan het e Engels of Zwitsers merk drag. Glanzd speelgoed, inderdaad. Want uit het simpele hout duw-rol-geval van e kwarteeuw geled is al lang e luxe autoped gegroeid met verstelbaar nikkel stuur, met wiel op luchtband, met e zitje met verde klep, met e rubber matje op het voetbankje, met e of twee remm onberispelijk gespot in feestelijke kleur. En dat allemaal voor e winkelprijs, die voor Ha duurste modell rond de dertig guld ligt. Waarom nu precies in Surhuisterve die autopedindustrie zo is aangeslag, zal wel moeilijk zijn uit te mak. n elk geval is hier sprake van e naoorlogse ontwikkeling. De Rivel bijvoorbeeld die naast de fabriek Panter het bsdrijf van M. J. van der Slui autopeds maakt bestaat al twaalf e half jaar dit bedrijf, eig aan de heer H. van der Velde, geeft in de topmaand werk aan 80 man, welk aantal in het slappere seizo tot 60 daalt. Deze ms mak niet alle autopeds, maar ook kinderfiets dat al evzeer voor de export, zelfs naar Amerika. Ook kinderrijwiel vorm e artikel met e toemde vraag, want de kinder beginn steeds jonger te fiets als de wet het niet verbood stapt ze met twaalf jaar ook al op e brommer. Ook de autoped beperkt zich meer meer tot de klein, want e beginnde tier" heeft tegwoordig al lang e fiets, e kinderfiets. De ped of step nu maakt de jeugd zo vertrouwd met het zich voortbeweg op twee wiel, met evwichtsproblem snelheid, dat de ouderwetse fietsless voor jongs meisjes tot het verled behor. Nooit zal onze kinder overkom wat ons als jong van e jaar of acht passeerde, to we op e fiets war gehes om het lev trappd door de strat red: we kond er niet afkom war gedwong blok na blok orri te rijd totdat we tslotte door luid geschreeuw de aandacht wist te trekk toeschietde hand ons in veiligheid bracht. Van de step naar de fiets is e stap! Maar hij is meer. Hij blijkt te voldo aan de nabootsingszucht van elke jeugd, e zucht die zich steeds weer in het kinderspel uit. ZATERDAG 4 MAART 1961 Waarom voetball ukkepukk? Omdat de grot het do. Waarom gooi ze papier vliegmachitjes in de lucht? Omdat de grot zich vleugels hebb aangemet. Waarom zijn zeepkistraces in trek? Omdat die vehikels aan auto's do dk, die het voortbewegingsmiddel uitsluitd van de volwass zijn ( dat zull blijv, gelukkig) per week zo gooit de Rivel er jaarlijks Enheel wat autopeds uit, in de drukke tijd 1500 tot 1600 in de week. Mede door de vlucht die de fabrikage van kinderfietsjes heeft gemaakt, is de fabriek, die op het Feanster industrieterrein staat, e paar keer vergroot. Nog onlangs is er e nieuwe hal van duizd vierkante meter in gebruik gom. Aan de autopeds de kinderfiets werk naast e groep geschoold vooral ongeschoolde meest jonge ms, die met bandomlegg of het z.g. spak van de wiel wel raad wet. De produkt gaan naar het binnland, maar ook naar Duitsland, België, Zwitserland, Engeland, Canada, Amerika Nieuw-Zeeland. Nog pas weer is de Rivel met e nieuw model ped gekom: igszins robuuster ook wat vlotter. Maar zo ver als bü de kinderfiets heeft m het by de autopeds toch nog niet gebracht. Het nieuwste is daar namelijk als bedriegelijke aanpassing aan de zucht om gemotoriseerd" op de weg te verschijn de kinderfiets met loze" tank: e tuss stuur zadel bevestigd ledig reservoir, dat er uitziet alsof er echte bzine in zit. Het bijbehorde gebrom moet de jeugdige berijder zelf producer, tminste voorlopig nog Wat de autopeds betreft, de tijd is voorbij, dat dokters bezwaar maakt teg het afzett" met één be. Wat afwijking zou veroorzak. En al mak de steps de jeugd niet vertrouwd met de verkeersregels, dan toch wel met het verkeer. n Zwitserland moet de autopeds zelfs e rem op het voorwiel hebb, in verband met de hellde strat. Maar hier in Nederland kan m ook e autoped zonder rem krijg. Maar met of zonder rem, e autoped blijft voor jongs meisjes e bron van veel got voor Surhuisterve met zijn groeide metaalindustrie e bron van inkomst. Trouws, de band tuss deze exvekolonie de jeugd is toch al hecht, want kinderwags word er ook gemaakt. Maar in e andere fabriek dus is dat ook e ander hoofdstuk. Surhuisterve heeft meer van die hoofdstukk" met elkaar vorm zij e boeide industriële roman, waarin bij de komde Survto-ttoonstelling e mammoet-expositie stellig duizd bezoekers ongedwong zull kunn blader. Frysk toaniel: 1252 stikk Vn syn t Fryske Folkstoaniel" rüsde dr. Y. Poortinga it tal Fryske toanielstikk op mear as tüz. Dat wie dus oan de ein fan de tritiger jierr, hwant it proefskrift is yn 1940 ütkomm. Koartlyn hat de hear M. K. Scholt fan it Frysk Letterkundich Museum Dokumintaesjesintrum it tal stikk ris neigi hy kaem op 1252, t.w. achttjin üt de sawntjinde achttjinde ieu, 1146 dèr»«i mei dan fierders tachtich oersetting 89 bernestikjes. Dr. Poortinga hat dus mei syn skatting moai krekt west, hwant de likernóch 252 stikk, dy't de hear Scholt mear teld hat, foarmje troch de bank 1213 stikk yn it jier. Dat strykt wol knap mei de praktyk fan de léste tiid. t ie jier is it hwat mear, it oare hwat minder dat léste is mei dit toanielseizo it gefal.

16 16 ZATERDAG 4 MAART deur verwelkom u. stap in voor e proefrit! De nieuwe elegante Opel Rekord 1700 popelt om u te verrass met e proefrit... Stap in... voor of achter... 4 brede deur het u welkom Wat 'n got: heerlijk l\ jéh k 'WB ruim zitt in e volmaakt wegvaste wag. n de Opel pm M _^^ Wk Bi Rekord 1700, tot in details berekd op uw veiligheid. JE-L iol 4./1 DCrflDil - C^ÊFrw' ' -_ter_b_?h rcunj -^Oal^f jf&r Méér J zitbank met verstelbarerugleuning, voorruitsproeier, jjj l Opel-komfort dan ooit; panoramisch uitzicht, overlappde ruitewissers, stuurslot teg diefstal, geruisloze startmotor, band met witte flank,., maar 9 i f Pi? S»Kffliir goeg. Stap liever in oordeel zelf. Uw dealer ver-»:&:«wacht u voor e proefrit... volkom vrijblijvd. En tlwa-wi 3lW r 66P) rökord-succss 1 vergeet dan niet ook de overige Opel-modell ev te»_^pj bekijk J_mW W GENERAL motorsh H^"-ll^MW^W^i^m^^m_wmm_w^^ mm l^fßn WEGWJZERS T-^J 'U fè H _l--n tot maxlmaal 50 woord per annonce Mlffcw^ 15«uT van zak bedrijv tot met 10 woord 2.40 nry R-"'"> "U ltu elk woord meer / 0.16 ü! Fe van particulier tot met 10 woord / 1.75 MORGEN- of MDDAG- MESJE voor 3 dag per week. Verzoeke aan te meld na 6 uur. Flinke JONGEN voor kaaspakhuis. Fa. C. Andringa. Druifstreek 57. Leeuward. Bel nu voor de TENTHUSJE voor 6 per-, nieuwste TAUNUS 17 M, son met eerste klas invtaris. Van alle moge- Anglia of V.W. de Luxe met radio verwarming. lijke gemakk voorzi. All risks verz. Bosma's Hout vloer etc. Staande autoverhuurinrichting, aan Badweg West-Terschelling. Alle serieuze huisadres: Vred. de Vriesstraat 41, Leeuward. huurders. Vrij van 27/5 15/7 na 19/8. nlich- Te huur te koop ALPEN KREUZER kampeerwags. Autobedrijf Kremer De Weger. Showroom Damsterdiep 166. Tel Groning. Wij staan weer voor U klaar, net als het vorig jaar. Voor VERF behangwerk. Anjelierstraat 2, Leeuward, tel afhaaldist Zeinstra Bultje, Slotmakersstraat 9, Leeuward, tel b.g.g Voor auto- SCOOTER- RJLESSEN naar J. J Swart, Tegelpad, Boeierstraat. Leeuward, tel , b.g.g Gedipl instructeur. Sels FERVJE. sels bihingje? Dan moat itm op 'e Weaze wèze. Dêr krii band. Bleeklaan k"e_ba_^cri. WERKSTER v. d. schoonmaak. Br. no Voor begin april a.s. vaste voor bruiloft op 7 juni. Br. 9 uur warme reepkoek. HUWELJK. Ook U kunt, GEZELSCHAP gevr. biha. Elke dag om precies MELKER-VEEVERZOR- met prijsopgaaf onder no. warme krtekoek. via Nederlands grootste organisatie warme Mevrouw Oosterhoff, GER. Moet bekd zijn Bilderdükstraat 38, sukadekoek: zo uit de ov inzake discrete n gezin met 3 schoolg. Kantoor juffrouw zoekt e Leeuward, vraagt keurige zoals tractor hooipers. Neem LESSEN in lief- komt van Fa P Dijkstra tot e werkelijk serieus met landbouwmachines, dus knismaking-bemiddeling kinder wordt e HULP ruime zonnigezt/slaap- kers-vers. Het fijne" KAMER met keuktje. KAMERS, voor grote i.d. huishouding gevraagd. Huiselijk verg WERKSTER voor de Ge woning beschikbaar. Mooie de" BURGERWONNG de wegwijzer naar het schoonmaak, 2 dag per J. Boersma, Fris. te Huizum, geluk. kamer suite, keuk, bijkeuk, d ill per 15 del week. Aanmelding na 7 honder- Leeuward contact kom. nlichtin- Met gedeelt. psion, b.v. kleine gezinn, met of zonder psion. schriftelijk of mondeling. Huisbezoek van e keer, westkant Leeuward. Br. oliestook. Eig zitslaapkamer. vooraf te Na afspraak Op boerderij is plaats 3 deel uur 's avonds. POSTZEGELS. Het slaapkamers, voor flinke ARBEDER, v.e.a. tuin, betaalbaar in adres Mevrouw no bezichtig. termijn. voor elke lid der directie door geheel Friesland. Nederlands Wities, Teunisbloemlaan 2, Aerdhout (bij 16 m2bm, Valk. Vrijheid Bezet van 2229 juli. J. vrije steeg, gemgd bedrijf. E prima huis, bij het dorp Groninger- teg dito, Dr. E. M. verzamelaar Jongsma. Appelscha 27, te Rotterdam. Ossekop Leeuward, Spcer. Postbus 4007 Postma. Uniabuurt, Voor 2 a 3 morgs per omgeving hoek Bemiddelingsctrum. Haarlem), tel of Pampus liefst geklas. tel tel week e flinke WERKschool, voor e klein gezin, beschikbaar. Meer straatweg. 7ü_!o. Churchlllaan 58 Amsterdam. van 22 juli tot 2 sept Br. STER. Te bevrag: Br. no AUTORJLES! De Heij's onder no Haydnstraat 20, Leeuward. WONNG Rustig geleg gem. ZT- Autorijschool. personeel aanwezig. Om Leeuward. Buygersstraat 28, tel Leeu- BURGER- De specialist voor KNde andere zondag vrij. Br. kamer-suite, 3 Nette jongeman. 22 jaar, nterne HULP in de huish. SLAAPKAMER. slaapkamers vrije keuk, vrij DERFOTOGRAFE gevraagd in het Doopsgezinde Tehuis voor Be- mnd. mei juni. Te be- slaapkamers, ward (Zuid). no. 1566, Boekhandel R. z. Gedipl. Westk. huis aan is S. de zoekt Vries. CORRESPONDEN- Voorteiee236so96- COLPORTEURS gevraagd voor de verkoop teg iets anders, v. d. Velde, Nieuwestad br. no. VAMOR-instructeur. TE met dito mei-l?> 90, jaard: Huize Spaar vrag J. Thijsss, Psion, Kampstraal 22, Huls- L""«"- liefst uit middstandsmilieu. Hout", Keine Houtweg aan particulier van Leeuward. De Voorzorg" helpt u. Voor i Br. no trouwgeleghed 139. Haarlem. Briev met zeer populaire berg bij Valkburg. boekserie. Hoge verdist. lichting bev. n- Per 12 mei of eerder jonge BOERENKNECHT, kamer, kamerkeu- brandstof Leeuward. WONNG, om contant GOEDEREN t#at nu e opg. van ref. a/d waarn. mod. JACQUETS. evtueel met hoge Ar- fonkelnieuwe H. Dijkstra, aan te schaff. nlichting fabreksboord. aue j- Man uit boerstand 60 Briev aan Recorbu, k, grote bijkeuk, (mach. melk). M. Huitema. Snekerstraatweg 15, z. Westk., Emmakade 3 Directrice. hoed. na 6 uur. kleur soort, die op ± v_ jaar afwezig overhemd, boord,»'" zelfbinder. griize d. bij: chipelweg 85. Leeuwar- Postbus afd. B. C. slaapkamers, uw 76 ZZ, Leeuward, het overhemd zett stelt HUS beschikbaar, Gevraagd voor het seiso flinke HULP in de woning, ook wel boywo- Cleaning Express. vrouw om huis te onder- handscho. Rotterdam. achterom teg zonnige Grote tel bekde adres: N.V liefst Dry aan allestaande sortering in Roordahuizum. alle mat. huishouding. Fa A_ Gerlach, Mevrouw v.h. TERSCHELLNG zomerhuisje, 5 pers., nog vrij BJVERDENSTE. Wij ning Per 12 mei e vaste AR- 2 of 3 slaapkamers, Leeuwarder WASSEN Bur Nieuwe 138 tel. houd (ge huur) na A. Bakker. Rl. Hoogstraat zoek actieve medewerkers. Voor de verkoop van Griezelkelder. Herwall bezorg. m te won. Br. no. BEDER op gemgd bedrijf. Woning met elektr. K. Westra, Fred. Ruysch- liefst oostk. Br. no BEELDENKABNET annex Leeuward terugkomst Gratis ha- evtueel sa- RoestSmit, De Koog 16 L'ward. tel vóór 8 juli na 12 aug. Texel. tel KOOPRUL: goed wasmach.. stofzuigers z. Wie in eigdom waterl. in dorp aanwezig. A. J. Hibma, wil verkrijg: onderhoudetie 5. Toegang 50 et. Deskundige str. 27, Leeuward. Zelfstandige DENSTBO- Briev onder no e radiotoestel Ried. burgerwoning, rondleiding 3 Alle POSTZEGELHANDEL de slaapk. werkdag westk., geopd Leeuward Vries. Kanaalstraat 26 AANGELOPEN e klein DE voor dag nacht, vanaf 2; stofzuiger 1.50: teg TMMERKNECHT gevraagd. J. M. Stap. Oudete ARBEDER-VEEVER ACCU-REPARATE. Zo harig) lief dier. Terug Gevraagd per 12 mei vas- huurwoning. Br. no LeeuWard te, zwart-bont hondje (K'^' liefst bov 25 jaar in gezin met 3 kinder. Eig g, wasmachine, fiets of voor te nodig in één dag. NEMA hal bil Sj. de 3ont> TELEVSE 6: kinderwa- ZOMERHUSJES te St. Maartszee (N.-H.), kamer, ctrale verwarming. Hoog meubel bildtdijk 272, 3, St. Anna Parochie, tel Woning Leeuward! ZORGER, beste melker. alles per 15 juli, na 26 augustus a.s. met elektr. waterl. in dorp; liefst klein keuk, fttpw.. Nette Breedstraat 63 Leeuwar- woning, kamer, closet. 2 slaapkamers, v.e.a. tuin, vrij achterom, brede straat, z. teg iets anders, in 't ctrum o naaste omg. Br. no., NEMA. tel Tzummarum. Tel. 0518» Prijs loon. Briev met referties te Leeuwerikstr 166. Leeustraat 128. Lwd., Telf R Atttie! Atttie! Het week. Vr. ml. bij HCO. billijk. Leeuwerik- Sinesl E o'g.- of LCHTMA- 40 Sneek gezin. Briev no tel np x.h"ste 201. richt aan mevrouw. D. ward adres voor HY- TROOS. Motorschip Kattegat". tel. Harling C,? E artikel VERLOREN herpolshorloge, de Groot, Rozburglaan Huurt uw sinds 1934 is Gevraagd e jonge BOE- Eernewoude. St ZO- Voor PASFOTO'S (ook blijft FiioTai^ostbus RENKNECHT; bij Leeuward. Br. no ligging. Briev no Jaeobsstraat spoedt noor Weg. teleurstelling Foto per Vaka St te Rotterdam 16. V.-TOESTEL vanaf Overdekte nu 43- tot reeds vanaf 1 8, oer MERHUSJE. Gunstige Haar- Kleine Kerkstraat. LeeUward. week Vraagt nlichting Net MESJE gevr. v. d. 12 mei TRACTOR-CHAUF- 13. it K Leeuward. tel,^agt gratis nze Radio FEUR, nv _? lde Braarr.s. Gaarne Priiscourant. terugbelteg beloning bij n. in gezin met 2 jongs, Voorstreek gehele jaar 66 tel werk. Per 12 mei Discretie of 1 juli a.s. verzekerd. H. " jaar, in Amsterdam. Zatérdag's vrij. Sal. gem. ZT/SLAAPKAMER, L'd Aangebod Nieuw te bouw woning voor 2-pers. jonge boerknecht. 15- WONNGRUL Postma, Nieuwe BildtdU s Nieuwe VOLKSWAGENS u daarmee in St. Anna Parochie beschikbaar. G. G. Jsma, KNECHTJE. Volw. -17 jr, TE "eslaagd? LEEN gevr. als TWEEDE Dan s uw 300, adres voor Br. Tilstra's no. de verhuizing AUTO-MOTOR- 886, St. Anna Parochie. f p.w schoon. Afspraak H. Spans. Grote arbei- All risk verz. Dei Km (per 100 km) 2 minut van zee, bos duin, SCOOTER-RJSCHOOL Nieuwe Bildtdijk. v. d. Berg, St. Anna Parochie. no Bleeklaan 25-27, 75.- per week. der aanwezig. Br. J. Postma onder Zon n iedere telefoon 1 luiermand S G A?K,fi«24781 D'astic luierbroekjes b.g.g lven BLJlaas. 4, 8 1 L'd tel. Voor nog vé é) meer Singel 11. Oosterwolde Berkstr. 28. Leeuward' M. Radelaar, (Fr.) tel Tesselseplein bushalte, Bleeklaan 9. t.o tel zo zacht als zijde tel Ge WEGWJZERS verwijz wij naar pag. 68, Scheving. ' T 7,- maar 6,- per uur. 18 Fa p-djk- HYGËNSCHE ARTKE- LEN? Zaak van vertrouw. Vraagt prijscourant in blanco couvert. Postbus 373 Leeuward ('t Beste goedkoopste adres ln Friesland) Hiemstra HOORTOESTEL- Gedipl. COUPEUSE kan Ue nieuwste WAGENS. ting: Harlingersingel LEN. Heerve. Zonnebloemstraat 85. tel V.W. Opel Leeuward. Tel. jim weer naaiwerk aannem. Austin ï ferve fan de fakman C.V.. vanaf 14 et. per km De van-ouds bekde En dêr ba jim gemak fan Audium, Philips, Jj Aanbieding a contant aan onze kantor door be- Diepbrockstr 45, Leeuward. meer dan 100 km per dag. rólle snije wy rantsjes óf. disch advies. Raadpleeg (bzine inbegrep) bij jachtbouwer M. Brandsma, Rohel HELLENDOORN. Zomerhuisjes in bos hei. 6- zich beleefd - Augustinusga Bihang: foar f 0,10 de Siems. Levering op me- ~' middeling van onze agt bezorgers. Alle ~l^=- =- voor regelmatige adverteerders op reking. Autospuitbedr;jf Trio (Fr.), tel houdt Johs. Boonstra, Weaze 44. uw dokterl Gedipl. KOSTUUM NAA- garage Goudregstr., pers. elektra, aanbevol Skrans 100. Ljouwert. stromd Gevraagd in klein Fries TRACTORCHAUFFEUR STER, vraagt naaiwerk achter nrs. 4951, Leeuward, tel t ZELJACHTEN, roei- FERVE fan de fakman! Buorr voor water. G. al Uw orders in hou- P. Schaafsma Zoon, J. Kalma, landbouwer Kampman, gezin in Zwitserland flink aan huis. Britswerd 36. Vruchteveseweg Britsurn, tel MESJE v.g.g.v. Loon bot z. Ook betimmering Dêrfoar 32, tel , ha lim ek de kans Wijtgaard. Voet- schoverzorgers 180, per maand 2 x van stal casco's. by de knipperljochtjes yn THUSWERK, Nette jon- sedert per jaar reiskost. Briev met inlichting aan Te! Gevraagd ervar TRAC- E ZOMERHUSJE voor TOR-CHAUFFEUR, Loonbedr. Fa. v.d. Schaaf W. Lantinga, JE" Gr. Hoogstr., 4 pers. in Appelscha. de Skrans. Bihang: foar Specialist in orthopaedische MAATSCHOENEN. geman AUTO-VERHUUR zonder VERPLEEGSTER word. i.b.v. dipl. Metaal- PANNEKOEKHUYS- chauffeur. Hoogeve 0,10 de rólle snije wy nijverheid, Onze cursus vangt aan op Tech. tek, bevrag bij mevrouw Hofman, Aebnitstrasse 25, Muri bij Bern, 1 Geeststraat 28, Leeuwar- 19. Franeward. De pot schaft zonhanghüs Joh. Boonstra. Ziekfonds. Leeu- rantsjes óf. Ferve- Bi-.Leveranciers aan Rijk Toornstra, Wijbrand de " Mulo A, Typ- rijbewijs 1 april 1 september '61. v.d. Woude, Tel Noorderbleek nlichting: Directrice 316, Rauwerd. ker, waarna in maart knismaking in Friesland volgt. B-E. Pedagogie. Liefst " d, tel te- dag telf (om 3 uur geopd) Weaze 44. Skrans 100 Diaconesshuis, Parklaan, passd werk. Br. no. ys autorijschool. cotelette met stoofper; Ljouwert. Vraagt voor KENNSMA- 95A, Eindhov. ; maandag: Unaehuwde ARBEDERS verse ossetong KNG met dames of her AUTO-VERHUUR, zonder 6 pers. HUSJE (Chalet) Hotel-psion Lammy", word regelmatig gevraagd door Wessan's CHAUFFEUR in het bezit chauffeur. Fa. Brouwer Julianadorp met andijvie. Heeft U het nieuws al uit van uw keuze vrijbl. ml. Wij a/zee (N.H.). zoek voor Sickgaoord, N.H. rusthuis, VER- Hogeweg 34, tel geheel nieuw, modern ingericht. Waterleiding-buta Hotel-restaurant KoninkUlke Fabriek NV OKÉ, voor al uw karwei- ". deze krant gelez? Doe over Corr. club Vridkring", Postbus 367, Leeu-, van alle rijbewijz, ook Alkema CV.. Pier Pander- Zon te Wormerveer. Leeftijd Zee" Hogeweg 19, gas. Vóór 1-7 na tjes. haar niet weg, maar BE- PLEEGHULPEN, bellist chr. beg. Adres: Scho iaar. Schrijft iwel als heftruckchauffeur. ' straat 10. Leeuward. Linnaeusstraat 159, WAAR haar met andere ward, tel. (05100) tel Zandvoort vrag voor het a.s waarin Sneek. voor Liefdewerk oud pa- Jongeman, 40 j., wedn-, z. u es.br. no. 190, Friese Pers".Leeuward, tel tijdschrift, boek OPELS Volkswags. etc. negevelstr. 6, Wolvega, Merelstraat 48, Leeuward, tel Forjit e klein briefje 7 plus T et per km per seizo ige nette MES- naam. voornam, adres. net op jou bruiloft pier". telef k. met eig telf huis zoekt dag. Wintertanef. Bakker of FEESTJOUN woonplaats geboortedatum, dan ontvangt u alle 2 leuke ZOMERHUSJES de Vries Wim Kroon to E uikomst die OVER- nette vrouw. Br. met foto Abc de KENNS-vAKNG met JES voor alle voorkomde werkzaamhed. ntern.! TRACTOR-CHAUFFEUR, Bleeklaan 74 Leeuward DOKTERS-ASSSTENTE. alle werk verstaande, tel gewste nlichting over te huur. in het mooiste gedeelte van Gaasterland. sang - HEMDEN-REPARATE freegj. Foardracht Hoog loon pl. verval. Briev of telef. aan één der lon, verblijfsvergoeding Keurig gem.. z. Adres: Wessan 6 tot 9 person. Postz. voor - muzyk. Tel e nieuwe boord ; 267. Voor Leeuward hal bovstaande adress. Personeelsafdeling WornorvOCF 2,75 onder no bij specialist in Leeuward. Briev onder numning, met waterleiding MOBELE KRAAN. Hef- liefst in loonbedrijf. Womer antw. Niet op zondag. nl. bij Hotel Jans. West-Terschelling vraagt e flink ontbied. Tel. ; de breuk volkom inhou- J.!, Drie serieuze jongemann zoek langs 1565, boekhandel R. licht moet aanw. zijn. Br. vermog 1250 kg. met bezorg gratis. Anemoonstraat 25. e\ weg KENNSMAKNG v.d. Velde, Nieuwestad 90, sleepbak, grondbak, deze no grijper BREUKBANDEN. welke Leeuward. of lasthaak. Overal te S. Keul te Kippburg (post Per 1 mei LANDARBE- Balk), MESJE. tel d levert W. Het met Kiestra, KACHFLHUS drie leuke meisjes Energieke JONGEMAN 23 van DER, tevs goede selecteur, op gemechaniseerd Te huur: grote CARAVAN Voorstreek), Leeuwar- Slotmakersstraat, Leeuward Leeftijd: (bij de Komt 2025 jaar. Br., Gevraagd HUSHOUD- j., p.g. Goed geschoold op _PW_H- _HPVV B P l u es Witte Huil" vakantieoord, Krakelingweg 53, akkerbouwbedrijf. Woning;, zi liefst zonder ige verolichting op met foto, wordt STER bij veehouder, 64 [ landbouwgebied (diplouwerzijds erewoord weer teruggezond, jaar, dicht bij bushalte. ma's) z.z.g.g. op land- met slaapcabine voor 5 a d. Br. onder no in Emmeloord aanwezig. 6 pers. Zeist, telefoon K aan het Sohreuder St Jsselmeer Jacobsstr onder no bouwbedrijf met toekomst , vraagt huishoudelijk PERSONEEL. Soll. Onderduikersweg 10, Emland. Tevs Als van Briev aan A. Jans, mogelijkheid. Goede ref. in Oudemirdum, Gaaster- DE SCHOENEN zijn niet Nette jongeman. 39 jaar, Gevraagd per 1 april besch..briev no grote kampeerplaats veel meer, maar lop ouds: Mij. zo DE zoekt KENNSMAKNG HULP i.d. huishouding bij boyg. meloord (N.0.P.). adres. aan het Jsselmeer. Luinburg, Mar- uitkomst. fijn. Prijsklasse 2 NOORDERPOST" hygiënische geeft met jongevrouw van ongeveer heer, ZOMERHUSJE, 6 person. Nes-Ameland. 22/7 43 j. (N.H.) 2 Niet duur artikel (voorhe Per 12 E net MESJE van 8 mei a.s. vaste of derhoek 4, Peperstraat). dezelfde leeftijd. Foto's op kinder (1216 j.) waarvan moeder is overl. l of melkknecht, o.i.d. met KNECHT voor de veestal- t/m. 29/7. Br., Oudemirdum toch goed. Waarzo? Natuurlijk Slotmakersstraat Thans gevestigd: tot 2 uur e flink los-vaste ARBEDER. Met (Fr.), telef erewoord retour. opg.: prijs- Lage Herweg 63. meisje van 2 tot 6 uur. jong ge de Mebo. Niet 24. Br. bezwaar. Ooster- maar Leeuward. no Gaarne briev aan Bloemmag. Kunsthandel Br. no Marrum (Fr.). Aanmeld tuss 7 8 Goede woning Zuidergrachtswal met electr. Te koop: volledig ingerichte z.g.a.n. J. Meeddorp, Hereweg uur. Emmakade 53, Leeuward. 20 jaar, beste riode 15-29/7 VAKAN- 45 pers. S. licht waterleiding 13, tel , aanwezig. D. de Jong Dzn. N. Per 12 mei a.s. BOEREN- Op één CARAVAN Leeuward, Rijksdiploma. koffie. G.G. zoekt KENNS- Kom bij BODEGA op de E nette juffrouw 39 der eiland, pe- 25, Schoorl. jaar. KNECHT, B. Dijk 889, Koopmans, St. Anna Parochie. hand- machinemelker. TEGELEGENHED MAKNG met voor e nette Kolklaan 25, HULP in de huishouding, Heerve. MORGENMESJE 8-12 u. Zondags vrij. E. de Boer, 4 pers. J. Brugman, tel NVALDTET Mevr. van Olst, Aagje Dekstraat 7. Leeuward, mei vaste GRED- Te huur opvouwbare zorg. Bandbedr. RUBA, heer. Leeuward, cover Liefst zakman. Br. Corn. die zo nodig huisvrouw geheel kan vervang. n geward, Buitweg 39, Lipphuiz. tel Frederikstraat 22. Leeu- Per 12 Steunt elkaar in de algeme Nederlandse no vulcaniser. Verkoop van alle tel BOERENARBEDER alle KAMPEERWAGENS voor invalid bond. zin met vier kinder; werk verstaande. Woning binn- buitland. Secr. Rameaustraat merk nieuwe gecoverde Nette vrouw zoekt KENmorgmeisje werkster Vakantie weekd, gevr. Mevrouw Wits Elias, met elektr. waterl. Complete invtaris. band. 47. Leeuward. Alles onder volle NSMAKNG met nette aanwezig. Hepkema, dierarts. Hoofstraat 11, MOTORBOOT met 6B aanwezig. R. Keestra, Birdaard. Leeuward, Wij verzorg V. d. garantie. Kt u reeds ons wedn. plm. 55 j. Br. nr. Harlingerstraatweg 81 H, slaappl.. de laatste week Berg, Berkstraat 28, Leeuward vraagt e tel gaarne inruilsysteem? Wij al ruil Tolbert. van juli of de eerste van uw VERVOER. uw gave gladde Jongelui Bestel- band in zoek WOON- aug. A. Bakker. Noordvliet 505. Leeuward teg nieuwe of gecoverde tel n gezin van dierarts (3 pers.) HULP in de huishouding voor dag nacht. Mevr. J. Dekkerde Vries. Rijksstraatweg 23, Hardegarijp, tel Per 12 mei vaste BOE- RUMTE in Leeuward. RENARBEDER. Woning Br. no bij dorp Goutum. W. Overdijk. Teems onder Leeuwardrect of binnkort NWO- Jongelui zoek voor di- NNG wegs huwelijk, b.b.h.h. Br. nr Friese jongeman, 26 jr.. wst KENNS te mak met ndisch of Ambonees meisje. Br. no

17 ZATERDAG 4 MAART 1961 Wap 125 jaar terug gepatteerd Colt" veroverde Wilde West van Amerika asneonensnen 17 (Van onze korrespondt in New Vork) n het laatste deel van de maand februari 1961 viel e gedkdag, die de Amerikan niet voorbij kond lat gaan: 125 jaar geled werd in Washington de Colt" gepatteerd, dat automatische schietwap, waarvan m zegt, dat het de Amerikaanse geschiedis heeft gemaakt, doordat het 't Wilde West veroverde van de burgeroorlog tot Teddy" Roosevelt het laatste woord blafte in schermutseling. Maar ook het ontstaan van de Colt" is e geschiedis op zichzelf. Samuel Colt, zoon van es rijke ouders, moest, nadat zijn vader zijn geld verlor had, reeds als heel jonge jong in zijn eig levsonderhoud voorzi. Hij werd scheepsarbeider matroos, maar was al gauw niet meer tevred met zijn verdist. En zo probeerde de vijftijarige Colt, die zich als kind reeds geïnteresseerd had voor onderwatermijn, aan boord van e vrachtschip e als het schoeprad draaid schietwap" te vervaardig. Het eerste model uit hard hout kwam, hoe primitief het ook uitgevoerd was, reeds overe met wat de jong zich had voorgesteld. Deze jong zou daarna niet alle e belangrijk uitvinder word, maar ook e groot-industrieel, multi-miljonair vrid van koning staatspresidt. Het is e typisch Amerikaanse succesgeschiedis", deze haast ongelooflijke karrière, die overigs alle hun gelukt, die talt wet te verbind met e vooruitzide blik, volharding durf. Samuel Colt, overtuigd van de betekis van zijn vinding, gaf het zeemanslev op, zocht e medewerker vond e ongeschoolde bankwerker, die weliswaar weinig verstand had van de kunst van het waps smed, maar des te thousiaster bovdi goedkoop te krijg was. Na drie jar was het zover: Colt zond naar het oktrooibureau in Washington de modell beschrijving van e pistool e geweer, waarvan de haan, de loop, de sluiting de munitiekamer e automatische" funktie hadd, zodat meerdere schot achter elkaar kond word afgevuurd. Pas vier jaar later, eind februari 1836, werd de eerste draairevolver" gepatteerd. De autoriteit wild na het uitbrek van de oorlog tuss Texas Mexico ge verdere hinderniss meer in de weg het in series vervaardig van Colts." Nog in hetzelfde jaar stichtte Samuel Colt de Patt Arms Manufacturing Company" in Paterson (New Yersey), waar voornamelijk revolvers legg aan gewer met vijf zes schot werd vervaardigd. Ook verbeterde modell, de Walkers" de Patersons" bewez hun deugdelijkheid in het zuidwest van Amerika tijds de strijd teg de Mexican. Niettemin led echter Colts zakelijke onderneming schipbreuk: de regering in Washington verzette zich teg massaproduktie, Franse houd lijd aan influza Volgs Franse krantbericht heerst er in Frankrijk e vorm van zeer besmettelijke influza, die uitsluitd hond aantast. n kele wek moet er al duizd hond aan bezwek zijn. De virusziekte heeft aanvankelijk voornamelijk slachtoffers op het platteland geëist ook in knels van jachthond op buitplaats waart ze rond maar thans is ze ook doorgedrong tot Parijs, waar reeds vele gevall zijn voorgekom. Eigaars van hond wordt aangerad zodra de dier gaan hoest brak, e dierarts te waarschuw, want de ziekte verloopt uiterst snel dikwijls met dodelijke afloop. De veterinaire dist kt de ziekte. Ze versche voor het eerst zes jaar geled in e dorpje in Normandië heeft zich sindsdi over heel Frankrijk verspreid. M is dode e vaccin teg het virus te zoek, maar is daar nog niet in geslaagd. n die tusstijd bestrijdt m de ziekte met antibiotika. waarop de geldschieters zich terugtrokk de Patt Arms" failliet moest word verklaard. Buffalo Bill ntuss echter schreed reeds de verovering" van het Amerikaanse west voort ontstond e verhoogde vraag naar handzame" waps. Samuel Colts Peacemaker" werd tot de meest geliefde revolver van held als Buffalo Bill, Wild Bill Hickok Wyatt Earp over wier dad ook nu nog elk Amerikaans kind weet te vertell. Na het faillissemt van de fabriek te Paterson had de uitvinder kans gezi met grote inspanning de ook hed nog bestaande Colts Patt Fire Arms Manufacturing Company" in zijn geboortestad Hartford (Connecticut) te sticht deze fabriek te mak tot het pistolarsaal van Amerika". Vlak voor het uitbrek van de burgeroorlog in 1861 betekde de ontwikkeling van e waterdichte patroon voor de waps van de vloot e grote verbetering. Tijds de burgeroorlog Colt stierf in 1862, slechts 48 jaar oud kon de fabriek nauwelijks voldo aan de overheidsopdracht van jaar tot jaar steeg de produktie. Met Colt-schietwaps werd het Wilde West" veroverd, de burgeroorlog gevoerd door Theodoor Roosevelts Rough Riders" de heuvel van San Juan gom in de oorlog tuss de Verigde Stat Spanje. Colt Automatics" word ook vandaag nog door het leger gebruikt. De fabrikage van vuurwaps voor de politie, privé-detectives sportschutters voltooid het beeld van de produktie van e firma, die trots haar briefhoofd siert met e portret van Samuel Colt, e historisch museum van waps in stand houdt nog net als in het begin alle pistol gewer voorziet van het springde wild-westpaard" als handelsmerk van het huis Colt". Hilde Bjamin erkt: Oostduitse justitie heeft gefaald De Oostduitse minister van justitie, Hilde Bjamin, die al acht jaar lang deg, die niet in het demokratische bewind gelov, met harde hand tot onderwerping tracht te brg, is wat bedachtzamer geword. Ze heeft erkd dat de rechtbank er niet in zijn geslaagd de ms tot e beter'inzicht te brg. De rechters zull in het vervolg derhalve in gevall van politiek verzet met meer takt inzicht di te handel. De justitie zal met wijsheid moet oordel. De tot dusverre gevolgde methode kon trouws ook om praktische red niet goed word voortgezet. De gevangiss war overvol, terwijl er op het land in de fabriek gebrek aan werkkracht heerste. Dat is ook e van de red, waarom onlangs gevang, die langdurige straff uitzat, , die minder dan e jaar hadd gekreg, werd vrijgelat. Van die (van wie er 4000 uitsluitd om politieke red war opgeslot) verdw er 1500 in e minimum van tijd naar West-Duitsland, wat red voor de Oostduitse overheid was om de vrijgelat met spoed te rehabiliter" met niet minder haast e baantje te verschaff. ntuss hebb de partij de jeugdorganisatie beslot ook de jeugd ietwat minder strak aan de teugel te houd. De jongelui mog nu weer Amerikaanse spijkerbroek (met name de blauwe) drag zich, zonder dat ze daarvoor op de vingers getikt word, in geleghed ophoud, waar gedanst ( westerse") muziek gemaakt wordt. n Oost-Berlijn had e groot deel van de jeugd zich toch al niet veel geleg lat ligg aan de officiële richtlijn op dit gebied. Vakveriging Histadroet is in sraël e staat in de staat Zal aftred Lavon als leider hond reorganisatie tot gevolg hebh? (Van e medewerker) De langdurige, thans door het aftred van Lavon als sekretaris-geraal van het machtige sraëlische Vakverbond Histadroet, beslechte persoonlijke vete tuss sraëls premier David B Goerion de evals hij zionistische veteraan Pinchas Lavon, is niet slechts e strijd geweest tuss e regeringsleider e sekretaris-geraal van e vakveriging. Zij is in feite e strijd geweest tuss twee mann, wier invloed betekis ongeveer gelijkwaardig zün. Niet zonder red zi vel in het zev verdieping tellde Histadroetgebouw in Tel Aviv het parlemtsgebouw. Niet zonder red wordt de Histadroet als sterker beschouwd dan de regering niet zonder red wordt zij goemd als e staat in e staat. Bijna ge stap kan de sraëlische regering do, ge besluit kan zij nem zonder de instemming van de Histadroet. n vele opzicht is deze machtiger dan de regering. B Goerion zorgde voor machtsctrum De geschiedis wil dat het juist David B Goerion is die de Histadroet haar macht heeft gegev. Hij was e van de grondleggers van de vakveriging, die niet alle e arbeidersorganisatie is, zoals er zijn in vele land, maar tevs e van de grootste werkgevers in het land. Daarom dreigde e scheuring in de socialistische Mapai tarty, waarvan B Goerion e der leiders is vaarin Pmchas Lavon al sekretaris-geraal van de aan de Mapai gelieerde Histadroet eves e belangrijke stem had. De tegstelling tuss B Goerion Lavon is er niet alle om de rehabilitatie van Lavon als minister van defsie. De tegstelling is ook e politieke. Lavon wst dat de regering tak van de Histadroet overneemt. Dat deze vakveriging ge nieuwe onderneming sticht maar bestaande afstoot omdat bijv. het ziekfondswez Koepat Choeliem dat door de Histadroet is gesticht door haar wordt onderhoud e regeringstaak is. Lavon vond het niet juist dat de Histadroet nog steeds arbeiders schoolt omschoolt tot die beroep, waar sraël behoefte aan heeft. n e gevestigde staat acht hij dit e regeringstaak. Niet de vakveriging dit industrieën te schepp doch de regering, opdat ge bedrijfsdictatuur ontstaat. B Goerion die mede de Histadroet gemaakt heeft tot wat zij hed is, ziet door de houding van Lavon e groot deel van zijn werk beknot word. Veertig jaar bestond de Histadroet e maand geled. De situatie tuss La-on B Goerion was to reeds zo verscherpt, dat de laatste niet aan e tafel wste te zitt met de sekretaris-geraal tijds het feestelijke diner. Op aandrang van B Goerion heeft thans de Ma- P-i de steun aan Lavon opgezegd. Nog maar honderdduizd Jod woond in 1920 in Palestina, to o.a. B Goerion besloot tot de oprichting van de Algeme Vakveriging van Joodse Arbeiders in Erets Jisraeel, kortweg goemd Histadroet. Zij had bij haar stichting ruim 4000 led bij e Joodse bevolking van ziel. Thans telt de Histadroet aangeslot, onder wie Arabier, op e totaal bevolking in sraël van 2 miljo ms. Alle reeds het groot aantal led zou de macht van de Histadroet verklar. Er is echter meer. Deze vakveriging beheerst namelijk voor e groot deel de landbouw, de industrie, de handel het vervoerswez in sraël. Vijftwintig proct van alle werknemers in sraël zijn in dist van de vakveriging als ondernemer. n 1958 bracht de ruim 700 onderneming van de Histadroet die gesticht zijn op coöperatieve basis, e derde van het nationale inkom in. De Histadroet is in bijna vijftig proct van de sraëlische onderneming geïnteresseerd, daar zij tal van particuliere industrieën financieel op de be houdt. De grootste bedrijv in sraël de meest vitale zijn echter door de Histadroet gesticht. Zevtig proct van alle sraëlische landbouwprodukt komt in de consumptie via de Tnuva, de ctrale verkooporganisatie. Van het vervoerswez is 96 proct in hand van de Histadroet. De grootste verzekeringsbank behoort tot de vakveriging de meeste kiboetsiem betrekk hun goeder via de Hamasbir Hamarkasi, de inkooporganisatie. Ook de internationaal vermaarde Solel Boneh, de aannemingmaatschappij, die veel werk in het buitland uitvoert, vooral in Afrika Azië waar alle reeds ms werk, behoort tot de Histadroet, evals e groot deel van de aandel van de Z.M, de sraëlische scheepvaartmaatschappij, de oliebronn z. Ook op sociaal terrein heeft deze vakveriging zich begev. De Kupat Choliem, het sraëlische ziekfondswez dat eig ziekhuiz sanatoria bezit, is bezit van de Histadroet. Dit alles is historisch gegroeid, daar de Histadroet de ige instantie in Palestina was, die bij het begin van de vestiging van Joodse pioniers in het land, het werk organiseerde industrieën schiep. Zowel als arbeidersorganisatie als ondernemer is de macht van de Histadroet groot. Tezam is de macht bijna onbegrsd. n vele opzicht is de greep van de Histadroet op de sraëlische bevolking groter dan die van de sraëlische regering. Het is mede daarom dat de strijd tuss B Goerion als premier Pinchas Lavon als secretaris-geraal van de Histadroet zo fel bijna onverzolijk is geword, dat er ge andere oplossing ZOU Marsman hier bij de = - Fonejachtbrug, in de buurt «= van Carijp, niet zijn inspiratie : hebb kunn opdo voor zijn = gedicht, waarin hij Holland met = zijn brede rivier ijle popu- : lier bezong? (Adverttie LU.) UmU <Ü_-_f_,- _~ j-,v.''i_- :;. l^^xß _É mammp-jmfl ml a \l r_/_1 E i Mß\ BAYER e /J 1 \ y \ \\ \ \ overbleef dan de directe krachtmeting, die tslotte geëindigd is met het besluit van Lavon om ontslag te nem als sekretaris-geraal van de Histadroet. Het is duidelijk dat dit besluit voor de positie van de Histadroet sraël niet zonder gevolg zal blüv.

18 18 ZATERDAG 4 MAART 1961 f^. DE 2. HET THERMSCH RENDEMENT" ft^^^^j^t. j-jfjp_hflßß^ r fl i - - / '4^ kw mw TB van alle avontuur...? /,/ JlSÉ L i_i -_i i Waar is de dom", de koper montuur, 'tt_^/ waar de rookkast... waar de pakking-ring...? 4s^ '"'' " //JOÈÊ^ Ta)vl het alle nog maar herinnering...? j^l--'^\.» / //_éêf\ \ 93k t < >. ' ï _H_B L%. v \^ Dat was het commtaar van Melis Stoke in 1939 hoger is. E stoomlocomotief is e slokop, e kolvreter, BBl ^l op de elektrificatie van de spoorweg. De oorlog die met warmte royaal omspringt. Natuurlijk, de drijfstang heeft de ontstoming" van ons bedrijfaanvankelijk vertraagd, draai ze jag,de kar" over de rails. Maar heel wat in '_&" 1 uiteindelijk wellicht sterk bespoedigd. Op 7 januari 1958 die zwarte koperomrande buik opgewekte warmte gaat de lucht, droeg de tomalige Presidt der Nederlandsche Spoor- in ontsnapt uit de sissde stoomleiding. \)jj weg, Dr. r. F. Q. d Hollander, de laatste stoomlocomotief, De brandstoffreking van de N.S. over 1960 beliep ruim de N.S. 3737, over aan het Spoorwegmuseum. Zij wordt 58 miljo guld. Zonder ontstoming zou het bedrag bijna ' [ er goed verzorgd. tweemaal zo hoog zijn geweest. Dat scheelt e slok 0p... / ff e plaatsbewijs. Ureist goedkoper dank zij het hoge,ther- Elektrische tractie is niet alle schoner" dan stoom. Dat is misch rdemt"' / W óók belangrijk het is de stations, emplacemt zelfs m B de reizigers aan te zi. Het is ook goedkoper, omdat - Het Nederlandse spoorwegnet is volledig ontstoomd, B daar komt dan het fraaie woord uit de kop - omdat het wordt voor 100 / 0 elektrisch dieselelektrisch /;«-thermisch rdemt", de warmteopbrgst, ruim driemaal bered. Uniek in Europa. J$ W dö DE NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN -UW SPOORWEGEN! Jf_H H Wegwijzers ZOMERHUSJE, ook geschikt voor noodwoning recorders, platwisse- mansmat B-keus 2.50., gecreosoteerde pal. Hout- v.e.a. telescoop, buddy- gelmatig in voorraad. GE- MELKWAGENS op ve- 7 wek. ) 2.60 per stuk. PLATENSPELERS, band- VERGELJK!! Klomp GEWOLMANSEERDE SNELBROMMER, 2 versn., Door inruil verkreg, re-' "Te koop ige gebruikte 500 ionge HENNEN, RxH. lang 6.70 m, breed 5.80 m, laars, etc. verder alles werkscho zó uit de handel Fa. G. Welles seat, prima band, billijke prijs. Bataviaplein 14, AUTO'S in het betere gschillde afmeting. Postma, Tietjerk. BRUKTE PERSONEN- r, achter tractor. ver- Ook bij gedeelt. R. bevattde: kamer/suite, op elektrisch gebied, on dump nieuw! 12.50; Rubber plastic werklaarz, Leeuward. re. Fa Brouwer & Alkema D. de Boer, Tukseweg 50, Zn.. Heerve. tel slaapkamer, keuk, Fa. elektrisch licht waterleivoorwaard of 18 imp. 9.50: woll werk- Stewijk, 5 gedekte gele VLAAMSE gemakkelijke betalingsding' CV.. Pier Panderstraat 10. telef. W.C. garage, maand. Schrijf s.v.p. onder no. 996 wij verstrek- Blauwe groe broek las nieuw 5.90; EGENGEMAAKTE huistrapp, ladders, linn- gebruikt. Br. no Pracht dier 20 jonge TWN SCOOTER. Weinig Leeuward. REUZEN, plm. 13 pond. lang 4 m, breed 6 m, overalls Diesel" 12.50; manrekk, wringerbokk, ijzer spant met gegalvaniseerde plat. stel k U alle inlichting., konijn m. of z. hokk. chester broek 16.50; KOOWELEN wringers, strijktafels, keuktafels, v. d. Meul, Wegs aanschaf auto, OPEL REKORD type '56, D. v. d. Bataviaplein 14, Leeuward. Ploeg, Rauwerd, tel. Wist u, dat u bij Montycoats. x 36. M. marineduffel 12.50; nieuwe moderne king, lage prijz. Rauwer- keurig pracht mijn goed Opel ons e afwer- onderhoud Olympia type '59, tafel geheel Berlikum, Opel GRATS uitzide SCOOTER Caravan type '57, tel krijgt Opel bij aankoop herkostuums 37.50; da, Westerplantage 12, Adler Junior Sport. Kapitan type van e Te be- '55,Peugeot Zeldzaam mooie WATER- WOONARK. bevattde bankstel. Woninginrichting Hamersma, Eysingoeder. Rinsma's Goe- bij: B. Bakker, Motor- nog vele koopjes in dump- Leeuward. -1vrag te bezichtig type '55. Deze wags zijn uiterlijk zowel als STEEN. Th. v. d. Werf, ] 21 ]2 i. oud, met officiële 500 Friese DRELNG- HOND, zwartbont gekruld kamer, keuk, 2 slaapk., ligplaats derhandel, Leeuwarderweg Grouw. Ook geschikt als zomerverblijf. tel ,. staat word onder gagastr. 21, Leeuward-z., alléén Bleeklaan 39. voorhe Oldega- TEN, elke gewste maat, 7, SCHUMPLASTC Sneek, PLAhuis", Bolsward. mechanisch in zeer goede stamboom. Tevs gladharige foxterrier, 10 mnd. tel Te bevrag: lileën, Leeuward. dikte model; Wegs plaatsgebrek rantie verkocht. Garage B. de Groot. matras oud, deinz nergs voor Stationsweg z.g.a.n. 76. Grouw. Ronde HUSKAMERTA- verwarmingsplat 4,25; JAWA-MOTOR Minks, Burmaniastraat AQUARUM, met alle tot maximaal SO woord per FELS, toebehor 80 x 45 x terug. reeds vanaf Baarda, Burgwerd, Prima WRNGERBOX zakk tel verhuistransformator. Kievitstraat 17, Leeuward. ss, Solex-rijwiel met plasticschuim 250 cc. prima 45 lak- a.d. Nieuwestad, Leeuward, tel Finan- annonce; van «ak bedrijv tot met 10 woor- Nieuwciering mogelijk. Ronde tafelkled, 45: 2 reeds et.; 3 zak 1,25; judopakk. stoelkus- 1 chroomwerk. Tevs e De jsbeer, E goed onderhoud vanaf hoofdkusss v.a. 65 nieuwe a.d. Hov WOONSCHP, 22, Leeuward. bev. kamer, Pracht zwarte co*ckERet. Onze prijz zijn ver motor. Heiligeweg 62. Harling. stam- keuk 3 slaapkamers d ; elk woord me. huis' Meubelmagazijn, Bij f 0.16; van particulier tot de Put 10. Leeuward, SPANEL met tel. STENCLMACHNE CHEVROLET BESTEL, Gestetrier 130 (6 j. oud) in tie. Meijer, bed iedere concurrboom (teef), prijs billijk. met 10 woord / 1.7 SBij voorkeur spoedig te geschikt Kl. Kerkstraat voor personvervoer of als bloem- EENDAGSKUKENS. Jonge elk woord meer aanvaard. Te bevrag H. v. d. Meer. Gèd. Vaart prima staat van onderhoud hnetjes. Legkipp, 475, Leeuward. Wegs inruil VOLKS- Briev 74, onder na 50 ct bij: J. H. Sijtema, a.b. MEUBELEN onder garantie: 3-zits bankstell, v.a. Surhuisterve.. Laboratorium De Gavere, Tweebaks- Pl.m. 225 baal WAGEN met roldak 1960; wag, geel ktek, zeer grote keus. alles extra. Hillebur. Warga. franco. rode AARD- Austin A sev 1960; Simca Elysée 1959; D.K.W., Komt ons bedrijf Heeft u de markt 36, Leeuward; tel. es zi. U leert allicht WEGWJ- APPELEN Pimpernel" ROEBOTEN schouw b.g.g e z.g.a.n. Hermes Sonderklasse '57; Plvmouth wat. Hoderpark..Burmania", Dronrijp. ZERS ln ieder gewst model. 215,, weinig gelop; V.W.-bestelwags ; Aanbieding & contant aan losse bank, 3- onze kantor door bemiddeling van onze agt Let nus-bestel 1954; Opel be- zits v.a. 52,50, 4 stoel, 2 fauteuils v.a. op pag. 16 al Savoye gelez? aard.-sorteermachine 1957; met Goliath 1955; L. Kamminga, Ook in mahonie. Thuis bezorgd. K. K. de Boer, bo- 175,. V.W.-Pick-ups 1958; Tau- Verz. POSTZEGELS, ± zev. J. S. Braaksma, Fiat 1100, Dijkstra's tel bezorgers. Alle voor op! 't s weer Kuipers, stel De Bruin regelmatige adverteerd Voorstreek 19, Leeuward, tel stuks 4- album. F. C. Ferwerd, Automobielbedrijf. tel P. C. Plantinga, Autobedrijf, op reking. tbouw, 't Meer 42, Heerve, tel. K Teg verpletterd Harling. ward, Huizinga, Nieuwstraat 48. Hooftstraat Leeu- Purfina-tankstat., Zwaagwesteinde, DRAAHEK tel lage tel met beste paal. Nieuw ijzer prijz CASCO voor zeer grote collectie D. v. d. Meer. Marwird no. 10, FORD ANGLA 1956, 15 zware KSTEN, lang zeer Wegs motorboot met 6 slaapplaats. Tevs nieuwe Woninginrichting. MEUBELEN. B. Douma's Straatweg, inruil FA (DKW) zuinig wagtje, nieuwe bouwj. Voorstreek 70, Leeuward, Garage Wierprijs 79 cm. breed 49 cm Wirdum Mooi zuinig band, bz. hoog 49 cm. l4, spot- roeibot s/2 4 meter. sma, Schrans 1315, CARAVANBOUWERS. Ass, wiel, band, ko- 1950,. wagtje Leeuward. tel. als nieuw Ook ruil, J. Okkema, Kleine Bur Finane. mogelijk. Spanjaardslaan 54, Leeuwar- met financiering zonder AUTO TJD /, ""Hg! E vrij te aanvaard BURGERWONNG met 18, Grouw. Tel verzekering, één dag d, Te koop tel. aangebod gelkoppeling, minsts 3 slaapkamers, autotrekhak, vaste- uit- tel , Leeuward. klaar. Lamb. Jacobszstr. 10, closet achterom. Briev no Duitse kruissnarige PA- FRESE KLOK. Delistraat Prima kleine ENGELSE NO, bruin, merk Hüpfel_- 58, Leeuward. DRAABANK, draailgte 45 cm. met transporberafdichting, gootstzetbare ram met rub- Mooie RENAULT Frégate '56, in uitstekde Berlin Mooie FORD CONSUL '54 teur. Lijsterstr. 86, Leeuward. met kran, lichtkapp, Briev aanrecht, waterpomp met nog nieuwe motor Na 7 uur, v. Kamm, Schoppershofstr. 15, Leeuward. goed E Jaarsma HAARD staat. Bollemanssteeg 10, E goede WOONARK, solide onderbouw. Br. no Leeuward. onderhoud. Te bevr. Sumatrastr. 19. Leeu- onder sierlijst in plastic no & 191. Friese Pers, Sneek. Ruton SLEDESTOFZU- aluminium, complete E solied HUSORGEL ward. torsiegeveerde VAUXHALL Victor Luxe GER 5O, Ruton handsteel stofzuiger opbouwonderstell. K. v. d. Ve. Em- de Luxe". Vï/ Mooie VOLKSWAGEN, z.g.a.n. meisjesfiets. gemoffeld, 9 j. 65, verwar- tel onder no , '56. van le eigaar, Briev makade 147. Leeuward, z.g.a.n. bz. e studieorgel pracht l2, Grote B.M.er. Briev zonder gebrek, prijs Z.g.a.n. PETROLEUMKAbekleding 7O. N. Plas. De Wilp, CHEL (Alladin), hondmand. Na 6 uur: telf , met prijs onder no Volkswag, geslot bestel 1959, 't Eebuurt 8, mingslamp 6.50, nieuwste»a7 model, _^^^W_w9f_w^_\\ '_\\ z.g.a.n. tomatkleur, Verzamelaar Leeuward. z.g.a.n., vraagt te jongsfiets Binn- 6 j. 65. Fa. BUTEN- FAT , van partikulier, km. stand 34000, Vauxhall Cresta weinig gered koop: JUWELEN ZJVE- E HARP-HUSORGEL, J. Homstra, Ferwerd, tel. BOORDMOTOREN onderdel uit voorraad le- Epkemastr. 25, Bolsward. prima staat. Ooievaarstraat 24. Dracht, tel: nappa jasjes SUÈDE JASJES, ook Luxe Ó', Huisadres: REN Cederstraat of 47, voorhoofdsveer Leeuward. Tel , M iets moois, gro behorde bij de Friese verbaar. Gespreide betaling mogelijk ler jass voor 10 per staalkeur, pracht klederdracht. Voor stukk in originele vorm Rechtstreeks van maand. leder bekleding PHAFF Reitsma. PEUGEOT 1953, Chevrolet Ford Custom- Squire, 2150, fabrikant. Stuur ev e salonkast. naaimachine in Ford Bleeklaan 105, Leeuward van prima kwaliteit Z.g.a.n. Philips TELEcombinatiewa- wordt briefje u ontvangt nadere Leeuward. Rover Wilgstraat tel line" , Hillman g 1958, e z.g.a.n., goede prijs betaald. VSETOESTEL (43 cm), rood leder bekleding, Opel Aanbieding Caravan 400; Philips televisietoestel 200: demonstratie- O. Boteringestraat 79, inlichting. onder No Fa. Zaal, bzine JOHNSON NAAMACHNES: elektr. naaimachines z.g. 3 EVENRUDE 1954, iets beschadigd. Lage l b.b. motor. 3 p.k.. Breedstr. type prijz, 51, inruil. Garage S. wasmachine L. Keikes' Riedstra. Nieuwebur 79, a.n. K. ter Heide. vert. Zn.. Sneek. tel Leeuward, tel ; Leeuward, ctrifuge 140. Ook afbetaling Groning, tel tel Gevraagd: plm. 125 m 2 Herwal 165, Heerve Singer Mij. Burgemeester OPEL KAPTAN 1953, ASBESTGOLFPLAAT in Wij prima Tel ontving wederom Wuiteweg 19, Dracht, tel. BUCCANEER b.b. motor. 3 p.k.. type OPEL staat. Nieuwe Br. m. pr. afmeting motor, e grote partil originele Goede gebr. KAPTAN kleur zwart, 1956, spotprijs no TELEVSETOESTELLEN. Amerikaanse LÈGERPAR- handmachines in prijz 5lO. L. Keikes vanaf 25,, Zn.. Raleigh sportwag 650. Ook 1952, ruil. Linnaeusstraat 25, L'd. 43 cm., in prijz vanaf CA's gemaakt van sterke 35,, 40,- Sneek. tel V.W. bestel 1954, Chevrolet E- of twee-rijige AARDnylonstof 250. met garantie. Vraagt m. warme vachtvoering, -z. LSTER diesel-, nruil mogelijk. APPEL-POOTMACHNE demonstratie, het is geheel vrijblijvd. Ook re- Rinzema's American v.a Alle bz.-motor Jan de Bastr. Speciale aanbieding, gebruikte BRANDKAST voor voor 9. GEHA-TRUCK, de handel. Pr.- Leeuward, ruim 1 j. Br. no bij: opgave. condities, tel. levering, oud. Vermeerstraat 4^ paratie antnebouw. Shop. Voorstreek 4. Leeuward. adviez, snedewer- tel , de prijs van Leeuward. Tj. v. d. Hoek. bü kruising Mat buitwerks h. 82 x br. king. PEUGEOT , Gevr. e AFGERCHTE kleur Bruglaan-Rijksweg 43, onderdel. Hans van grijs, rood leder bekleding, met schuifdak, verw. GEN, E JACHTHOND. één of mooie Terwlspel. Grote partij tel MANCHES- Wier. Sneek. 60 x d. 48 cm. Remmers, SALONWA-' meer veld gelop. Aanbieding bij: H. TER pantalons 10 m lang. in kleur Peperstraat 21. Groning, z. Bevat Prima Te bezichtig tel Friese na rode KLEtel. keuk, Te koop ige TV-TOEblauw olijf, kamer, eegarandeerd poolvast, slechts win- 2 slaapkamers. Ook op van Minn, Batleweg 10, AARDAPPELS voor afspraak. Bleeklaan 159, STELLEN. Verder wasmachines van Fleur steh nooit teleur! 5,75 per korf. L. de teropslag. Franco thuis Leeuward, Surhuizum. gemakkelijke tel DUBBELE FETSTASSEN Vries, Beetgum 212, : FAT 1100 telef. (Millo Cto 225 f v. Rinzema's betalingsvoorwaard. Br. no American Shop. Voorstreek f 145. langzaamwassers ), van 349 voor zeer mooie wag, vanaf 5.75; motortass, km gelop; Morris 249, Leeuward, tel. ctrifuges van 214 voor bromfietstass, brom Ameland, 4-pers. KAMfietswant. geeedschapstass, geldtasse.'-. kof- KNDERWAGEN Mooie Minor bestel 1957, witte half-engelse fers, tass, portefeuilles, Korfmakersstraat 6 Leeuward. portemonnaies. Prima 30.. km gelop: Opel Kapitan in goede 159. Sterke blauwe Marine PEERWAGEN'; compi. stofzuigers van WERKTRUEN met 135 voor f rits ïnyt. met standplaats radio. rolboord f9.95 Rinzema's TV. bandrecorders, 2 staat: Hillman winterstalling. Br. no. BURGERHUS, omgeving snelhed f 258, American Shop. 1309, schrift, Voorstreek Spanjaardslaan, Leeuward. Koopsom f 5.800,. nruil mogelijk. Ook Mmx stationcar, in goede 4. Leeuward, gar. tel. staat. Te bevrag: rundler jass 138. huurkoop. W. de Boer, kunstler jass 62,V), RJWELEN. De nieuwste Garage 1 Van Jk John DEERE 40, Eig TRACgrond. Aanvaarding Hoedemakersweg kunstler joppers sport- De Boer, 55. Dokkum. telefoon LAARZEN, kuit- knie-, Hevea, Rupax RUBBER- 45. D." tourmodell Harling. TOR, tel. in direct, prima staat. 1 (beh. goedk). Bevr. Nicholson hark-keerder 1 laagste prijz bij Fleur's Magneet, Van der Valk's Makelaarskantoor. Hofplein 31. dij-, lieshoogt Uames- «'ingle. Dresco. The Nicholson Lederwarbedrijf, Achter Gemakk. betaling. Na le betaling reeds Wegs TV omstandighed voor iedere! Gebr strooier. kunstmest- P. Leeuward. Tel kinder- kleuteilaarz de Hov 17, Leeuward, overjarige RENAULT Wiersma T.V.-TOE- De allerbeste tel v.a. DAUPHNE soort regpakk met?.50 p.w. Vraagt vrijblijvtï.^ ml- Kl. Kerk- STELLEN 1959 met met service schuifdak van te?é5fdeo^bb-2(io4sterbierumschriftelij- Unieke WOONHUZEN op Drijz vanaf f325 Ook eerste ke garantie. Schoklomo. rubberklomp, werkstraat Ctrale verwarmingsketels, 2s, Leeuward. eigaar km. schitterei de woonstand, rep gelop, antnebouw zuinige wag Br in prima staat. no 473 scho, RADATOREN Leeuward. KUNSTMESTSTROOERS Hardegarijp. de forsplaats van Leeuward Meijer. luxe scho Postma's Gebruikte rijwielhandel. -ribbbuiz in diverse Tel Vicon, schotelstrooier -inaciteit uitvoering K v d Ve. Emmamalige Doel ge ziet er Poststraat bij TELEVSE, radio, Kl Kerkstraat te de bandrecorders, voor- werkbreedte 2 m Met de trein slechts kele minut van de stad Ctrifugaalstrooier Leeuward. dure ZOEKT U grammofoons, e goede gebruikte auto? Kom "on prima uit 26s'- stand doch lage prijz wisselaars. Ook in huurkoop. WASMACHNES vanal Mooie kade 147. Leeuward tel toch buit won! Géén eerst SPORTFETSEN. luchtband bijna es zi bij Radio- televisiesdeciaalzaak Soepboer, f der Lei. Garage van onder garantie ' 125 iet erfpacht!!! Lage kost. ctrifuges van nieuw te Koopprijz f ieder merk Ruysdaelstr. Sterna 6 onderscheid rijwiel, beste 10, < Weerd leverbaar 5. Leeuward tel. Zwart Het eerste HORLOGr Leeuward. Nieuwe nruil, ctrifugaalstrooiers op lucht- kwaliteit, sportuitvoering , Zuidvhet 48 Leeuward tel voor uw zoon garantie of dochter met lamp ilpt (uni f Sterna betaling in band overleg. model 1961, fjj Eig grond. Zonodig hoge financiering n Vraagt vrijblijvd prospectus: Makelaarskantoor z.g.a.n. KNOP- er toch gnerl toerfiets evoudig Door inruil afstelbaar. tevs naar Ontvang zuivei woll ligt hü on Van der Made. ACCORDEON. Paulo Soprani. voor u klaar sterk, met lamp f 116- FORD (6-pers.) LEGERDEKF.NS , ge Sfiß f Groningerstraatweg,^echts Uitsluitd vak/aak kwaliteit Horlogerie Rekord met tot stroomlijn. Spotprijs ohe: 400. dem 1 Opel Roll Breedstr. 51. Leeuward, tel bierumerstr. 12, f voor- 1. Leeuward, Rinzema's American Shop. Voorstreek 4, Peperstraat 1, Zündapp BROMMER. Sex- prima staat: 1 Opel L'ward Caravan Garage Leeuward, Leeuwardsma, tel Bij het stoplicht. E. Jong- Pfi.w ops. telef d vr't'; Akkerwoude. " 0S5ClhB a 3aA23l. HallUr- "

19 ZATERDAG 4 MAART 1961 Djerba, eiland van palm, markante dorp prachtige strand Jod in Moslimse omgeving bewaard oeroud geloof (Van e onzer redacteur) W7as het de zeer schilderachtige grijsaard, wijsgerig zijn nargileh (Turkse waterpijp) rokd, gehuld in e grotesk aandode jutezak, maar nog veel meer in e onaandolijk stilzwijg, wis beeld mij voor de geest zal kom zodra de naam Djerba als e flits door de gedacht schiet? k zat vlak bij hem onder de luifel van het met kaartde «dominospelde mann gevulde koffiehuis, maar hij achtte de vreemdeling ge blik waardig; knelijk had hij goeg aan zichzelf. Of was het de niet minder markante stuurman, die mij op zijn antieke maar stevige bootje van het Afrikaanse vasteland naar dit in de Kleine Syrte vlak bij de Libysche grs geleg eiland voerde, e eiland, waarop m niet uitgekek raakt, althans als m van bont door de historie geadeld volkslev houdt? Of was het het Jodjongetje, dat mij de synagoge het zi, e synagoge zo merkwaardig als er weinig op de wereld bestaan? De toeristische folders fioem Djerba wel es het eiland van Circe," daarmede dan vaststelld dat hier de befaamde verleidelijke tovares gewoond moet hebb die Odysseus tijds zijn omzwerving e jaar wist vast te houd, e jaar dat voor haar volgs het oude epos van Homerus niet zonder gevolg is geblev. We hebb in wetschappelijke boek ge bevestiging van deze localisering van het mythische eiland kunn vind, maar het kin natuurlijk waar geweest zijn. Meer kans is er evwel dat hier het land der Lotophag geleg heeft, het wonderlijke land der Lotus-eters, waar Odysseus te- L)e stuurman, die ons op zijn oude veerbootje van Djorf naar het havplaatsje Adjim op zijn schone eiland Djerba heeft gebracht, e prachttype. recht kwam to hij door de wind uit de koers was geslag na neg dag eindelijk weer e kustlijn in het oog kreeg. De dromerige atmosfeer, het paradijselijke aanzi, de geheimzinnige aantrekkelijkheid, die de lezers van 's werelds schoonste reisverhaal kn, het past hier allemaal bijzonder goed bij dit eiland. Maar ik vergeet alles wat er met Odysseus na de val van Troje gebeurd is, zodra ik aan Houati Coh dk, de dertijarige jong die de jongste beschermer is van wat e der aandolijkste heiligdomm van het oude sraël mag het. Terwijl hij mij voorging in het uitdo van zijn scho, hoorde ik door de opstaande deur de muss in het heiligdom sjilp. Psalm 84 was plotseling waar geword, al was het dan ook in de diaspora. Zoals hij de kaars aanstak, mij de wetsroll toonde, de lucht met zijn lichte wiefj«pnriumeerdr ln zijn toonaard e van de oeroude gebed van zijn volk zong, zó dicht zal ik «iel nooit weer bij de hevige innige wereld van het oude testamt kom. Van buit was er aan deze synagoge, die de Ghriba" (de wonderlijke) wordt goemd, niet zo heel veel bijzonders te zi. Wit blauw zijn de kleur die alle huiz op het eiland verton. De voorhof heeft met zijn vele bonte tegelwerk wel iets van de ornamtiek van e moskee, al is alles veel minder grillig listig. De synagoge zelf vertoont in haar indeling het gewone beeld dat m overal op de wereld zal aantreff. n het midd de verhoogde, afgeschutte bimah" (preekstoel) waar de voorlezer staat. Tegover de ingang de bewaarplaats van de wetsroll; daarvoor de zevarmige kandelaar. De mann de vrouw zitt apart. E muur is met votiev als overlad, de vloer is met matt kled bedekt. Dat is dan de uiterlijkheid. Maar te wet dat deze synagoge rondom e ste gebouwd moet zijn die na de verwoesting van de tempel van Jeruzalem uit de muur werd wegeom die door de woestijn werd gezeuld, vele duizd kilometers ver, te wet dat hier al sedert meer dan tweeduizd jaar kele Joodse diaspora-gemet bestaan, e gemete waartoe Simon van Cyre behoord zou kunn hebb, te wet dathier te midd van e zeer grote islamitische meerderheid kele duizd sraëliet op e voorbeeldige wijze trouw geblev zijn niet alle aan het geloof, maar ook aan de gebruik de cultische handeling van de tempeldist, dat maakt zulk e bezoek tot e hart ziel aangrijpde zaak. Sommig zegg dat deze immigrant hier vlak na de babylonische ballingschap al gekom zijn. Ander bewer dat het Jod zijn die het na de verwoesting van de tweede tempel door de Romein niet meer in hun eig land kond uithoud, omdat de heid nu hun erfdeel hadd ingom. n twee dorp op Djerba hebb zij zich gevestigd, in Hara Kebira in Hara Srira. Tot voor weinige jar war er nog zon zesduizd, maar het getal neemt af, want eindelijk is het land sraël weer het beloofde land geword dat zijn poort voor de kinder van Gods volk opzet. Schaap- geitherders zijn het, boer, goudsmed soms ook in dat geval haast altijd kunstaars in hun vak. Romein Vandal, Noormann Spanjaard, Frans talian, in de laatste wereldoorlog ook e tijdlang Duitsers, zij hebb het eiland in bezit gehad, maar zij hebb de Joodse gemeschap nooit in haar wez kunn aantast. Trouw gav de ouder het dierbaarste wat zij hadd aan de jonger over, gemgde huwelijk kwam haast niet voor, de waardige opperrabbijn zorgde dat de knis van de Thora niet verlor ging Duizd mal is er hartstochtelijk tot God gebed of Hij zijn kinder es wilde terugvoer. Het kan nu niet lang meer dur, zegg de mees- Djerba heeft zon zesduizd putt waterbrn: e uitkomst voor dit droge eiland! De vrouw do bij zulk e put de was; de kameel trekt de zware waterzak omhoog, die dan in het wasbassin wordt uitgestort. t. Reeds zijn de eeuwoude wetsroll naar Jeruzalem vervoerd heeft m er iets jongere minder kostbare voor in de plaats gekrem. Maar nog gaan ieder jaar vele Jod uit Noord-Afrika naar de Wonderlijke" op pelgrimage; het huls tegover de synagoge doet dan, steeds op de 33ste dag na Pas, dist als karavansera. ODK afgezi van de kleine Joodse bevolkingsgroep is Djerba e<m karakteristiek eiland. De bouwstijl vertoont er e grote eheid e eig trant. Het eiland is overdekt met palm- olijfbom; er moet wel miljo staan, lijkt mij zo. De bevolking heeft aue uiterlijke kte- Trip door Tunesië () k van de Berbers. M ontdekt er de prachtigste typ, kopp die Rembrandt gebiologeerd zou hebb. De taal schijnt nogal wat van die van het vasteland af te wijk, de kleding in kele opzicht ook. Staan de Jod op de getrouwe handhaving van hun geloof, de muzelmann niet minder. E zoon van het eiland vertelde mij dat er zon 250 moskeeën zijn, dat op e bevolking van nog ge ziel! Sommige dorp hebb e eig geloofskleur. Ook de slam heeft zijn richting sect hier op Djerba zijn de orthodox, de puritein de liberal niet alle vertegwoordigd, maar als het zo uitkomt ook in e dogmatische of ethische strijd gewikkeld. De gewone toerist die van Amsterdam of Parijs over Tunis naar Djerba vliegt, zal zich in dat alles wel niet lang verdiep. Hij vindt hier e SNEON SNEN r is bij e sportwedstrijd of dat nu schaats of kaats, voetbal of volleybal is e groot verschil tuss toeschouwers spelers. De spelers do iets, zij spann zich in prober te winn. Ze zijn er in", binn de lijn, nem met al de vezels van hun bestaan deel in de wedstrijd. De toeschouwers staan buit de lijn, zitt bij hun toestel of lez het verslag in hun krant. Ze zegg, dat :e mee lev", dat wij" hebb gewonn of verlor, maar ze do niet mee; ze kijk toe. Ze moedig aan, ze ondergaan de spanning van het op neer golvde spel, ze zijn opgetog of terneergeslag al naar gelang van de stand, maar met dat al word ze nog ge deelnemers, ge ms, die hun aandeel hebb in nederlaag of overwinning, omdat ze ge aandeel hebb gom in de strijd. Oeze toeschouwershouding bedreigt ons ook wanneer wij de lijdsgeschiedis van Jezus lez of hor vertell of zi uitbeeld. Het heet dan, dat wij ons in dat lijd verdiep, zelfs dat wij Jezus volg op zijn lijdsweg, van dag tot dag of van week tot week. Heel veel lieder muziekstukk, die op dit lijd betrekking hebb, roep e stemming van droefheid in ons op. Wij kunn dat meevoel misschi wel tot tran toe bewog zijn. Enkele ms hebb zich het lijd van Jezus zelfs zo sterk ingedacht, dat de wond in zijn hand zijn zijde zich ook in hün lichaam ging verton. k/u is dit alles zeker niet zonder meer ' ' af te keur. ntegdeel: wij kunn de mselijke diepte van deze passie niet sterk goeg op ons lat inwerk. Maar tegelijk zull wij ons bewust zijn, dat de goddelijke dimsie ervan pas voor ons op gaat als het mede-lijd van de toeschouwer omslaat in het meespel van de deelnemer. Het is de bedoeling, dat wij ge outsiders blyv, maar er helemaal in" kom, partij kiez in deze strijd op kostebjk verblijf voor e wintervacantie, goede hotels, redelijk goed onderhoud weg, boeide markt (souks), veel visserij, heerlijke strand. Terwijl wij er war, in februari, was de zee 's morgs vroeg twaalf 's middags ongeveer zesti grad, voor de ook to reeds weer aanwezige Duitsers ge beletsel om te gaan zwemm. Overigs lijkt het ons e eiland te zijn waar jonggehuwde par gaarne hun wittebroodswek zull doorbrg. Zij kond slechter plaats uitzoek dan dit schone stille eiland van Circe! Vel, die in de komde jar op het kleiner geword Europa uitgekek rak, zull graag es e ontdekkingsreis naar Noord-Afrika gaan do. Het is voor niet al te lege beurz, wel dolijk e reis naar Djerba te mak; voor wie niet het toppunt van luxe comfort begeert, kan het er ook bijzonder prettig zijn. Vooral zij die plezier hebb aan de ms, aan de wevers de pottbakkers de handige kooplied de ondernemde vissers de begaafde goudsmed, zij zull op Djerba iets vind wat elders nergs in zulk e overvloed op e eiland van 28 km lang 22 km breed aanwezig is. Als we de eilanders goed hebb geschot, zull zij zeker ook niet zo spoedig bereid zyn hun typische levsgewoont in ruil voor wat toeristische inkomst op te gev. En dat is iets wat van de Nederlandse toeristeiland onmogelijk gezegd kan word Houati Coh zijn zusje in de deur van de voorhof die naar de synagoge Ghriba" (de wonderlijke) leidt: e intelligte knaap die veel begrijpt, al verstaat hij ge vreemde tal. ndist gom lev dood. Jezus volg is niet alle e volg in gedacht gevoels, maar ook in will werk, met lichaam ziel. Nu moet toy dit ook weer niet misverstaan in de zin van: nado wat Hij gedaan heeft. Dat kan niet. Het grootse goddelijke van dit lijd is juist, dat het voor ons", in onze plaats volbracht is. Deel-nem heeft hier de betekis EVEN STLTE van: deel krijg, er bij betrokk word, zodat ons lev zich gaat afspel binn de perk van zijn nederlaag overwinning, zijn dood lev. Deze deelneming valt te illustrer met de manier, waarop Jezus zijn lijd omschrijft als e dist. Hij was temidd van zijn discipel als één, ms rond als e knecht. Het begin van alle godsdist is, dat God ons dit, dat Jezus als e slaaf neerbuigt (onder het kruis) om ons de.oef te wass, ons te reinig van het stof der die dit. Hij gaat onder de weg, het vuil van onze handel wandel. Maar daarmee begint dan ook werkelijk ónze eredist aan God onze vriddist aan de naaste. Als i«u van Hem gedid zijn niet langer onszelf will scfiootiprnteii schoonhoud dan heeft het gezegde: liever e kleine baas dan e grote knecht" zijn geldigheid voor ons verlor, maar wet wij ons met Luther innerlijk vrij van alle ding ms tegelijk distbaar aan iedere. Dit di in de navolging van Christus wil zegg: niet over het lev, de opvatting, het geloof van de ander beschikk, maar door zichzelf te gev voor die ander ruimte mak om zelf te lev, te dk, te gelov, op zijn eig manier deel te krijg aan de dist van God. Met Jezus' eig woord (Mattheüs 20:25-28): Gij weet, dat de regeerders der volk heerschappij over h voer de rijksgrot oef macht over h. Zo is het onder u niet. Maar ttue onder u groot tuil word, zal uw diaar zijn wie onder u de eerste uil zijn, zal uw slaaf zijn; gelijk de Zoon des ms niet gekom is om zich te lat di, maar om te di zijn lev te gev als losprijs voor vel." T. Beierse speelbank zijn zeer lukratief Balletjes in casino's blijv roll t laste van de beginsel (Van onze korrespondt in Bonn) Vijf ja-stemm van de sociaaldemokratische oppositie in de ruim 200 man tellde Landdag van de vrij- deelstaat Beier hebb de casinos in Garmisch-Partkirch, Bad Kissing, Bad Reichhall Bad Wiessee (die in Lindau zou in ieder geval zijn blijv voortbestaan) uitstel van executie tot 1965 verled. Zij zoud op zijn laatst op 30 september 1961 word geslot, ofschoon bij de hervatting van het speelbankbedrijf in 1955 de concessies voor ti jar war verled. De Beierse casino's hebb sinds de heroping op 9 juli 1955 zoveel schandal veroorzaakt, dat de vrij- deelstaat op zijn politieke grondvest dreunde: oud-ministers partijchefs kwam wegs meined in de beklaagdbank werd tot gevangis- tuchthuisstraff veroordeeld. Het was de koalitie-regering der socialist Bayern-partei", die in 1955 de kogeltjes daarmede de lawine van schandal aan het roll bracht in de casino's van Garmisch- Partkirch, Bad Reichhall, Bad Kissing Bad Wiessee. Zolang de Christelijk-Sociale Unie" de Beierse zusterpartij van dr. Adauers Christelijk-Demokratische Unie" in Much (mee)regeerde, wist zij zich met succes op morele grond teg de heroping van het casinobedrijf te verzett. De socialistischliberale koalitie butte haar korte regerings-gastspel" om de roulettes weer aan het draai te brg. Bron van schandal miljo mark, die de casino's in de Beierse staatskas in die van de betroff gemet hebb nog do vloei. Dat wil zegg: formeel zijn de speelbank eiglijk opgehev. n de praktijk wordt het casinobedrijf voorlopig voortgezet opdat kele nog op kwesties kunn word afgewikkeld". E van deze kwesties: e eis tot schadevergoeding, die de croupiers het overige personeel der casino's wilde indi ingeval van e voortijdig stilzett van de roulettes. Bijna twee miljo mark wild zij van de Beierse staat vorder. Bij e voortijdige sluiting van de casino's zoud zij niet alle hun baantjes verliez, maar ook hun inkoms tot medio Het casino-personeel verklaarde zich bereid van deze claim af te zi wanneer de Beierse regering haar besluit tot sluiting der speelbank zou herzi. Gewd aan miljo E andere kwestie: de Beierse j schatkist is intuss zo gewd geraakt aan de miljo dia het casino-bedrijf i opleverde, dat zij haast niet meer bult het geld kan. Beier is het op e na armste land van de Westduitse Bondsrepubliek kan het zich nauwelijks veroorlov af te zi van zev tot acht miljo mark aan inkomst per jaar uit de casino's. Hetzelfde geldt voor de vier betroff gemet. Garmisch-Partkirch het vakantieoord der Amerikaanse soldat in de bondsrepubliek heeft net e ling van e miljo mark opgom voor de bouw van e nieuwe school nog e half miljo voor vernieuwing van de riolering. Bad Kissing heeft twee miljo schuld, ook vanwege e nieuwe school e waterreinigingsinstallatie. Bad Reichhall heeft verplichting tot vijf miljo mark aangegaan voor de bouw van e nieuw ziekfiuis e lagere school Bad Wiessee heeft e schuld van acht miljo mark voor e nieuwe riolering. Bovdi: de vier gemet behor tot de belangrijkste ctra van het vreemdelingverkeer gav niet n het laatst juist déérom gelegheid tof hazardspel. Bovdi: als m niet op de e of andere manier (met eig casino's) zou hebb getracht het geld in Beier te houd, zoud Westduitsers vreemdeling over de grs van het naburige Zwitserland of Oostrijk zijn gegaan om daar roulette te spel. n het licht van deze harde financiële feit, was ook in de CSU-fraktie in de Beierse Landdag de ming niet meer onverdeeld vóór e sluiting van de casino's. Voor de nog zeer ook grote socialistische Landdag-fraktie war de casino-inkomste geldbron, die voornamelijk t goede was gekom aan de sociale woningbouw, waarvan de deelstaat zo met zij ge afstand kan do. De morele bezwar, die de befaamde casino-zuiveraar", de CSU-minister van landbouw Hundhammer aanvoerde teg e voortzetting van het Later bleek, dat ministers partijfunktionariss der (alle in Beier casinobedrijf, moest wijk voor het betekis hebbde) Bayernpartei" argumt, dat wanneer de speelbankonder-staatstoezicht zoud verdwijn, zich daartoe met aanzilijke bedrag hadd lat omkop, voor de partijkas" natuurlijk. Voor e parlemtai- bier- Kneip". Het is e ijsberg, het hazardspel zou verhuiz naar de re onderzoekingskommissie ontkd waarvan negtide onzichtbaar is. De zij dat. De concessionaires ontkd speelzucht van de ms laat zich blijkbaar niet zo gemakkelijk onderdruk- ijverig mee, tot e hunner zijn mond opdeed. To begon e zondvloed van k. Trouws: e mingsonderzoek meineedsprocess, die de Bayernpartei" haar politieke existtie kostte proct der bevolking voor het voort- in Beier bracht aan het licht, dat 61 er vermoedelijk ook toe bijdroeg, dat bestaan der casino's maar twaalf de Christelijk Sociale Unie" in 1957 in proct er teg was, terwijl het 27 proct totaal onverschillig liet. De stem de Landdag de absolute meerderheid behaalde de regerings-verantwoordelijkheid overnam. Maar ook het casino- va plus" blijv hor, wil de balletjes des volks wil in Beier het ri ne schandaal. De CSU-regering, aanvankelijk onder premier dr. Hans Seidel, la- regeerders hebb daaruit de conse- de duit zi roll. De Beierse ter onder premier dr. Erhard, besloot qutie getrokk. Met de onvermijdelijke dubbele moraal. al spoedig om de casino's van Garmisch- Partkirch, Bad Reichhall, Bad Kissing Bad Wiessee voortijdig te sluit door intrekking van de concessies. Daarom is het nogal verwonderlijk, (Adverttie LU.) dat diezelfde CSU-regering na het meerderheidsbesluit van de Landdag, nu wel zal besluit de concessies normaal tot 1965 te lat uitlop. De moraal s intuss gewek voor het geld, voor de _m_m_- \ p_n NMlM l M#pSil 19 Vraag de boek (geheel vrijblijvd) ter inzage aan Uw behangleverancier. Onbegrsde mogelijkhed voor e prachtige begrzing van Uw kamer van k". _$.{[ j "»th & Uood.ln.lvr N.Y.

20 20 ZATERDAG 4 MAART 1961 EED B^- i Bij het Teiegraafkantoor Amsterdam is plaats voor ige bankwerkers fijnbankwerkers instrumtmakers in het bezit van het diploma LTS. Sollicitaties te richt aan de afdeling Personeelszak van het Teiegraafkantoor Amsterdam. N.Z. Voorburgwal 182 te Amsterdam. KOOPMANS MEELFABREKEN N.V. Leeuward vraagt e vrl. KANTOORBEDENDE Leeftijd 1720 jaar Bij voorkeur met MULO-opleiding Sollicitaties te richt aan de Afdeling Personeelszak, De Merodestraat 3, Leeuward. Mooie bijverdiste Gevraagd beschaafde DAMES EN HEREN met TELEFOON THUS om overdag /of 's avond propaganda te mak voor e interessant tijdschrifl De werkzaamhed verg slechts 2 uur per da, (maandag t/m vrijdag). Verdist 25. a 4O- -per week. Briev met opgave van leeftijd, opleiding, huidigi werkkring telefoonnr. aan Postbus 337, Rotterdam Op de velop vermeld: telefoon". GEVRAAGD: 1 gediplomeerd boekhouder 1 magazijnmeester 2 volslag trekker- landbouwmachinemonteurs 2 leerling-monteurs R. G. Huisman Zn. N.V. i.o. Landbouwmachines, Pingjum - telefoon : Gevraagd voor onze modellafdeling allround meubelmaker die ook van teking kan werk. Sollicitaties schriftelijk aan Meubelfabriek Fristho N.V., Franeker Gevraagd, t spoedigste ALL-ROUND TMMERLEDEN GEBROEDERS ADEMA AANN. EN TMMERBEDRJF Wergeasterdyk 14 Tel Leeuward b.g.g , 29684, TMMERLEDEN Goutum GEVRAAGD Woning beschikbaar FA. C. v. d. MEER EN ZOON Aannemingsbedrijf, Oudega (H.0.), tel. no ROSER'S AUTOMOBELBEDRJVEN N.V. vraagt voor spoedige indisttreding: chef aflevering nieuwe wags quick-service monteur e monteurs 2e monteurs leerling monteur plaatwerker aank. onderhoudsmonteur assistt-pompbedide Mondelinge aanmelding vanaf maandag 5 maart 1961 aan het bedrijf: SPANJAARDSLAAN 162 LEEUWARDEN Gevraagd: e smidsknecht bekd met hoefbeslag. Woning beschikbaar. Hoog loon 1 vrije zaterdag per maand. SMEDERJ J. S. SPT, TOLLEBEEK, N.0.P., tel TMMERKNECHTEN gevraagd voor verbouw onderhoudswerk J. Hiemstra - Ulsterkade 12 - Sneek' Wij Telefoon 2479 Wij vrag voor direct of later le monteur of 2e monteur Loon andere voorwaard (evt. woning) nader overe te kom. fëpf _H SCOOTER - BROMFETS EN MOTOR - SPECAAL BEDRJF mdtdrserviceßl fl^avlffi l LEEUWARDEN Wfff^Hg^vi^ _ l_ H\'_T\P_\-\1 WESTERPLANTAGE 38 BJ DE OLDEHOVE " Gevraagd voor nieuwbouw- onderhoudswerk t spoedigste le monteur /e 2e monteur GARAGE C. P. DE JAGER, BOLSWARD telefoon Vn Dokkum is wurk foar Jo Bij de Backer's Compressor N.V., DOKKUM, is plaats voor leerling-draaiers, bankwerkers, monteurs Goede sociale voorziing. Aanmelding dagelijks aan de fabriek na uur De Mounedyk 2, Dokkum. BETONNDUSTRE TE SNEEK vraagt voor spoedige indisttreding e ervar KRAANMACHNST voor de bediing van e verrijdbare portaalkraan. Gevraagd ige flinke BANKWERKERS4ASSERS W lovtk S fabr. van transportmiddel WTMARSUM - Tel TC26 - BOLSWARD GARAGEBEDRJF vraagt voor spoedige indist'a-eding PLAATWERKER Zelfstandige functie max. loon. Briev met inlichting ond_r no N.V. LANKHORST TOUWFABREKEN SMEEK iwaarom WERK AANVAARDEN N DE RANDSTAD HOLLAND? UW WERKGELEGENHED LGT VLAK BJ HUS 1 vrag ONGESCHOOLDE ARBEDSKRACHTEN voor ons W-drijf te SNEEK. VAST WERK, GOED LOON. " Met ingarag van 13 maart a.s. invoering van de 5-daagse werkweek, hetge betekt: voor ploeg. 2 vrije zaterdag per 3 wek voor ploeg 11, 3 vrije zaterdag per 4 wek Bij voldode aanbod zal e dagelijkse pdeldist per autobus vanaf Wommels word ingesteld. MAANDAG 6 MAART A.S., des avonds van 7B uur, wordt door vertegwoordigers van ons bedrijf zitting gehoud in CAFÉ S. J. GERBENS te WOMMELS. Kom daar inlichting vrag! Dagelijks kunt %i zich ook meld aan ons bedrijf te Sneek ' bij de Arbeidsbureaus. Prettig werk, goed loon goede sociale voorziing. Nieuwe woning komt evt. Tevs gevraagd ter beschikking. Sollicitaties word gaarne ingewacht door ERVEN B. J. FEENSTRA N.V., SNGEL 9 TE SNEEK. FA. J. HORNSTRA RJWELEN Hoofdstraat BROMFETSEN 23 FERWERD vraagt EEN JONGE RJWEL- EN BROMFETSMONTEUR Moet zelfstandig kunn werk., GEVRAAGD: CONSTRUCTE-BANKWERKERS PLAATWERKERS EN DRAAERS Fa Constructiewerkplaats.Staalbouw' Lange West 100 Dracht Zuivelfabriek De Tijd" te Beemster vraagt: " EEN 2e KAASMAKER Mooie nieuwe woning beschikbaar Sollicitaties word ingewacht voor 11 maart a.s. Gevraagd nette zelfst. bedide in brood banket in- of extern. Friese bakkerij J. W. Kaptein, Windlustweg 15, Wassaar, tel Derde stuurman (grote handelsvaart) zoekt hem passde werkkring aan de wal. Briev onder no Gevraagd Atelierleider(ster) op klein mantelatelier (14 pers.)^ Atelier re" Snekerstraat 42, Bolsward, tel i to_n& DOUWE EGBERTS Kooin-lij-e T_ba fa_riek " K«-Übra_-erij<_ «Theehandel N.Y. FLNKE KRACHTEN (MANNEN), voor diverse fabriekswerkzaamhed. / Personeel, woonachtig buit Joure, kan ln de meeste gevall gebruik mak van onze personeelsbuss. vraagt voor haar bedrijf te JOURE : Gelegheid tot aanmeld, dagelijks aan het kantoor te Joure, van 912 uur van 1417 uur, behalve-.zaterdags. Schriftelijke sollicitatie» te richt aan de afd. personeelszak te Joure. 1 Coöp. Zuivelfabriek Weidurn" te Weidurn kan geplaatst word e flink persoon, voor afgifte retourprodukt op de gemechaniseerde melkontvangst 'Accurate werkers met gevoel voor techniek giet de voorkeur. Nette woning beschikbaar in het dorp. i Goede busverbinding met Leeuward. e jonge kracht voor administratief werk lemand met gehele of gedeeltelijke ulo-opleiding giet de voorkeur Aanbieding zull gaarne ingewacht word voor 12 maart a.s., t kantore der fabriek lil WESSANENS KONNKLJKE WW FABREKEN N.V. - WORMERVEER "P» vraagt: 188 ONGEHUWDE _ FABREKSARBEDERS voor de drie-ploegdist. Leeftijd 20 tot 50 jr. Goed loon gunstige verbiyfsvergoe- ding. M wordt ondergebracht tn nette par- ticuliere kosthuiz. Als u deze adverttie uitknipt, uw naam adres invult daarna verzdt aan onze Personeelsafdeling, Zaan- weg 51 te Wormerveer, ontvangt u alle ge- wste inlichting Naam 1 Adres: _ Psionbedrijf te Noordwijk aan Zee zoekt net Woonplaats WERKMESJE Geboortedatum L.C. voor direct of later. Seizo- of jaarbetrekking Wij bied e prettige werkkring met e aantrekkelijk salaris, dat BEKWAAM KASSER wordt aangepast aan de" met 22-jarige ervaring, prima ref. Goodwill, viijt van het meisje. Br aan Psion Rova, SchSfferstraat 12, Noordwijk aan Zee, tel M in bezit van royaal pand w.i. kantoor met wachtk. invtaris, op eerste stand van welvard dorp in N.W.-Friesland, zoekt contact Gevraagd per 12 mei op weidebedrijf van 32 ha e1 met solide Bankinst. of Adm. kantoor ter vestiging van e bedrijfsleider bijkantoor ongehuwd met interesse voor de fokkerij. Wed. G. W. de Boer, ' j Br onder no. 655, Alta's Publ. kantoor Straatweg 61, Rauwerd. Alle schriftelyke aanbieding. Bagijnestraat 41 - Leeuward «SPdUCANA OPROLBARE "TmMNUM ZOHHESCHERMEN bespar u massa's geld! v4h SSSmsiSm9'S!S l.. PPSr^-»_ 4 A.#_s3l Ducana aluminium zonnescherm word geleverd in: ^t / A M_t '«lifjél-^ i ^ w-_3l^#t 16 kleur - oprolbaar - voor woonhuiz winkels kantor. Grootste maat 6 meter met 2.40 m uitval, 20 jaar schriftelijke garantie - 22dealers;,n> Nederland Bel van 10 tot 10 uur (na 18 uur ) ot schrijfi Ducana Nederland Blaricum i-iihiiiiiiüii. _--. fplil _^r -s_bß l^bp mr '3(?x \ het WE WAAROM- van de nieuwste Fiat 500 giardiniera WE ledere Man, vrouw kroost + hun bagage.winkelier + heeft nu het bestelgoed. Wel!-to-do vrijgezel + golfstick, hgels, vrimeest profijt van <lm picnic-mand. Vertegwoordiger + de Giardiniera? monstercollectie. Kortom: deze ge, \m_m 9tn{ hij zij, U vele ander.,yt_h-fj!a? WAAROM Omdat deze Fiat nu nog maar fl »«,irl l a. kost' mdat hij «nel (ruim 95 km/u) luinlg (1:17) is. rtarrflni." -ni" omdat? da -'uchtgekoelde motor snel start, Giardiniera kop? weinig slijt steeds de nodige "overpower" heeft. Omdat het ctrifugale oliefilter de motor dusrevisiekost spaart Omdat er 4 ms in kunn of 200 kg bagage n bijna \---j~ EN VERDER? Voor Leeuward e. o.: Voor Sneek e. o.: voor Dokkum e- -! e kubieke meter. Omdat boval Fiat ervaring heeft met de gecomprimeerde kracht van zijn sterke Fiat SÖO-motor. V4Snjï&ft Door het zuinige verbruik de laag geprijsde onderdel - OQA bereikbaar voor leder budget.. 43Ö0." Garage CENTRUM, B. H. Eerligh Zaailand 100. Tel RNNERT DE JAGER, Maria Louisastraat 20-^-20a. Tel sasy^s 1 «--. j W N-v- ELECTRO BLKFABREK [ e V WOUDMANSSTRAAT 1 _ LEEUWARDEN vraagt voor haar onderhoudsafdeling [ a. Elektro-monteur 1 n beat van diploma sterkstroom. Bekd met elektronica j b. Elektrici j j c. Timmerman j d. Metaaldraaier J Schriftelijke sollicitaties te richt aan bovgoemd adres.

21 ZATERDAG 4 MAART n Parijs tailleurs in grote verscheidheid Zoet geheim der plooi: mode voor de vrouw van rijpe gratie Voor wie wil durft, de cape; teager zoekt zelf wel wat Blik asperges roomsaus: verfijnde groteschotel Om met weinig tijd, maar wèl wat kost e verfijnde groteschotel voor e zondagsmu of e bijzonder ettje te mak, zijn maar twee zak nodig: e blik goede asperges e roomsausje. Het sausje wordt gemaakt van twee deciliter aspergat, vijfti gram roomboter vijfti gram bloem, waardoor e losgeklopte eidooier e (Van e medewerkster) ln Parijs droeg de meisjes to we er de ltemode kwam bekijk op straat nog allemaal grijze mantels met zwarte kous, of e grijze visgraatrok met e half, glad, ler jasje. n Nederland hebb we zon algeme mode het voorbije seizo niet gekd Nederland zat midd in de overgang. Want al twee seizo of eiglijk drie was het wiegelrokje niet meer voorgeschrev zelfs afgeschrev door de Parijse modediktators, doch onze teagers hebb het taai verdedigd: trots op hun jonge stevige kuit hun ferme b, knieën boval op hun heel strak aangesnoerde lige taille, hebb ze doorgewiegeld tot er in de winkel werkelijk ge lampekapje meer te koop was. En op e zonnig terrasje hebb we dan met ons titall glimlachd zitt kijk naar de laatste drie mohikan op e vluchtheuvel drie hipjes van zon jaarof zesti, die als krokusjes stond te dein in het windje. Leuk hoor, maar het moet nu afgelop zijn: we hebb nu de slimlook de lijn der tgerheid van Mare Bohan van huize Dior. En we hebb de a-symmetrie kop op teagers: dan kan ook heel mal zijn. A-symmetrie is niet mal bedoeld natuurlijk, zelfs niet voor teagers bedoeld. A-symmetrie is er voor wat zoetjes aan wel e verget groep bleek: de nog mooie nog slanke maar toch al rijpe vrouw de vrouw met al de eerste rimpeltjes om het oog de eerste twijfel in het hart Voor teagers is dat niks: zij kunn nog niet gracielijk kwijn het zou zonde zijn hun pittige figuurtjes te verdoezel in plooi. Voor h dus de a-symmetrie als grapje. Op e leuk eff blousje e knots van e knoop links, e satijn bandje links, e strik links, of wat dan ook links het maar links is. En op de rok e zak als zo groot als e fietshok links, of e opgaaid kleurvak links, of e jaap van e roos links, al wat verder allemaal links kan, zoek de teagers zelf wel op. Behalve links mag ook iets scheef, maar dat is gevaarlijk: voor u het weet wekt u medelijd op, omdat m dkt dat u uw voet hebt verzwikt of krom gaat van spit. Wilt u met alle geweld scheef, knip dan e rok. Ach, hoe weinig begrijpd zijn grote ms toch vaak. Juist heb je je et op wü je ev e middagdutje do, of ze zett je wreed op e koude le po. Maar ze kunn me wat, ik ga toch slap.." randje plissé schuin over e deciliter stijfgeslag slagroom word geroerd. De opgewarmde asperges word voorzichtig door deze saus geschept onmiddellijk opgedid. Kalfszwezerik smaakt uitstekd bij deze niet zo heel goedkope, maar wel bijzondere groteschotel. Plissé is zeer in mode dan vooral plissé weggewerkt in diepe scherpe plooi. Ze waaier op als u loopt in uw op het eerste oog slanke rok. Leuk voor de lte: verborg plotseling losfladderde plissé's in kontrasterde kleur met rok of jurk. Kleur behalve rosé, rosé, rosé nulgro, bleu, marine-wit grijz, veel Op komde voorjaarsbeurs Tal van snufjes" voor de vrouw Op de voorjaarsbeurs, die van 13 tot met 22 maart in Utrecht zal word gehoud, zull heel wat zak te zi zijn die de belanstellingsfeer van de vrouw rak. De nieuwe koffer-kinderwag i" wordt er geëxposeerd, er zijn demonstraties met e vaatwasmachine die automatisch in korte tijd twee dozijn bord, twaalf kopjes of glaz, schal komm wast, spoelt droogt, er zijn stofdoek te zi met exotische motiev. Die stofdoek zijn namelijk bedrukt met landschapjes: uit de land rondom de Stille Zuidzee, uit Spanje uit nog meer verre oord. Soortgelijke werkdoek zijn er voor autobezitters, maar dan staan er autootjes of autoonderdel op afgebeeld. Op modegebied brgt de voorjaarsbeurs onder meer vilt rokk met opvallde dekoraties, zoals Picasso-achtige og... De meisjesrokk hebb e wat minder bizarre garnering: afbeelding van verkeersbrigadiertjes met overstekde kinder. Ook de man wordt niet verget op mode-gebied, want voor hem is er e nieuw soort stropdas, waarvan het model s geïnspireerd op de oude Griekse vaas die amphora" wordt goemd. Verder kondig de organisator diverse nieuwtjes op verwarmingsgebied aan, waaronder e systeem voor e ctrale verwarming die door e gasgeiser gevoed wordt. Voor kinder is er opblaasbaar speelgoed, wie graag e tuinkabouter in zijn tuintje heeft, kan op de voorjaarsbeurs e exemplaar van plastic uitzoek, dat afwasbaar is. man of de ober verschuilt. Voor hoogzomer komt de kato met de kato ook het vrolijke grote kleurrijke dessin, terwijl u in de lte eff of abstrakte krabbeltjes vlekjes moet drag. Tailleurs zull er dit seizo in zo grote verscheidheid zijn, dat niemand zal kunn zi of uw pakje soms nog van vorig jaar is. Korte kwieke jasjes kunt u drag op mouwloze jurkjes jasjes tot op heuplgte of zelf» tuniekjes over rokk met blouses van zijde of mousseline. Het is wel mode iets van die blouse te lat zi, óf doordat het jasje zwaluwstaartpandjes heeft van vor dus e stukje buik niet dekt, óf door aan de kraag bij de hals van het jasje het hooggeslot bloesje e kansje te gev. En dan de mantels: kimono of aangesnoerd, wijde knooploze, of met e knoop op de schouder vast, u ziet maar. Doch eerlijkheidshalve moet we u meld dat de cape veel modieuzer is: de korte cape de lange cape de opzij gesplet reversable cape. Cape is de mode in opmars als u over twee jaar op e vluchtheuvel de laatste der mohikan ziet staan in haar mantel, dan zijn wij dat. Geef spitse neus van uw schotjes wat nagellak De spitse neusjes van ons moderne damesschoeisel zijn wel uiterst kwetsbare punt. Vooral heel lichtgetinte scho word op die neus al gauw beschadigd, met e variatie op e bekd spreekwoord kan m zegg het eerste verdrietje achter de rug. Voor haar, die de vrouw is in haar volle gratie, de draperie links van de blonde beiges, oranje, gro wit. En schouder, van de heup: e beetje ge zwart we hebb al goeg narigheid gehad van de zomer Stof- kwijn misschi doch in elk geval vol zoete geheim van al die plooi. f: crêpes van wol crepes van zijde, wat flanel, wat fijne korrel-tweed, schond is Wie de neuz van nieu- dat mèt het neusje de hele scho ge- Lat we er mete aan meedo: de Nederlandse konfektionairs hebb mcusseline voor gekleed van chiffon we scho van e laagje blanke nagellak voorziet, zal merk dat de pun- de jurkjes van crêpe crêpe om in te staan, zitt kunt u niet in chiffon, want het plet zo, dat n zich huild t langer mooi blijv minder snel noges crêpe al aan hun rekk hang. beschaamd achter de palm, uw kaal word. DURYEA _\ maakt Uw grot zo lekker. \\ Eiglijk is de aanleiding ondertuss al lang achterhaald maar desondanks kan ik het niet over mijn hart verkrijg de brief daarom zonder meer opzij te legg. Daarvoor is de toon veel te hartelijk, te oprecht te spontaan. Zulke briev ontvangt m door de bank niet veel; de overgrote meerderheid van het msdom, vrouw vooral, grijp eerst naar de p als zij het ergs volstrekt ones mee zijn. En daaraan gev zü dan doorgaans lucht in weinig vridelijke bewoording. Maar wat dit schrijv vooral zo aantrekkelijk maakt is niet alle de toon, maar ook de zelfcritiek die eruit spreekt. E zelfcritiek, die naar mijn ming niet geheel verdid is, maar die toch waard is aangehoord te word. U moogt er zelf over oordel als ik de betrokke hier aan het woord laat: Kunn wü, vrouw, niet veel meer do teg die verschrikkelijke honger, die zoveel mslevs kost waaronder de kinder natuurlijk het meest lijd? Het staat wel zowat dagelijks in de krant te lez, maar volgs mij vaak heel terloops met kleine letters. Het moest bij wijze van sprek van de dak geschreeuwd word; het ige wat je hoort van de meest is: Och, wat zielig daar blijft het dan weer bij. En dat is nu weer zo zielig van ons, dat we zo laks zijn. Wat zijn we toch stumperds. Et ons dik, vooral met feestdag; zitt tot de hals toe vol, maar stopp er nog wat bij, zodat alles ons begint te knell. Wat er overblijft gaat (niet bij iedere, wel bij vel) in in de schillmand. En dat kunn we ons allemaal veroorlov, ook al zoud wij geregeld wat offer voor niet bij e gift blijv; we moet wekelijks of maandelijks gev, zóveel van Niet bij blikjes alle levsgroot toegrijnz op de voorpagina's van alle krant. Steeds moet we er met de neus op gedrukt word. Want och, we zijn niet slecht of gierig, alle maar zo druk met onszelf. Met de uitverkoop, met de televisie, met heel ons gezin. En de moeders in de Congo, die houd net zo veel van hun kinder als wij. Daarom moet wij in ieder geval bü de Rode Kruis jeugdactie in het land hier veel, zeer veel blikk melk Vrouwpraat kop. Nogmaals, wij behoev er ge snee brood minder om te et; lat dan in ieder geval wij, vrouw, do wat we kunn voor die levde geraamt hier ver vandaan. Kunt u, beste Saskia, dat niet es aan het verstand brg? Dan kan ik weer es e lekkere kop koffie met e gebakje nem, want het smaakt me niet zo best meer." s dat e heerlijke brief of niet? Ere hebbe het grote goede hart van de schrijfster: zij zou, dunkt me, best in staat zijn met twee zijtass vol blikjes melk op de fiets te klimm om persoonlijk naar de Congo te peddel, kel alle om daarmee haar onrustig gewet tot zwijg te brg. Wie zo van slag raakt door de nood van ander, dat van wildvreemd, behoeft zich naar mijn ming echter nog ge de hongeractie. Het moet ; kopzorg over egoïsme laksheid te mak maar daarmee is haar brief niet minder waardevol. Zelfs al is haar ws in vervulling gegaan, heeft het lieve vaderland met e half miljo je loon, desnoods ertoe gedwong word. Maar er zull veel ms zijn die het vrijwillig will gev; alle, e formidabele zding melk getoond de eig honger van zevti we zijn te laks. De foto's van al die hongerde ms moest ons zowat ; jaar geled nog niet verget te zijn. SNEONSNËÏÏÏJ SOLDAAT SANT-LAURENT MOET WJKEN Mare Bohan: nieuwe ster aan modefirmamt (Van onze Parijse korrespondt) Het mode cizo in Parijs is weer achter de nip;. De kollekties wez op e terugkeer van de mode der dertiger jar, bracht e triomf voor het Huis Pierre Cardin voerd e groot talt het voetlicht: Mare Bohan, de nieuwste ontwerper bij Dior. Deze Bohan is de eiglijke overwinnaar in de modeslag" daarmee ook het middelpunt geword van e verbitterde konkurrtie- prestigestrijd in de Parijse modewijk. De 34-jarige Mare Bohan s e zeer rustige, burgerlijke ambachtsman, die tot voor kort vrijwel onbekd was. Drie jaar lang heeft hij bij Patou gewerkt, voor hij naar New Vork Zuerich ging ln 1957 bij Dior in dist trad om daar de kroonprins van dit huis, Vves Mathieu Saint-Laurt (to 24 jaar) te gaan help. Later leidde Bohan de filial van Dior in Lond. Hü werd pas teruggeroep, to na herhaald uitstel Saint-Laurt in september 1960 eindelijk toch in militaire dist moest op dat tijdstip de winterkollektie nog niet klaar was. Bohan nam de opdracht aan ofschoon hij reeds met e groot bonthuis e kontrakt had geslot. To hij in de daaropvolgde maand blijk gaf van e zekere hand e groot talt, betaalde de direktie van het Parijse Dior-hoofdkwartier zonder aarzel e kleine honderdduizd guld om het kontrakt met het bonthuis af te kop. De door Bohan voorbereide kollektie was e orm succes. Niet alle stylistisch, maar voor het eerst sinds e aantal jar ook weer kom- E exclusieve bruidsjapon van Marucelli. Opvalld zijn de strok. De japon werd in Florce getoond. Dat daarmee alle hongersnood in de wereld nog niet geligd is, wij dus niet gerechtigd zijn na deze hulpactie ge vinger uit. Of leest u soms van honderd vrijwilligers die aanbied om die kostelijke melkvoorraad desnoods lopde (het aloude transportmiddel door het oerwoud) op de plaats van bestemming te brg? Welnee: dat moet buitstaanders' maar regel; de Congo zelf heeft het veel te volhandig met bakkelei om de macht En daar hebt u nu de vrouwelijke kortzichtigheid in e notedop. Wij zijn bereid de onmiddellijke nood te lig. Best, prachtig: ik heb mijn kleine stetje ook bijgedrag, die hele hulp- weer rustig over te gaan tot de orde van de dag zijnde koffie met room liefst e gebakje och, dat behoeft wel ge betoog. Daargelat dat wij voor ons eig welvar er verstandig aan zoud do wat minder te snoep overdadig vet et te vermijd het kon ook ge kwaad als wij ons actie was voor mij e hartverkwikkd schouwspel. Maar het blijft, met dagelijks realiseerd, dat het er in de wereld vol ongetelde miljo lang elke goede bedoeling, het aloude pan- niet zo rooskleurig uitziet als voor u mij op ons kleine lekker levd eiland. Alle schuilt het probleem dieper dan deze lieve lezeres beseft, die teg de buitkant aankijkt. En daarom heeft haar brief e veel wijder algemer strekking. Zij heeft gelijk, als zij de vrouw haar kortzichtige laksheid t opzichte van de wereldproblem verwijt. Maar waar kom in laatste instantie die wereldproblemepere vandaan; wat zijn de die- oorzak van honger, gebrek, sterfte onwetdheid? Was het niet nog nuttiger als alle vrouw in de bevoorrechte land der wereld zich daarin es verdiept? "\E hongersnood ln de Congo is er ^ juist e zeer sprekd voorbeeld van. Goedhartig gul als wij in ons hart toch zijn, hebb wij er met bekwame spoed karrvracht gecondseerde melk hegestuurd, goeg om alle Congolese peuters meer dan voldode rantso te verstrekk. Maar, zei het nuchtere krantbericht: de melk kan niet te bestemder plaatse word gebracht door gebrek aan transportmiddel. Hetge in mijn or zo ongeveer klinkt als: van verre heeft m mededog hulpvaardigheid gpeg, maar plaatselijk stek deg die er het naaste toe zijn zo goed als mercieel. Eén nkoper uit Zuid-Amerika bestelde voor ruim driehonderdduizd guld! Maar nog voor de grote voorjaarsshows was in Parijs al e scherpe kampagne teg Bohan in beweging gekom, die naar mag word aangom uitsluitd geïnspireerd kan zijn door Saint-Laurt dis beschermers. Saint-Laurt werd namelijk na kele wek militaire dist weer geschorst, omdat hij in dist leed aan de inmiddels in Frankrijk spreekwoordelijk geword promint-instorting", waaraan ook BB's echtgoot heeft geled. Sindsdi heeft hij permant ziekteverlof. Maar omdat hij officieel nog in dist is, mag hij nedurde twee jaar niet voor Dior werk. Waar hij echter op grond van e nog vier jaar lopd kontrakt met Dior nog steeds chef van de artistieke produktie is van dit huis, eiste hij van Mallorca uit telegrafisch telefonisch de leiding van het bedrijf, onverwijld aan de pers mede te del, dat Bohan slechts zijn plaatsvervanger is. Nauwelijks was dit gebeurd, of Mare Bohan kreeg e aanbod om de leiding op zich te nem van e nieuw Parijs' modehuis, dat speciaal zou moet werk voor de Amerikaanse smaak. Voor het huis Dior betekde dit e groot dilemma: het moest óf Saint-Laurt lat vall Bohan houd of het meestbelovde talt van de laatste ti jaar e konkurrerd bedrijf lat opbouw, dat juist de kapitaalkrachtigste klant op de overzeese markt zon krijg. Temidd van dit dilemma greep Frankrijks textielkoning Boussac in, de eigaar van het huis Dior. Hij besloot, dat Bohan zou blijv. De som die m nu voor Bohan heeft betaald, is evzeer e zorgvuldig behoed geheim als de overekomst met soldaat Saint-Laurt, die naar m zegt alle maar dwars kan schiet". Op deze wijze werd Maro Bohan de nieuwe heer meester bij Dior. netje soep waarmee onze grootmoeders het euvel van de ondervoeding in eig omgeving bestred, blind doof voor de diepere oorzak ervan. Waardoor lijd de kinder in de Congo honger? Doordat e tot dusver door blank behoorlijk bestuurd georganiseerd tropisch land opes, van vandaag op morg, tgevolge van e in wez stimteel kortzichtig anti-kolonialisme, zonder ige voorbereiding of kans op redelijk welslag aan zijn zelfbeschikkingslot wordt overgelat. En dan blijk ook deze zwarte b, hoe stevig ook van musculatuur, de plotselinge weelde der vrijheid niet te kunn drag, zwart keert zich niet alle teg blank maar ev vijnig teg zwart. yov het niet verstandiger zijn, als wij '-' vrouw es wat minder snel warm liep voor oppervlakkig-idealistische leuz als zelfbeschikkingsrecht der gekleurde volk, in deze door gevaarlijk-ezijdige stimt geregeerde wereld de recht van het in wez weldadige koele verstand ded geld? Al hielp het ge zier hadd wij tminste onze mselijke dan plicht gedaan. Nu zijn al die blikjes melk, als ik dit zonderlinge beeld gebruik mag, toch eiglijk e doekje voor het bloed. SASKA. Niet strijkdroog" Zevti ctrifuges grondig bekek liet Consumt Contact Orgaan (CCO) heeft zevti ctrifuges voor het winddroog" mak van wasgoed lat onderzoek. De resultat van dit vergelijkd onderzoek op kwaliteit eigschapp zijn in e handige brochure vastgelegd, die m voor vijftig ct bij het CCO, Korte Pot 15 ln D Haag kan bestell. E van de voornaamste eigschapp, die onderzocht zijn, is het droogeffekt. Afgerekd wordt met de bewering in sommige advertties, dat de was strijkdroog" uit de ctrifuges zou kom. Dat is niet waar, want strijkdroog betekt voor 80 _ 90 perct droog dat is van e ctrifuge niet te verwacht," aldus de brochure. De was, die uit e ctrifuge komt, moet zeker nog verder uithang drog. E tot twee uur is doorgaans voldode in ieder geval brgt de ctrifuge dus e belangrijke tijdsbesparing. De veiligheid is e ander belangrijk punt, waarop de huisvrouw moet lett bij het kop van e ctrifuge. De goedkopere merk bied minder mechanische veiligheid, ge dekselbeveiliging met uitzondering van één apparaat ook ge automatische rem. Toekomstdroom van Amerikaanse huisvrouw: Bedd met e druk op deknop in de muur opgeborg Op Amerikaanse schol in Amerikaanse vrouwelubs liefdadigheidsveriging wordt op het ogblik e amusant filmpje vertoond: het toekomstbeeld van de Amerikaanse huishouding zoals die er over e jaar of vijfti nit zal zi. Het is e op vele punt verbazingwekkde toekomstdroom. n die komde jar zull moeders weinig of ge tijd hoev te bested aan het bad van de kinder. Het kroost wordt evoudig onder e neveldouche" gezet, e warme douche waarvan het water is vermgd met zeep, bepaalde oliën chemikaliën waardoor de kinder automatisch" word gewass. ntuss hangt moeder de vuilgeword kinderkler in e speciaal soort kast, waarin die vuile kleding door middel van e chemisch proces onberispelijk wordt gereinigd. Géén tijdrovd opmak van bedd meer in de toekomst! M drukt evoudig op e knop uit de' muur schuift e met lucht gevuld bed naar buit. Teg die tijd is bovdi het linngoed vervang door lange ban zijde-achtig papier die dus de grote lin- (Adverttie LM.) WTTE KRUS DE Cktê PJNSTLLER E maand gaat snel voorbijl Neem de angst voor nare dag weg door Witte Kruis in huis te nem. «tablett, poeders of cachets. nwas naar het museum hebb verwez. n de keuk wordt alles ook steeds simpeler: verse (diepgevror) levsmiddel word ev opgewarmd in de elektronische ov vervolgs op papier bord opgedid. En tuss de bedrijv door staat er e elektronische wasmachine te werk, die alle kleding die m er achteloos heeft ingegooid, schoonmaakt, droogt strijkt Nog es: selderijknol als hoofdschotel De selderijknol kan, behalve in diverse soep, ook verwerkt word tot e grote-hoofdschotel Ze kan word gestoofd met e sausje vermgd, ze kan ook in combinatie met kaas word klaargemaakt. Voor dit laatste recept wordt de knolselderij geschild, gewass niet te gaar gekookt. Snijd er daarna plakk van e ctimeter dikte van leg tuss twee van deze schijv e dikke plak beleg kaas. Prik deze drie lag met e co*cktailprikker aan elkaar, haal ze door losgeklopt ei paneermeel bak ze in de koekepan in wat boter lichtbruin. Aardappelpuree tomatsaus kunn uitstekd hierbij geget word. Gebruik voor uw bestek speciaal afwasmiddel Vlekk op vork, lepels mess kunn het mag nog wel es gezegd word! ontstaan wanneer dit bestek met e synthetisch wasmiddel wordt afgewass, inplaats van met de speciale synthetische afwasmiddel. n kleine hoeveelhed, die bovdi volledig zijn opgelost, hoeft zon wasmiddel niet schadelijk te zijn voor het zilver, maar wordt er iets teveel van gebruikt lost het niet helemaal op, dan kan er behalve de vlekk bovdi e aantasting van de buitste metaallaag optred. Beter is het daarom, voor bestek in ieder geval, e speciaal afwasmiddel te gebruik; tslotte wordt e wasmiddel voor de was, niet voor de afwas gemaakt! Maak zelf paar badsloff Dit is e idee, dat ook e niet zo handige vrouw wel kan verwezlijk: het zelf mak van e paar badsloff. E stuk schuimplastic e oude badhanddoek (of, voor wie het móói wil mak, e stukje nieuwe badstof) zijn de material. Uit het schuimplastic word twee zooitjes op maat geknipt (is het plastic erg dun, neem dan e dubbele laag), uit de badstof knipt m overtrekjes" in dezelfde maat die om het schuimplastic word vastgaaid. E brede band van badstof over de voet houdt de sloff op hun plaats tijds de wandeling naar badkamer of douchecel. (Adverttie M.) GOED GEKLEED GAAN _-^ -_ ( t \i y é_9 begint met M_W^ nylons

22 22 ZATERDAG 4 MAART lm. Toonaangevd f0)^(//fllwer$($ters) Met de MYOPLASTC-bond L dkt U niet meer oon Uw breuk! _f MYOPASTC i. eets wodtnw welbede «Me U W vu ai Uweegewokkee be»il ih..ailerdee. f hm bttnft War -de» m bami «rat «mtm kous, mawmi soepel otewlicfc i.miree, licht e watbo».,_ Hi wordt ooi.g-w.mj hl fiuefcrgfazwedeiw Zwitierlond, talië, Portoflal, No«w«M.»""- land, Duitsland, België on Nederland. Deze anatomische band geeft xonderige lost e prima ondersteuning: Uw breuk wordt op xl e plaat gehoud, ols sreundouzemetde band. Ook speciale modell veer ffore weedbrerkea. MYOPASTC U «rroeee vtedtefl M_ «J--it «eer het b elfde lihlill lleietii-f de --ponl d»-fcdlge «_ be» humtee» ta «eer ~ath M-lMe «eoswe-g bh ee-eri»oopd» «taoatetee: HEERENVEEN: Fa. Talsma, Dracht 25, vrijdag 10 mrt ; SNEEK: Fa. De Jong, Galigastr., vrijdag 10 mrt. 2-4; LEEUWARDEN: Fa. Kuitert, Bote v. Bolswertstr. 4 bij de Bleeklaanbrug. zaterdag 11 maart 1012 Gratis inlichting. Postbus 29, Maastricht Wij zijn gereed met onze toonaangevde collecties, samgesteld uit de nieuwste modecreaties uit binn- buitland Mog wij u verwacht? Bontmantels Japonn Mantels FONTWEEX-QM dahkk-ws Kostuums C^B ft Suède-jasjes r ZT M' >gsspßè^ Opel Kapitan: bekijk probeer hem i^br^^^^^ -_- ^^'^«<: --_^ Nu ook met Hydra-Matic transmissie! J a_\ iv/i m jjsêb tmrt^~)'ml BÉBK^^ 6"cilinder: krachtig, " bagageruimte: circa 0,6 m \siï"i& _ _ o twr K^3 -H^W^W_- betrouwbaar, geruisloos. "op het model"l" bovdi: _f K_r V 2t_-\ ü_j^lt _L^fll f l T_-.1!JATJ '»a; \^BPS S^^^l^K standaard uitrusting:autokachel, - _eer_lapbare rugleuning M llil EkitMJjKfeMSéSOèfl \^T»)_yis-»'/W^ - voorruitsproeier.dagkilometer- zeer vele extra's Jl %ft. ^_-_ 1 il -^. _^ r~~ $" BE W_ft_Brf_M_lÉH hifi \3 j ' ^7 Echte luxe teg redelijke prijs l.«ebhüq - U-U En bekijk ook es de andere Opel modell. «ft! _RÉ9WWPl l_m?hnl _Hff HH VVVV-N-B-BBV- ^ M BVl_P--Hi N^ V -- -H % i K_^_F iiiti r«il^_k/ fi _\. \ \ \ Leeuwarder Vloerbedrijf WONNGNRCHTNG Specialist ln alle soort vloerbedekking Lever aiie, woninginrichting MSEiG/ W 'ullovers " '"» Rokk Bruidsjaponn LEEUWARDEN ihntstmt yatonswebw^^7ü- msulux _. Piet Wagmakers Franekerstr. 23, tel Leeuward Maak zelf uw tapijt of loper! SMYRNA TAPJWOL " 100 % zuiver schapewol Kleur-, mot- tapijtkeverecht " De ige fabriek " die rechtstreeks aan particulier lever, f 1.99 per 100 gram, ook op gemakkelijke betalingsvoorwaard! Levering in knot- " t gesned in zakjes Keurmerk der Ned. Ver. van Huisvrouw " Vraagt gratis stal, geïll. handleiding patronkleurfolder aan: N.V. Bagdad Wolfabriek, Leyweg 2-6, Tilburg, tel _^^rx M Diverse [a_^ V orllier HUWELÜK Trouw doet u via bet Bureau DE ELF PROVN. CËN". Grootste bureau van 't contint onder leiding van bet detectiveechtpaar De Vries, bekd door radio pers DE ELF PROVNCËN Verspro^ckweg 44, Haarlem - TeL Ontvangkantoor voor het noord Groning " Florakade 180 Tel Spreekuur: uitsluitd na afspraak. Overal te ontbied. Vrijblijvd volledige nlichting in blanco couvert. Geëtaleerd Dansk Stil Mobel [ PALTHE BEHANDELT UW GOED VELG KLEDNGBAD jumpers %mw%j_f%o BBSi "" pan,a, s # colberts m "WJg J JCA japonn EU #3 O3V COStUUmS ja^ v ap jm WmW mw mantel. 2g #/5 475 costuums^"^^ r - r PALTHE De kunst van wol wass zit in ieder pak was uit de kunst"...haal e pak! Jjf Hr JP^fc GEURG %%?f^ XACBT. BRONS DSTLLEERDER» 1e KLASSE - GORREDJK opgericht 1826 S het echt vuil? dan helpt alléén maar zachte zeep a 3%, op gunstige voorwaard, zonder borg verkrijgbaar. AFLOSSNG v.a. f. 26,- p. rnnd. Wlsaetdewachrtljd. Vraagt ehrift.lnubi) Mogelijkhed als militair Op het ogblik dal u dit leest bied de Koninklijke Landmacht de Koninklijke Luchtmacht e dit zijn de mogelijkhed... met " belangrijkste v00rwaard voordel groot aantal goede toekomstmogelijkhed. ALS BEroepsm,l.ta.r: «, <<-_. ~ _,. diploma) maximaal 21 Jaar; onieroi"oj6r (mulo- _... _t _,t_-dio.o. ma of l.ts.-getuigsc_r_t; 16 t/m 22 jaar). ledere gezonde jonge Nederlander kan er e levspositie vind of ALS KORTVERBAND VRJWLLGER: voor h die hu» e functie die na éénof kele jare uitstekde springplank is naar SS^T^E"^o^ ""^ «" e goede plaats in de burgermaatschappij. E ruime keuze uit uitelopde functies. Ook op middelbaar hoger vakniveau; technische e n!^^t^).kk^xo^l.mm^ Sm^ MS^S,ï3^"S)lm _! «_ van l ZOWel ais Organisatorische leidde functies., :. 3of, iar? ««wluitmg op de eerste oefing of voor h) o VOORDELEN: Beroepsdist.- goed betaalde functies, uvs- U weet Hoe groter het bedrijf - hoe meer kans voor de ms die erin werk". Tot de grootste bedrijv behor zeer zeker onze land luchtmachtzij leid in vele vakk jonge mann op tot specialist. die er e goede plaats vind, hetzij voor hun gehele loopbaan, hetzij voor Keie jar. die niet langer dan é jaar met groot verlof zijn. e verband van 2, 3 of 4 jar. dist- ïï_.^_tak rt^ttfi^5,te'ta de bur6ermaat_< p- _- " VOOr kele iar rt.. Aan deafd. Pewoneelßpubllciteit van het Departemt van Defsie, Grote Marktstraat 40. Dtn Haag. ïk verzoek u mij schriftelijkij/mondelingthuist)... ol ER ZJN VELE KANSEN. VELE MOGELJKHEDEN ~.,,, i ~,-,.,., _"".. vrijwillig nadii) mogelijkhed voor h, die hun distplicht nog moet vervull, a Komnklflka landmacht»)/de Koninkiake Luchtmacht») mogelijkhed voor distplichtig die onder de wap zijn, na_n: mogelijkhed ook voor h, die nog niet lang geled zijn afgezwaaid" Vraag naar die mogelijkhed! Vraag inlichting aan de dichtstbijzijnde J r i i.. telef- ' bereikb. onder ' no» garnizoscommandant of aan de ambtaar militaire zak van uw < S gemetehuis. Of (met nevstaande coupon) aan de Afd. Personeelspu- "/vakopleldms: bliciteit van hetdepartemt van Defsie, GroteMarktstr. 40. D Haag. 2^ïï^~~"""' ""'' KONNKLJKE LANDMACHT «KONNKLJKE LUCHTMACHT Dichtstbijzijnde garnizoscommandant: Leeuward, Prins Frederikkazeme, telefoon _ l l^ M.. mi1i,,,,,,, lllilllllllllll

23 ZATERDAG 4 MAART 1961 SNEON SNËÏN Omnibus nagelat werk van Piet Bakker E schrijver-journalist 23 Eén van de schoonste gebouw van Moskou is de St. Basilius-kathedraal met talrijke vergulde koepiels kapell, die vol kostbare ikon staan. De sovjet-autoriteit zijn de laatste tijd hard bezig met de restauratie van kerk kathedral in Moskou. Dit is echter allemaal facade; in de Sovjet-Unie gaat het regiem door met het sluit van kerk kloosters. GOD S NOG NET DOOD N KARAGANDA Sovjet-regiem ziet thans grootste gevaar in baptist de sekt Atheïstische propaganda in Oost wijzigt wel methodes, maar nimmer einddoel (Van onze kerknieuwsredakteur) DE CHRSTENEN LN HET WESTEN, die e periode van ongekde materiële welvaart geestelijke wyheid belew, verget al te vaak, dat de kerk kele honderd kilometers naar het Oost bloot staat aan e niet aflatde druk van het atheïstisch communisme, dat wel zyn taktiek methodes verandert, maar nooit zijn doel. Het dichtst by het felst woedt de strijd op het ogblik tn Oost-Duitsland. Het verbied van de Kirchtag in Oost-Berlijn het terugstur van Westduitse bisschopp predikant aan de sektor-grs in Berlijn, to zij hun synode wild bywon, zyn kele recte symptom van die worsteling. n Peul dreigt elk ogblik e nieuw conflict tuss de staat de RK Kerk, nu dfe staat het godsdistonderwijs aan de schol wil afschaff. De Tsjechische kerkleider, prof. dr. Joseph R. Hromadka, heeft deze maand in Hamburg gesprok over Christdom communisme hij stond voor zijn kritisch pumiek als e gevange van zijn land regiem. De lutherse aartsbisschop dr. Jan Kiivit van Estland daarteg sprak onlangs in Amsterdam als e vrije getuigde van e bloeide kerk in zijn land, die op eig erf grote vrijheid giet, ln de Sovjet-Unie wordt de kerk nog geduld met rust gelat, voorzover ziji zich bij haar eredist houdt. Maar de propaganda teg de geword. Die propaganda richt zich vooral teg de baptist de sekt. Deze schijn de laatste tijd sterk aan aanhang te winm vooral op de jeugd grote aantrekkingskracht uit te oef. Zij lijk ook meer toekomst te hebb beter toegerust te zijn voor actie.e evangelie-verkondiging onder het communistisch regiem dan de Russisth- godsdist is er de laatste tijd veel feller Orthodoxe Kerk, die nog wel leeft, naar het uiterlijk zelfs méér leeft dan in het verled, maar totaal naar binn gekeerd leeft in haar eredist. kerk in Estland, dr. Jan Kiivit, heeft Zuw in plaats bij zijn rect bezoek aan Amsterdam de hervormde synode duidelijk lat van de ziel" uitkom, dat Estland ge Oost-Duitsland is. Hoewel de kerk naar buit toe Tn de grondwet van Oost-Duitsland staat: De ongestoorde uitoefing van de godsdist.staat onder de bescherming van de republiek". Dezelfde republiek bevordert echter op alle manier de atheïstische propaganda, welke nergs zo gründlich" wordt bedrev als in Oost-Duitsland. Zo is in de DDR laatst het tweede deel van de Wegwijzer naar het atheïsme" uitgekom. Het christelijk geloof alle godsdist is in tegspraak met de werkelijkheid de wetschap wordt in deze wegwijzer" steeds weer geaegd. Het christelijk besef van eer moraal wordt, aldus de wegwijzer", bepaald door imperialistische burgerlijke belang. De vervulling van de revolutionaire plicht van de arbeidersklasse is echter voor de arbeiders de hoogste eer". Voor e goede Duitser is er ge groter zedelijke plicht groter eer dan met alle kracht te strijd voor de beteugeling van het Duits militarisme, voor de totale ontwaping in de wereld voor de eeuwige vrede... s dit doel bereikt, dan wordt met het aan de macht kom van de arbeidersklasse, geleid door de marxistisch-linistische.. partij, ook de nieuwe moraal daarmee de proletarisch-socialistische opvatting over eer tot de heersde moraal. Daar waar deze moraal heerst, is ge plaats meer voor de christelijk sociale leer, die in wez imperialistisch anti-socialistisch is..de gedachte, dat de ms e schepsel Gods is, is e vals, mythisch msbeeld, dat alle imperialistische uitbuiting onderdrukking dit. Slechts hij handelt waarlijk plichtsgetrouw mselijk, die door zijn arbeid de overwinning van het socialisme in de DDR dit." De antigodsdistige propaganda in Oost-Duitsland werkt bijna altijd met ideeën uit het midd van de vorige eeuw. De ervaring van het goddelijke is het resultaat van auto-suggestieve overspanning der zinn in e toestand van religieuze extase". Het woord ziel" is door het godsdistig bijgeloof zo misbruikt, dat me» het maar beter niet meer van gebruik. De uitdrukking hogere zuwacüviteit" heeft daarom in de wetschap _het begrip ziel" volledig verdrong". Aldus de wegwijzer". De aartsbisschop van de lutherse ge evangelisatie jeugdwerk mag bedrijv, is 85 proct van de bevolking de kerk trouw geblev: niet in naam, maar werkelijk. Wie in ge twee jaar het avondmaal heeft bezocht zijn kerkelijke bijdrag heeft betaald, wordt als lid geschrapt, tzij hij e geldig excuus heeft. Van kerkvervolging is in Estland, volgs dr. Kiivit, ge sprake; in zijn land ondervindt e christ ge moeilijkhed in het opbare lev. n wez is de kerk er beter aan toe dan onder de nazi's. Het godsdistonderwijs wordt aan de jeugd in het kader van de kerkdist gegev. Aan de universiteit in Riga is ge theologische faculteit meer, maar de aankomde predikant ontvang e grondige opleiding van hooglerar, die vaak zelf ook predikant zijn. Die opleiding is vooral op de praktijk gericht. Uit wat dr. Kiivit vertelde bleek, dat zyn kerk nog e levde, actieve kerk is met moed voor de toekomst ondanks alle beperking. Falde kerk? n Rusland zelf is de situatie weer volkom anders. De Russisch-Orthodoxe Kerk leeft nog, maar zij leeft naar binn gekeerd. Waar zy naar buit toe optreedt, gebeurt dat bü de gratie van de staat daardoor meestal t voordele van de staat, stellig ook soms op aandrang van de staat, zoals wanneer het officieel orgaan van het patriarchaat van Moskou plotseling e scherpe aanval doet op Rome. Volgs e artikel in The Observer" van e Engelse theologische studt, die e jaar in het kader van e uitwisselingsprogramma in Rusland heeft gestudeerd, kan de Russische Kerk ge passd antwoord gev op de uitdaging, die aan haar gesteld wordt. Volgs de geestelijk daar is het kloosterwez van de Russische Kerk gedoemd te verdwijn. Het grote complex van kerk, kloosters seminariegebouw in Zagorsk bij Moskou is e etalage van de Sovjet-Unie. Daar zegt het regiem aan de argeloze buitlander: Zie, hoe vrij de kerk bij ons is! Zie es welke prachtige inrichting zij heeft!" De priesters van de Russisch- Orthodoxe Kerk hebb het veel te goed, omdat het geld. Piet Bakker: Omnibus": ( De slag", Jeugd in de Pijp", Logboek van de Gratias", Deining in Zwinder"), 2de druk, Elsevier, Amsterdam-Brussel 1960, Dez.: Jet, 5,90. roman van ms machines", zelfde uitgever ,90. MSSCHEN had de in 1960 overled journalist-schrijver Piet Bakker zijn alledaagse naam teg. Wie weet zoud ook Theun de Vries, als hij gewoon Jan gehet had, A. M. de Jong, als die A. M.-combinatie niet e zekere magische werking had gedaan, A. d Doolaard, wanneer hij zich Spoelstra was blijv noem, niet tot de literaire region van De Vooys-Stuiveling W. L. M. E. van Leeuw zijn doorgedrong. Piet Bakker in ieder geval is het niet. Hij hoorde er echt niet bij in de vrolijke club van Mulisch tot Van Vriesland, hij zal de boekbals niet gefrekwteerd wel nooit e Van der Hoogt-prijs gewonn hebb. Hij vond met zijn snelle welversned p alle maar e gróót publiek, dat goot van Ciske de rat" van zijn luchtige vacanlieverhal; misschi heeft hij met, >e slag" ig literair commtaar uitgelokt by Onze Vloot" ons aller militaire majoor F. C. Spits. Vrij zeker heeft hij het zijn vijfti laatste levsjar ook nog verbruid bij zijn vroegere partijgot, door zich met huid haar over te lever aan de firma, pardon het huis" Elsevier, al heeft hem dat waarschijnlijk weer lezerscompsatie gegev in de rechterfractie, waar m van socialist wel pap lust. Zelfs dit heeft hem ge literaire... roem gebracht, deze bekering" of wat-het-dan-maar-was. Trouws, als ik het goed begrep heb, blééf voor Elsevier Piet Bakker met zijn Notkraker"-verled al het rooie arbeidersjochie: e attractie te méér in die deftige kolomm. Tuss twee haakjes: het is treffd te zi hoe sommige anti-socialist ontroerd word bij het dk aan die vroegere socialist, met hun gebalde vuist hun vrijmoedige proletarische stimt, die thans in eerwaardige ministerszetels Wiardi Beckmann-stichting gedrong zijn waar m tó de marechaussee op afstuurde Ook Piet Bakker zelf dacht later nog met vertedering aan die vervlog dag: De opinies war to nog niet vervlakt gestandaardiseerd, nog niet doorgebrok" tot de dojevissiesvreterij van e kwalijk gefundeerd opportunisme, dit voze augurkje in de verzamelpot van democraterige mixed pickles" (meer hatelijk dan duidelijk, overigs). MAAR alle politiek terzijde, m kan met die literaire verwaarlozing deels vrede hebb. Piet Bakker was journalist veel van zijn werk was ééndagsvlieg; hij was e handige jong die goed fiks in de volkstrant vertell kon; met de literatuur in artistieke zin had hy niet zo héél veel uit te staan. k b voor zijn populaire Ciskeboek dan ook steeds op de loop gegaan. Nu ik echter wat meer van hem gelez heb, kan ik met die veronachtzaming... niet in alle opzicht meer vrede hebb, al is het natuurlijk óók weer ge natuurramp om door De Vooys-Stuiveling Van Leeuw, W. L. M. E. over het hoofd te word gezi. dat de gelovig opbrg door de kerk niet op andere wijze kan aangewd word dan voor priestersalariss. Alle mijn ervaring aan het seminarie van Leingrad toont mi), dat de Orthodoxe Kerk niet t dode opgeschrev is, maar zü zou dat gemakkelijk kunn word als zij niet ernstiger het orme probleem aanpakt om het evangelie in e communistische maatschappij uit te drag", aldus de Engelsman. Dat er e oplossing is, wordt aangeduid door de geest in de protestantse niet-russische nationale kerk. Vooral de baptist ton door hun direct aansprekde prediking e bijna volledig ontbrek van hypocrisie, dat de Christ nog e antwoord op de uitdaging kunn gev." De Russische communistische partij toont zich op het ogblik duidelijk bezorgd over de toemde activiteit van de sekt in de Sovjet-Unie. De Komsomol, de Communistische Jeugdliga, andere partij-organ wekk op om vooral op te tred teg de neiging van sommige jonger, zich aan te sluit bij de Baptist Gemet, de Zevde Dags Advtist, de Jehovah's Getuig, de Pinkstergemet andere sekt. n de Kommunist", het orgaan van het Ctraal Comité van de Partij word sektarische leiders" ervan beschuldigd, dat zij de Sovjet-wett schd door hun evangelisatie sociale activiteit. De leer van de sekt over de moraal zijn onverigbaar met de gevoels, ideeën, de levswijze de sociale praktijk van e progressieve, gewetsvolle opbouw van het communisme". Het navolg van deze sekt leidt by de jonger vaak tot e gebrek aan loyaliteit tegover de partij, aldus het blad. De wederopleving van activiteit van sektarische predikant de versterking van hun invloed onder bepaalde ms kan verklaard word uit e verwaarlozing van de atheïstische wetschappelijke opvoeding". Volgs het blad bestaan de sekt voor tachtig tot negtig proct uit vrouw. n 1959 zou van de Zevde Dags Advtist in Moskou derti proct van jaar oud zijn, 36 proct van jaar 51 proct bov de 60 jaar. Atheïstische theologie n het Amerikaanse protestantse weekblad The Christian Ctury" ' heeft Donald A. Lowrie onlangs in e artikel over Theologisch atheïsme" lat zi, dat de anti-godsdistige propaganda e nieuw wap is gaan gebruik: de theologie. Voorhe werd de geestelijk het kerkvolk voortdurd bespottelijk gemaakt. Nu citer de atheïstische tijdschrift herhaaldelijk allerlei heddaagse theolog. De leer van de erfzonde, die onuitputtelijke bron van kerkelijke vroomheid", presteert m als e ernstig beletsel voor e kloeke moraliteit". Het geloof in de erfzonde de vergeving der zonde ondermijnt de goede Sovjet-moraal". Het Christdom verliest als er ge duivel is elke grondslag wordt zinloos onverklaarbaar, aldus het Russische tijdschrift: Wetschap religie". De christelijke God is onlosmakelijk verbond met de satan. n werkelijkheid is de duivel de keerzijde van God". De rest van e artikel over dit onderwerp zet uite, waarom God het bestaan van de satan toelaat, waarom Hij met satan onderhandelt in het boek Job over de mogelijkheid van berouw vergeving voor de satan: Dk u es wat er zou gebeur: God zou zijn onvervangbare hulp bij het verzoek kwell van ms verliez.... de 7)is zoud niets hebb om voor te bidd de kerkftpu onnodig zijn". God wordt DAKKERS grote roman De slag", "- het epos van de strijd die de Nederlandse marine tuss 7 dcc febr in de Java-zee heeft geleverd teg de onnoemelijk veel sterker Japanse strijdkracht, behoort naar mijn oordeel wel degelijk tot het domein der literatuur had zich voor e literaire prijs niet behoev te scham. Het boek pretdeert blijks het T geleide" ge absolute historische waarheid; de nam van person schep zijn trouws gefingeerd. Maar het maakt e zeer betrouwbare indruk bezit grote documtaire waarde. Maar bovdi is het e kunstwerk van betekis. Misschi is Bakker in dit boek niet geheel vrij van romantisering van held- althans stoere-jongesverering; misschi valt er aan zijn politieke opvatting wel het e ander te schermerhorn, doet de vijandigheid jegs alle soort ambtar wel es onsympathiek aan zull de vijand van iedere rassdiscriminatie hun wkbrauw frons bij het in de mond van fatsolijke Nederlanders gelegde, zij het uit de tijd de situatie begrijpelijke Japanse halfap". M kan bovdi kele bezwar van stilistische aard aanvoer, by voorbeeld het al te veel weergev van de gedacht der hoofdperson in de vorm van de zgn. erlebte Rede", soms aangevuld met of niet soms?" Zeg nou zelf" het maniertje dat ik altijd bij A. M. de Jong (in vele opzicht Bakkers leermeester) nogal verveld heb gevond. Maar dat alles neemt niet weg, dat Piet Bakker n De slag" op waarlijk meeslepde vaak mseujk-ontroerde wijze gestalte heeft gegev aan e stuk tijdsgebeur, dat in de vaderlandse geschiedis al te veel schuil is eeuwig, almachtig, onveranderlijk, alwetd, alwijs algoed" goemd, aldus Wetschap Religie". Maar hoe kunn godsdistige ms dit allemaal wet, wanneer zij tegelijk bewer, dat God alle mselijke begrip bov te gaat? Gelovige ms bidd vaak Heer, Uw wil geschiede", maar hoe kan vandaag nog iemand vertrouw op de wil van de e of andere allerhoogste, terwijl het van de ergie, de wil het initiatief van de ms zelf afhangt, of de vrede voor de wereld zal word verzekerd, dan wel of de oorlogsaanstekers hun duistere plann zull verwerkelijk?" Wetschap religie" valt theolog filosof aan als Rudolf Bultmann, Karl Barth, Karl Jaspers Jacques Maritain aan, die tevergeefs pog de godsdist met de wetschap te verzo". Stad zonder kerk Hn het blad Christ und Welt" werd dezer dag het verhaal van de Christ in de stad Karaganda in de Sovjetrepubliek Kazakkstan in Zuid-Siberië verteld. Karaganda is na de oorlog uitgegroeid tot de grootste stad van Kazakkstan. Zij telt inwoners, die uit auevolk rass van de USSR in deze stad bijegebracht zyn. n Karaganda staan prachtige cultuurpaleiz, bioscop theaters. Maar m vindt er ge kerk ge moskee, ge priester ge imam. n plaats van de klokk luid de fabriekssires de zondag in. Maar God is niet dood in Karaganda. De mohammedan bidd nog tot Allah ln de Duitse gemeschap van Karaganda bestaan e rk parochie e evangelische gemete. Tot 1956 was iedere godsdistige bijekomst verbod. Maar de gelovig slot zich des te nauwer aane. Zij koz lekepriesters uit eig kring hield in het geheim godsdistoefing, nu es ln dit dan weer in dat huis. Zij zorgd voor e christelijke doop, christelijke huwelijk begrafiss. De weinige bijbels, die zij nog over hadd ging van hand tot hand werd stuk gelez. Onlangs kwam in Duitsland e brief aan, waarin o.a. om e bijbel werd gevraagd. De bijbel werd verstuurd. Het pakket kwam na drie wek aan. En er kwam e brief uit Karaganda terug: Dierbare vrid, e hartelijke Hefdesgroet! Gods rijke zeg bijstand ws wij u van ganser harte toe. Allereerst wil ik u duizd maal hartelijk dank voor het grote, wat u aan ons gedaan hebt gister hebb wü het pakket van u ontvang; ons hele gezin stond erbij to het op gemaakt werd met grote vreugde mocht wij e bijbel er uit nem. To werd er vreugdetran gewed... het is ook e gebedsverhoring, dat de bijbel is overgekom nu is hij in huls: wij kunn het haast nog niet gelov". Zo luidt e brief uit e land, waar de godloze propaganda al veertig jaar officieel bevorderd wordt, waar ge kerk meer word gebouwd waar de gelovig slechts ongaarne geduld word. gegaan achter grotere meer nabije gebeurtiss. n de Java-zee streed e stukje Nederland met oorlogsschep, duikbot e kel verouderd vliegtuig, bijgestaan door weinig meer dan e hoopje buitlands oudroest, e hopeloze strijd, waarvan het tragisch elemt aanzilijk groter is geweest dan de politieke of militaire resultat. n de Java-zee ging e imperium t onder, hóe m over dat feit zelve dan ook wil dk. Piet Bakker heeft deze ondergang met al zijn literaire vermogs beleefd weet dat belev op soms verbluffde wijze op de lezer over te brg. Het komt mij voor, dat hij daarbij ( met succes) het procédé heeft nagevolgd van Theodor Plivier in zijn epische romans Stalingrad" Moskou": het conctrer van het verhaal telks om kele vaste constructiepunt, waarbij e vrij willekeurig gekoz groepje ms in hun persoonlijke beleviss van stap tot stap wordt gevolgd; dit alles voortreffelijk in details uitgewerkt, maar met behoud van de grootse visie de romantechnische greep op het geheel. \X7EL krijgt m uit de Omnibus" "» de indruk, dat Bakker in De slag" door zijn sterk gemoeid-zijn met de stof bov zy'n eig kunn is uitgesteg. Want wat deze Omnibus" verder bevat is bepaald niet van dit grootse kaliber. De verzameling is zelfs e schoolvoorbeeld van e anti-climax. Jeugd in de Pijp", bevattde Amsterdamse jeugdherinnering van de auteur in e van de meest troosteloze ( tóch, ondanks alles, warmte geluk herbergde) stadswijk, is e scherp waargom op vele plaats ontroerd getuigis, dat er aan het slot echter niet beter op wordt. Het Logboek van de Gratias", behelzde het relaas van e zomervacantie in e slecht functionerd motorbootje, zakt in peil al bedkelijk, gebouwd als het is op e ietwat goedkoop onguanceerd thema (pech-aan-de-lopde-band plus huiselijke moeilijkhed). Het is niet zonder humor, maar daarin toch ook vaak geforceerd: Het paard sloeg op hol de bakker e adembemde taal uit". Al met al weinig meer dan vlotte amusemtslectuur voor gestrande of door de reg tot de gelagkamer veroordeelde toerist. Deining in Zwinder" t slotte heeft maar één verdiste: zij kortheid. Verder bezit het alle kmerk van e goedkope, caricaturaal aangedikte toneelklucht. Misschi is het bedoeld als e soort satyre op, ja waarop eiglijk? Op de ambtarij? op de industrialisatiezucht? op sommige mselijke hebbelijkhed? op de politieke pietluttigheid in e klein stadje? Hoe dan ook bedoeld, het geheel is van het bekde lach-of-ik-schiet-type: De eerste klap was e daalder, subsidiair één guld vijftig waard"; Wazzedaneffederapegaar?" meer van zulke inspiratieloze ongrappigheid. Met hier daar, dat is nog wel aardig, e scheut Elsevier" er doorhe, met name als het de ambtar de P. v. d. A. geldt. D AKKERS laatste, JJ posthuum versch werk Jet, roman van ms machines" zou m het dagboek van e straaljagerpiloot kunn noem. Het boek bezit vele verdist, waaronder knis van zak, scherp waarnemingsvermog, voortvardheid van pvoering e elemt van mselijkheid. Toch blijft het in mijn oog als geheel e ietwat problematisch geval. Niet alle om de posthumiteit (die gemakkelijk gevoelsfactor in het geding brgt), maar vooral om het geheimzinnige Voorwoord" van de uitgever, waaruit m evtueel zou kunn afleid, dat Piet Bakker dit boek niet zelf geschrev heeft. De heddaagse (Adverttie. M.) /~-"s Stal 11-NsP (KM) Wg M & s g PERMANENT TOEZCHT OP UW AANDELENBEZT door belegging in aandel NTERUNE" Wie gebruik maakt van onze spaarregeling kan al met storting van f 20,25 af e prima aandelbezit nterunie" opbouw. Vraag ons es om de gratis brochure Spaar modern " Spaar in aandel" H.T. JNT-JWATONAUt BUGONOS UNÏ NTERUNE" Parkstraat 30 - D Haag" _jgffgi a mmè mm mm PET BAKKER (10 aug april 1960), onderwijzer, daarna journalist by De Telegraaf tot 1940 by Het Volk; redacteur van De Notkraker"; na de oorlog aan Elseviers Weekblad". Schreef reportages, amusemtslectuur, de detective Het geheim van dr. Ling"; de serie Ciske de rat," z. uitgever", aldus leest m daar, behoort naar onze ming bij boek, die niet uit de inspiratie van één auteur kunn voortkom, zelf het initiatief te nem het gegev in hoofdzak uit te werk" (cursivering van mij, A. W.). nderdaad kan m het zo zi, dat e boek als dit, zozeer berustd op inside information in het superspecialistisch bedrijf van het jetvlieg, niet uit de inspiratie van één auteur kan voortkom. Maar wie, vraagt m zich af, heeft dit boek dan ln hoofdzak" uitgewerkt"? (op zichzelf niet zonder tegstrijdigheid!). Hoe dan ook de ontstaansgeschiedis van Jet" mag zijn geweest, m krijgt al lezde het idee dat, ondanks de haarscherpe knis-van-zak de aanvaardbaar, zij het voor e leek oncontroleerbaar beschrev sfeer van de vliegbasis Soesterberg, de idtificatie van de auteur met de straaljagerinstructeur Verbrugge, wis memoires hier word gegev, gevolgd door e Naschrift van de kolonel" (ge summum van originaliteit ondertuss), niet in alle opzicht geslaagd is. Het lijkt onlogisch het zo te stell, toch komt het me voor, dat deze Verbrugge in zijn schrijverij te véél zichzelf is geblev. Dat deze man, gedrong door de crash van e van zijn beste pupill, er toe komt zijn gevoels bevinding aan het papier toe te vertrouw, is nog wel aannemelijk. Maar onv/aarschijnlijk is het, dat hij juist zö schrijft over zichzelf ander. n het licht van wat er aan dagboekerij uit de bus komt, wordt dat uitgangspunt ietwat onwerkelijk. Eerder zou m (de parallel met de keiharde zakwereld ligt voor de hand) verwacht hebb, dat deze hardboiled luchtms zich in geschrifte zou ontpopp als zijn tegdeel: e twijfelaar, e ethicus, e zachtmoedig melancholicus, of e aanhanger van Z of van Rudolf Steiner of desnoods van de Oxforderij. Niet daarvan: hij blijft, behouds kele morele vraagtektjes te veel citat naar dichters (van Vondel Dante via Bredero, Heine Kloos naar Adama van Scheltema) dezelfde stoere nuchterling-op-de-grs-van-hetcynisme, die hij buit geschrifte is. Van e dubbel-lev komt niets aan het licht. Het ware dan ook romantechnisch beter geweest, zonder het altijd wat opdringerige biecht-procédé, deze bestóande mtaliteit te projecter in e hij-figuur. n dat geval immers had luitant Verbrugge gerust zichzelf" kunn blijv, zonder de ietwat hinderlijke vermging met de auteur. TN ieder geval géén lectuur voor P.S.P.'ers. Verbrugge zijn medeofficier zijn stoere lied, in woord daad, ruwe bolsters, blanke pitt, ge verdedigers van de blauwe knoop, maar vaderlijke beschermers van de beste jeugd, die Nederland aan de markt te brg heeft": met blozde smoel ferme og"; in politlcis uit de verte igszins verwant aan Ev afrek her", zaliger nagedachtis; ietwat onwaarschijnlijk alle in hun te pas te onpas beled roerde bezorgdheid voor ons aller belastinggeld; vijand van de ambtarij alweer van het ambtelijk formalisme, dat in het eiglijke drama, spectaculaire de zelfmoord van de jonge ndo-europeaanse vaandrig Klinge, e belangrijke rol speelt. Voor ethische ms wordt dit boek beheerst door goedkope tegstelling: gezellige afkeer van procuratiehouders, vaste inkomtjes huiselijkheid; onvridelijkheid zelfs jegs K.L.M.-pilot ander die alle maar met propellers oper; ige tegspraak ook wel, bijvoorbeeld waar erzijds het vak van jet-piloot minder gevaarlijk wordt goemd dan dat van taxi-chauffeur, terwijl de auteur anderzijds ge gelegheid voorbij laat gaan ons te overtuig van het véél- ne alles-eisde van de minnares Jet". Pikant s de achtergrond van de rasskwestie, die in de zaak-klinge meespeelt. nteressant t slotte (vooral voor de nazat van de firma Ko Van Dale) zijn de uiting van Soesterbergs taalgebruik. Weet u, lezer, wat m moet verstaan onder: snotbriebel, kwijbebabbel, kwistebiebel, otelebotel, opjuin, afdorr? om maar e... kleine bloemlezing te gev. Bemind is ook de uitdrukking M'n neus uit". Alle dat is mij persoonlijk erg sympathiek ontbreekt in de serie het Dat zit befaamde wel snor". K komt er met Jet" niet helemaal 1 uit. Op de e of andere manier mist dit boek de illusie van echtheid-vanbinn-uit. Tot de grote hoogte van De slag" stijgt het in ieder geval niet En dan blijft nog die intrigerde vraag: Wie heeft het eiglijk geschrev? ANNE WADMAN.

24 24» _i- ^^M W, M^i^^^,M^M,,^----,--,---- M^M^^^MMW ^ ZATERDAG 4 MAART 1961 öjrai m^^ t-xx-ctx ----_-- Mm iinnnmv«mw«m«mw^- HHHHHt, m ÜC ±_±y jetl^mkm»-, _j H HßWl^_WWß^ePM. tnflhnnßllw--h-_l-um mt LEEUWARDEN - OOSTERGRACHTSWAL 49 - TEL. ÜSOU-2591» Lakk muurverv Auto,akke" CHCUT-TÜC OrVrVCPO Constructieverv Scheepsverv VOOR HUSSCHLDER, AUTOSPUTER EN NDUSTRE F9» f Vfl BRUTOLOON voor 2J-jorig»n ouder bij maandag t/m rrijdag tuss ou S-Ttf J^. volledig, dis, do in ,93 zaterdag luss o ««. VAVf 1 ««doa t/m rriidog tuss o. tater- guuvu-u _...» 13 0,57 p. e, maanpf lin lpt[ JP- 13 #/ _tf Hl (Hierin begrep 0,35 per uur. De T_-D OPUAETP R 1! ë^mé El n VeXok.n f 1.65 «oor.k. daarvoor in aanmerking TV - '.rr-nr.g.l ma,igh.id..o...ag bedraagt voor Goemd brutoloon t. v.rhog.n «.,.-... v.r., y m\s r,, «10, bril S HlUll _... ÉliP^ dis, op zon- feestdag tu.s.no.n 24.. r.gelma.igb.idslo.slag -de toeslagi voor dragd, b lt van mb.wll. D-E.n 2 zaterdag tuss 20 M24 / 1,- p. g.brok.n dist bov de gegarandeerd, rijervaring E minimum-vergoeding. SCHRFTELJKE SOLLCTATES GEBODEN WORDT: t. rlchl.n aan»et Hoofd Afd.l.ng V.rvoer. J VAST! BTREKKNG " VRJE UNirORMKLDNO " HÏPCTKT VMJ VERVOER " ^A"" fhs B.zuldhoul 23a " TT compsatie in vrije dag voor dist do op niet op zondag vallde feestdag wj 100 ";" UTKERNG BJ ZEKTE 4,- l.uurcomp»ah., 3 A do,... M.,iide'iik 20 o.,oe" /3.2 T. "nmon,bed,t AUTO BOSCH AU XXtU K V d _f/ ' Wööf '^f "'"".V -i.n...n bedroog,. 9e9 rond"rd«tn'mu ṃ GEMENGD BEDRJF f(_\tmlf\ m ««/9-,/ <'or onreg.lmot.g..- fl.brok.n j^... 'haagsche TKAMWEG-MU 11} " KOSTHUSVERGOEDNG: voor gehuwd ko-twlnner- 90 'h van de psion- j ml] kost tot e m.xlmum van / 23,50 per week. Voor ongehuwd tot 99 Jair 40 V. tot e maximum van 1». P«"rf?".? M i week " RESKOSTENVERGOEDNG: voor gehuwd lx per week (laag-tt Urif>. Voor ongehuwd, tot 2» jaar» _Br^^T_k- -f fl m_ i lx»«r u da«,n (lugite tarielj. r l TV amm-mmms-p _. PHLPS N.V. PHLPS' GLOELAMPENFABREKEN ENDHOVEN Het bureau ndustriële Vormgeving vraagt voor de groep ln DRACHTEN, welke zich voornamelijk bezighoudt met de vormgeving van huishoudelijke apparat, e tekaar Gegadigd moet beschikk over: e technische opleiding op middelbaar niveau " ervaring als technisch tekaar. Belangstelling voor ndustriële vormgeving s uiteraard noodzakelijk. Briev met gegevs over persoon, opleiding ervvlng kunn gericht word tot de afdeling Poneelzak, Willemstraat 20 te Eindhov, onder FP é \ cj^4 -f«j_mrji MACHNEFABREK n.v. LEEUWARDEN Harlingertrekweg 1227 telef , vraagt: # Machinemonteur # Elektrolassers # Machine- constructie-bankwerkers Zowel ervar als aankomde kracht kunn in ds vermelde functies word geplaatst Gebod wordt: e aantrekkelijke werkkring MET EEN 5-DAAGSfc WERKWEEK in zeer moderne fabriekshall goeds sociale voorziing met vergoeding van reiskost werkkleding wordt beschikbaar gesteld rfv^v MACHNEFABREK n.v. LEEUWARDEN PtMßjflEl {m. C^ Harlingertrekweg 1227 telef , " e vraagt: ervar constructeumekaar Gebod wordt e zeer interessante werkkring uitstekde perspectiev. All-round service-monteur e 2e monteur gevraagd Moderne woning is beschikbaar FA. WASSENAAR - AKKRUM m^^h HH_->BB- BBBU i^_m--mmbi B----BM-BBBBBW_B- GEVRAAGD: 2 ERVAREN CHAUFFEURS voor binn- buitland Bij geblek geschiktheid kan woning disponibel'word "gesteld Zonder ervaring onnodig te solliciter Briev no ll!lll!]l!!!l!llimi!lllll!!lllll!l!lll!li!w!ll!liil GEMEENTE KOOG AAN DE ZAAN (le klas) Ter secretarie kan word geplaatst, in de rang van klerk of adjunct-commies, m e AMBTENAAR met ervaring in de bevolkingsadministratie. Rang salariëring afhankelijk van ervaring bekwaamheid. De salarisschal lop tot resp. f 428, ,- p. m., exclusief huurbijslag vak. uitkering. Adj.-comm. zonder GA l6,- lager. Vrije zaterdag. Off. Ford-tractordealer, tel Koog a/d Zaan heeft e jh^i^mhßaßhiinmi uitstekde treinverbinding met Adam (halfuursdist, reisduur 12 min.) Sollicitatiebriev aan de burgemeester binn 10 d. Voor evt. nadere ml. bell M_-a ahhhmml.j Stichting Hervormd Jeugd- Vormingsctrum Friesland DE OOR- SPRONG", Sint Nicolaasga Voor het vormingswerk met Jonger volwass behoeft de cursusstaf dringd uitbreiding met e DERDE STAFLD b 0voorkeur vrouwelijk ongehuwd Solliciter kunn led van de Prot Kerk ln Nederland, die e brede oecumische belangstelling hebb op grond van studie /of ervaring leiding kunn gev «an sociaal cultureel vormingswerk Sollicitaties met uitvoerige nlichting word ingewacht btl de secretaris van de Stichting, ds. W. C. Verstoep. Witmarsum, vóór 10 maart a.s. HERHAALDE OPROEP Het Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland vraagt voor de installatiekeurings- controledist e HTS-er met diploma afd. elektrotechniek Ervaring op nstallatiegebled vereist Aanstelling kan, afhankelijk van leeftijd ervaring, plaatsvind in de rang technisch ambtaar, technisch ambtaar A of technisch ambtaar B Salarlsgrz Sollicitaties met uitvoerige nlichting te richt aan de afdeling Personeelszak van bovgoemd bedr., Emmakade N.Z. 59, Leeuward UTVOERDERS Terstond gevraagd: BEKWAME UTVOERDERS voor grond-, weg- waterwerk Aannemingsbedrijf Fa. Pruntel-Schonewille Heerveseweg 31, WOLVEGA - tel K.l. VERENGNG ARUM E.0." Gevraagd: e inseminator n vaste dist (Nieuwe woning beschikbaar) e inseminator in tijdelijke dist Sollicitaties met referties voor 11 maart a.s. te richt aan het K.1.-station te Arum Coöp. Zuivelfabriek te Oosterd (Hnaarderadeel) vraagt: a. JONGE WERKMAN voor opleiding in de fabriek Nette woning disponibel b. MONSTERNEMER(S) voor de melkcontrole Sollicitaties t kantore der fabriek i KB SLUS Machinefabriek NV te Dracht vraagt, i.v.m. de uitbreiding van haar fabriek, voor spoedige indisttreding PLAAT-BANKWERKERS ; LASSERS MONTEURS voor de buitdist ' ir s.daagse werkweek Schriftelijke, mondelinge of telefonische aanmelding bij de afdeling personeelszak, Oliemolstraa. 23. Dracht, tel N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN Nog is het mogelijk flinke # jongemann -^ ^^ _^^A Leeftijd n het slgemee» _»._ te plaats bij de stationsdist het wegonderhoud ndi U belangstelling hebt voor e toekomst bij e groot bedrijf of voor e vaste baan, of als U «neer wilt wet over " het loon "de vooruitzitcht " het werk " de sociale voorziing maak dan gebruik van onderstaande bon. ' N.V. NEDERLANDSCHE SPOORWEGEN UTRECHT Dist van Psrsonsslzakan 2e Afdaling. NAAM STRAATNAAM ' WOONPLAATS LEEFTUD Wrt ~~ ta.lidttu.fl C---^ V_l p P Op ée anvateppa la da llnkarbowanhoak vermsldfia SW 22 D BB-- H^^ ii.^-_- -_ ALGEMENE KUNSTZJDE UNE n.v. ENKALONFABREK - EMMEN Bij onze technische dist ontstaan e aantal vacatures, waardoor wij vo<_mamelijk in dagdistfuncties op korte termijjn kunn plaats: SCHLDERS BANKWERKERS ELEKTRCENS HULPBANKWERKERS bij voorkeur in de leeftijd van jaar! E goede theoretische opleiding pra is>che ervaring is gewst Voor gehuwd op grotere afstand kcvm eind 1961 nieuwe woning beschikbaar- Voor tijdelijke psionadress kan \vd_d gezorgd, waarhij psion- reiskost "volledig word vergoed. Rij verhuizing world de verhuiskost vergoed, terwijl e tegemoetkoming in de inrichtingskost wordt verstrekt Omtrt het loon, de aard van het wérk de sociale voorziing kunt U zonder dat U zich verplicht - mondeling 0f schriftelijk nadere inlichting verkrijg Elke werkdag van uur ^ f- f P'Ss v Ell<r wn"sdag van uur _^J j a " Wet Gewestelijk Arheidshureau te yj^^^k/ b. 1> personeelsafdeling van de Enka- f

25 ZATERDAG MWRT 1001 SNEONSNENE Objektief onderzoek lijkt (Adverttie 1.M.) voor de deur te staan 25 WANNEER KAN DE JUSTTE AAN SCHROOTAFFARE" BEGNNEN? Minister Beerman zou thans zelf justitieel ingrijp bevorder (Van onze Haagse horrespondt) MEER DAN DRE JAAR nadat de to 37-jarige Haagse schroothandelaar Louis Wornis de berucht.geword schrootal faire" aan het licht bracht door de ontmaskering van e omgekochte referdaris van het ministerie van Economische Zak, zijn tic Nederlandse justitie-autoritcit nog altijd niet overgegaan tot de vervolging van wie hier in Nederland mee verantwoordelijk moet word geacht aan deze miljozwdel. s dat omdat er in Nederland ge verdacht zijn, omdat er hier ge fraude in de schroothandel zou zijn gepleegd? De Hoge Autoriteit van de Europese Gemeschap voor Kol Staal heeft, naar "erluidt, al meer dan e jaar geled de Nederlandse autoriteit e tital dossiers in hand gesteld van gevall, waarin verdking van fraude bestaat, maar de prokureur-geraal bij het gerechtshof in D Haag, mr. G. J. van Gilse heeft de betreffde dokumt nog steeds onder zijn berusting voorzover ons bekd tot dit ogblik nog ge opdracht gegev e vooronderzoek te beginn, dat tot strafvervolging zou kunner leid van deg, die blijks accountantsonderzoek van do Hoge Autoriteit der EGKS wellicht gezwdeld hebb met echtheidsdokumt voor ingevoerd schroot. Ook ln parlemtaire kring heeft de intsieve studie" van de prokureurgeraal de aandacht getrokk. n het dezer dag versch voorlopig verslag van de Eerste Kamer over de begroting van Justitie wordt de veelzeggde vraag gesteld of deze intsieve studie de normale voorbereiding van e strafvervolging door de officier van justitie niet in de weg staat. E vraag, waaruit m zou kunn afleid dat in parlemtaire kring in D Haag blijkbaar serieus gevreesd wordt dat er waarheid schuilt in het hardnekkig gerucht dat de afwikkeling van wat toch wel sterk op e miljozwdel lijkt, tot diepgaande mingsverschill heeft geleid in het justitiële apparaat. Desgevraagd verklaarde de prokureurgeraal mr. Van Gilse ons, dat het onderzoek thans in volle, gang is. Mede omdat de zaak politieko kant heeft, moest er allerhande principiële beslissing word gom," lichtte hij ons toe. Thans is hij erover in uitvoerige bespreking gewikkeld in de justitiële sfeer, bespreking die naar vel hop niet uitsluitd beog de minister van Justitie mr. Beerman te dokumter voor zijn informatie van de Eerste Kamerled via de memorie van antwoord op de Justitie-begroting, maar ook zull leid tot oping van de instruktie teg wie bij de schrootfraude zijn betrokk geweest, of deze met hun stilzwijg Niets geseponeerd hebb gedekt. Al staat het nu nog allerminst vast, dat de zaak nu werkelijk in het stadium van e vervolging zal kom, hoe moeilijk deze.affaire toch nog ligt leek ons af te leid uit de opmerking van de officier vau justitie in D Haag mr. Maris, to hij op e vraag onzerzijds antwoordde mijnerzijds is niets geseponeerd". De heer L. Worms, die de duistere praktijk van de internationale schroothandel aan de kaak gesteld heeft, maar daarmee onvoorstelbare weerstand heeft opgeroep van machtige groepering die stelt dat hij daardoor financieel nagoeg voor e bankroet geplaatst is, blijft verbitterd zijn beschuldiging herhal, dat, wie reeds lang vervolgd behoord te zijn nog dagelijks aktie teg hem voer". Het eerste rapport van de Hoge Autoriteit heeft aan het licht gebracht, dat er massaal gefraudeerd is. Maar in dat rapport wordt nog maar e fraktie van de werkelijkheid publiek gemaakt. Als de Hoge Autoriteit zegt, dat ton schroot t onrechte voor verevingsuitkering in aanmerking is gekom, dan dit m te wet dat het onderzoek van de Hoge Autoriteit slechts vijf proct van het totaal verbruikte schroot omvatte, zegt Worms. n de vijf jaar, waarover het onderzoek zich uitstrekte is in de KSGland 150 miljo ton schroot verwerkt, ma^r het onderzoek beperkte zich tot ongeveer zev miljo ton. nplaats van met ton, neem ik dan ook aan dèt in werkelijkheid met zeker vier miljo ton is gezwdeld. Wanneer m het voordeel hiervan voor de betrokk op vijftig guld (Adverttie 1.M.) fielp 'i in 'T variaties: /,' ^d"/. / Rijstebloem T?V Bordklaar Tarwebloerr Tarwegries per ton stelt, zou er al e extraatje van twee miljard guld voor de betrokk tuss gezet hebb. k kan u echter verzeker, dat het in werkelijkheid nog aanzilijk meer is". Maar bovdi, zo met de heer Worms, gaat de zwdel nog steeds door. Van schroot, dat goedkoop gekocht kan word, zi.i het niet in Nederland, wordt nog altijd op papier z.g. 3e landschroot gemaakt. Dat is nog altijd e doodsimpele zaak, betoogt de heer Worms. Schroot van sloopschep mag word uitgevoerd. Wanneer er in werkelijkheid 2000 ton uit e schip komt. wordt op de papier vermeld, dat het 7000 ton schroot opgeleverd heeft. Dat betekt dus dat er 5000 ton extra kan word uitgevoerd naar land als Japan of Joego-Slavië, waar aanzilijk meer voor het schroot wordt betaald dan binn de Gemeschap der Zes bij de EGKS aangeslot land. Die 5000 ton extra word gekocht op de binnlandse markt in e van de KSG-land. E van de grootste moeilijkhed is, aldus de heer Worms, dat we in e supra-nationale markt als de EGKS e gezagsorgaan hebb, dat onvoldode macht heeft om zijn gezag te lat geld. Het is daarvoor in hoge mate, ja zelfs geheel afhankelijk van de nationaleregering. Sankties De Hoge Autoriteit van de Eur. Gemeschap voor Kol Staal kan door zijn kontroleorgan wel lat nagaan, waar vermoedelijk de supra-nationale afsprak word ontdok, maar hij moet evtuele sankties hierteg overlat aan de nationale instanties, die, zo is in de praktijk geblek, niet altijd bereid zijn maatregel te treff. Toch is er e evoudige mogelijkheid om zich als land te bescherm teg wat m zou kunn noem illegale praktijk van andere lid-stat. De Hoge Autoriteit zou de zes nationale regering in knis moet stell met de nam van de bedrijv, die de supranationale afsprak overtred. Wanneer in het land, waar deze bedrijv gevestigd zijn, ge ernst gemaakt wordt met e justitiële vervolging, zoud de overige land deze bedrijv gedurde e bepaalde periode in- of uitvoervergunning kunn gaan weiger. Thans is het nog zo, dat Belgische handelar in Nederland schroot kop om het frauduleus te kunn verhandel via e Belgische scheepssloper, die exportrecht heeft op z.g. scheepsschroot, zo stelt de heer Worms, van wie buit kijf is dat hij de stoot heeft gegev tot de ontmaskering van het schroot-schandaal. Nederlands schroot, waar onze staalfabriek om zitt te schreeuw, wordt, zo houdt hij vol, daardoor niet alle frauduleus aan de Gemeschap onttrokk, maar bovdi leid deze praktijk ertoe, dat bonafide schroothandelar ge normale zak meer kunn do, omdat prijz betaald word die zeker ti guld per ton bov de geldde Europese marktprijs ligg. Het is duidelijk, dat wat de heer Worms in dit verband als fraude" kwalificeert, e ander karakter draagt als de fraude van in het Europese Parlemt, EGKS-verband. n dit geval betekt het weliswaar ook nog knoeierij met officiële papier, maar er word door de betrokk handelar ge miljo extrawinst meer mee onttrokk aan de verevingskas van de inmiddels geliquideerde OCCF, het gemeschappelijkaankoopbureauvoor schroot van de staalindustrie in de KSG-land, waarvan de heer P. R. Btz van d Berg, direkteur van de Hoogovs te Urnuid voorzitter was. Dokumt Voor honderd miljo gulds is volgs de heer Worms deze z.g. Brusselse kas in de jar badeeld door het geknoei met z.g. derdelandverklaring. M kt de geschiedis. Het strukturele tekort aan schroot het metaalafval, dat onmisbare grondstof is voor de ijzer- staalindustrie in West-Europa, noodzaakte deze industrie ertoe op de schrootmarkt buit de KSG-land e beroep te do. Maar daar moest e prijs betaald word, die aanzilijk bov het Westeuropese peil lag. Om ongewste rivaliteit teg te gaan tuss de staalfabriek, richtt deze in de KSG-land gevestigde bedrijv e schroot-inkopd lichaam op, het Office Commun des Consommateurs de Ferraille (OCCF) Dit OCCF, dat in Brussel zetelde, vormde vervolgs e z.g. verevingskas, waaruit de aankoop van het dure schroot gefinancierd werd. Op vertoon van officiële dokumt die de buitlandse herkomst van schroot moest garander, kond de bedrijv die dit schroot kocht, uit deze gemeschappelijke pot restitutie krijg van het teveel betaalde. Uitgekookte schroothandelar maakt weldra jacht op deze dokumt om naast de normale winst op hun product ook nog het prijsverschil te incasser tuss het binnlands schroot wat dan officieel heette het..derdelanrlschroot". Met name e maatschappij in Viusmg behoorde iot de /categorie der uitgekookte" handelar. De direkteur van dit bedrijf zag kans e hoofdam taar van het ministerie voor Economische Zak in D Haag om te kop. Niet alle het Zeeuwse bedrijf profileerde van de valse verklaring, waarover m daardoor kon gaan beschikk, maar ook het Duitse Schrootinkoopbureau Hansa Rohstoff Verwertung GmbH te Düsseldorf waarvoor de heer Wor7?is sinds 1956 Nederlands agt was. Deze organisatie, waarvan de aandel voor vijftig proct elk in hand zijn van de grote Duitse staalfabriek Hiittwerke Oberhaus A. G. Krupp, ging in februari 1957 de inkoop van het derdelandschroot toevertrouw aan de heer Erbel, e vroegere funktionaris van het OCCF. maar liet de heer Worms intuss in het got van de provisie op de Nederlandse transakties. Weldra trof het de heer Worms to dat schroot gekocht werd teg hogere prijz dan officieel was vastgesteld. Deze ontdekking is het begin geweest van wat sindsdi is uitgegroeid tot de geruchtmakde srhrnotaffaire. Fraktie Zou m verwacht hebb, dat de gezamlijke staalfabriek in feite dus de gedupeerd blij war met de ontdekking van de fraudes, de praktijk heeft anders geleerd. Eindeloos gemanoeuvreer is er e gevolg van geweest tot op dit ogblik drie e half jaar na dato ondervindt de Haagse schroothandelaar de grootste moeilijkhed van zijn onthulling van eertijds, terwijl er teg de werkelijke schuldig nog niets is ondernom. Wel is er na lang trainer e accountantsonderzoek gekom. Dat heeft aan het licht gebracht, dat de fraudes ge Nederlands verschijnsel alle war, maar in alle KSG-land war voorgekom. Waarschijnlijk in de mei-zitting van het Europees Parlemt in Straatsburg zal de Hoge Autoriteit van de EGKS eindverslag uitbrg over de resultat van dit onderzoek, dat volgs de heer Worms maar e fraktie van de werkelijke fraude aan het licht heeft gebracht. Wat het effekt van dit alles zal zijn? De toekomst zal het ler. Al te simpel is gedacht, wanneer m zou m dat wie ter onrechte verevingsgeld incasseerd, deze bedrag op morele grond zoud terugstort. Daar is ge sprake van. n elk van de zes KSG-land zull voor nationale rechtbank terugvorderingsakties begonn moet word. Slechts kele kleinere, bang geword schroothandelar betaald eiger beweging geld terug. Behalve met deze terugvorderingsakties, moet de gerechtelijke autoriteit in de zes land zich gaan bezighoud met de strafrechtelijke aspect. De Hoge Autoriteit, zelf onmachtig sankties op te legg, heeft de justitie-autoriteit in alle betrokk land de dossiers in hand gegev van alle gevall waarin verdking van fraude is gerez. Zoals gezegd zou het in Nederland e tital dossiers omvatt, waaruit naar verluidt misschi wel e paar honderd vervolging zoud kunn voortvloei, wanneer de zaak tot op de bodem zou word uitgezocht Lijkt het, alsof op dit ogblik in Nederland de ontzaggelijke weerstand die blijkbaar voor dit gerechtelijk onderzoek moet word overwonn, langzamerhand aan het wijk is, in andere land, waar de schrootaffaire" veel minder de publieke aandacht heeft getrokk dan hier, schijnt deze weerstand nog ongebrok. Met name in België, Frankrijk talië, zo hebb we ons lat vertell, zou reeds praktisch vaststaan dat de justitie de dossiers van de Hoge Autoriteit rustig in de ijskast zal stopp. Alle wanneer de parlemtaire vertegwoordigers van de betrokk land, die zitting hebb in nationaal de zaak in de aandacht zoud brg, zou dit er misschi toe kunn leid, dat er nog wat aan gedaan wordt. Maar niet alle Europese parlemtsled zijn op dit punt zo diligt als die in Nederland. Ongetwijfeld zull deze Nederlandse parlemtariërs, gegev nu weer de vrag uit de Eerste Kamer, niet rust voor ook het laatste dossier met betrekking tot het Nederlandse aandeel in deze onverkwikkelijke zaak uit Luxemburg in D Haag gearriveerd zal zijn duidelijk is gemaakt dat de regering e ernstig justitieel onderzoek niet alle niets in de weg zal legg, maar zelfs uitdrukkelijk zal aanmoedig. Het schijnt thans wel vast te staan, dat minister Beerman daar thans toe heeft beslot dat zijn antwoord aan de Eerste Kamer daarr blijk van zal gev.._. _H - -x j E. NAZ-DUTSLAND SCHOND VERDRAG VAN LOCARNO Op 7 maart 1936 rukt Duitse troep het Rijnland binn Adolf Hitler legde 25 jaar terug basis voor zijn latere agressie (Van e onzer, redakteur) DE BEVOLKNG van het Rijnland groet zijn Fuehrer zijn trotse Wehrmacht". Spandoek met deze opschrift, e woud van hakkruisvlagg juichde msmigt begroett de Duitse troep, die op 7 maart vijftwintig jaar geled dus het Rijnland binn trokk. Het thousiasme van de bevolking doet mij herinner aan de zomer van 1914 to wij naar het front vertrokk", zo schreef e opgetog Duitse officier naar huis, laat ons God de Fiihrer dank, want er brek nu weer roemvoile tijd voor Duitsland aan". Terwijl de bevolking van het Rijnland feestte ook in Duitsland juichde msmassa's door de strat trokk, ontbood de Duitse minister van buitlandse zak, von Neurath de ambassadeurs van Engeland, Frankrijk, talië België in de Wilhelmstrasse om hun e nota te overhandig. n dit dokumt werd de grond aangevoerd, waarop de Duitse regering het verdrag van Locarno dat, in 1925 geslot, de onschdbaarheid van de Frans-Duitse onschdbaarheid van de Frans-Duitse de Belgisch-Duitse grs garandeerde wste op te zegg. Duitsland, zo werd in deze nota uitegezet, voelde zich bedreigd door het Frans- Russische verdrag, dat in februari was geslot tgevolge waarvan de dreiging van het bolsjewistische" gevaar voor Midd-Europa zeer strg was toegom. n deze zelfde nota bood de Duitse regering Frankrijk België overigs e niet-aanvals-verdrag aan, dat 25 jaar van kracht zou zijn. Frani'ois Poncet, de Franse ambassadeur in Berlijn zei later: Hitler gaf zijn tegstander e slag in het gezicht zei, E kwart eeuw geled werd deze foto bij honderdduizd in Duitsland verspreid. Vele Duitsers werd ontroerd bij het zi van dit plaatje: eindelijk kond zij weer zing van Die Wacht am Rhein" -«ïkx apwhi -" terwijl hij dit deed, dat hij vredesvoorstell kwam brg." De Duitse Rijksdag inderhaast in de Kroll - Opera te Berlijn bije geroep juichte Hitler des middags langdurig toe, terwijl de Fiihrer" het spreekgestoelte beklom, om het verbrek van het verdrag van Locarno toe te licht. Hitler wist zijn ware bedoeling weer meesterlijk te verberg. Strijdbijl begrav Jarlang, zo verklaarde hij, heb ik toadering tot Frankrijk gezocht. Het is de hoogste tijd, dat de strijdbijl tuss beide volk wordt begrav. Het moet mogelijk zijn e einde te mak aan de nutteloze strijd tuss ons land Frankrijk. Het is echter Frankrijk geweest, dat Europa heeft verrad door zijn bondgootschap met de Aziatische macht van het bolsjewisme, dat gezwor heeft het oude Europa te verdelg. Het is Frankrijk geweest, dat door het sluit van dit verdrag met de barbar uit het oost het pakt van Locarno heeft geschond. k heb mij gebog voor het onvermijdelijke moest daarom besluit het Rijnland te bezett", zo balkte de Fuehrer. Het minutlange Heil"- geroep bewees wel, dat Hitler- door het Rijnland weer te bezett e vurige ws van het Duitse volk had vervuld. Adolf Hitler maakte e rustige, zeer besliste indruk", zo seind buitlandse verslaggevers, die de Fuehrerrede" bijwoond, aan hun blad. Hitler was echter aanzilijk minder zelfverzekerd dat hij wel liet voorkom. De herbezetting van het Rijnland is de meest drieste onderneming van mijn lev", zo verklaarde hij kele dag later tegover kele intieme medewerkers. Thans wet we hoe bang Hitler destijds is geweest, dat de westelijke demokratieën zoud ingrijp. De Duitse gerale staf had Afgewez Hitlers plan om het Rijnland weer te bezett afgewez. Weliswaar was ruim e jaar daarvoor met schding van het verdrag van Versailles de distplicht weer ingevoerd, maar eerst in januari 1936 war de eerste distplichtig onder de waps gekom de militaire kracht van Duitsland had nog zeer weinig te betek. Tijds het proces van Neurberg heeft geraal Jodl verklaard, dat de Frans de Duitse y% HMt i MaK SP Bflfekiiw.i fü?.txj ' : f F inißflii 'Y?~'" -jh 'S"" iißp^r'v^ 'm& s«e«,»-, SSL " «<o'! v j 4é??» l» -^, Veelzijdigheid, verantwoordelijkheid leiderschap zijn de kmerk van e officierscarrière bij dekoninklijke Marine. % W Reeds van oudsher heeft de Koninklijke Marine t opzichte van haar officier hoge maatstav aangelegd. De red hiervoor is duidelijk: zij flklf moet leiding gev reeds op jeugdige leeftijd grote verantwoordelijkhed drag. Om bij de tegwoordige snelle ontwikkeling van wetschap techniek zekerheid te hebb dat officier van de Koninklijke Marine aan de hoogste eis blijv voldo, verschaft de 3-jarige"opleiding bij het BVï Koninklijk nstituut voor de Marine te D Helder e wetschappelijke vorming op brede basis, terwijl voortgezette studie van officier bij in-,& richting van hoger onderwijs zoveel mogelijk wordt aangemoedigd. De studie wordt, behalve door oefreiz met oorlogsschep ook afgewisseld B met het beoef van alle takk van sport zoals zeil, scherm, hockey, atletiek tnis. t MEDSCHE VOORKEURNG VERESTE DPLOMA'S Voor eindexamcandidatgymna- Voor zeedist (w.o. mede begrep sium of H.B.S. of voor h. die dit marineluchtvaartdist). technische diploma al bezitt die opgeleid dist elektrotechnische dist: -291 zoud will word tot beroeps- Gymn.-'3 of H.8.5.-B; voor het _mê^m officier bij de Koninklijke Marine. korps mtriniew administratie: bestaat de gelegheidzich reeds in, Gymn. otof -/- / HBS.-A of-b il mmmm «pril medisch te lat keur. ÖSO Wd U roor inlichting tot 4t secretaris van de aannemfa*gxommlsste adelborst, VJu^ Departemt ran Defsie, Lange Voorhout 7 - D Haag. ^ L l_l B_ B fcjßhl l L l fl l. troep wel hadd kunn wegblaz, als zij dat hadd gewild. Voor de bezetting van het gebied t west van de Rijn war maar kele bataljons beschikbaar, zo verklaarde Jodl de troep hadd daarom bevel gekreg zonder strijd terug te trekk als de Frans zoud ingrijp. Ook de politieke adviseurs van de Fuehrer" war fel gekant teg dit militaire avontuur, maar Hitler zette door. De Duitse geraals wez hun hoogste chef er op, dat Frankrijk, sam met zijn Poolse Tsjechische bondgot binn e week ongeveer negtig divisies kon mobiliser, met nor es honderd divisies in reserve. Duitsland had voor de bezetting van het Rijnland slechts de beschikking over... één divisie. Hitler was er niet onderstebov van. Geloof mij, zo zei hij teg zijn ongeruste geraals, de dekadte westelijke demokratieën zull niet vecht. Gematigd protest" Nadat de Duitse troep het Rijnland war binn gerukt, wachtte Hitler met zijn naaste politieke militaire medewerkers de komde ding vol spanning af. De reakties uit de westelijke hoofdsted viel niet teg. n Parijs versche de Franse ministerpresidt Sarraut voor de mikrofoon om, zoals hij het noemde, e gematigd protest te lat hor. Eerst twee dag later, op 9 maart, reageerde de Britse regering. De Engelse minister van buitlandse zak, Anthony Ed, verklaarde in het Lagerhuis, dat de Volkbondsraad het ige geschikte orgaan was om het optred van Duitsland te onderzoek. Bovdi verklaarde Ed, dat Frankrijk niets kon ondernem voor de Volkbond bije was geweest. Hitler kon gerust zijn... Terwijl Duitsland na het bezett van het Rijnland onmiddellijk begon in het west e sterke verdedigingslinie aan te legg, kwam de Volkbond bije. Het Duitse optred werd plechtmatig veroordeeld, maar verder gebeurde er niets. Op 16 maart 1936 hield Hitler e grote rede in Breslau, waar hij zich zeer vredelievd toonde gevoelvol sprak over zijn afkeer van oorlog. E dag later verklaarde de Britse regering, dat het aanbod van Hitler e nonagressie-pakt te sluit, niet zonder meer mocht word verworp. De feit hadd Adolf Hitler opnieuw in het gelijk gesteld. (Adverttie LM.) Verkoud heidsbacill zijn als de dood voor^^^^^^^_ "" ;=^ <:oos;e betekt: protektie teg infektie

26 26 Koopt uw kantoormachine bij KOP. Fa. Van d Berg & Kop (Triumpli-dealer) Leeuward Tt.,,_. «- sm " J \ Turfmarkt 9-11, tel Voor onze afdeling TAFELKLEDEN EN GORDJNSTOFFEN vrag wij e verkoopster niet bed de 20 jaar met verkoopervaring VOOR DE BEDDEN-AFDELNG e alround verkoper i Voor beide funkties schriftelijke aanbieding met opgaaf van verlangd salaris, leeftijd z. aan GEBR. SCHWEGMANN N.V. WONNG-NRCHTNG, NEUWESTAD 162 LEEUWARDEN N.V. Leeuwarder Papierwarfabriek Wij vrag voor onze afdeling cartonnage ENGE NETTE MESJES Prettige werkkring. Goede beloning. 5-daagse werkweek. Aanbieding dagelijks aan de fabriek, Tesselschadestraat 9, Leeuward. Op het SANTEGA-ATELER kunn wederom geplaatst word ige nette meisjes vanaf 17 jaar met tminste volledige lagere schoolopleiding Aanmelding SANTEGA-ATELERS TROELSTRAWEG 147/1 - LEEUWARDEN dagelijks, liefst tuss 3 6 uur Restaurant-Theeschkerij DE OSSENSTAL" TE EPE (Veluwe) vraagt voor het a.s. seizo serveersters leerling-serveersters KLD kijk - luister - doorgev Ongehuwde dames tuss jaar vind elke week gedurde twee avondur e prettige vrijetijdsbesteding interessant werk als vrijwilligster bij het KORPS LUCHTWACHTDENST Wilt U er meer wt^hfs- van wet? Zd dan onderstaande coupon ( ) in. /// ffc-\ " """""""""" " " " COUPON MT 2161 Aan de Commandant Luchtwachtgroep no. 6, Prins Frederikkazerne, Leeuward Gaarne zou ik geheel vrijblijvd inlichting ontvang over het werk bij het korps Luchtwachtdist. k verzoek u mij hiertoe e brochure te zdx) thuis te bezoekx) Naam Adres Woonplaats x doorhal wat niet verlangd wordt. OPROEPNG Bij de dist van gemetewerk in de gemet Hindeloop, Rauwerderhem, Slot, Staver Jlst kan word geplaatst: e adjunct technisch ambtaar Jaarwedde 3792, tot 5472, (6 ej. verh.) exclusief comp. AOW huurcomp Aanstelling bov minimum is mogelijk Diploma H.T.S., afd. bouwkunde; praktijkervaring als dagelijks opzichter goede tekervaring strekk tot aanbeveling De dist is aangeslot bij het.z.a. Verplaatsingskostbesluit is van toepassing. Standplaats Sneek. Sollicitaties binn 14 dag na het verschijn van dit blad te richt aan de burgemeester van Slot. HET SNT BONFATUS-HOSPTAAL TE LEEUWARDEN vraagt voor spoedige indisttreding a. e administratieve kracht voor de radiologische afd. Vereist: Mulo-diploma of daaraan gelijkwaardige opleiding, sto typ. b. e administratieve kracht voor de debiteurafdeling Vereist: Mulo-diploma of daaraan gelijkwaardige opleiding, typ. Ervaring gewst. Sollicitaties te richt aan de Directie. Fa. Handel in Wegmateriaal Transportbedrijf v/h N. Schotanus te Harling Vraagt voor spoedige indisttreding ADM. KRACHT (mnl. of vrl.) Diploma boekhoud of daarvoor studerde strekt tot aanbeveling. Schriftelijke sollicitaties aan bovstaand adres. - --:-x«mmmmmmmmrs''" PLOOT STORM Beste Prof, we hebb al zolang geprobeerd om U es te sprek te krijg! Hoe staat het lev?!" vroeg Piloot Storm opgewekt, terwijl Sandra de ander om hem he kwam staan. Bt U Uw oude vrid verget? Of zit U weer tot over de or in het werk? 't s wat moois hoor!" Ach ja, ik heb jullie schandelijk verwaarloosd, dat is waar!" kwam het antwoord, k weet alles van jullie succesvolle Gevraagd voor direct e vakbekwame SMD Zelfstandig kunnde werk, in gemgd bedrijf, ge hoefbeslag. Atema, Landbouwwerktuig, Stis, tel. 292 Gevraagd: timmerlied voor nieuwbouw onderhoudswerk. Fa. S. Boringa & Zn., Bouwbedrijf, Leeuward, Raadhuisstraat 6, telef Gevraagd SCHOENMAKER met vakdiploma's voor e hakkbar. Goed loon. Briev met uitvoerige inlichting onder no ruimtereis ik had je allang es moet opzoek. Maar het is zoals je zegt. k heb het ontzettd druk momteel. Het spijt mij werkelijk heel erg, maar ik beloof je dat ik spoedig..." Op dat momt drong er e droge klik in Ard's oor het regelmatige tuut-tuut daarna betekde, dat de verbinding verbrok was. Piloot Storm zat ev verbouwereerd met de hoorn in zijn hand. Dat is raar!" mompelde hy. k zal nog KOOPMANS MEELFABREKEN N.V. te Leeuward vraagt e mnl. KANTOORBEDENDE jr Mulo-niveau Leeftijd 1723 jaar. Sollicitaties te richt aan de Afdeling Personeelszak, De Merodestraat 3, Leeuward. GEVRAAGD VERKOPER voor Tapijt- Leeftijd 2530 jaar meubelafdeling Schriftelijke sollicitaties met volledige gegevs of persoonlijk SLAUERHOFF VOORSTREEK 26 LEEUWARDEN»> T'"^.'''''. ï" ï J ' h J i s i " J;, h=a vj fil! ~^\ \ PXsGU ' ywmwmmmfê^-' j h tf \M "r_ llpp "J-Ay fm "t~+r:.&ostat \, W^EE^> Ua hnlla HH Alle ms, wat e charme...en rek, datze v&w _ ti_%miwis_f_w B^JP U m\%mw% hct wéét» onze Valtine! Waarom? Ze heeft nu haar zo lang begeerde Valtine trui, zelf gebreid f"""~~^jt!_pl -M van Valtine, de succesvollebreiwolvan Neveda, lyt/^' %^ verrijkt met hypermoderne synthetische vezels. _V9sSl J l^p g %P H A Daardoor licht, luchtig, maar heerlijk warm. Aan CCO_ll - m\ 500 gram (f 11.25) had Valtine al goeg om \ j l_fß? dl-m/mk haar favoriete trui te brei. s het ge schat... lil^''"''üï-_l JÊÊ W van e breiwol! Ga daarom naar uw wolleveran- >W^iil ^l]l l% l 11 MUU cier' Kies uit 32 sprankelde kleur. En u breit WmfiwmMm W snel gietlang van Valtine! fm'w^lmwri^w \ /._-. -_r_r_tt r_. wmêlmw 9 m \ _ri_._ _._. "n produkt mo _ VAN^^ \<\\V\\XXXVC W /^^_m_wk M BLE _\_\ l / AFDELNG MODERN n. " maar es ev bell!" 's//s'//smmmmm<m_\ Maar het ige 7 < 4 woord dat hij daarna ant- ontving monotone: was De weer het Professor is niemand te momteel sprek." voor Klik. Het was?n hfte\ n aa_aundeteirfoo gn CteTa n abo" bdo e i Ï ii\\m\i\wm\^m VEZEL onderzoek 2.25p er knot tan 100 gram Leuk voor uw kinder: Stuuc 3 Neveda-wikkels naar de Leidsche, Wolspinnerij N.V. afd. B.K. Leid u kunt kiez uit de nieuwe s lom Poes of Panda borduurkaart. ratonum had neergedrukt... 3 ZATERDAG 4 MAART 1961 FRMA H. BROERSMA, aannemersbedrijf te Harling, vraagt voor direct KANTOORBEDENDE (mnl. of vrl.) (M-)ulo-diploma gewst Sollicitaties gaarne Rozgracht 28, Harling, telefoon DASSENFABREK (collectie in het middgre) met tevs nteressante shawlcollectie, vraagt voor spoedige indisttreding e ingevoerde vertegwoordiger/agt in het bezit van auto, voor rayon Groning/Friesland/Drte. Uitvoerige sollicitaties met recte pasfoto word ingewacht onder nr bureau van dit blad. HOUTHANDEL in het Noord des lands vraagt voor één zijner rayons in Friesland VERTEGENWOORDGER Alle zij die ervaring hebb geliev te solliciter. Briev met uitvoerige inlichting word gaarne ingewacht onder no Accountantskantoor Drs. D. M. Alsem Sophialaan 5, Leeuward, heeft plaats voor e ASSSTENT-ACCOUNTANT Sollicitaties te richt aan bovstaand adres. N.V. Lev-verzekeringmaat-chapplJ NLLMJ vraagt ter uitbreiding van haar buit» dist-organisatie in Friesland e inspecteur Gevraagd wordt: e represtatieve figuur, bij' voorkeur middelbare schoolopleiding, commerciële aanleg, leeftijd tuss jaar. Gebod wordt: e interessante, goed gehonoreerde positie met zeer aantrekkelijke arbeidsvoorwaard (o.a. premievrij psio). Voor e dynamische figuur vele toekomstmogelijkhed. Aan aanstelling gaat e gedeg opleiding n het bedrijf vooraf. Kandidat zull word uitgodigd voor e psychotechnisch onderzoek. Sollicitaties, die vertrouwelijk word behandeld, word gaarne met foto ingewacht bij NLLMJ, Afd. Buitdistorganisatie, Postbus 14, 's-gravhage. CHRSTELJK LYCEUM Gevraagd voor spoedige indisttreding e SNEEK AMANUENSS of e jongeman, die daarvoor opgeleid wil word. Briev, met opgaaf van godsdist, aan de rector, dr. P. Greep, Kleinzand 14 te Sneek. Voor spoedige ndisttreding gevraagd e ASSSTENT-ACCOUNTANT d>e aan de volgde vereist voldoet: a. niet jonger dan 25 jaar b. in het bezit van praktijk diploma boekhoud MBA of SPD (of daarvoor studerde) c. in staat zelfstandig te werk Uitsluitd schriftelijke sollicitaties te richt aan Accountantskantoor BAKKER EN SSTERMANS Stationsweg Bb, Leeuward Wij vrag teg 1 april e vakbekwame woningstoffeerder Sollicitaties aan de zaak FA. J. K. VAN DER ZEE, Zuiderbuurt 46, Dracht, telefoon 2196 Voor direct gevraagd: GLASZETTERS " GLASSLJPERS?Se J wdo?drop b goe^r0e^rd goemde """^" w- " GLAS N LOODZETTERS Fa" «üij df g _ichriftelük aan te meld bij: ïnh rt f" K esstra. Dijkstraat 77, Afd. Glashan- del' fn -ndustrie, Franeker Gevraagd door de Strokartonfabriek DE HALM" te Hoogkerk bij Groning EEN BEDRJFS-ELEKTRCEN Nieuwe woning beschikbaar Verkorte wer'.veek Sollicitaties per brief of mondeling dagelijks aan de tebii..

27 / VERDAG 4 MAART 1961 Op rijksweg 13 tuss Rotterdam D Haag Gestrande automobilist sneller geholp dank zij praatpal" (Van e medewerker) DAZEND, brulld, inhald, toeterd lichtsignal gevd dondert het verkeer over de zes rijban van rijksweg derti, verbindingsweg van Rotterdam D Haag, vulkan die konstant auto's, motor wat verder ook maar snelverkeer kan zijn uitbrak van 's morgs vroeg tot 's avonds laat, zomer winter, weer of ge weer. Voor wie er rustig naar kan kijk is de weg e boeid schouwspel, e stuk van de sintelbaan in de are, die onze huidige wereld is. De bom, de wolk, de zon, de ms zij bestaan niet. Zij zijn louter tourage voor e massale wedloop. De deelnemers kn maar één ding dal waarde heett: tijd. Soms waggelt er amechtig e autootje de berm in, het is bekaf of het heeft er teveel van gekreg. Vergoegd schuift iedere in de file dan e plaatsje op. Dan staat daar e pechvogel in de berm. Ezamer ms is haast ondkbaar. Honderd ms in de buurt maar ze rijd allemaal door. E oponthoud kan er niet af, want ze zijn precies op tijd van huis gegaan. Zo s het ook met de gestrande. Zijn dag ligt in duig. E uitvaller wordt gediskwalificeerd. Onlangs begon zon pechvogel ongeduldig te ijsber. To zag hij niet ver van zyn auto e gele paal met e telefoon erop geschilderd. Er zat e klep aan. Klep oplicht. Wacht op antwoord", stond er op. De man deed dat hoorde to in de paal: Wegwachtstation Pauwmol! Hallo!? Wegwacht? zei hij verbaasd. Zegt u maar wat er aan scheelt het uit de paal, dan kom we klonk k. De verkeerswacht bewaart daarbij e ijzige kalmte. Hij werkt rustig help. n e flits klaard de sombere gedacht van de automobilist op. De dag alle aanvrag voor hulp af, noteert onderdel, die wegwachters nodig hebb bestelt die bij garages. Als er zou niet verlor zijn. Hij zou wat later zijn, maar hij had e goed excuus e ongeluk wordt gemeld, belt hij de als hij flink doorreed was er nog politie heel ambulances mocht de telefoons hem ev rust gunn, dan staat wat in te hal. Hij vertelde de paal waar hij stond wat zijn auto mankeerde. er vaak e man achter hem, die triomfantelijk zegt: Dag, meer. k heb Opgelucht wandelde de man terug naar de auto. Daar stondal e Wegwachter. e heel eind terug al panne gekreg, Die kreeg het verhaal nogmaals maar te hor. Hij knikte verdwe ik heb kans gezi het station te bereik." onder de Zodat de verkeerswacht tuss neus lipp door kleine repara- motorkap. Ev later (e Wegwachter heeft binn 10 minut de diagnosties verricht. gesteld) liep de motor weer. Als de klep van e praatpaal Handige ding, die pal, zei de wordt opgelicht, gaat automobilist. Maar er op het paneel van hoe kon u hier de zo gauw weg e lampje zijn? brand, dat de positie van de pechvogel aangeeft. Dat zal ik u lat Tegelijkertijd gaat er met e hels kabaal zi, zei de Wegwacht. Hi,j e pakte de hoorn van e mobilofoon uit telefoon over. De verkeerswacht neemt zijn zijspan. de hoorn op zegt: Wegwachtstation Pauwmol. Dat hoort de automobi- Hallo ctrale, vijfti hier. Pech verholp. list de paal zegg. Hij kan dan zijn hart Mooi zo, antwoordde e luidsprekertje op het zijspan. Rij nu ev verder dichtstbijzijnde wegwachter oproept. lucht, waarna de verkeerswacht de in derichting E»elft. Bij hetviadukt staat Dat ziet hij op het paneel. Als de pechvogel de klep loslaat dooft het lampje. e blauw Volkswagtje met bandpech. De verkeerswacht zet dan e schijfje Begrep, zei de Wegwachter. op die plek. Als er e Wegwachter Hij trok zijn wkbrauw op schokschouderde licht naar de automobilist, het gebaar van: Kijk, dat is nou alles. Begrep, zei to ook de pechvogel. De mann wisseld e groet. Ev later raasd zij weer mee in de stroom, die over rijksweg derti kolkt, duizd, tiduizd auto's per dag. Handig die pal? E revolutie, meer! Dat zegt de ANWB. Ja, e revolutie, zowel voor u als voor ons. De gewone Wegwachter rydt de hele dag zün trajekt op neer. Komt hü e pechgeval teg dan helpt hij. Maar het grootste deel van de dag zit hü opde motor. Dat is er op rijksweg: derti niet meer bü. Daar wordt hü via de ctrale van het e naar het andere pechgeval gedirigeerd. Hij is de hele dag in de weer maakt ge dode kilometers meer. En de automobilist hoeft niet meer met dat machteloze gevoel van ergernis bij zijn kapotte auto staan wacht. Misschi had hü zijn vrouw beloofd, vandaag op haar verjaardag vroeg thuis te zün. Misschi zou hü zün zoon die van e verre reis terug komt afhal aan de hav of op het vliegveld, misschi loopt hü e belangrijke zakrelatie mis. s het e wonder dat e ms in zon gemoedstoestand prikkelbaar is? Maar tuss Rotterdam D Haag is dat voorbij. Pech? Welnu hij gaat naar o nraainanl. zoals de zuil spoedig war gedoopt waarschuwt de Wegwacht. Ge geërgerd wacht meer, maar rustig e sigaretje opstek, want hulp is onderweg! Het systeem is nieuw. Het is uniek voor heel de wereld. Bij wijze van proef is m er vorig jaar april mee begonn. Op het kaalste deel van rijksweg derti waar de behoefte aan kommunikatie het grootst was werd ti telefoonzuil geplaatst. Aan elke kant vijf, telks twee tegover elkaar. Anders zoud de ms gaan overstek, e bijzonder riskante daad voor ms zonder zelfmoordplann. De pal hebb e rechtstreekse verbinding met het station. Dat is e modern gebouwtje, dat onder Delft aan de rijksweg staat. Al die lijn kom sa- "m bij de verkeerswacht die daar zit. Voor hem staat e paneel met e afbeelding van de weg op zijn bureau staat e batterij telefoons, die konstant tekeer gaat als e geplaagd var- bij is zet hij er nóg e schijfje bij. Zodra het Pech verholp" van de Wegwachter door het luidsprekertje van de mobilofoon klinkt, kan hij de schijfjes verwijder de Wegwachter tevs de volgde opdracht gev. E revolutie? De cijfers lieg er niet om. De eerste zes wek dacht m dat het storm liep. Er werd twee e half maal zoveel pechgevall geholp, namelijk vijftihonderd. Maar er was van storm ge sprake. Tot nog toe is dat zo geblev: elke maand duizd gestrande automobilist voortgeholp! De proef was dus geslaagd, dat stond als e (praat)paal bov water. Zeer binnkort wordt het net dan ook uitgebreid tot de hele rijksweg Rotterdam-D Haag. En dan? Dan kom eerst de kale gedeelt van de drukke weg, dan de drukke weg helemaal net zo lang tot er e net van praatpal ligt over heel het land, e net dat het pechmonster zal strikk. Dat is e schone toekomstdroom, die nog lang ge werkelykheid is. Technisch zijn de plann niet uitvoerbaar. Om althans wat te do zyn de Wegwachters van twee andere drukke weg in West-Nederland uitgerust met mobilofoon, zodat ook zy voor de ctrale tuss Rotterdam D Haag bereikbaar zün zelf evtueel om assisttiekunn vrag. De technische barrière bestaat uit de levsduur van de accu's van de motor; Pauwmol met drie Wegwachters, die gereed staan om gestrande weggebruikers te help. de dure kabels tuss de praatpal de mobilofoon. Aangezi de motor het grootste deel van de dag stilstaan, word de accu's te weinig bijgelad. Ze strom leeg doordat de mobilofoon wèl de hele dag aan staat. De ANWB zoekt hier e oplossing in de transistortechniek. De dure kabels wil de bond vervang door straalzders. Wat er aan de mobilofoon mankeert? De aangeslot kunn maar één voor één e gesprek met de ctrale voer. Bovdi schetter die gesprekk door alle aangeslot luidsprekers. Hier is dus e selektieve oproep nodig. Daarvoor lijkt ons wel e systeem te bedk, aldus de ANWB. Zo wordt er hard aan gewerkt om e droom te realiser, om het begrip pech te verzwakk. Langs rijksweg derti do de praatpal dat schtldtuaeht op de bres voor de automobilist. Sinds zij de weg flanker heeft de gestrande automobilist maar vier minut op hulp hoev wacht. E jaar geled war er nog die zich anderhalf uur langs de kale iceq hebb staan verbijt. Eén van de praatpal lang de weg Rotterdam-D Haag. Met 900 km per uur de kou in k zat maar te vall in het donkere niets" Koelbloedigheid vertrouw redd luitant T. G. de Jager (Van e onzer redakteur),k heb hem gezi maar verwachtte nooit, dat hij mij zou aanvlieg. Hij moet mij geraakt hebb onder e hoek van zestig grad van achter. De botsing rukte het staartvlak met het stabilo van mijn vliegtuig ik dook direct in e tolvlucht. k wist to, dat het ge zin had in de machine te blijv moest er uit." Dat vertelde ons gisteravond de 31-jarige eerste luitant-vlieger T. G. de Jager van de Koninklijke Luchtmacht, in donkerblauwe pyjama plat op bed in de achterkamer van zijn woning te Bergum. Dank zij e volkom helderheid van geest e diep vertrouw in zichzelf in het materieel waarmee hij vliegt, redde hij zich e week geled na de opzibarde botsing van twee vliegtuig bov Friesland. Zoals wij hebb gemeld was er e nationale luchtmachtoefing aan de gang waarbij 's nachts de Sabres als onderscheppingsvliegtuig fungeerd terwyl de Hunters in de rol van bommwerpers optrad. De Sabres werd door de grondradar naar de doel geleid moest by hun aanval gebruik mak van hun boordradar om de tegstander onder schot te krijg. Evtuele treffers zoud naderhand op de filmrol er word hiervoor infrarode films gebruikt te zi zijn. De luitant De Jager gebor Eindhovaar vloog op de terugweg van zijn voorgeschrev tocht naar Boxtel. Ergs bov dat Brabantse dorp had hü zijn keerpunt gom naderde nu, na ongeveer e uur vlieg, zijn thuisbasis. Hij had net de laatste bericht van de tor uitgeluisterd maakte zich, op e afstand van naar schatting 25 km zuid-zuidwest van Leeuward, klaar voor de landinesprocedure. De snelheid van zijn Hunter Mark V bedroeg ongeveer e neghonderd kilometer ner uur. de hoogte was omstreeks twaalf kilometer. Botsing To hij, links achter op dezelfde hoogte als zijn machine, de Sabre zan heeft hij hierop door niets gereageerd ln tijd van oorlog zal e piloot zonder bedk ogblikkelijk prober zijn machine zodanig te manoeuvrer, drt hij de ander van dis ideale nosili» berooft, doch bij deze oefing geldt d"t axioma niet. n het maanlicht n-as de F 84-K, die boordlicht voerde, duidelijk op te merk. Het zal e paar tell later zijn geireest. dat e orme slag door de Hunter dreunde De Jager ricli hnnrseherr» realiseert" dat er e botsing had plaats gevond. Luitant De.laser behield volkom zijn positiev. Hij is e instructeur-vlieger van 323 Sq. met e SNEONSNEN grote ervaring, e rustig door ge paniek aan te tast brein met e welhaast machinale registratie van de feit, waar hy in zulke omstandighed zyn conclusies ook juist uit weet te trekk. Hij reageerde door ogblikkelijk te prober uit de tolvlucht te kom, maar ev snel besefte hij, dat hij zowel richtings- als hoogteroer kwyt was. (Dit deel is bij Suawoude gevond geborg.) De volgde waarheid was, dat het zinloos zou zijn langer te blijv zitt omdat dan de consequtie was, dat hy met de machine op de grond terecht kwam. Het speet hem om er uit te stapp Het is hetzelfde als de kapitein, die niet graag zyn verlor schip verlaat" zei hij maar hy was wel tot die handeling gedwong. Terwijl hij deze gedacht, sneller dan u dit leest, door zijn hoofd liet gaan, zwiepte de grote Hunter, al duikd om zijn top-as naar bed. De piloot greep bov zijn hoofd om het schermpje te pakk, dat hij voor zijn gezicht moet trekk, daarmee de apparatuur van de schietstoel in actie brgd, doch het onbeschrijfelijke draai belette hem die beweging te mak. Daarna greep hij naar bed, waar tuss zijn b de nood-handle zat. Het is pas kort, dat die verbeterins van de Martin-Baker-schietstoel is aangebracht" zei hij. Dat hebb we dus pas. De Martin-Baker is e prima schietstoel ik vertrouw er volkom op. J ziet het hü heeft me nu ook niet in de steek gelat. De nieuwe nood-handle ook niet. k ging." Zo iets zots..." De hoed, het co*ckpit-dak, gaat eerst. Hij vliegt als door e reuzhand weggerukt de ruimte in. E seconde later gaat de man. Luitant De Jager kreeg e klap teg zijn derrière weid met e snelheid van 900 km per uur opwaarts weggeschot in de stikdon- Ons volk de woningnood () Woningbouw bleef achter bij gesteg bouwkapaciteit Nieuwbouw vooral richt op de middgroep (Van e onzer redakteur) A LLE politieke partij beschouw de woningnood als e prioriteitskwestie minister-presidt De Quay verklaarde in januari, na de oplossing van de kabinetskrisis, in e regeringsverklaring nog plechtig dat de regering zich ervan bewust blijft dat de woningnood voor vele landgot e schrijnd leed betekt. Maar zijn al deze verkiezingsleuzes regeringsverklaring wel oprecht gemed? Want als m de woningnood als e schrijnd leed beschouwt, dan is er maar e afdode oplossing: zoveel mogelijk huiz bouw. En dat gebeurt bepaald niet! DiT jaar zull er minimaal woning word gebouwd, e aantal dat nog kan stijg tot indi de regering voor 1 juni a.s. tot de konklusie komt dat de situatie op de bouwmarkt deze verhoging toelaat. Maar met deze woning zal onze bouwkapaciteit beslist nog niet uitgeput zijn. Want in het jaar 1957 kwam in ons land woning in 1958 zelfs woning gereed. Sindsdi is de bouwkapaciteit in ons land gestadig gesteg, maar het aantal gereed gekom woning daalde in 1959 tot in 1960 tot Vorig jaar werd er aan woning andere gebouw (zonder normaal onderhoud werk van minder dan 2000) voor e bedrag van miljo geproduceerd. Dat is vijf proct meer dan in Maar deze stijging kwam de woningbouw niet mede t goede. n tegdeel, in de sektor woningbouw bedroeg de produktie Daarteg steeg de pro miljo, wat e daling van e proct vergelek bij 1959 betekt. duktie in de sektor bedrijfsgebouw voor nijverheid met 15 proct, in de sektorbedrijfsgebouw voor handel verkeer met 25 proct in de sektor gebouw voor gezondheidszorg hygiëne met 15 proct. Met andere woord: de groei van de bouwkapaciteit is, ondanks alle ichone beloft leuz, aan de woningbouw voorbij gegaan. Het zal daarom, wil m ernst mak met de oplossing van de woningnood, noodzakelijk zün de bouw in bepaalde sektor (kantoorgebouw e.d.) af te remm de daardoor vrijkomde bouwkapaciteit aan de woningbouw t goede lat kom. Het is dus, als m perse wil, zeker mogelijk meer woning te bouw, vooral ook als m daarbov de latte bouwkapaciteit in verschillde provincies doelmatig gaat gebruik. Want het is toch e absurde situatie dat in Friesland bij voorbeeld vorig jaar ruim elfhonderd woning minder gebouwd werd dan in 1959, terwijl nog vele Friese gemet zucht onder de woningnood het vraagstuk van de krotopruiming in onze provincie in het bijzonder zeer groot is. kere nacht. Omdat de Hunter als e gek tolde, tolde de stoel ook als e gek. De kleine stabilisatieparachute werd door het draai verfrommeld kon ge dist do. De luitant knalde als e epersoons draaimol door de ruimte. straat, na nog net over de k kan me ieder detail herinner", vertelde hij. Hoe ik de handle pakte to de klap to die koude lucht. Het was buit min zestig er was e verschrikkelijke decompressie. De lucht op twaalf kilometer hoogte is erg ijl ik heb het e dag lang in mijn or gevoeld, maar ik begon mete te vall. k zat te vall in myn stoel. k zat te vall in de hardstikke koude duisternis ik draaide ik draaide maar door het donkere, gitzwarte niets. Je weet niet wat je overkomt. Het is zoiets zots. k Zijn val als e bakste met 240 km per uur werd gebrok door het valscherm, dat zich, precies volgs het boekje, bov hem ontvouwde to de stoel zich automatisch had losgemaakt ezaam wegplofte in de nacht. De luitant De Jager zweefde, na e vrije val van ongeveer ti kilometer, met e daalsnelheid van 20 km per uur terug naar moeder Aarde. Bijna direct heeft hy gezi, dat er ergs bed e felle brand woedde hij concludeerde ook direct, dat het de Hunter moest zijn, waarvan de brokstukk door de vlamm werd verteerd. k zag dat het in het op land was ik wist met e absolute zekerheid, dat er ge ms war getroff, dat dat vliegtuig nergs op terecht gekom. was Dat deed me ontzettd goed. k zat daarover niet meer in de zorg." Snelle minut Hij zal naar schatting e kwartier parachutist zijn geweest. Dat lijkt e geruime tijd maar voor de luitant ging de minut snel voorby. Hy moest zich oriënter zich voorbereid op de landing. Kwam hij terecht in het water of op het land? Hij liet kalm ordelijk de instructies omtrt beide landingsgevall in zich omgaan. Over de rubberboot, die, ingeval hij in het water terecht kwam, opgeblaz moest wrd, over de voorgeschrev valhouding wanneer hij op vaste grond neer zou ploff. Het zwev aan die parachute 27 p\e eis moet dus zijn: meer èn goedkopere woning. -' Maar dat goedkopere mag niet zodanig word uitgelegd dat wy op dit momt de krott voor morg gaan bouw. Nederland zal woning moet bouw die ook over dertig, veertig jaar nog bewoonbaar zijn, niet alle wat uitvoering doch ook wat indeling voorziing betreft. Op de begin deze maand in Rotterdam gehoud Week voor de Volkshuisvesting heeft dr. ir. F. Bakker Schut, voorzitter van het Nederlands nstituut voor Volkshuisvesting Stedebouw, dan ook zeer terecht gesteld dat het gevar inhoudt om de woningbehoefte voor de lagere salarisgroep door nieuwbouw te dekk. Goedkopere woning hebb nu emaal e minder lange levsduur voor de oorlog bouwde m ook duurdere huiz dan m op dat momt nodig had. Bij e stijging van de welvaart word ze wel bezet, aldus dr. Bakker Schut, die dit bouw voor de toekomstige behoeft vergeleek met het kop van e jasje op de groei". De nieuwbouw moet dus niet in de eerste plaats gericht zijn op de minst draagkrachtig, maar op de middgroep, die in e goedkoop vooroorlogs huis of na-oorlogse woningwetswoning won, terwijl ze financieel best in staat zijn e wat duurder dus beter nieuwbouwhuis te bewon. Op dezelfde Week voor de Volkshuisvesting heeft mr. F. H. J. Andriess, direkteur van de Stichting Katholiek nstituut voor de Volkshuisvesting, er o.m. voor gepleit de woningbehoefte van de minder-draagkrachtig mede te dekk door het vrijkom van goedkopere huiz te bevorder. Hij wilde hiervoor e anders gericht huur subsidiestelsel met als uiterste maatregel e ndividuele huurtoeslag op het inkom. Bij e zodanig stelsel zou de huurtoeslag kunn kom te vervall wanneer de huurder bov e bepaalde welstandsgrs komt. Hij zou dan dus meer moet gaan betal voor hetzelfde huis dit zal dan zeker e stimulans zijn om naar e duurdere woning te verhuiz. Het eerste huis zou dan vrijkom voor iemand, voor wie de lagere, dan weer gesubsidieerde huur noodzakelijk is. Volgs mr. Andriess zoud veel van de vooroorlogse goedkopere woning van de na de oorlog gereedgekom goedkopere woning bij e zodanig systeem voor doorstroming" beschikbaar kunn kom. Bij het systeem, dat de heer Andriess voorstaat, zou dvi aan de ongerijmde toestand, dat iemand die ti mille inkom heeft maar desondanks rustig blijft won in e dik gesubsidieerde woningwetwoning met e huur van e guld of twaalf, derti, e einde kunn word gemaakt. Bovdi zou hierdoor de bouw van kwalitatief iets betere woningwetwoning premie-woning in sociaal opzicht aanvaardbaar word. Wat niet wil zegg dat m dan ook duur" kan gaan bouw. Want hur van bov de twintig guld zyn by de huidige loonstandaard voor het overgrote deel van de Nederlandse gezinn niet op te brg. (wordt vervolgd) is verrukkelijk" zei hij. Maar toch begrijp ik niet. dat je zoiets als sport kunt do want de landing is hard". Het had overal kunn zijn, bij Sneek, of bij Bolsward, ik noem maar wat. k wist de windrichting wel, maar dat gold voor bov. En hoe is de windrichting bed? En hoe sterk is de wind? k wist pas, dat ik bov Leeuward was to ik over e gebouw zeilde waar ik C.A.F, op las. Maar ik overschatte mijn hoogte. k dacht to, dat ik wel over de stad he zou kom dat lukte niet". De rest is wel bekd. Luitant De Jager kwam midd in de stad neer, tot zijn grote geluk op e plat dak van e huis in de Mno van Coehoorn- l.t_s. te zijn gezweefd. Hij landde correct in de valhouding. Stond zonder ig letsel op. Plukte zijn parachute van e antne begon de bewoners van het huis, die vol ideeën over inbrekers moordaars war ontwaakt, gerust te stell excuses te mak. Niet lang daarna was hij terug op de basis, dronk e poosje later e welverdide borrel met de man, die in de Sabre had gezet werd vervolgs naar huis gebracht. Thuis Thuis war zijn vrouw Gerard van zes, Mno. vijf, Marie van keek omhoog zag dat dat stabilisatieparachuutje niets deed to prepareerde ik me er maar op om er drie. Mevrouw De Jager werd wakker maar af te stapp. Dat kan namelijk min of meer strijdig met de plann ook als de stoel niet goed van werkt haar man, die het liefst in alle stilte dan kun je je zelf losmak je in bed was geschov, vroeg hem parachute op trekk Martin Baker deed het maar perfect." de of hij niet eerder was dan anders. Ja", zei hij eufemistisch k b er maar weer es uitgestapt". Mevrouw De Jager vertelde: Wat moet je dan do? k wist van niets. k was bly toch begon ik te trill. Hij heeft wel es gezegd: als jij wilt hou ik er mee op, maar ik geloof, dat dat niet goed is. Hy houdt van zyn werk." Vlieg? Hoe eerder hoe liever" zei de luitant De Jager grinnikd. Je houdt er van. Je wilt echt niet anders". Hij is nu bezig aan zyn tide jaar als piloot, e man met e voor e jachtvlieger al niet meer zo jonge leeftijd, maar e uiterst bekwaam piloot met e uitzonderlijke koelbloedigheid e groot besef van verantwoordelijkheid. Hij accepteert royaal de order van de arts: drie wek plat. De resterde twee wek word hem ietwat verlicht door de stapels boek, welke vrid hebb aangedrag. Maar over twee wek zal 323 hem terug zi, begerig om opnieuw op te klimm naar het domein van de jachtvlieger par excellce. Te gevaarlijk" To luitant De Jager op hel dak van het Leeuwarder huis landde met zijn parachute zei hij gekscherd teg de bewoners, dat hij hoogtevrees had. Hij vertelde ons nu, dat het in feite ook zo is. k loop echt niet zo maar door e dakgoot". En op de vraag of hij met hetzelfde gemak in e groot verkeersvliegtuig stapt als in e straaljager antwoordde hij:..daar krijg ze mij niet in wind ik te gevaarlijk. Als er wat gebeurt b je overgeleverd. En wat hebb wij in e straaljager niet aan veiligheidsmiddel? Parachute, schietstoel, rubberboot noem maar op. Dan heb je toch veel veel meer kans!"

28 PD E CU DA Af HET STARTSCHOT VOOR MCHELN[Xj == «S GEVALLEN! pg«\. g# 4Mr W X mfr\ Jr\ georganiseerd door de <Z Zl \ ^^^ N.V. Ned. Band-ndustrie MCHELN met 500 prijz, ter waarde van f SiS?^^ \W.Stnis- DerSOnWaa tw V !sea 6e " s: scooter elk t.w.v j5lt/m 7<fe prijs: Elektr. apparaat.elk t.w.v. f 75.. SteprijS. personwag Ï.W.V.T 3.UUU,-,? Beprijsvliegvakaiitie2perB ! 71 t/m 100eprijs: sortering wijn Oj...f Q erin 910e prijs: TV toestel j 100waardebonn te bested bij uw Auto- " } i mobieibedrijf»..., FfWCTÏÏÏjra 2de. prijs: personwag t.w.v. f 8.500,- 4 J prijs:radio U milhßh o - CftA 16 t/m 20e prijs: Radio 3de prijs: personwag t.w.v. f 7.500,-, 21t/m 30e prijs: Fototoestel -31 t/m 40e prijs: Elektr. buisb. app S^ 4de prijs: personwag t.w.v ,-,41 t/m 50eprijs: Gescbkbon te bested WX^^ bij juwelier Ut,m oo De N.V. NederlandscheBand-ndustrie Michelin schrijft e prijsvraag uit, gaamd OPERATE X" 2e in kolom t invull de optelling van beide getall uit kolom A. ^taw,^ met vijfhonderd prijz ter waarde van »e de getall in kolom B optell. 'J\\ P XVi!f_T_\Ca "JJcil-fuH^ grammofoonplatbonn» J -«"" ÏOO boekbonn» f! ' 100 bioscoopbonn»»» f 10-" 1. ledere in Nederland woonachtig, in hetbezit van e geldigrijbewijs, kan aan deze prijs- 6. Het formulier moet duidelijk leesbaar word ingevuld, er mog ge telfout, doorhaling of vraag éénmaal deelnem. verbetering in voorkom. Antwoordstrok, die aan ééndezer voorwaard niet voldo, word 2. De prijsvraag begint op 4 maart 1961 eindigt 15 april terzijde gelegd. 3. De prijsvraag heeft betrekking op de brandstofbesparing. die verkreg wordt door het rijd op?. -^ ^^ Miche-in X band. gelegd. Voor vermissing of beschadiging van veloppe of inhoud, ontstaan voor oftijds doverz- 4. Bijzonderhed over de proev: ding, wordt niet ingestaan. Aangetekde zding word niet geaccepteerd. Er zijn ti V"?"?- goud op verschillde weg met verschillde merk wags. deelneminsr zünuitgeslot- het personeel van de N.V. NederlandscheBand-ndustrie Michelin, " SfdekL.ometerst d! "" '" '" " >"SS"?^.Sev^eb^nS^nomra alsmedehunfamilieled het personeelvanhet Onder controle van commissariss werd beide wags vóór het vertrek gecontroleerd afge- Reclame Service Bureau Laurs A. Daane N.V. steld, zodat twee zo idtiek mogelijke wags verkreg werd. 9. sluitingsdatum zull de verzegelde couverts met de werkelijke resultat door Notaris Mr. F. \\\m De e wag stond op convtionele band (oorspronkelijke afmeting), de andere op de overe A. de Gelder word geopd. Alsdan zull de inzding word geopd de in kolom B in- X^m-"^^ komde afmeting Michelin X" band. Beide wags hebb, met normale belasting, in aan- gevulde getall vergelek met de werkelijke resultat. i 1.f-.f,.f n n.j» 0 -" n nadooinpirmr rii«^^^ vo_g.ns, achter elkaar rijdd, onder dezelfde weg- weersomstandighed gered. 10-?er 100 meterverschil met het werkelijkresultaat \f^^^^^^^^'^^^^j3j wezigheid van twee onafhankelijke automobiel-technische commissariss, twee dag achtere-..._, _ u i. De eerstvolgde ontvangt de tweede prys, z. 11. Tuss deelnemersmet e gelijkaantalstrafpunt zal wordbeslist door e nieuwestrafpunt- bereking te mak, uitgaande van de getall in kolom A. n het hoogstonwaarschijnlijke geval dater daarna nog gelijkluiddeinzdingzoud overblijv, zal het lotbesliss. De hoeveelheid brandstof was elke dag voor elke wag precies dezelfde, van hetzelfde merk octaangehalte. De eerste dag moest de wag met convtionele band stopp wegs gebrek aan brandstof; dewag op X" bandzetta zijn weg nog e zeker aantal kilometers voort dankzij de bespaarde brandstof. Om elk doorrijstijl of wag veroorzaakt verschiluit te schakelheeft de volgde dag» tot&&} \ oor «" M proeron het geringste aantal strafpunt heeft, is winnaar van de eerste prys. e tegproefplaatsgehad. Naonderlinge verwisseling van deband hebb de wags hetzelfde _ _..,,.. - -, m -...., ~. w;,- -,} «- trajectno^aa_3afgelegdtategovergestelderichting,ofindeze_fderlchtingwaarhetecirc_it K-?, e.«"«tog"n,do Prijsvraag de nam van dehooidprnswinnaars zull word gepubliceerd op betrof. 21 juni Alle pryswinnaars ontvang schriftelyk bericht. De officiële resultat van deze proev zijn onder verzegeld couvert ia bewaring gegev aan 13. Prijsvraagformulier zijn bij de erkde automobiel- autobandbedryv gratis verkrijgbaar. Notaris mr. F. A. da Gelder ta Amsterdam. Deelnameiseves mogelijk middels hetin de dagblad afgedrukte formulier. 5. De deelnemeraan deze prijsvraag moet op de antwoordstrook: 14. De deelnemers verklar knis gom te hebb van ditreglemt hiermede akkoord t gaan le lnkolom Anvull deop X " band opde eerstedag op de tweede dag doorde wags door het simpelefeit van hun deelname. méér afgelegde kilometers. Hieronder vindt de deelnemeralle gegevsover de tiproefritt. Over deze prijsvraag de uitslagkan niet word gecorrespondeerd. WAT U MOET DOEN; 1 - j antwoordstrook" i^w^ Lees aandachtig onderstaande tabe! met gegevs over proev. /f^^r^ ' óc^^y Vuldeantwoordstrookinvolgsdeaanwijzinginar^^ j Adres: vxv^^?^ kn 'P e antwoordstrook af zd deze als brief aan: woonplaats: ptov.: <slps^^ OPERATE 'X' Postbus X Amsterdam. Nr.Rijbewijs.. GEGEVENS OVER DE PROEVEN j A ~ g stoi>- AfstanrtPTi Méér afgelegde _ -._- Deze kolom,_-,,w Data i_j2t_ Ge- Gemid- Afstand. afstand met OP_ete.de Gebruikte S Btarttijd Plaats van ra_nnw_.-nr.ta op hruikta delde Weersomstandig- fc»legamet»x» band afstand Gevolgde 8 route "f" van de vertrek Miclfella, Bnelheld hedeq de fnkdometers vankolom «"v type bouwjaar roev weg- km, convtionele (lot op 1/10km «proev atof kaart nr. o.,n n r-nit t_im- Rotterdam-Breda-Eindhov-Helmond-,V '' Km' tt band, nauwkeurig) M ' 1 _~., DAF-combinatie ie das u SS_?ïïS& l^w^z^n^^61' e>ra,,:ls Dleïel K SSaS-^iS?' 183,2 ledag " o das u dem dem «.Tak» Dl-ml 57 S_ _" 313,1 2e dag f. Schiphol-Haarlem -_slu.t -Leeuward- j_. N^^Meppel) K35 A-sea Gronlhge,,. _. Supt 63 "_\_«" 327,8 ledag -, i«~, iiiocn oi_ station Caltex Goes Breda D Bosch Nijmeg Arnhem «-~v a tw...i «Kïi?- U" os-.or _.. FOBD-hestelwag ae«^»l«.ja_lu JSS'SW AmStSrdam 2 FK e dag u station Shellßeetstei_waa_ idem ln tegovergesteld» ritf-ön,. B. vak X 3 Super 66 «^_.^wind" 290,2 2e dag -LEïT-ANTH-autobuS ledas u tnaast het Station) Hgelo - Zwolle 6. vak 8 Diesel s»rtb_ BBBu station Gulf Zwolle Hgelo-Arnhem - Nijmeg - D Bosch - _.» l4 Dleeel bs bü vertrek jzel, daarna» z^ïe^ost^nd 2» ledag -j. } " i" zeoag l-.u.hu u (naast het Station) Goes - Vlissing ï.w_m -Jieeei 68 droog, oostwind -11,1 2e dag.t.«" r" _^n Afsl_U_ü_-Al_maar-Haarlem-Hoo.ddorp-_B ~ M 4 SCANX\VABS- ledag u $_%_s & 1- g 'T>fc" """ «""«316,2 ledag -, comb.l.»-34a u gsgj»!^mmw _^ ^^^_^^ idem ^^_^_^- ^^^_ «.raki» Dlewl ~~n.sta? sterke w. wind e da<r f (Engeland) Chequers gar. Watford-Dham-HighWycombe-Burford- """~~~~~~^ - - ledag u Bricketwood (34 km n.w. v. Broadway - StraU'ord'on'Avon - Warwlclc Tak 8 Super 65 bewolkt, lichte wind _. i_ m FORD ZEPHYR Lond, kruising Ml/A 405) Weedon- Ml-richting Lond. - --, -.^»^ mmm.^^. -^. _^^ ^^^ ^_^^^^ S ledag u Azur nale Mans richung Laval Rnes St. Brleuo Gulngamsi. 58, Tak 10 Super 80 droog, mooi weer 11T 1 "a,. \ ge wind _.#,_. ledag- \ -»»-..,_. _._i_ wina _.ov,o g le dag e dag ^ dem Wem 930. Tak 8 Super 68 droog. koud. matige 277,6 2e da? MERCEDES 190 % (Frankrijk) ste station ~"~ o ^ ^ 2eda« u ^NiSoT.ït'GÏÏngamp dem ln tegovergestelde richting. 60.Tak 12 Super 77 droog, mooi weer 253,0 2e dag f (Duitsl./Ned.) station Esso c,._.n m"» T-onahor.. Ant/. av m ^ -.n JB^ 281,1 le dag, 2e dag u r^n'sn^ïj 611 Brabant X dem ln tegovergestelde richting. 202.vak 18 Bzin» 62 7 OPEE REKORD " ""«'"""'»» SSg- 8"8"- t%ï&ciï^^%n Z%Z?»A ^ l-wlc» Btin. 8 PEUGEOT m 3/4van hettraject droog _7T~Ï o^. \ v _oscn daarna natte weg _.##,! _e uag veikeers^emtal Brussel wmebroek. BrusBelvia magvleg. i. TK ia Super 78 ledag Ju-n-w..»-va 9.03 u wf-ifpm?rt?i; n 0hi SB isel Oostde M Gt St. Niklaas 2 Tak 18 Suner 7» droog. tamejuk in, t " " 2e dag u Hem dem ln tegovergestelde richting. 2. Tak 18 Super 77 9 KKNA.T l9d- -^»""»«S& 0.^ifoS^^^^ «"" veel westwind 306,2 le da? - ve2eluwestesw. a _VeiU k 310,6 2e dat Bzine 85 fij!?.--^? "^ 361,8! ledag ] J)A 'M: 1960 _ " 2e dag u L^RocheUe) dem ln tegovergesulde richting. 73. Tak 12 Bzine 66 mooi weer. lichte mist 370 ' 8 o,-^.^_..,»..1n-.- leda« u t_"^rnf^_" D'ierbrug Schiphol Voorburg 6.Tak Super droog, 74 temelük sterke,. M,. 2e dag u Hem dem 6, Tak 12 Super 78 2u. hevige reg. toa e 1. } -.« » ' «tsti" v.. n _.4-n<l._ff/i!fc Snelweg Arnhem - Zutf - Apeldoorn - ~~~~ «^ ^_^ {_ \O.KSWACiEN kade. Rotterdam snelweg richting Utrecht ' fcw.wlnd 100,7 ledag 1 L':W. daarna droog, zwakke -CO4»,» ' 2e wind dag ) n devakjes van kolom Aßmocl <>[> <lkr -lipix'llijn één getal word ingevuld. Totaald '" " % Berek de alstaudcn iw hüviucleismet écu detimaaudus één. cljfer acmer de koiiuna, büv. 25,5) " afstand f 1^ ~M.

Nog meer weergeven

Sinds. van zijn vader overnemen. Op - PDF Free Download (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Merrill Bechtelar CPA

Last Updated:

Views: 5816

Rating: 5 / 5 (70 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Merrill Bechtelar CPA

Birthday: 1996-05-19

Address: Apt. 114 873 White Lodge, Libbyfurt, CA 93006

Phone: +5983010455207

Job: Legacy Representative

Hobby: Blacksmithing, Urban exploration, Sudoku, Slacklining, Creative writing, Community, Letterboxing

Introduction: My name is Merrill Bechtelar CPA, I am a clean, agreeable, glorious, magnificent, witty, enchanting, comfortable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.